Spelregels Noten Schieten

Op 2e paasdag, kunt u vanaf 10.30 uur noten schieten in het Dorpscentrum.
De spelregels voor het noten schieten zijn als volgt:

Speelveld

Op een zo vlak mogelijke ondergrond, wordt een zo recht mogelijke lijn getrokken met een lengte van zo’n drie à vier meter. Met regelmatige tussenafstand (± 10 cm) worden daarop dwarslijntjes getrokken. Op elk kruis dat zo ontstaat wordt een walnoot geplaatst.

Het aantal noten waarmee wordt begonnen wordt ingelegd door de deelnemers. Hierop kunnen de nootposities met een stift worden gemarkeerd. Een tweede lijn, parallel op ongeveer 50 cm afstand biedt dan plaats aan de bijgeplaatste noten.

De deelnemers gooien om beurten met een stalen kogel.

Deelnemers

De deelnemers beginnen met een gelijk aantal noten of het aantal noten dat ze uit een vorig spel hebben overgehouden. Een ieder start met 20 noten welke door Dorpsbelangen verkocht worden.

Wie geen noten meer heeft doet niet meer mee aan dit spel. Voor ieder nieuw spel kunnen weer noten worden gekocht.

Ze staan hierbij achter een dwarslijn op enige afstand van het ene uiteinde van de hoofdlijn. De werper probeert zo veel mogelijk walnoten aan de achterkant van de lijn af te werpen, gerekend vanaf de werper.

Het spel is afgelopen als alle noten van de lijn zijn geworpen.

Dik en dun

Het is de bedoeling de noten van achteren af, dus zo ver mogelijk van de werper gelegen, er af te mikken.

Als een speler bijvoorbeeld de achterste twee noten weet te raken wordt gezegd dat hij dik heeft gegooid. Hij mag deze beide noten, en alles wat op de bijbehorende dwarslijn ligt, oprapen.

Als hij een of meer noten uit het midden van de rij raakt, zonder ook de achterste te raken, dan wordt gezegd dat hij dun heeft gegooid. Het aantal noten dat hij heeft geraakt, inclusief wat op de bijbehorende dwarslijnen ligt, moet hij bijzetten op dwarslijnen naar keuze.

Wanneer een speler niet aan zijn “betalingsverplichting” kan  voldoen, moet hij zich uit het spel

terugtrekken. Wel moet de speler de nog in zijn bezit zijnde noten  bijzetten.

Als hij dik en dun gooit betekent dit dat hij een of meer noten uit het midden van de rij heeft geraakt en ook de laatste uit de rij. In dit geval wint en verliest hij niets en wordt alles weer teruggelegd.

Hierna is de volgende speler aan de beurt. In de loop van het spel wordt de rij noten op de lijn dus korter, maar het aantal noten op de dwarslijnen kan behoorlijk groeien.

In plaats van alles bijplaatsen wanneer “dun” wordt gegooid, Moet de helft van de dun geschoten noten bijgezet worden.

Wanneer “dun” wordt gegooid kan de speler kiezen om opnieuw maximaal 1 noot aan het eind van de lijn toe te voegen. Hierdoor kan de speler zijn bijzetting beschermen tegen snelle verzilvering door medespelers.

Puntentelling

Per ronde wordt het aantal noten  dat nog in het bezit is geteld Die speler die de  meeste noten na ieder spel over heeft is winnaar van dit spel. Let wel 20 noten is het startpunt minder noten is – meer noten dan 20 is +