Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             6e en 7e comp.wedstrijd DKS
5 juli 2017                                Informatieavond Bruisend Dorpscentrum
7 juli 2017                                 Dikke Banden Race DKS
10 juli 2017                              Laatste EC voor de zomervakantie
16 juli 2017 - 22 juli 2017        Sport- en Spelweek
22 juli 2017 - 3 sept 2017        Zomervakantie basisschool
26 augustus 2017                    Oud Papier SPES
5 september 2017                    Fietstocht VIB Reiscommissie
6 september 2017                    Ophalen spullen Rommelmarkt
9 september 2017                    Rommelmarkt DKS en SPES
11 september 2017                  Eerste EC na de zomervakantie
7 oktober 2017                         Oud Papier SPES
25 oktober 2017                       Middagtocht VIB Reiscommissie
4 november 2017                     Oud IJzer SPES

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. de uitnodiging voor de informatieavond over het Bruisende Dorpscentrum, Noaberhulp, uilen ringen en de datum van de Rommelmarkt. Dat en meer in deze EC. Let op, op 10 juli 2017 verschijnt de laatste EC voor de zomervakantie ! 

Op de website, www.eexterveen.com vindt u een volledige agenda. Wilt u als vereniging ook uw activiteiten hierop vermeld hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar ec@eexterveen.com. Is uw jaarprogramma bekend? Stuur deze dan ook naar dit e-mailadres zodat de activiteiten van uw vereniging ook vermeld kunnen worden in de agenda. 

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Het programma is inmiddels bekend en staat verderop in deze EC of via deze link

Zaterdag 22 juli (Jeugdcommissie SPES / Dorpsbelangen / veel vrijwilligers) 
Aanvang 14.00 uur Spelmiddag.
Spel en of een doe middag voor de jeugd van de basisschool. Ook een brandweerdemonstratie voor de jeugd is gepland.
Aangevuld met een Ballonenkunstenaar.
Een zakje chips en om 16.00 uur een patatje.
De Jeugdcommissie maakt een spannend programma.

Playbackshow aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname). Aansluitend een gezellige feestavond.
Opgave bij Jan Roelof Vos jan.vos@wxs.nl of Karel van Klaveren. h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Algemeen: Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basisschool gaan.

Mededeling met betrekking tot de bospaden
door het Eexterveensche bos

Het gras komt er goed door binnen kort kunnen we er over wandelen. Een verzoek van het Bestuur: Ga er niet met paarden over heen lopen.

Voor alle inwoners van Eexterveen

Woensdag 5 juli informatie avond over het dorpscentrum Eexterveen Iedereen is welkom op deze avond. Aanvang 20.00 uur zie ook bij Stichting Dorpshuis. 

Update Naoberhulp

(door Annelies Appelhof voor Dorpsbelangen werkgroep lid Naoberhulp)

Dorpsbelangen Eexterveen heeft 2016 een voorstel gemaakt m.b.t. Naoberhulp. Het idee is dat Naoberhulp wordt ingezet vóór dat betrokken instanties ingeschakeld moeten worden.

Hierbij kan worden gedacht aan huishoudelijke hulp, tuinonderhoud, gezelschap, kleine klusjes in en om huis, boodschappen doen, medicijnen halen of een bezoek aan huisarts of ziekenhuis. Alle inwoners uit Eexterveen, die dit nodig hebben, zouden hierop kosteloos of tegen onkostenvergoeding een beroep moeten kunnen doen.

Er is vervolgens een vragenlijst verspreid aan alle bewoners van Eexterveen. Hartelijk dank voor het invullen hiervan! Met een respons van zo’n 70% is nu de vraag  hoe Dorpsbelangen vorm en inhoud kan geven aan Naoberhulp. Het nader te ontwikkelen Dorpscentrum  zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen: als centrale locatie voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld ’s morgens koffiedrinken, gezamenlijk koken, en/of eten enz.

Het uiteindelijk doel is Naoberschap. Het dorp verbinden door buurtparticipatie én door de tijdige inzet van hulp de zelfstandigheid van ouderen (langer) behouden.

Op basis van de aangegeven belangstelling zal nu een groepje van vier mensen worden samengewerkt om vorm en inhoud te geven aan alle ideeën.

Daarnaast is bij de  Master Healthy Aging van de Hanzehogeschool een onderzoeks-en innovatieopdracht neergelegd, een student zal in september worden starten met de uitvoering.

Samen willen we proberen een goede, onderbouwde start te maken met de Naoberhulp. Mochten er nog vragen of ideeën zijn, laat het dan vooral even weten via appelhofannelies@gmail.nl of spreek me gewoon aan als je me ziet wandelen

Groetjes

Annelies Appelhof.

Stichting Dorpshuis Eexterveen

Informatieavond ‘Bruisend dorpscentrum’ op 5 juli in dorpshuis ’t Achterhoes
Het bestuur en de werkgroep vertellen u graag meer over de laatste stand van zaken rond ons bruisende dorpscentrum. We zien u graag op woensdagavond 5 juli om 20.00 uur in dorpshuis ’t Achterhoes.

Eexterveen staat achter het dorpscentrum
Elke dag merken we weer dat het dorp belang hecht aan de komst van het dorpscentrum. Niet alleen door alle vragen en aanmoedigingen die we krijgen, maar ook door de vele giften en de ‘aanschaf’ van obligatieleningen.
De tussenstand op 22 juni is:
Obligaties € 25.750,-
Donaties € 8.880,-
----------
totaal € 34.630,-

VIB Reiscommissie

Op dinsdag 5 september houden wij onze fietstocht. We gaan een rondje Zuidlaardermeer fietsen en starten om half tien bij Marga.

En op woensdagmiddag 25 oktober hebben we een middagtochtje gepland, met trein, bus en boot. De kosten hiervan zijn € 24,50 p.p.

Met z'n allen gaan we weer mee, het wordt vast weer gezellig!!!!
Opgave bij Aly 0652338527 of bij Tineke 0657841613.

 

Nieuwtjes uit Eexterveen

Op vrijdag 23 juni jl werden op boerderij De Welacker in Eexterveen uilen en torenvalken geringd. De uilen zitten op de deel van de boerderij en de torenvalken in een hok op een paal. De vogels werden voorzichtig uit hun veilige nestje gehaald zodat ze geringd konden worden. Ook werden ze gewogen en gemeten en er werd gekeken of het geslacht te bepalen was. Bij de uilen was het goed te zien, de torenvalken waren nog iets te jong (17 dagen oud) om te zien wat het geslacht is.

Compliment

Het volgende bericht heeft de redactie ontvangen:

Een compliment voor iedereen die betrokken is bij het onderhoud van het bospad. Fantastisch! Het is een iedere keer een groot plezier hier te wandelen!
Alle wandelaars.

Rommelmarkt DKS en SV SPES Eexterveen

Op zaterdag 9 september 2017 van 9.00 tot 13.00 uur wordt wederom de rommelmarkt gehouden ten bate van de clubkas van Wielervereniging “De Kromme Stuur” (DKS) en Sportvereniging Spes in Eexterveen.

De markt zal worden georganiseerd in en om de schuur van de familie Sloots, Dorpsstraat 25.

Hierbij het verzoek om uw oude/overtollige spullen nog even tot begin september te bewaren.

Ophalen van overtollige goederen vindt plaatst op:
woensdagavond 6 september 2017 vanaf 18.00 uur in Eexterveen en Eexterzandvoort. Op donderdag- en vrijdagavond is de sortering van de spullen. Vrijwilligers hiervoor zijn altijd welkom!

Grote spaanplaten wandmeubels, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van de ophalers geweigerd worden.

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC alleen nog op 10 juli 2017
Na de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data (onder voorbehoud van wijzigingen).
11 september 2017, 25 september 2017, 9 oktober 2017, 30 oktober 2017,
13 november 2017, 27 november 2017, 11 december 2017 of 18 december 2017, 8 januari 2018, 22 januari 2018, 5 februari 2018, 19 februari 2018,
12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018, 14 mei 2018,
28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018, 9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)