Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

16 juni 2017                             Zinderende zomeravond Spes Jeugdcomm.
16 juni 2017                             5e comp.wedstrijd DKS
17 juni 2017 - 18 juni 2017      Samenloop voor Hoop Gieten
18 juni 2017                             Gemeentelijke Kampioenschappen
18 juni 2017                             Dikke Banden Race 
26 juni 2017                            Uiterste inleverdatum volgende EC
30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             6e en 7e comp.wedstrijd DKS
4 juli 2017                                Informatieavond Bruisend Dorpscentrum
7 juli 2017                                 Dikke Banden Race DKS
16 juli 2017 - 22 juli 2017        Sport- en Spelweek
22 juli 2017 - 3 sept 2017        Zomervakantie basisschool

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. het volledige programma van de Sport- en Spelweek, de Zinderende Zomeravond van de Spes Jeugdcommissie en een update over het bruisende Dorpscentrum. Dat en meer in deze EC. Veel leesplezier. (voor de zomervakantie zal de EC nog 2 x verschijnen en wel op 26 juni 2017 en 10 juli 2017)

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Het programma is inmiddels bekend en staat verderop in deze EC of via deze link

Zaterdag 22 juli (Jeugdcommissie SPES / Dorpsbelangen / veel vrijwilligers) 
Aanvang 14.00 uur Spelmiddag.
Spel en of een doe middag voor de jeugd van de basisschool. Ook een brandweerdemonstratie voor de jeugd is gepland.
Aangevuld met een Ballonenkunstenaar.
Een zakje chips en om 16.00 uur een patatje.
De Jeugdcommissie maakt een spannend programma.

Playbackshow aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname). Aansluitend een gezellige feestavond.
Opgave bij Jan Roelof Vos jan.vos@wxs.nl of Karel van Klaveren. h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Algemeen: Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basisschool gaan.

Mededeling met betrekking tot de bospaden door het Eexterveensche bos

De bospaden zijn gefreesd en ingezaaid. De paden worden voorlopig afgezet met een lint zodat het graszaad ongestoord kan groeien en dat we daarna mooi wandelmomenten door het bos mogen hebben. 

Bankjes en Routeborden

De bankjes zijn herplaatst aan de Elzemaat in opdracht van Aa en Hunze. 
De bankjes zijn geplaatst op aanwijzing en in overleg met de inwoners. (coordinator Jan Hoving (0598 468610). En er is een bankje geplaatst tegenover Dorpshuis 't Achterhoes en dit bankje is het "Speelman-bankje" gedoopt. 

Stichting Dorpshuis Eexterveen

Eexterveen staat achter een bruisend dorpscentrum

Op 30 mei gingen we met een draaiorgel door het dorp om de intekenlijsten voor donaties en obligaties op te halen. We hebben heel veel enthousiaste inwoners gesproken! Dat voelde heel goed. En het gevoel werd nog beter toen we de donaties en obligaties gingen tellen. De opbrengst tot 6 juni:

- Donaties: € 8.255,-
- Obligaties: € 21.750,-
Totaal: € 30.005,-

Het is duidelijk dat het dorp Eexterveen achter het dorpscentrum staat!

Exploitatie

Naast het enthousiasme waren er ook inwoners die zich afvragen of de exploitatie haalbaar is. Die zorg begrijpen we goed. Heeft u op dit moment vragen over de cijfers? Neem contact op met Jan Roelof Vos (468 464) of stuur een mail aan stichtingdorpshuis@eexterveen.com. 

Informatieavond op dinsdag 4 juli
We willen u graag verder meenemen in onze plannen. Zo hebben we in de tussentijd een toezegging gekregen van TVM Foundation voor € 4.000,-. En is er nieuws van de gemeente. Daarom nodigen we u uit voor een informatieavond op 4 juli in ons dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

DKS

Dikke banden race op zondag 18 juni zal starten om 11 uur bij het dorpshuis.
Iedereen kan zich inschrijven vanaf kwart voor 10.
Helm dragen is wel verplicht. Mocht je niet in het bezit zijn van een helm, geen probleem DKS wil je er eentje lenen.
Wie mee doet zal ook een prijs winnen.

OBS De Kameleon

Kledingactie

Zoals u wellicht weet, kunt u uw oude kleding inleveren in de kledingcontainers, welke op de parkeerplaats van de school staan. Sinds de containers op deze parkeerplaats (ingang Zandvoorterweg) staan is er totaal 2872 kg opgehaald !! Wij willen u hartelijk bedanken voor dit resultaat. De containers zullen op de parkeerplaats blijven staan, dus mocht u nog kleding weg willen gooien, gooi ze dan in deze kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school. 

Samenloop voor Hoop Gieten

Op 17 en 18 juni 2017 zal de Samenloop voor Hoop gehouden worden in Gieten, op sportpark De Goorns. Er zijn diverse inwoners van Eexterveen die mee zullen lopen met deze Samenloop. De start is op 17 juni 2017 om 14.45 uur, de finish is op 18 juni 2017 om 15.00 uur. Na de opening zullen eregasten een ronde lopen. Op zaterdag 17 juni om 23 uur zal de kaarsenceremonie plaatsvinden. Deze kaarsen van hoop zullen de hele nacht blijven branden.
Op de zondag (18 juni 2017) zal de Kinderloop zijn, deze start om 13.00 uur en duurt tot 13.24 uur. Een aantal leerlingen van OBS De Kameleon zal hieraan deelnemen. De kinderen lopen in tegengestelde richting van de andere lopers. Om 14.59 zal er worden afgeteld naar de laatste slotminuut en zal de Samenloop worden afgesloten. Het eindbedrag zal dan bekend worden gemaakt.
U bent van harte welkom om deze dagen een kijkje te komen nemen bij de Samenloop.

Meer informatie vindt u in de speciale krant via deze link

SPES Jeugdcommissie

Op vrijdag 16 juni a.s. wordt de Zinderende Zomeravond georganiseerd. De kosten bedragen 1,50 per persoon.

Groep 3-4-5:        18.30 tot 19.45 uur

Groep 6-7-8:        20.00 tot 21.15 uur

Meer informatie in de flyer verderop in deze EC. 

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie