Bomenonderhoud Eexterveen e.o.

In mei en juni 2018 zijn de bomen in Eexterveen en omgeving beoordeeld. Vervolgens is er een bomenonderhoudsplan gemaakt. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling en een her-inspectie ter plaatse heeft de gemeente een concept bomenonderhoudsplan opgesteld. Deze kunt u vinden op de website via deze link.  Voor Eexterveen kunt u kiezen voor  de kaarten T1 t/m T5.

De legenda van de kaarten:
Onderhoudsplan: Rode bomen worden gekapt, gele bomen worden herplant en groene bomen worden gesnoeid.
Kwaliteitsbeoordeling: groen zijn toekomstbomen (goede gezonde bomen die de  gemeente wil behouden), rood zijn te kappen bomen (vanwege, geconstateerde gebreken en zeer korte toekomstverwachting) en geel / oranje zijn bomen met een beperkte toekomstverwachting)

De planning is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren vanaf 15 oktober 2018 tot eind maart 2019.

Wanneer u vragen heeft, of een verzoek dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres bomenonderhoud@aaenhunze.nl. In het onderwerp moet het kaartnummer vermeld worden en in de e-mail duidelijk het adres. U kunt tot eind augustus 2018 reageren, na deze termijn worden de plannen vastgesteld door het college en zijn ze definitief.

alle inwoners van Eexterveen zijn door de gemeente Aa en Hunze op de hoogte gebracht door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief met het kenmerk 198955.