VIB’s

Wij zijn de Vrouwen in beweging oftewel de Vib’s.

Wij zijn een vereniging die allerlei interessante, leuke en gezellige bijeenkomsten organiseert voor vrouwen in Eexterveen (en omgeving). Eén keer in de maand, van september t/m mei wordt er in het dorpscentrum op woensdag een gezellige  avond georganiseerd.

Regelmatig nodigen we een spreker uit met b.v dia’s of een film over diverse onderwerpen, af en toe een doe avond.

De reiscommissie organiseert meerdere keren per jaar een uitje.

Verder zijn we ook lid van het Geert Teis en bezoeken daar allerlei voorstellingen ( muziek, dans, cabaret, toneel enz.) kortom te veel om op te noemen.

Maar het gaat er bij ons vooral om, dat het GEZELLIG is; dat we de mensen uit onze nabije omgeving op een leuke manier leren kennen (we wonen niet voor niets in een klein, actief dorp) èn dat we ook nog een bredere kijk op de samenleving krijgen.

De contributie is € 35,- per jaar en daar heb je dus minstens 9 avonden een leuke avond voor!

Belangstelling ? Kom gerust een keer vrijblijvend langs op de derde woensdag van de maand . We beginnen om 19.45 uur in ons dorpscentrum .

Zie ook ons jaarprogramma.

Heb je nog vragen, dan kun je altijd bij iemand van het bestuur terecht, zij staan je graag ter woord.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende dames:

Willie Meertens
Hillie Vos
Marga Speelman

Het jaarprogramma voor 2023 is als volgt:

18 januari               Jaarvergadering daarna Huus van de taol
15 februari             Met de partners, Tinus Strijk- rij instructeur, theorie opfrisavond
22 maart                Willem van Manen houdt een lezing over haviken
19 april                   Manuel Claasen vertelt dierenverhalen van vroeger en nu
17 mei                    bbq bij het Klein Genoegen
20 september        Geke Hoogstins vertelt over en toont haar werk
18 oktober              ééndagsbestuur
15 november         Margje Hofsteenge, doe-avond, strovlechten
20 december         Annette Botterblom vertelt over haar ervaringen als Babs.

 

 

Voor alle activiteiten (m.u.v. 17 mei) geldt aanvang 19.45 uur in dorpshuis ‘t Achterhoes.

Voor wie belangstelling of vragen heeft, graag contact opnemen met één van de bestuursleden.