Naoberschap in Eexterveen

In november/december 2016 zijn de dorpsbewoners in Eexterveen benaderd met een vragenlijst over Naoberschap in Eexterveen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft ons gevraagd om een start te maken en met dit bericht willen we laten weten hoe het er op dit moment voor staat.

Iedereen kent wel een moment waarop het fijn of handig is om in de buurt iets aan iemand te kunnen vragen of om iets voor een ander te kunnen doen:

aandacht voor elkaar zonder wederkerigheid!

Met deze zin als uitgangspunt willen we kijken waar in Eexterveen de vraag en het aanbod is en zo een netwerk zichtbaar maken waar een ieder (die daar behoefte aan heeft) gebruik kan maken van het Eexterveensche Naoberschap. Want een goede buur is fijn maar in een lintdorp als Eexterveen kan het gebeuren dat die goede buur soms ietsje verderop woont!

Uiteraard verandert er niets voor bewoners die het naoberschap in hun directe omgeving al prima voor elkaar hebben, wat er is willen we behouden! We proberen een aanvulling te maken voor bewoners die wensen hebben met een vraag en/of aanbod. Als er daarbij gebruik gemaakt kan worden van de bestaande naoberschap dan nemen we dat mee in het netwerk.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de vragenlijsten om te zien waarmee het eerst een start gemaakt kan worden.

Omdat wij het Naoberschap in Eexterveen ook zichtbaar willen maken starten we binnenkort met een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis. Elke vrijdag vanaf 9 maart a.s. zal er
van 16.00-17.00 uur iemand van ons in het dorpshuis aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Ook komt er in het dorpshuis een brievenbus te hangen waar berichten voor ons achtergelaten kunnen worden. Graag een naam en telefoonnummer vermelden zodat we contact op kunnen nemen!

Omdat eind 2016 de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld weten we niet wie wel of geen invulling wil geven aan deze vorm van Naoberschap. Daarom gaan wij de dorpsbewoners actief benaderen om een invulling aan ons netwerk te kunnen geven. Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel een bijdrage leveren, kom dan vanaf vrijdag 9 maart a.s. langs in het dorpshuis, wij komen graag met de bewoners in gesprek! Als de dag en het tijdstip niet schikt laat dan een berichtje voor ons achter in de brievenbus, dan zoeken wij contact op een beter passend moment.

Ook als u geen bijdrage wilt geven aan het Naoberschapsnetwerk horen wij dat graag, wij zullen u dan niet meer benaderen met onze vragen.

Annelies Appelhof via tel 06-21221432
Willeke Roos

Stand van zaken 25 juni 2018
De Naoberhulp in Eexterveen begint (hoewel voor velen onopgemerkt) steeds meer vorm en invulling te krijgen. Het is leuk om te merken met welke diverse vragen de dorpsgenoten ons weten te bereiken. Soms krijgen we de opmerking dat de hulp al goed geregeld is met de directe buren. Naoberhulp kan echter ook ter ondersteuning zijn aan de al bestaande hulp, bijvoorbeeld in de zomervakantie om mantelzorgers in staat te stellen het vol te houden, ook als de directe buren met vakantie zijn!
Op de vrijdagmiddagen bij het inloop uur nodigen wij dorpsbewoners uit die aangegeven hebben iets voor de Naoberhulp in het dorp te willen doen. Geen tijd om op vrijdagmiddag met ons te praten maar wel vraag of aanbod? Laat het ons weten, dan spreken we elkaar op een ander tijdstip in de week.
Zo spraken wij in de afgelopen weken een paar mensen over het plan om na de zomervakantie te starten met een koffieochtend. Hierover volgt later meer informatie maar we horen nu al graag wie hier belangstelling voor zou hebben!
Vanuit de subsidiegelden die er voor Naoberhulp Eexterveen beschikbaar zijn gekomen is een telefoon geregeld. Naoberhulp is telefonisch bereikbaar via 06-21221432.
Mocht de telefoon niet direct beantwoord worden spreek dan naam en telefoonnummer in zodat wij terug kunnen bellen. Vragen voor Naoberhulp mogen ook persoonlijk of via onze brievenbus in het dorpscentrum doorgegeven worden.
Het inloopspreekuur gaat door t/m vrijdag 13 juli a.s. Van 14 juli t/m 5 augustus blijven wij telefonisch en via de brievenbus bereikbaar.
En voor in de agenda:
Op dinsdagavond 11 september 2018 is er om 19:30 uur een interactieve informatieavond in het dorpscentrum over de Naoberhulp. Deze avond is bedoeld voor alle dorpsbewoners, jong en oud. Meer informatie zal op een later tijdstip in de EC verschijnen.
Groet en tot ziens,
Annelies Appelhof en Willeke Roos
06-21221432

Stand van zaken 11 juni 2018
De Naoberhulp in Eexterveen begint (hoewel voor velen onopgemerkt) steeds meer vorm en invulling te krijgen. Het is leuk om te merken met welke diverse vragen de dorpsgenoten ons weten te bereiken.
Op de woensdagmiddagen is Marcel Weggemans in het dorpscentrum aanwezig voor vragen over digitale zaken. Ook hij vindt het leuk dat er zoveel verschillende vragen komen en laat zich graag uitdagen voor het vinden van een uitleg op maat!
Marcel merkte de afgelopen weken dat het voor dorpsbewoners soms wel een probleem is om hulp van hem te krijgen in het dorpscentrum. De simpele reden is dat je de printer of televisie niet mee neemt over straat. Daarom is hij ook al regelmatig bij mensen thuis geweest.
Nu is dat niet direct een probleem voor Marcel en het gebeurt wel dat hij soms voor één vraag komt en er ter plekke vanzelf meer vragen bijkomen. Sommige mensen willen hem er dan graag iets voor geven, terwijl andere mensen zijn hulp juist inroepen omdat het gratis is en zij de kosten bij een bedrijf niet kunnen of willen betalen.
Naoberhulp wil hierbij opmerken dat aan Marcel, bij een bezoek aan huis, een vrijwillige bijdrage gegeven mag worden.
Op de vrijdagmiddagen bij het inloop uur nodigen wij dorpsbewoners uit die aangegeven hebben iets voor de Naoberhulp in het dorp te willen doen. Geen tijd om op vrijdagmiddag met ons te praten maar wel vraag of aanbod? Laat het ons weten, dan spreken we elkaar op een ander tijdstip in de week!
Vanuit de subsidiegelden die er voor Naoberhulp Eexterveen beschikbaar zijn gekomen is een telefoon geregeld. Vanaf nu is Naoberhulp telefonisch bereikbaar via 06-21221432.
Mocht de telefoon niet direct beantwoord worden spreek dan naam en telefoonnummer in zodat wij terug kunnen bellen. Vragen voor Naoberhulp mogen ook persoonlijk of via onze brievenbus in het dorpscentrum doorgegeven worden.
In de aankomende zomerweken blijven wij telefonisch en via de brievenbus bereikbaar.

Stand van zaken 14 mei 2018:

Langzaam aan komen wij met steeds meer mensen in contact. Dat levert leuke gesprekken op en oplossingen voor (kleine) hulpvragen waar een ander enorm mee geholpen is!
Ook Marcel Weggemans heeft al meerdere mensen kunnen helpen met kleine en grotere vragen op het gebied van computer, telefoon, tablet of televisie. Loop gerust op woensdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur eens bij hem binnen in het dorpscentrum of laat een briefje voor hem achter in de Naoberschap brievenbus als zijn inloopuurtje niet schikt qua tijd. Marcel neemt dan contact op voor een ander tijdstip.
Verder zouden wij graag in contact komen met de bewoners die in de vragenlijst aanboden incidenteel boodschappenhulp of vervoershulp (ook carpoolen) te willen bieden of die handig zijn en aardigheid hebben voor technische vragen. Het gaat om kleine en incidentele hulpvragen. Dorpsbewoners hoeven niet bang te zijn om in grote klussen terecht te komen, zodra de kerngroep Naoberschap ziet dat inzet van een professioneel bedrijf aan de orde is zullen wij dat ook benoemen naar de vraagsteller.
Vragen of zin in een praatje? Loop dan komende vrijdag eens bij ons binnen of neem contact met één van ons op. En onze brievenbus hangt in het dorpscentrum gelijk rechts in de gang bij de voordeur!

Stand van zaken 8 april 2018
Inmiddels hebben al een paar dorpsbewoners ons via het inloopmoment en via onze brievenbus weten te vinden en is er voor een tuin- en een vervoersvraag een oplossing in gang gezet.
We hebben een paar dorpsbewoners met elkaar in contact kunnen brengen die niet elkaars directe buren zijn maar wel iets voor elkaar kunnen betekenen, een mooi begin! Ook Marcel Weggemans heeft de eerste digitale ondersteuning verleend op de woensdagmiddag en hij is komende woensdag weer aanwezig in het dorpshuis om dorpsbewoners te helpen bij vragen over telefoon, computer, tablet of televisie.
Loop gerust eens bij hem binnen of laat een briefje voor hem achter in de Naoberschap brievenbus als zijn inloopuurtje niet schikt qua tijd.

Verder zouden wij graag in contact komen met de bewoners die in de vragenlijst aanboden incidenteel boodschappenhulp of vervoershulp (ook carpoolen) te willen bieden.
Als hier vragen over zijn, loop dan komende vrijdag eens bij ons binnen of neem contact met één van ons op!

Stand van zaken 23 maart 2018
Vanuit de vragenlijsten gaven meerdere bewoners van Eexterveen aan vraag en aanbod te hebben op het gebied van computer, telefoon, tablet, tv, enz. Maar ja… wie waren die mensen en hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?

Tijdens het inloopmoment op vrijdag in het dorpscentrum zijn we met de eerste van deze dorpsbewoners in contact gekomen en wel met een mooi aanbod!

Marcel Weggemans bied aan om vanaf woensdag 4 april elke woensdag van 15.00-16.00 uur in het dorpscentrum aanwezig te willen zijn voor uitleg en hulp bij digitale ondersteuning.

Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn als: Hoe maak ik een snelkoppeling op mijn computer? Hoe maak ik een nieuw contact aan in mijn telefoon of hoe wijzig ik een nummer? Hoe kan ik mijn televisiekanalen opnieuw instellen? Maar ook ingewikkelder vragen mogen voorgelegd worden.
Marcel laat zich graag door jong en oud uitdagen en helpt op woensdagmiddag of zo nodig op afspraak bij iemand thuis.

Als er meer belangstellenden zijn die iets willen doen op dit gebied dan graag even kenbaar maken met naam en telefoonnummer bij één van ons of via een briefje in de brievenbus in het Dorpshuis.

In de afgelopen weken hebben we al een paar mooie eerste vragen en een aanbod gekregen en we hebben daardoor een aantal bewoners met elkaar in contact kunnen brengen, een mooi begin!