OBS De Kameleon Eexterveen

Regelmatig zal op deze pagina een update verschijnen over OBS De Kameleon. In deze update wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, vakanties en andere belangrijke zaken.

Kennismaking Kameleon en omwonenden.

Afgelopen maandag 12 februari zijn de buren (weerszijden Dorpsstraat van Koffielaantje tot Menweg) van de obs Kameleon op bezoek geweest. Na het welkom met informatie over de school volgde een rondleiding. Na de koffie en de thee met koek was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aantal zaken werden naar voren gebracht: verkeersveiligheid op de Dorpsstraat, waaronder het parkeren/ geluidsoverlast/ communicatie.
Er is afgesproken dat de ingebrachte punten door het team en de medezeggenschapsraad besproken zullen worden en dat er, waar mogelijk, oplossingen voor gezocht worden.
Met betrekking tot de communicatie is afgesproken dat de informatie die relevant is voor de dorpsbewoners geplaatst gaat worden in de dorpskranten of op de websites van de dorpen waar de leerlingen wonen.

Vakanties obs Kameleon
De voorjaarvakantie 26 – 2 – 2018 t/m 02 – 3 – 2018.
Pasen 30 – 3 – 2018 t/m 02 – 4 – 2018.
Meivakantie 27 – 4 – 2018 t/m 11 – 5 – 2018.
Pinksteren 21 – 5 – 2018 t/m 21 – 5 – 2018.
Zomervakantie 23 – 7 – 2018 t/m 31 – 8 – 2018.
Vrije dagen groep 1 t/ m 4 18 – 6 – 2018 t/m 20 – 6 – 2018.
Vrije dag groep 5 t/m 8 20 – 6 – 2018.

Project “Dode hoek”.
De leerlingen van groep 7 en 8 ervaren op 19 maart de “dode hoek” van een vrachtwagen/ bus.
Er komt dan van 10.30 uur tot 12.00 uur een vrachtwagen met chauffeur naar school om de leerlingen te wijzen op de gevaren van de “dode hoek”.

Nieuw hekwerk.
Woensdag 14 februari 2018 is een hekwerk geplaatst als afscheiding tussen het schoolplein en de parkeerplaats naast het bewegingshuis. Ook is er een hek geplaatst tussen het Bewegingshuis en de SPES kantine. Hierdoor kan het speelplein worden afgesloten, wat de veiligheid voor de leerlingen vergroot.
In principe gaat het hek wel dicht maar niet op slot, zodat het schoolplein en de fietsenstalling voor iedereen toegankelijk blijft.
In verband met de slechte weersomstandigheden is het aanstraten rondom de palen van het hekwerk even uitgesteld. Zo gauw het kan zal de gemeente Aa en Hunze hier opdracht voor geven.

Vlaggenmast.
Voor de school is een nieuwe vlaggenmast geplaatst. Het touw voor het hijsen van de vlag loopt door de paal. Hierdoor is het “klapperen’ van het touw tegen de paal verleden tijd.

Koningsspelen.
Op 20 april vieren wij de Koningsspelen. De opening is van 8.30 uur tot 9.30 uur op het schoolplein. Daarna volgen de reguliere lessen. Na de “Koningslunch” is er een rommelmarkt van 13.00 uur tot 14.15 uur, door en voor leerlingen.