Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over

In november 2021 zijn we gestart met het project ‘Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over. Het doel van het project was het Dorpscentrum een duurzame toekomst geven, zodat het dorp en de verenigingen, kortom iedereen in Eexterveen, kan blijven genieten van een bruisende ontmoetingsplek.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrages van: LeaderPop3 | Provincie Drenthe | Gemeente Aa en Hunze | Rabobank | VSBfonds | Oranje Fonds | Stichting RCOAK | Kern met Pit. Maar het was niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers.

 

We hadden enkele subdoelen:

  • De functie en het gebruik van het Dorpscentrum versterken en verbreden, passend bij het levensloopbestendige dorp dat Eexterveen wil zijn. Een dorp waarin plaats is voor alle generaties en waarin een gezonde leefstijl en Naoberschap voorop staan.
  • Het Dorpscentrum inrichten als locatie voor Naoberschap en (in)formele zorg (functieverbreding).
  • De huiskamer inrichten als overloop van het eetcafé/de zaal en voor dagopvang (functieversterking en –verbreding).
  • Het Dorpscentrum multifunctioneler maken door de keuken te vergroten en de opslagruimte te verplaatsen (functieversterking en -verbreding).