Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

30 en 31 mei 2017                  Bruisende Avonden St. Dorpshuis
2 juni 2017                               Dorpsborrel
3 juni 2017                               Oud Papier SPES
9 juni 2017                               Dikke Banden Race DKS
9 juni 2017                               4e comp.wedstrijd DKS
16 juni 2017                             Zinderende zomeravond Spes Jeugdcomm.
16 juni 2017                             5e comp.wedstrijd DKS
18 juni 2017                             Gemeentelijke Kampioenschappen
30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             6e en 7e comp.wedstrijd DKS
7 juli 2017                                 Dikke Banden Race DKS
16 juli 2017 - 22 juli 2017        Sport- en Spelweek
22 juli 2017 - 3 sept 2017        Zomervakantie basisschool

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. een update van de Noaberhulp, inhaalwedstrijden korfbal en 2 bruisende avonden ! Dat en meer in deze EC. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Op 2 juni 2017 vindt alweer de laatste Dorpsborrel plaats voor de zomervakantie. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder.  

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

2 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Voorlopig programma volgt na overleg met de verenigingen.

Zaterdag 22 juli (Jeugdcommissie SPES / Dorpsbelangen / veel vrijwilligers) 
Aanvang 14.00 uur Spelmiddag.
Spel en of een doe middag voor de jeugd van de basisschool. Ook een brandweerdemonstratie voor de jeugd is gepland.
Aangevuld met een Ballonenkunstenaar.
Een zakje chips en om 16.00 uur een patatje.
De Jeugdcommissie maakt een spannend programma.

Playbackshow aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname). Aansluitend een gezellige feestavond.
Opgave bij Jan Roelof Vos jan.vos@wxs.nl of Karel van Klaveren. h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Algemeen: Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basisschool gaan.

Mededeling met betrekking tot de bospaden door het Eexterveensche bos

De bospaden zijn gefreesd en ingezaaid. De paden worden voorlopig afgezet met een lint zodat het graszaad ongestoord kan groeien en dat we daarna mooi wandelmomenten door het bos mogen hebben

Bankjes en route borden:
De bankjes zijn geplaatst. Deze zijn  geplaatst op aanwijzing en in overleg met de inwoners (coördinator Jan Hoving 0598 468610 )

En 1 bankje in het Eexterveensche bos nabij de rietzoom. De sloot zal na 15 juni uitgegraven worden zodat er weer water door kan stromen. Tevens worden er langs de route van het Dorpsommetje informatie borden geplaatst. U kunt dan tijdens een wandeling kennis maken met de historische plekken op Eexterveen. (De teksten volgen nog)

Update Naoberhulp

(door Annelies Appelhof voor Dorpsbelangen werkgroep lid Naoberhulp)

Dorpsbelangen Eexterveen heeft 2016 een voorstel gemaakt m.b.t. Naoberhulp. Het idee is dat Naoberhulp wordt ingezet vóór dat betrokken instanties ingeschakeld moeten worden.

Hierbij kan worden gedacht aan huishoudelijke hulp, tuinonderhoud, gezelschap, kleine klusjes in en om huis, boodschappen doen, medicijnen halen of een bezoek aan huisarts of ziekenhuis. Alle inwoners uit Eexterveen, die dit nodig hebben, zouden hierop kosteloos of tegen onkostenvergoeding een beroep moeten kunnen doen.

Er is vervolgens een vragenlijst verspreid aan alle bewoners van Eexterveen. Hartelijk dank voor het invullen hiervan! Met een respons van zo’n 70% is nu de vraag  hoe Dorpsbelangen vorm en inhoud kan geven aan Naoberhulp. Het nader te ontwikkelen Dorpscentrum  zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen: als centrale locatie voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld ’s morgens koffiedrinken, gezamenlijk koken, en/of eten enz.

Het uiteindelijk doel is Naoberschap. Het dorp verbinden door buurtparticipatie én door de tijdige inzet van hulp de zelfstandigheid van ouderen (langer) behouden.

Op basis van de aangegeven belangstelling zal nu een groepje van vier mensen worden samengewerkt om vorm en inhoud te geven aan alle ideeën.

Daarnaast is bij de  Master Healthy Aging van de Hanzehogeschool een onderzoeks-en innovatieopdracht neergelegd, een student zal in september worden starten met de uitvoering.

Samen willen we proberen een goede, onderbouwde start te maken met de Naoberhulp. Mochten er nog vragen of ideeën zijn, laat het dan vooral even weten via appelhofannelies@gmail.nl of spreek me gewoon aan als je me ziet wandelen

Groetjes
Annelies Appelhof.

SPES Korfbal

Korfbal

Dinsdag 30 mei 2017 (inhaalwedstrijd van 6 mei 2017)

Thrianta B1 - Spes (E) B1 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) Terpweg 3, 7902NW Hoogeveen
Vertrek 18.00 uur, aanvang wedstrijd 19.00 uur
Vervoer: fam. de Jonge, Fam. Kassee, Fam. Paas

Woensdag 31 mei 2017 (inhaalwedstrijd van 20 mei 2017)

Roreko F1 - Spes (E) F1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel Wiltenweg 31A, 7957AM de Wijk
Vertrek: 15.15 uur, aanvang wedstrijd 16.30 uur
Vervoer: Fam. G. Meertens, Fam. J. Meertens

Oud papier 

Op zaterdag 3 juni a.s. wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers Niels Hooites en Richard Wildeboer.  

Stichting Dorpshuis Eexterveen

30 EN 31 MEI: BRUISENDE AVONDEN

OPHALEN INTEKENLIJST TOEZEGGING DONATIE EN/OF OBLIGATIES

Om goed in de stemming te komen op onze weg naar een bruisend dorpscentrum, gaan we op een ‘bruisende’ wijze door het dorp. We komen op 30 en 31 mei huis-aan-huis om de intekenlijst voor uw steun aan uw dorpscentrum op te halen.

Steun uw eigen dorpscentrum

Wij vragen u om massaal gehoor te geven aan onze oproep om het dorpscentrum financieel te steunen. Zo levert u een bijdrage aan uw eigen dorpscentrum!

Hoe steunt u ons?

• U doneert een door u gekozen bedrag.

• U koopt een obligatie van € 250,-.

U kunt ons verwachten tussen 17.30 en 20.30 uur!

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK OM DE INTEKENLIJST (EIND APRIL HUIS-AAN-HUIS VERSPREID) INGEVULD KLAAR TE LEGGEN.

Aanschuiven maar !!

Vrijdag 2 juni 2017 is de volgende dorpsborrel. Dit is vanaf 17.00 uur. Vanaf 18.30 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit spareribs of gehaktballetjes, aardappelschijfjes en rauwkost en salade.  Voor €7.50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5.00 voor dit buffet.

Geef je snel op! Opgave kan telefonisch bij Joke Wolting: 0623095802 / 0598-468311 (via Whatsapp mag ook). 

Sportcombi’s Aa en Hunze

Op vrijdag 2 juni a.s. organiseren de Sportcombi’s van de gemeente een fietstocht. 

Afvalkalender Aa en Hunze

De afvalkalender wordt door de redactie via afvalwijzer.nl in de EC gezet. Helaas stond in de afvalwijzer dat op Hemelvaartsdag het grijze afval werd opgehaald. Dit is door de gemeente aangepast. Op dat moment was de EC al verspreid. 

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie