Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

29 november 2017                   Film Kantelingen
8 december 2017                     Dorpsborrel
8 december 2017                     Verloting SPES
9 december 2017                     Oud Papier SPES
11 december 2017                    Uiterste inleverdatum volgende EC
14 december 2017                    Jaarvergadering IJsvereniging
27 december 2017                    Volleybaltoernooi SPES
6 januari 2018                           Nieuwjaarsreceptie SPES
8 januari 2018                           Eerste EC van 2018 komt uit
9 februari 2018                         Jaarvergadering SPES
24 april 2018                             Gymnastiekuitvoering SPES
12 mei 2018                              Bloemenactie SPES

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant:  Veel informatie van SPES en Vereniging Dorpsbelangen. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ook in de EC zullen we hier aandacht aan besteden. De eerste politieke partij heeft al een bericht ingezonden. En, in deze EC een item over Ubuntu… Wat dit is? Verderop leest u wat dit inhoudt. 

Op 11 december a.s. komt de volgende EC uit, in 2018 zal de eerste EC weer verschijnen op 8 januari 2018

Dorpsbelangen vraagt aandacht voor onderstaand onderwerp.
Onderwerp: aardbeving/zetting schade in Eexterveen
Herhaalde oproep.
Geachte dorpsgenoten,
Na de aardbevingen eind 2014 als gevolg van de gaswinning, horen we regelmatig van mensen over scheuren in muren die er voor die tijd niet waren.
Dorpsbelangen denkt dat het handig is om een en ander in kaart te brengen zodat we een overzicht krijgen wat er in Eexterveen (en omgeving) is gebeurd.
We proberen daarom nu alle informatie over scheuren, verzakkingen, klemmende deuren te verzamelen.
Wilt u van scheuren of andere zichtbare veranderingen een foto maken en die naar rikklok@xs4all.nl sturen?
Dan maken wij een overzicht en sturen alle geïnteresseerden daarna een bericht van wat er in ons dorp en omgeving speelt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet namens Dorpsbelangen.
Rik Klok

Gemeentelijke Verkiezingen 2018.

Volgend jaar in maart 2018 zal er door de vereniging van Dorpsbelangen samen met Stichting Dorpscentrum een Lijsttrekkers debat worden gehouden met alle politieke partijen .
Tevens zullen alle verenigingen van Dorpsbelangen of Dorpsraden uit de gemeente Aa en Hunze hierbij worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn alle belangstellenden uiteraard ook welkom.
Nadere informatie volgt

Het nieuwe jaar komt met rasse schreden aangestormd.

Willen alle verenigingen van Eexterveen hun jaarprogramma inleveren bij stichting Dorpscentrum Eexterveen per E-mail bij Rolina Esschendal via rolina.esschendal@planet.nl.

Het Eexterveensche bos

Het Eexterveensche Bos is, nadat alles totaal afgemaaid is, opnieuw ingeplant. Met de complementen aan de gemeente Aa en Hunze die dit op razend snelle wijze hebben opgelost. Daarvoor waardering.

Wat valt ons op

De bewegwijzeringsborden en de borden als je Eexterveen binnen komt zijn erg vuil. Het zou mooi zijn als u, wanneer één van deze borden bij u voor de deur staat of in de directe omgeving, deze afneemt met een emmer water en ze schoonmaakt zodat de borden weer goed leesbaar zijn. Laat zien dat we een schoon volk zijn.

Wegvak Dorpsstraat van Koffielaantje tot Koffielaantje

De vereniging Dorpsbelangen Eexterveen heeft richting de gemeente kenbaar baar gemaakt niet gelukkig te zijn met de uitvoering van de weg. Het wegvak was vrijgegeven voor alle verkeer en de zware vrachtwagens beladen met aardappels en bieten maakten uiteraard weer gebruik van de weg, wat ook moet kunnen. Maar na een paar dagen waren de sporen al zichtbaar en daar maken wij ons als Dorpsbelangen zorgen om. Bij regenval blijven er al plassen water op de weg staan in de getrokken sporen. De uitspraak van de gemeente was ‘’ we houden het in de gaten’’ Dorpsbelangen verwacht dat de spoorvorming erger gaat worden vooral als het zwaar verkeer weer toeneemt en uiteindelijk het dorp Eexterveen met de brokken blijft zitten. Wij wachten af.

Dorpsborrel

Agenda 2017

Datum            Locatie              Aanvang     tot                 18.30 uur eten

8 december   Dorpscentrum    17.30 uur tot 19.00 uur

Agenda 2018

12 januari     Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 februari      Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 maart          Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
13 april         Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
11 mei          Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur
8 juni            Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Wijzigingen voorbehouden

Peutergym bij Spes!

Inmiddels kunnen we u laten weten dat we op vrijdag 12 januari 2018 gaan starten met Peutergym van 14.15 tot 14.45 uur bij juf Diana.
Peutergym is voor sporters in de dop van 2 tot 4 jaar. Vanaf 4 jaar kan er worden aangesloten bij de bestaande gymlessen!
Als u interesse heeft, horen we dat graag via secretariaat@svspes.nl.

Verloting

De verkoop van loten is nog in volle gang! De verkopers hebben nog even de tijd en kunnen nog de laatste boekjes afhalen bij Gijs Meertens, Dorpsstraat 76.
Op maandagavond 4 december vanaf 19.00 uur kunnen de lege boekjes met de opbrengst van € 12,50 in de kantine worden ingeleverd.
Direct de vrijdag erna (8 december 2017) vindt om 20.00 uur de trekking plaats in de kantine van SPES.
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Oud Papier

Op zaterdag 9 december a.s. wordt er voor de laatste keer dit jaar weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Gerben Glazema en Roelof de Jonge.

Volleybaltoernooi

SPES organiseert dit jaar weer een volleybaltoernooi tussen Kerst en Oud & Nieuw en wel op woensdag 27 december a.s., aanvang 19.00 uur. Tijdens dit toernooi kunt u genieten van een lekker hapje en drankje. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,-- p.p. Dit bedrag kunt u voldoen op de avond zelf voorafgaand aan de wedstrijden.
Het zal ongetwijfeld weer een gezellige en sportieve avond worden.
Dit jaar kunt u zich hiervoor als team aanmelden, maar ook individueel. Een team bestaat uit zes spelers met ten minste twee dames! Heeft u er zin in? Meld u dan aan voor woensdag 20 december a.s. via gijs@svspes.nl.

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën!
Wij nodigen u graag uit om op zaterdag 6 januari 2018 onder het genot van een hapje en een drankje het afgelopen jaar te evalueren en alvast een vooruitblik te werpen op een sportief 2018.
Vanaf 16.00 uur hopen wij u te mogen verwelkomen in de SPES-kantine.
De nieuwjaarsreceptie duurt tot 18.00 uur en het 1e drankje is gratis.
Tot dan!

Spelregelbewijs korfbal verplicht per 1 september 2018 voor senioren

Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Korfbalmasterz.nl biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om spelregelkennis van korfbal te vergroten en bij te houden.
De komende jaren wordt het verplichte spelregelbewijs gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat de eerste categorie leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te zijn van het spelregelbewijs. Vervolgens komt daar ieder jaar een categorie bij (Junioren per 1-9-2019 en Aspiranten per
1-9-2020).
SPES organiseert daarom op woensdag 17 januari 2018 een spelregelavond voor senioren. Deze spelregelavond wordt in plaats van de training gegeven.
Nadere informatie hierover volgt in de volgende Eexterveense Courant.

Korfbal

Zaterdag 2 december 2017

AVO C4 - Spes (E) C1 MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408ME Assen
Vertrek 8.00 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Vervoer: fam. Lanting, fam de Vrij, fam. Wildeboer
Spes (E) E1 - HHCombi E2 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren

Zondag 3 december 2017

Spes (E) 1 - Goorecht 2 Burg. Lambershal Annen
Aanwezig 11.40 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Zaterdag 9 december 2017

Sparta (Ze) E2 - Spes (E) E1 Rodenburghal Leek, Rodenburg 2, 9351PV Leek
Vertrek 9.45 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Vervoer: fam Esschendal, fam. Gijs Meertens
AVO E3 - Spes (E) E2 MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408ME Assen
Vertrek 8.00 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Vervoer: fam. Warners, fam. Jos Meertens (Jorn en Fay gaan mee)

Zondag 10 december 2017

Wees Kwiek 1 - Spes (E) 1 De Holten, Hoornweg 46, 9363EH Marum
Vertrek 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur
Fam. Meertens rijdt voor jongere jeugd

 

Aankondiging IJsvereniging Eexterveen

Onze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 14 december 2017
In het dorpshuis ’t Achterhoes. Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2016
5. Jaarverslag 2017
6. Verslag penningmeester 2016
7. Verslag kascommissie 2016
8. Bestuur aangelegenheden
9. Rondvraag
10. Sluiting

 ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld 

Historische Vereniging Eexterveen

Tijdens de uitgifte van de aanvulling "Eexterveen, nog steeds in beweging" was het gezellig in het dorpshuis. Veel mensen kwamen hun boek halen en de kleine expositie bekijken. Helaas heeft nog niet iedereen zijn boek opgehaald. Dit is nog mogelijk bij Gina Hoving, Dorpsstraat 60 . Dit kan op maandag t/m zaterdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur, of u kunt een afspraak door te bellen naar: 0598-468224. Dit is mogelijk tot en met zaterdag 2 december. Daarna alleen nog op afspraak.

Ubuntu, Naoberschap en Noaberschap

Volgens Aartsbisschop Tutu is Ubuntu "het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt. "Iemand met ubuntu is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel”.
Het gaat hierbij vooral om wederkerigheid, openheid en zich verbonden (willen) voelen. Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) de noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Dit is de verplichting de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan.
Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in de Achterhoek, Twente en andere delen van Overijssel, in Drenthe, maar is evenzeer in het westen van Duitsland te vinden (Grafschaft Bentheim en omgeving).

Wat Naoberschap volgens Eexterveen?
Het merendeel van het dorp lijkt positief te staan tegenover het initiatief, een deel denkt dat dit niet georganiseerd hoeft te worden door een organisatie en/ of betaalde kracht. In de praktijk willen mensen elkaar best helpen, voornamelijk voor korte en niet reguliere klusjes zoals tuinonderhoud, medicijnen halen of begeleiding ziekenhuisbezoek.
We moeten ons dan wel verbonden voelen met elkaar en elkaar ook weten te vinden.

(grafiek zie onderaan dit artikel)

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de Master Healthy Aging van de Hanzehogeschool op basis van onderzoek de opbouw en start van het Noaberschap zou gaan ondersteunen. Dit is helaas niet doorgegaan. Het idee is nu om op ‘eigen kracht’ te starten, waarbij mogelijk afstudeeronderzoek door studenten van de Hanzehogeschool, Academie Verpleegkunde, nog niet wordt uitgesloten.
Inmiddels zijn de eerste uitkomsten van de dorpsenquête wel bekend. De volgende stap is nu het samenstellen van een kleine groep mensen die mee willen denken. Aangezien de enquête anoniem is ingevuld, bij dezen de oproep aan mensen die hebben aangegeven mee te willen denken om zich aan te melden via Appelhofannelies@gmail.com , zodat we uiterlijk in de eerste helft van januari een eerste overleg kunnen plannen.

Dorpsborrel

Vrijdag 8 december a.s. is weer de maandelijkse Dorpsborrel in het Dorpscentrum. Vanaf 18.30 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit maal zijn het aardappelschijfjes, groente en vlees. Opgave vooraf is verplicht. Dit kan telefonisch  bij Joke Wolting: 0623095802 / 0598-468311 (via WhatsApp mag ook). 

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Bij het moderniseren en renoveren van het dorpscentrum zijn er veel klussen die we zelf uitvoeren. Dat gaat van het aanleggen van elektra en het tegelen van de toiletten, tot het schilderen van buiten- en binnenwerken. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Als iedereen een handje helpt, dan hoeven we niet altijd een beroep te doen op dezelfde mensen.
- Bent u niet handig? U kunt ook schoonmaken of de werklui van koffie voorzien.
- Heeft u geen tijd? We vragen u echt niet elke week.
Daarbij is samenwerken heel gezellig. En wie weet? Misschien leert u wel nieuwe vaardigheden of nieuwe mensen kennen!

Meld u aan via de vrijwilligerslijst die u in de bus heeft gehad. Deze kunt u inleveren bij het Dorpscentrum, bij Rolina Esschendal
(Menweg 12) of mailen naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.
Elk vrijwilligersuur geldt als cofinanciering en kunnen we noteren (à € 22,- per uur).

Kinderpostzegelactie

Ook in Eexterveen e.o. zijn de kinderen van de Kameleon bij de deuren langs geweest om de kinderpostzegels te verkopen. Inmiddels zijn deze postzegels en kaarten en andere bestelde items thuisbezorgd. De kinderen hebben een geweldige inzet geleverd, ze hebben het mooie bedrag van € 3.938,58 bij elkaar gebracht. Een geweldig resultaat. We danken u hartelijk voor uw aankoop !

De verlichting van en naar de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg is gerepareerd. Het was een hele klus om het probleem op te lossen,
maar dit is uiteindelijk gelukt.

Lokale Film

Woensdag 29 november 2017, om 20.00 uur wordt de lokale film Kantelingen vertoond in het Dorpscentrum. Deze film wordt alleen vertoond bij voldoende opgave. U kunt zich nog opgeven tot 28 november 2017 voor 18.00 uur. De kosten zijn 5 euro per persoon, dit is inclusief koffie. 

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Na de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data (onder voorbehoud van wijzigingen).
11 december 2017, 8 januari 2018, 22 januari 2018, 5 februari 2018,
19 februari 2018, 12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018,
14 mei 2018, 28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018,
9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)

Gemeenteraadsverkiezingen

In 2018 mogen we weer naar de stembus. Ook de partijen uit de gemeente Aa en Hunze weten de Eexterveense Courant te vinden. Hieronder een bericht van de VVD:

Bas Luinge gekozen als lijsttrekker VVD Aa en Hunze

Bas Luinge wordt de nieuwe lijsttrekker van de VVD Aa en Hunze. De Roldenaar werd op dinsdagavond 14 november gekozen door de leden van VVD Aa en Hunze tijdens de gemeentelijke ledenvergadering bij Café-Restaurant Hofsteenge te Grolloo.
Bas Luinge uit Rolde werd door de kandidaatstellingscommissie voorgedragen om de kar bij de verkiezingen te gaan trekken. “Ik was verrast met de keuze van de commissie o m mij op eerste plek te zetten”, vertelt hij. “Maar ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen en de steun die de commissie en de leden hebben uitgesproken en zie het dan ook als een eer om de lijst te mogen aanvoeren." Luinge werd door de kandidaatstellingscommissie voorgedragen om de kar bij de verkiezingen te gaan trekken."
Vier jaar terug kwam Bas met voorkeurstemmen in de raad, samen met fractieleden Willem Bartelds (plek 4) en Bert Hofsteenge. Gedurende deze jaren werd de fractie actief bijgestaan door steunfractielid Henriëtte Rossingh-van Os uit Gieterveen. Met haar doorzettingsvermogen en opgedane ervaring behoort Henriëtte tot onze top 3 op de lijst. 
'Runner-up' op de lijst is Richard Heling uit Grolloo. Richard loopt op de achtergrond al enige tijd mee binnen de VVD en zijn enthousiasme en doortastende kijk op de lokale politiek heeft hem de tweede plek op de lijst opgeleverd. 
Huidige fractievoorzitter Willem Bartelds uit Gieten staat op plek 4 en sluit samen met Rick Meijer uit Eexterveen de top 5 af. Willem heeft aangegeven graag nog een keer door te gaan als raadslid en gezien zijn ervaring is hij een belangrijke aanvulling op de top 5. Rick
Meijer loopt ook al weer enkele jaren mee binnen de VVD Aa en Hunze en heeft zich afgelopen jaar verder ontwikkeld met de VVD Masterclass en zich actief ingezet als campagne-leider.
"Met zijn opgedane ervaring, zijn lokale netwerk en enthousiasme lijkt Bas Luinge ons de perfecte kandidaat om deze lijst aan te voeren" aldus Jacco Fluks, voorzitter VVD Aa en Hunze. "Naast de genoemde vijf kandidaten ben ik trots op de gehele lijst met 15 kandidaten. Het is een gevarieerde en bekwame groep mensen die allemaal gewoon lokaal actief zijn. Zand, veen en onze dorpskernen zijn allemaal vertegenwoordigd in de VVD lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen"

De kandidatenlijst met in totaal 15 kandidaten is tijdens de vergadering vastgesteld en ziet er als volgt uit:
1. Bas Luinge - Rolde
2. Richard Heling - Grolloo
3. Henriëtte Rossingh-van Os - Gieterveen
4. Willem Bartelds - Gieten
5. Rick Meijer - Nieuw-Annerveen
6. Roel-Poppe Lubbers - Grolloo
7. Paula Terpstra - Annen
8. Geert Koops, Eexterveen
9. Derkjan Schepers - Schoonloo
10. Bert Tjarks - Balloo
11. Herbert Dijkman - Eext
12. Simon Duursema - Gieten
13. Miranda Kolkman - Gieten
14. Marchien Hofsteenge - Rolde
15. Nienke Botterblom - Eexterveen