OBS De Kameleon Eexterveen


De Kameleon is een kleurrijke school voor openbaar onderwijs. De Kameleon is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie met drie scholen, namelijk; de Badde (Annerveenschekanaal) de Springplank (Eexterveen) en Triangel (Nieuw-Annerveen). Onze school is een school waar iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor kenmerk dan ook, welkom is.

Onze Slogan luidt “Wij geloven in kinderen”. Dat heeft ook consequenties voor ons pedagogisch handelen. We wijzen kinderen voortdurend op hun eigen verantwoordelijkheid, geven positieve feedback en geven zelf het goede voorbeeld.

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs.
Hart voor kinderen en hart voor personeel.
Werken op basis van vertrouwen.

Binnen onze school willen we structuur en geborgenheid bieden. Dat zien we als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de basisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Wij helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

De website van obs Kameleon is dekameleoneexterveen.nl

Vakanties obs Kameleon
De schoolvakanties kunnen gevonden worden op de website www.schoolvakanties-nederland.nl