Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

17 november 2017                   Modeshow en high tea
22 november 2017                   Bijeenkomst VIB's
24/25 november 2017              Afhalen aanvulling boek Hist. Vereniging
27 november 2017                   Uiterste inleverdatum volgende EC
29 november 2017                   Film Kantelingen
8 december 2017                     Dorpsborrel
8 december 2017                     Verloting SPES
9 december 2017                     Oud Papier SPES
9 februari 2018                         Jaarvergadering SPES

Bericht van de redactie

In deze Eexterveensche Courant: een modeshow en een film, het zaalseizoen van het korfbal is weer begonnen, en verder o.a. berichten van de Historische Vereniging en Stichting Dorpscentrum

Dorpsbelangen vraagt aandacht voor onderstaand onderwerp.
Onderwerp: aardbeving/zetting schade in Eexterveen
Herhaalde oproep.
Geachte dorpsgenoten,
Na de aardbevingen eind 2014 als gevolg van de gaswinning, horen we regelmatig van mensen over scheuren in muren die er voor die tijd niet waren.
Dorpsbelangen denkt dat het handig is om een en ander in kaart te brengen zodat we een overzicht krijgen wat er in Eexterveen (en omgeving) is gebeurd.
We proberen daarom nu alle informatie over scheuren, verzakkingen, klemmende deuren te verzamelen.
Wilt u van scheuren of andere zichtbare veranderingen een foto maken en die naar rikklok@xs4all.nl sturen?
Dan maken wij een overzicht en sturen alle geïnteresseerden daarna een bericht van wat er in ons dorp en omgeving speelt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet namens Dorpsbelangen.
Rik Klok

College bie ’t pad in Eexterveen

Dinsdag 7 november was het College van Burgemeester en wethouders in Eexterveen. Rond de middag zijn een aantal inwoners aangeschoven bij de lunch samen met het college. Een aantal vragen, welke van te voren waren ingediend, zijn besproken en de antwoorden waren voor ons goed. Uiteraard zijn er nog geen definitieve besluiten gevallen maar we hopen binnenkort een terug koppeling te krijgen over de gestelde vragen. Wij willen een ieder bedanken die hier bij aanwezig zijn geweest voor jullie inbreng.
Wij kunnen terug zien op een positieve dag.

Gemeentelijke Verkiezingen 2018.

Volgend jaar in maart 2018 zal er door de vereniging van Dorpsbelangen samen met Stichting Dorpscentrum een Lijsttrekkers debat worden gehouden met alle politieke partijen .
Tevens zullen alle verenigingen van Dorpsbelangen of Dorpsraden uit de gemeente Aa en Hunze hierbij worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn alle belangstellenden uiteraard ook welkom.
Nadere informatie volgt

Het nieuwe jaar komt met rasse schreden aangestormd.

Willen alle verenigingen van Eexterveen hun jaarprogramma inleveren bij stichting Dorpscentrum Eexterveen per E-mail bij Rolina Esschendal via rolina.esschendal@planet.nl.

Dorpsborrel

Agenda 2017

Datum            Locatie              Aanvang     tot                 18.30 uur eten

8 december   Dorpscentrum    17.30 uur tot 19.00 uur

Agenda 2018

12 januari     Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 februari      Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 maart          Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
13 april         Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
11 mei          Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur
8 juni            Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Wijzigingen voorbehouden

Peutergym bij Spes!
SPES wil het mogelijk maken voor bewoners van Eexterveen en omgeving om plezier te hebben in het sporten. We kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom willen we inventariseren of er voldoende animo bestaat voor Peutergym op vrijdagmiddag van 14.15 tot 14.45 uur bij juf Diana. Peutergym is voor de sporters in de dop van 2 tot 4 jaar. Vanaf 4 jaar kan er worden aangesloten bij de bestaande gymlessen!
Omdat deze kleintjes wel veel aandacht nodig hebben, is het belangrijk dat er voldoende ouders of verzorgers aanwezig zijn bij de gymles, meedoen kan natuurlijk ook!
Als u interesse heeft, horen we dat graag via secretariaat@svspes.nl.

Opstarten yoga

Na een inventarisatie begin dit jaar is gebleken dat er belangstelling bestaat voor yoga.
We kunnen u melden dat er op dinsdag 16 januari 2018 om 20.00 uur een gratis proefles (1 uur) gegeven gaat worden in het Bewegingshuis. Deze les wordt verzorgd door Karin Schreur uit Eexterzandvoort. Zij geeft yin yoga.
Nieuwsgierig geworden? Meld u dan aan via secretariaat@svspes.nl voor de gratis proefles.
Wilt u bij de aanmelding laten weten of u in het bezit bent van een yogamat?
In afwachting van de groepsgrootte kan het zijn dat de groep gesplitst gaat worden.
We zien u graag.

Verloting SPES

Heeft u nog geen loten gekocht? Geeft niet hoor, u heeft nog bijna vier weken de tijd om er een paar te kopen. De loten kosten slechts € 0,50 per stuk. En de schooljeugd wil ze graag aan u kwijt.

Er zijn nog enkele lotenboekjes af te halen bij Gijs Meertens om te verkopen. Wie de meeste lotenboekjes verkoopt, verdient daarmee een leuk prijsje.
De trekking is op vrijdagavond 8 december om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine van SPES. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Hoofdprijzen:
1e prijs: Waardebon aangeboden door Pedicurepraktijk Lydia te Eexterveenschekanaal
2e prijs: Waardebon aangeboden door Slagerij Heukers te Gasselternijveen
3e prijs: Waardebon aangeboden door Beautysalon Lia te Eexterveen
4e prijs: Waardebon aangeboden door Vleesbedrijf Koops te Eexterveen
en verder nog meer leuke, interessante prijzen.
De loten worden gesponsord door Coop Schippers uit Annen.

Jaarvergadering SPES

De jaarvergadering van Sportvereniging SPES wordt volgend jaar gehouden op vrijdag 9 februari om 20.00 uur in de SPES-kantine. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Korfbal

Het korfbalseizoen in de zaal is weer gestart. De thuiswedstrijden van de E-teams zijn in het Bewegingshuis in Eexterveen. De thuiswedstrijden van Spes 1 en het C-team vinden plaats in de Burgemeester Lambershal in Annen. U bent van harte welkom als supporter !

Zaterdag 18 november 2017
Spes (E) E1 - Korwi E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
Spes (E) E2 - Zunobri E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Zondag 19 november 2017
Spes (E) 1 - Korwi 3 Burgemeester Lambershal in Annen
Vertrek 11.40 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Zaterdag 25 november 2017
Spes (E) C1 - WSS C1 Burgemeester Lambershal in Annen
Vertrek 13.15 uur, aanvang wedstrijd 14.00 uur
Scheidsrechter: Harjo Hoiting
Vervoer: fam. de Jonge, fam. Hoiting, fam. Kruims
VZK E1 - Spes (E) E2 De Bongerd, Leeksterweg 23a, 8432 KV Haulerwijk
Vertrek 12.45 uur, aanvang wedstrijd 14.00 uur
Vervoer: fam. Eitens, fam Titse (Gert en Luna gaan mee)

Zondag 26 november 2017
Club Brothers 4 - Spes (E) 1 Sporthal Selwerd, Eikenlaan 288, 9741EW Groningen
Vertrek 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.00 uur
Fam. Kasse rijdt voor de jongere jeugd.

Historische Vereniging Eexterveen

Uitgave boek Historische Vereniging Eexterveen
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november a.s. kan iedereen die de aanvulling op ons boek "Eexterveen, al 500 jaar in beweging" besteld heeft, deze komen ophalen in het Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 41 te Eexterveen.
Vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur en Zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Voor degene die het vergeten is of die zich bedacht heeft en toch in bezit wil komen van dit 172 pagina's tellende prachtwerk vol foto's; we hebben een aantal exemplaren extra besteld, maar op is op.
Historische Vereniging Eexterveen
E-mail: historie-eexterveen@hotmail.com

P.S. We zijn een echte historische vereniging dus er kan helaas niet gepind worden.
Het boek kost € 17,50. (misschien is het een hint voor de Sint)

VIB Eexterveen

\Woensdag 22 november is doe avond. Deze wordt gegeven door Carla Fidder.
De kosten voor deze avond zijn € 15.00 per persoon. Deze avond begint om 19.45 uur in het Dorpscentrum.
Wij rekenen op aller opkomst.
Het Bestuur.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Bij het moderniseren en renoveren van het dorpscentrum zijn er veel klussen die we zelf uitvoeren. Dat gaat van het aanleggen van elektra en het tegelen van de toiletten, tot het schilderen van buiten- en binnenwerken. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Als iedereen een handje helpt, dan hoeven we niet altijd een beroep te doen op dezelfde mensen.

- Bent u niet handig? U kunt ook schoonmaken of de werklui van koffie voorzien.
- Heeft u geen tijd? We vragen u echt niet elke week.
Daarbij is samenwerken heel gezellig. En wie weet? Misschien leert u wel nieuwe vaardigheden of nieuwe mensen kennen!

Meld u aan via de vrijwilligerslijst die u in de bus heeft gehad. Deze kunt u inleveren bij het Dorpscentrum, bij Rolina Esschendal (Menweg 12) of mailen naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Elk vrijwilligersuur geldt als cofinanciering en kunnen we noteren (à € 22,- per uur).

INFORMATIEAVOND
Meer dan 30 dorpsgenoten waren aanwezig op de informatieavond op
8 november. Zij hebben de tekeningen voor de horecakeuken en de bar gezien. Daarnaast kon men ‘ proefzitten’ op de nieuwe stoelen en tafels die voor de huiskamer en het café/restaurant worden aangeschaft. Niet geweest en toch benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen, bijvoorbeeld op een zaterdagochtend.

DONATIES EN FONDSEN

Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem voor de Dik-voor-Elkaar-prijs. We hebben de 5e plaats weten te bemachtigen en hebben daarmee € 5.000,- gewonnen. Dat geld komt ten goede aan het inrichten van de jeugdsoos en de huiskamer. Daarnaast hebben we meer dan € 400,- ontvangen bij de Rabo Clubkascampagne. Naast deze bijdragen hebben we ook toezeggingen ontvangen van het Oranje Fonds ( € 40.000,-) en de NAM (€ 10.000,-).
Het meest trots echter zijn wij op alle bijdragen van de inwoners en verenigingen van Eexterveen. De obligatieleningen zijn allemaal uitgegeven (€ 50.5000,-) en het bedrag aan toegezegde donaties staat op € 8.705,-.

Eexterveense Winterfair GAAT NIET DOOR

De Winterfair, die gepland stond op 26 november, gaat helaas niet door. Er waren uiteindelijk te weinig kramen, zodat het aanbod te mager zou worden. We gaan ons nu voorbereiden op een Lentefair!

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Na de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data (onder voorbehoud van wijzigingen).
27 november 2017, 11 december 2017 of 18 december 2017,
8 januari 2018, 22 januari 2018, 5 februari 2018, 19 februari 2018,
12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018, 14 mei 2018,
28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018,
9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)