Vereniging Dorpsbelangen

 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen bestaat op dit moment uit 10 personen. U kunt het bestuur bereiken via dorpsbelangen@eexterveen.com.
De volgende inwoners van Eexterveen maken deel uit van het bestuur:

Voorzitter/Postadres:
Jan Roelof Vos
Koffielaantje 6
Tel: (06-51271370)

Secretaris:
Vacature

Penningmeester:
Bertus Botterblom
Kruisweg 1
Tel:
Leden:

Karel van Klaveren
Hilko Bruins
Rik Klok
Jos Meertens

Martijn van Klaveren

Erik Stoffers

Marleen Hoving

Egbert Hoving

Geen bestuurslid:
Nalini van Klaveren:
nieuwe inwoners verwelkomen
Joke Hoiting: redactie Eexterveense Courant