Historische Vereniging Eexterveen

Historische Vereniging Eexterveen.

De historische vereniging is ontstaan vanuit Dorpsbelangen als werkgroep en is sinds 19.. een zelfstandige vereniging.

We houden ons bezig met de geschiedenis van Eexterveen in de ruimste zin van het woord.

Sinds 2017 hebben we de beschikking over een archiefruimte in het Dorpscentrum, deze is helaas niet te bezoeken, wel is het mogelijk om dingen in te zien. Maak hiervoor een afspraak via historie-eexterveen@hotmail.com of met Gina Hoving 0598 468224.

Bent u in het bezit van oude foto’s, krantenknipsels of ander materiaal dat voor ons interessant kan zijn, laat het ons weten. Wij kunnen foto’s en dergelijke scannen, zodat u zelf het origineel kunt houden.

Mocht u bijvoorbeeld via een verhuizing of overlijden in het bezit komen van een doos met oude foto’s, kaarten etc waarbij u denkt: “Wat moet ik ermee?”, denk dan even aan ons. Als u toch van plan was om het weg te gooien, kunnen wij dat, na controle van onze kant, ook voor u doen.

In 2005 is het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”  verschenen. Dit boek gaat over de geschiedenis van Eexterveen. Tevens is er per woning een foto en de woonhistorie te zien. Verder vertelt het boek over de verschillende beroepen en verenigingen die er in Eexterveen (geweest) zijn en natuurlijk is de school niet vergeten.

In de aanvulling “Eexterveen, nog steeds in beweging” uit 2017 zijn behalve aanvullingen qua woonhistorie en een paar plattegronden ook nog historische feiten toegevoegd, die in het eerste boek niet vermeld zijn.

Beide boeken zijn nog beperkt verkrijgbaar.

Op verzoek geven we lezingen over Eexterveen, vergezeld door een powerpoint presentatie.

De historische vereniging bestaat uit de volgende leden:

Gina Hoving-Weitering, tel. 0598 468224

Jan Otto Meertens tel. 0598 468340 of 0598 468292

Willie Stek-Kolthof

Harm Stek

Martijn van Klaveren

Willem Klinkhamer