Stichting Dorpshuis

Doel

Het doel van Stichting Dorpshuis Eexterveen is om tegen een betaalbaar tarief de verenigingen van Eexterveen onderdak te bieden in Dorpshuis ‘t Achterhoes. Hiervoor is overleg nodig met de uitbater van het dorpshuis, de verenigingen en de gemeente (de eigenaar van het pand). Daarnaast zorgt de stichting voor allerlei randvoorwaarden die het dorpshuis draaiende houden.

Geschiedenis

De bouw van het dorpshuis was een van de vernieuwende projecten op het gebied van dorpsfaciliteiten in de jaren 80. Het werd een centrum waarin ideële en commerciële activiteiten waren gecombineerd, er werd een gebouw opgericht waarin een dorpshuis, een dorpswinkel, en dorpscafé en een woningvoor de caféhouder onderdak kregen. De combinatie makte het gebouw tot het epicentrum van een bloeiend verenigingsleven, was ook buiten verenigingsactiviteiten een natuurlijk ontmoetingspunt en bood bezoekers aan Eexterveen een pleisterplaats.

Het dorpscentrum heeft ruim twintig jaar zijn diensten bewezen en het gebouw is nog in goede staat. Begin 2001 kwam er een eind aan het gebruik van het gehele gebouw als dorpscentrum. Het café werd gesloten en de voormalig uitbater werd bewoner van bijna het gehele pand, m.u.v. het gedeelte dat in eigendom is van de gemeente Aa en Hunze en aan stichting Dorpshuis wordt verhuurd als dorpshuis.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stichting Dorphuis Eexterveen bestaat uit:

  • Roelof Meinders (voorzitter) – namens T.O.G.
  • Rolina Esschendal (secretaris) – namens DKS
  • Marga Speelman (penningmeester) – namens VIB
  • Janny van Asselt – namens EEKC
  • Gina Hoving (notulist) – namens Historische Vereniging
  • Jan Roelof Vos – namens Vereniging Dorpsbelangen

Locatie:
Dorpshuis ‘t Achterhoes
Dorpsstraat 41
9658 PH  EEXTERVEEN

Beheerders:
Joke & Martinus Wolting
0598 468 311