Vereniging Dorpsbelangen

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen bestaat op dit moment uit 14 personen. U kunt het bestuur bereiken via dorpsbelangen@eexterveen.com.
De volgende inwoners van Eexterveen maken deel uit van het bestuur:

Voorzitter/Postadres:
Jan Roelof Vos
Koffielaantje 6
Tel: (06-51271370)

Secretaris:
Karel van Klaveren

Penningmeester:
Bertus Botterblom

Bestuursleden:
Hilko Bruins
Rik Klok
Jos Meertens
Martijn van Klaveren
Erik Stoffers
Mariet Bakker Koops
Egbert Hoving
Irma de Boer
Wietske Klok
Roald Schippers  
   

Geen bestuurslid:
Nalini van Klaveren:
nieuwe inwoners verwelkomen
Gina Hoving: redactie Eexterveense Courant

Dorpsbelangen op facebook