Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

4 november 2017                     Oud IJzer SPES
8 november 2017                     Informatieavond Dorpscentrum
10 november 2017                   Dorpsborrel
26november 2017                    Winterfair Dorpscentrum
8 december 2017                     Dorpsborrel
8 december 2017                     Verloting SPES
9 december 2017                     Oud Papier SPES
10 december 2017                   Winterfair Dorpscentrum

Bericht van de redactie

In deze Eexterveensche Courant: de data voor de Informatieavond van het Dorpscentrum en de Winterfair zijn gewijzigd. Verder leest u in deze EC waar de opbrengst van de kledingcontainers aan besteed is. Heeft u al gestemd op ons Dorpscentrum via Stichting Voor Elkaar? Elke stem is welkom.  Het college komt langs in het dorp en een update van Stichting Kardeel. Dat en meer in deze EC. 

11 november is de dag!

Zaterdag 11 november a.s. wordt Sint Maarten gevierd. Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is de lampionnentocht. Deze komt het meest voor in Nederland in de noordelijke provincies en in Noord-Holland (keuvelen genoemd). De kinderen maken lampionnen of hollen suikerbieten uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint-Maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Vroeger werd het lichtje rondgedragen in een uitgeholde biet. Hoewel dit nog gedaan wordt, zijn kleurige, door de kinderen gemaakte, lampionnen nu het meest gebruikelijk. In Nederland worden de lampionnen vaak tijdens de schooltijd gemaakt, bijvoorbeeld in de les handenarbeid. Tegenwoordig worden de lampionnen veelal met behulp van batterijen verlicht.
Dus mocht u zaterdagavond zingende kinderen horen met verlichte lampionnetjes dan is het weer Sint Maarten !

Aardbeving/zetting schade in Eexterveen

Dorpsbelangen vraagt aandacht voor onderstaand onderwerp.
Geachte dorpsgenoten,
Na de aardbevingen eind 2014 als gevolg van de gaswinning, horen we regelmatig van mensen over scheuren in muren die er voor die tijd niet waren. Dorpsbelangen denkt dat het handig is om een en ander in kaart te brengen zodat we een overzicht krijgen wat er in Eexterveen (en omgeving) is gebeurd. We proberen daarom nu alle informatie over scheuren, verzakkingen, klemmende deuren te verzamelen. Wilt u van scheuren of andere zichtbare veranderingen een foto maken en die naar rikklok@xs4all.nl sturen?
Dan maken wij een overzicht en sturen alle geïnteresseerden daarna een bericht van wat er in ons dorp en omgeving speelt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking
Met vriendelijke groet namens Dorpsbelangen.
Rik Klok

College bie ’t pad in Eexterveen
op 7 november 2017

De volgende onderwerpen zullen met het College worden besproken

1 Zorg: over naoberhulp..
a. wat zou de rol / inbreng van de gemeente Aa & Hunze kunnen zijn ten aanzien van ouderenzorg in Eexterveen
b. waaruit zou de ondersteuning van de gemeente Aa & Hunze kunnen bestaan ten aanzien van het bevorderen van gemeenschapszin bij bewoners van Eexterveen?
c. Is er binnen de gemeente Aa & Hunze bekendheid met NL voor elkaar
2 Onderhoud groen in Eexterveen:
Zoals jullie weten hebben wij in 2016 een subsidie ontvangen voor het aanleggen/onderhouden van ons dorpsommetje. Vandaag gaat u een wandeling maken over dit ommetje. Deze subsidie hebben we in 2016 ontvangen vanuit een goed idee samen uitvoeren. In de begroting die we toen ingediend hebben zaten onderhoudskosten, deze worden de eerste 3 jaar gedekt vanuit deze subsidie. Hoe kijkt u aan tegen het vervolg, we hebben in 2016,
3 Slechte wegen om te fietsen en te rijden en veiligheid.
Het eerste gedeelte van de Kruisweg (vanaf de Dorpsstraat tot aan de bocht) is zeer slecht, door de vele bobbels veroorzaakt door boomwortels. Als je van de Kruisweg komt naar de Dorpsstraat, heb je slecht zicht naar rechts, je kijkt tegen de borden aan ( vanuit auto, bus of trekker ) Kunnen slechte bomen ook tussentijds gekapt worden. Verkeersveiligheid is hier in geding.
4 Veilig van school naar huis:
Voor de starterswoningen langs het voetpad doortrekken tot de ingang van het parkeerterrein dit om te zorgen voor veiligheid van de basis schoolkinderen. De Kinderen rijden vaak onverwachts de Zandvoorterweg op en rijden dan over de weg naar het voetpad. Verzoek de veiligheid voor de kinderen vergroten.
5 Glasvezel:
Hoe staat u hierin? Een jaar terug hebben wij vanuit Eexterveen de inventarisatie afgerond. We hadden op dat moment het idee dat we snel tot een uitrol zouden komen samen met Eco-Oostermoer. Helaas kwam op dat moment de inmengen van de provincie en in mijn ogen vertraging. De provincie wil geclusterde groepen, niet 40+ initiatieven in Drenthe. Als ik erover nadenk een goed idee, echter een beetje laat. Op dit moment staat het voor mijn beleving volledig stil en ik lees op de gemeente pagina dat we ons nu moeten aanmelden bij het Drents Glasvezel Collectief, dit is een combinatie van Glasvezel Annen, Noabers vergloazen en glas van Aa tot Hunze. Hier wordt niet meer gesproken over Eco-Oostermoer terwijl dit begin dit jaar nog wel zo was.
6 Vragen gesteld over:
1. recreatie Hunze 2. fietspad Menweg 3. boomonderhoud Dorpsstraat.

Ad III Globale route/planning middagprogramma van 14.00 tot 16.15 uur:

• Dorps ommetje lopen en met een veentaxie als gids historische vereniging
• Aandacht voor onze starters woningen en het knelpunt bij de parkeerplaats.
• Informatie over ons dorpscentrum en wat wij voor plannen hebben.
• Groep gesprek ter afsluiting in het dorpshuis met als onderwerp:
“ Krimp wat is dat en wat kun je er aan doen”

Dorpsborrel

Agenda 2017

Datum            Locatie              Aanvang     tot                 18.30 uur eten

10 november Dorpscentrum    17.30 uur tot 19.00 uur
8 december   Dorpscentrum    17.30 uur tot 19.00 uur

Agenda 2018

12 januari     Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 februari      Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 maart          Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
13 april         Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
11 mei          Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur
8 juni            Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Wijzigingen voorbehouden

Oud IJzer
Voor de tweede en laatste keer in 2017 halen we oud ijzer op en wel op zaterdag 4 november. Zorg ervoor dat het om 12.00 uur bij de weg staat. Grote stukken van te voren aanmelden via secretariaat@svspes.nl. Helpers zijn Henk Hoving en Gijs Meertens.

Oud Papier
Zaterdag 9 december is de laatste keer dat er in 2017 oud papier wordt gehaald. Zorg ervoor dat het om 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Gerben Glazema en Roelof de Jonge.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Wij vragen u om uw stem uit te brengen op uw eigen dorpscentrum! Ga naar www.stichtingvoorelkaar.nl/eexterveen
Ons Dorpscentrum is genomineerd voor de Dik voor Elkaar-prijs van de Stichting Voor Elkaar van Univé. Wij zijn een van de 8 genomineerden! De genomineerde met de meeste stemmen wint € 15.000,-. De tweede en derde ontvangen ieder € 7.500,- en nummers 4 en 5 ieder € 5.000,-. Dat geld gaan we gebruiken om de jeugdsoos en de huiskamer in te richten.

Klik op de oranje button ‘Geef mijn stem’ en vul uw naam en mailadres in. Vervolgens ontvangt u een mail (deze kan in uw spam terecht komen) en hoeft u alleen nog maar op de link in de mail te klikken om zodoende uw stem definitief te maken. Heeft u meer mailadressen? U kunt ze allemaal gebruiken! Elk uniek mailadres telt als 1 stem. Let wel: u kunt maximaal 5 stemmen per IP-nummer uitbrengen.
Stemmen kan tot vrijdag 3 november 2017, 12.00 uur.
We hopen dat we op uw stem mogen rekenen! We staan nu 6e en vallen zo buiten de prijzen…

Informatieavond op woensdag 8 november

Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken. Dat doen we op woensdag 8 november om 20.00 uur in uw eigen dorpscentrum. We vertellen u dan meer over:
- de klussen die al gedaan zijn, binnenkort gaan plaatsvinden en welke hulp we nodig zijn;
- de obligatielening: deze is vol!;
- de verschillende fondsen die ons hun steun hebben toegezegd;
- de plannen/schetsen voor de keuken, de bar en het meubilair.


26 november: Eexterveense Winterfair

Op zondag 26 november, van 11.00 tot 16.00 uur, organiseren we een gezellige winterfair. U bent van harte welkom om uw decembercadeautjes te kopen. Leuke artikelen, lekkernijen, gezelligheid; het is er allemaal.

Heeft u belangstelling voor een kraam? Er zij nog een aantal tafels beschikbaar. Geef uw naam dan door aan Janny van Asselt, Rolina Esschendal of mail naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Kameleon Nieuws

De ouderraad is ongeveer een jaar geleden begonnen met in inzamelen van oude kleding en het is een succes. De inkomsten van een jaar liggen zo rond de € 1000,00. We willen iedereen die heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken. Van de opbrengst heeft de ouderraad hesjes gekocht voor de leerlingen en de leerkrachten. Dit werd aangeboden tijdens de viering van de “Grote Verjaardag”. Het zijn veiligheidshesjes die gedragen worden op o.a. schoolreisjes. De hesjes werden meteen gebruikt tijdens het schoolkorfbaltoernooi in Zuidlaren.

Ook het komend jaar blijven de containers staan en we hopen natuurlijk weer op zo 'n positief resultaat.

Als u oude kleding hebt, wilt u het dan in een gesloten plastic zak in de container deponeren? Op deze manier wordt voorkomen dat bij regenachtig en vochtig weer de kleding gaat schimmelen.
De kledingcontainers staan op de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg.

Nieuws van de stichting Kardeel

Nieuwe CV-ketel & kunststof kozijnen voor BSO gebouw / Spes-kantine
Voor de zomervakantie is er een nieuwe CV-ketel in het clubgebouw/kinderdagverblijf geplaatst. Er was regelmatig sprake van storing en daaruit voortvloeiend noodzakelijk onderhoud. Met de nieuw geplaatste CV-ketel is dit verholpen.
Een aantal kozijnen van het BSO/clubgebouw waren aan vervanging toe. We zijn dan ook zeer verheugd dat bouwbedrijf Pepping & Meertens in september nieuwe kunststof kozijnen heeft kunnen plaatsen. Het betreft de 3 kozijnen van de grote ramen aan het terras en het hoge raam in de doorgang van school tegenover het Bewegingshuis.

Bomen gesnoeid
In het voorjaar zijn de platanen op het terras van het clubgebouw vakkundig gesnoeid door Martijn van Klaveren. De takken zijn gelijk door JanJacob Hoiting versnipperd. Beide hartelijk dank voor de inzet.

Onderhoud: verfwerk
Op een zonnige zondagochtend in september heeft het bestuur de toegangsdeuren van het bewegingshuis weer een frisblauwe make-over gegeven en tevens de nieuwe neuslatten van alle ramen voorzien van een beschermende laag verf.

Tafel in hal bewegingshuis
In de hal van het bewegingshuis stonden altijd 2 tafels die o.a. gebruikt werden voor het inschenken van de thee/ranja tijdens korfbalwedstrijden. Deze waren oud en gaven roest af op de vloer. Recent zijn deze vervangen door 1 grotere tafel, de oude tafels zijn opgeslagen in de container.

Nieuwe stoelen voor het bewegingshuis
In het voorjaar berichtten we over één fonds (TVM) dat positief had gereageerd op onze subsidieaanvraag voor nieuwe stoelen. Inmiddels hebben we ook van het Oranjefonds een bijdrage gekregen. Hier zijn we zeer content mee. Binnenkort zullen de nieuwe stoelen in het bewegingshuis staan.

Bezetting bewegingshuis
Naast de bezetting van het bewegingshuis op verschillenden dagen door de school, kinderdagopvang de Hasselbraam, sportvereniging Spes, bewegen voor ouderen van stichting Welzijn, vinden we het fijn dat dit jaar ook weer de volleybalvereniging uit Annen op donderdagavond van de zaal gebruik maakt.
Misschien weet iemand nog een vereniging of club die ruimte zoekt voor trainingen en/of repetities; er zijn nog vrije uren en in overleg is er altijd veel mogelijk. We horen het graag! Voor informatie: Hennie de Jonge 0598 - 468787 / hennie@smedes.nl.

Bestuur stichting Kardeel: Janke Klok, Harjo Hoiting, Evelien Ziengs, Jan Willem Klinkhamer, Annette Enter en Hennie de Jonge

Bericht Combinatie Gemeentebelangen
Aa en Hunze

Geachte inwoners,
De Comb. Gemeentebelangen Aa en Hunze gaat on toer. Sinds februari dit voorjaar houden we Inloopbijeenkomsten in diverse dorpen in onze gemeente. Eens per maand zullen we een dorp in de gemeente gaan bezoeken. We brengen op maandag 6 november een bezoek aan het dorpshuis De Spiker in Nieuw Annerveen. Hiervoor nodigen we alle inwoners van Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen en Eexterveen uit om hun vragen, problemen, wensen etc. met ons te bespreken. De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.00 uur. Mocht u verhinderd zijn kunt u altijd op een ander tijdstip een dorp in uw omgeving bezoeken.
Vragen kunt u eventueel ook mailen naar: secretariaat@gemeentebelangen-aaenhunze.nl
We hopen u te mogen begroeten op één van deze inloopbijeenkomsten. Gewoon Doen!
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Meijers, secr./fractiesecr. Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze

Drentse Dorpenmiddag

De BOKD en de gemeente Aa en Hunze organiseren een Drentse Dorpenmiddag in Grolloo. Deze middag is bestemd voor alle Drentse Dorpen. De datum is 3 november 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur) en wordt gehouden in Het Markehuis te Grolloo. Meer informatie staat in de flyer onder aan deze EC.
Via deze link vindt u nog meer informatie over de Dorpenmiddag. 
Via deze link kunt u zich aanmelden. 

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Na de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data (onder voorbehoud van wijzigingen).
13 november 2017, 27 november 2017, 11 december 2017 of 18 december 2017, 8 januari 2018, 22 januari 2018,
5 februari 2018, 19 februari 2018, 12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018, 14 mei 2018, 28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018,
9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)