Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

17 mei 2017                             VIB BBQ avond
19 mei 2017                             VIB Reiscomm. wandeltocht
19 mei 2017                             3e comp.wedstrijd DKS
19-20-21 mei 2017                  SPES kamp
29 mei 2017                             Uiterste inleverdatum volgende EC
29 mei 2017                             Bewonersbijeenkomst ECO Oostermoer
2 juni 2017                               Dorpsborrel
9 juni 2017                               Dikke Banden Race DKS
9 juni 2017                               4e comp.wedstrijd DKS
16 juni 2017                             Zinderende zomeravond Spes Jeugdcomm.
16 juni 2017                             5e comp.wedstrijd DKS
18 juni 2017                             Gemeentelijke Kampioenschappen
30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             6e en 7e comp.wedstrijd DKS
7 juli 2017                                Dikke Banden Race DKS
22 juli 2017 - 3 sept 2017        Zomervakantie basisschool

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. een wandeltocht en een BBQ van de VIB’s, de column is van Gerben Glazema en nieuws over het bruisende dorpscentrum. Verder informatie over de bijeenkomst van Eco Oostermoer over het aanleggen van glasvezel in Eexterveen. En niet alleen organiseert DKS de competitiewedstrijden maar ook de Hemelvaarttoertocht op 25 mei a.s. En uiteraard gaan de kinderen op SPES-kamp komend weekend. Dat en meer in deze EC !

Ook deze keer weer een lange EC, deze eindigt pas na de flyer van de Hemelvaarttoertocht!

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Op 2 juni 2017 vindt alweer de laatste Dorpsborrel plaats voor de zomervakantie. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder.  

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

2 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Contributie Vereniging Dorpsbelangen

De komende 2 weken gaan we het dorp door met de kwitanties van de vereniging Dorpsbelangen .De contributie bedraagt € 7.00 per jaar. Wij hopen met de opbrengst van de kwitanties weer mooie dingen voor het dorp te kunnen doen.
Het Bestuur

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Voorlopig programma volgt.

Zaterdag 22 juli, 14.00 uur spelmiddag en of een doe middag voor de jeugd van de basis school en voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar. Alle kinderen zijn welkom. Aangevuld met een poppenkast voor de kleinste kinderen en of een goochelaar. Een suiker spin en Patat om 16.00 uur. Jeugdcommissie komt nog met definitief voorstel.
Playback show aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname.)aansluitend een gezellige feestavond.

Algemeen:
Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basis school gaan.

Mededeling met betrekking tot de bospaden door het Eexterveensche bos

Afgelopen week zijn de bospaden gefreesd en ingezaaid. De paden worden voorlopig afgezet met een lint zodat het graszaad ongestoord kan groeien en dat we daarna mooi wandelmomenten door het bos mogen hebben.

Bankjes en route borden

Eind van deze maand zal er 1 bankje worden geplaatst in Eexterveen zuid
Deze wordt geplaatst op aanwijzing en in overleg met de inwoners (coördinator Jan Hoving 0598 468610). En er zal 1 bankje in het Eexterveense bos nabij de rietzoom worden geplaatst. De sloot zal na 15 juni uitgegraven worden zodat er weer water door kan stromen.

Tevens worden er langs de route van het Dorpsommetje informatie borden geplaatst. U kunt dan tijdens een wandeling kennis maken met de historische plekken op Eexterveen.

Aan alle verenigingen en groepen van Eexterveen

Het is de bedoeling om een jaaroverzicht te maken van alle activiteiten in en om Eexterveen om die reden vragen wij alle verenigingen een jaar programma in te leveren bij de vereniging Dorpsbelangen.

Er zal in iedere uitgave van de EC een overzicht worden gepubliceerd van de komende 2 maanden. Wij willen hiermee starten in juli 2017.
Graag opgeven:   Vereniging - activiteit -  datum – tijdstip – waar het plaats vindt.  
Inleveren voor 15 juni 2017 bij Jan Roelof Vos   E-mail:     jan.vos@wxs.nl  

SPES op naar 2022

De 2e (24 april) en 3e (8 mei) bijeenkomst over de toekomst van Spes zijn inmiddels geweest. Om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen onderstaand meer hierover.

Op de 2e avond heeft Anne Prins (Sport Drenthe) zijn analyse (n.a.v. de ingevulde vragenlijsten door de werkgroep die op de 1e avond aanwezig waren) gepresenteerd en tevens de (eventuele) veranderingen, zoals in de vragenlijsten is aangegeven, voor ons uitgewerkt. We hebben met elkaar besproken hoe we deze veranderingen kunnen gaan aanpakken.

De 3e avond heeft plaatsgevonden zonder Anne Prins en Maarten Snoep (Sport Combi’s Aa & Hunze) om de genoemde veranderingen verder uit te werken.
In grote lijnen komt het erop neer dat we met de volgende punten aan de slag gaan:
1. Kader en bestuur
2. Commissies
3. Communicatie
4. (Sport)activiteiten
5. Accommodatie
6. Financiën

Voor de 4e bijeenkomst (woensdag 31 mei a.s. om 19.30 uur) gaat de werkgroep de bovengenoemde punten concreter maken.

Mocht je n.a.v. bovengenoemde onze werkgroep willen helpen, dan ben je woensdag 31 mei a.s. van harte welkom in de Speskantine.

Het bestuur van Spes

Inventarisatie sport dames

Uit de bijeenkomsten Spes op naar 2022 is gebleken dat er een sportactiviteit voor dames mist. In het verleden was er keep-fit op de maandagavond, maar dit is vanwege het geringe aantal deelnemers gestopt.
Spes zou graag weer iets willen opstarten, maar daarvoor is het belangrijk om te weten waarvoor interesse bestaat.
Wat tot de mogelijkheden behoort is het organiseren van een aantal clinics om verschillende sporten te kunnen uitproberen.

Mocht je geïnteresseerd zijn en graag in Eexterveen willen sporten, laat ons dan weten wat je zou willen doen via secretariaat@svspes.nl
Spes doet zijn uiterste best om er weer een bruisende sportvereniging van te maken.

SPES Korfbal

Korfbal

Wedstrijden op woensdag? Dat klopt, in verband met het SPES-kamp zijn de wedstrijden verplaatst naar de woensdagen 17 mei 2017 en 31 mei 2017.

Woensdag 17 mei 2017
Nic./Alfa-college D1 - Spes (E) D1 en Nic./Alfa-college E2 - Spes (E) E1
Sportpark De Wijert, Boutenspad 1, 9721 AA Groningen aanvang wedstrijden 17.30 uur
Vertrek 16.30 uur
Vervoer: D1: Fam. Kremer, Fam. Kruims, fam Lanting
Vervoer: E1: Fam van Klaveren, Fam. Kuipers

Zaterdag 20 mei 2017
Spes (E) B1 - Vitesse (Be) B1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Arjen Kassee

Zondag 21 mei 2017
Lintjo 4 - Spes (E) 1 Sportpark Lunia Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Olderberkoop
Vertrek: 10.00 uur, aanvang wedstrijd 11.30 uur

Woensdag 24 mei 2017 (inhaalwedstrijd van 13 mei 2017)
Spes (E) F1 - HHCombi F1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 15.30 uur, Aanvang wedstrijd 16.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Zaterdag 27 mei 2017
Alle wedstrijden Sportcomplex achter de school:

Spes (E) D1 - AVO D2
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots
Spes (E) E1 - OWK E1
Aanwezig: 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren
Spes (E) F1 - AVO F1
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Zondag 28 mei 2017
Spes (E) 1 - Forward 2 Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Dinsdag 30 mei 2017 (inhaalwedstrijd van 6 mei 2017)
Thrianta B1 - Spes (E) B1 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) Terpweg 3, 7902NW Hoogeveen
Vertrek 18.00 uur, aanvang wedstrijd 19.00 uur
Vervoer: fam. de Jonge, Fam. Kassee, Fam. Paas

Woensdag 31 mei 2017
Roreko F1 - Spes (E) F1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel Wiltenweg 31A, 7957AM de Wijk
Vertrek: 15.15 uur, aanvang wedstrijd 16.30 uur
Vervoer: Fam. G. Meertens, Fam. J. Meertens

VIB Reiscommissie

Op vrijdagmiddag 19 mei organiseert de reiscommissie een wandeltocht. We hopen deze keer op mooi weer en een goede opkomst!

Wil je mee? Geef je dan op bij Aly 468450 of Tineke 468610.

Wielervereniging DKS

Op Hemelvaartsdag aanstaande (25 mei 2017) organiseert wielervereniging "De Kromme Stuur" de jaarlijkse Hemelvaart toertocht.  Er kan gestart worden vanaf 09:00 bij het dorpshuis. Tevens kan er ook gestart worden vanuit Gieten bij het gemeentehuis vanaf 09:30.

Iedereen kan meedoen, en er is weer een mooie en afwisselende route uitgezet. Zie ook de flyer aan het eind van deze EC of u kunt op deze link klikken.

Stichting Dorpshuis Eexterveen

DONATIES EN OBLIGATIELENINGEN
Stichting Dorpshuis Eexterveen heeft vergevorderde plannen om een bruisend dorpscentrum te creëren en daarmee de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Het dorpscentrum wat wij voor ogen hebben, bestaat -naast ons dorpshuis- uit een horecagedeelte en verschillende ontmoetingsruimten. We vragen u om het dorpscentrum financieel te steunen door een bedrag te doneren of een obligatielening af te nemen.
Een donatie OF een obligatie? Een donatie EN een obligatie? U bepaalt hoe u het dorpscentrum steunt!
Wij komen bij u langs om de intekenlijst, die huis-aan-huis is uitgedeeld, op te halen. Hebt u vragen? Bel dan naar Jan Otto Meertens (468 292) of
Jan Roelof Vos (468 464) voor een persoonlijk antwoord. Of mail uw vraag naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

ONDERNEMENDE EN SOCIALE GASTHEER/VROUW GEZOCHT
De huidige beheerder van het dorpshuis heeft aangegeven te gaan stoppen. Dat betekent dat we voor ons nog te realiseren dorpscentrum op zoek zijn naar een gastheer en/of gastvrouw. Deze persoon moet zowel keuken- als bedieningservaring hebben en over de benodigde diploma’s beschikken.
Bent u of kent u de ondernemende en sociale gastheer/vrouw die wij zoeken voor ons dorpscentrum?
Stuur dan een motiverende mail of brief aan Stichting Dorpshuis Eexterveen, p/a Menweg 12, stichtingdorpshuis@eexterveen.com. Voor meer informatie, bel naar Jan Roelof Vos (468 464).

VIB

Woensdag 17 mei 2017, deze avond hebben we een BBQ.
Aanvang 19.45 uur bij Bernd Sloots, Dorpsstraat 25.
Het is in de schuur van Bernd. Komt Allen !
Opgave voor 16 mei 2017 in verband met de inkoop.
Voor opgave bellen met: Willie (0598-468292), Marga (0598-468431) of Hillie (0598-468464)
Het Bestuur

In de vorige EC hebben jullie kunnen lezen dat ECO-Oostermoer 2 bewonersbijeenkomsten gaan houden.
De data hiervoor zijn bekend:

maandag 29 mei van 19.30 - 21.00 in Eexterveen in het dorpshuis.

Mocht je verhinderd zijn de 29 dan is er op 30 mei nog kans, dinsdag 30 mei van 19.30 - 21.00 is de bijeenkomst in Gieten bij camping het Zwanemeer in de recreatieruimte.
hieronder nogmaals het bericht uit de vorige EC.
Vanuit Eco-Oostermoer is de concept-businesscase intussen gereed.
Deze maand zijn hierover gesprekken met de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, banken en aannemer.

Zodra de aanvraag door provincie en gemeente behandeld en akkoord is, gaan we bij alle geïnteresseerden in dit gebied langs met de deelnemersovereenkomst. Daarbij vragen we deelnemers ook te participeren in hun eigen netwerk met een inleg van € 500 (of meer). Die gedeeltelijke eigen financiering is belangrijk om verschillende redenen die we onder meer in deze blog uitleggen. En levert deelnemers uiteindelijk ook financieel voordeel op.
Zodra hier meer duidelijkheid over is (overleg met gemeente/bank en aannemer) en dit inderdaad tot een haalbare financieringsstroom kan leiden, willen we 2 informatieavonden voor de bewoners in het gebied beleggen. Hierin zal voornamelijk de noodzaak om voldoende eigen geld vanuit het gebied in te brengen worden toegelicht. Daarbij moeten we denken aan ongeveer 30% van de totale financieringsbehoefte. De kostprijs ligt per aansluiting gemiddeld op zo'n € 2.600,-. Het is niet zo dat iedereen 1/3 van dat bedrag moet inleggen, maar dat we dat in totaal wel bij elkaar moeten zien te krijgen. Het gaat hierbij om particuliere leningen die de mensen aan de coöperatie verstrekken, en die terugverdiend worden met een rente van 2%.

Column

Hallo Allemaal!
Ik ben Gerben Glazema. Een 2.10 m lange Fries die, na wat omzwervingen door Groningen, in Drenthe is beland. Samen met mijn vrouw Anuschka zijn wij, bijna 5 jaar geleden, aan het Koffielaantje in Eexterveen komen wonen. Samen met onze 3 honden (waar er inmiddels nog 2 van over zijn). Hiervoor woonden we, met z’n tweeën en twee teckels, in Foxhol. Nadat we getrouwd waren en ik een andere baan kreeg, besloten we dat het tijd was om ergens anders te gaan wonen. Omdat Anuschka in de regio Hoogezand-Sappemeer werkt moest het wel enigszins in de buurt zijn. Na een korte zoektocht, die wat gehaast was omdat ons huis sneller verkocht was dan verwacht, kwamen we uit op Koffielaantje 22. Bij aankomst waren we gelijk verkocht. Een mooi huis met schitterend uitzicht in een rustige straat in een leuk dorp! In juni 2012 zijn we hier komen wonen. Van de verhuizing zelf heb ik niet zoveel meegekregen. Vanwege mijn werk zat ik de hele zomer in Denemarken. Anuschka heeft het schilderwerk met familie moeten doen. Alleen voor de verhuizing ben ik een weekend naar huis gekomen.
Mijn werk is gerelateerd aan windmolens. Toen we hier net woonden keken mensen nog wel eens raar op omdat windmolens hier natuurlijk niet echt geliefd zijn. Mijn werk is echter voor de windmolens op zee. Het bedrijf waar ik voor werk legt de stroomkabels tussen windmolens en naar het vaste land. Omdat deze niet veel in Nederland gebouwd worden zit ik veel in het buitenland voor projecten. De meeste windmolen projecten zijn in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Met natuurlijk uitzonderingen. In 2015 heb ik een project in het IJsselmeer gedaan, tussen Urk en Lemmer. Een hele uitdaging omdat de schepen waar we normaal mee werken niet in het IJsselmeer kunnen komen. Mijn werkgever (VBMS) heeft het kantoor in Papendrecht (bij Rotterdam in de buurt) en dus woon ik 4 dagen per week in die omgeving. Na een jaar in hotels te hebben gewoond, zit ik tegenwoordig in een appartement, met collega’s als buren. Omdat ik dit werk al langer doe dan dat ik Anuschka ken zijn we niet anders gewend. Vrijdag werk ik thuis dus het weekend duurt dan iets langer. En in de vakanties ben ik natuurlijk ook gewoon thuis.
In die (zomer) vakanties van de laatste 4 jaar zijn er regelmatig Duitse pleegkinderen over de vloer geweest die, via Europa Kinderhulp, vanuit kansarme omgevingen over Nederland verspreid worden. Als pleegouder ben je vrijwilliger en kun je aangeven uit welk land en regio je een kind wilt “adopteren”. We zijn hier mee begonnen omdat Anuschka een lange zomervakantie heeft en ik een stuk korter. De eerste twee jaar hebben we twee kinderen geprobeerd maar dat was geen succes. Die kinderen komen naar Nederland om even uit hun natuurlijke omgeving te zijn en dan moeten ze met andere onbekende Duitse kinderen spelen. En je weet van te voren niet wat je krijgt. Niet altijd een succes. Dus de laatste 2 jaar hebben we er maar 1, die ’s zomers en ’s winters komt. En dat is Justin. Een ontzettend lieve en dankbare jongen die uit een gezin van 6 kinderen (en 1 ouder) komt. Woont in (voormalig) Oost-Berlijn in een 3 kamer flat. Niet leuk om op te groeien. Daarom is het zo leuk om te zien dat hij hier helemaal opleeft door wat persoonlijke aandacht van ons. En hij komt ieder jaar graag terug dus dat zegt ook wel wat.
Ondanks dat ik er niet zo vaak ben woon ik wel ontzettend graag in Eexterveen. Na 4 dagen Randstad is het heerlijk thuiskomen waar het rustig is en je de hond kan uit laten zonder iemand tegen te komen. En het is ook wel prettig dat je de buren kent.
Nu weten jullie iets meer van mij en mijn vrouw. Mocht je meer willen weten dan weet je wanneer je me thuis kan aantreffen.

Week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats is zoals elk jaar eind mei. Wat onze begraafplaats betreft kun nen we melden dat het bestuur weer volledig is. De samenstelling is als volgt: Voorzitter : Rolina Esschendal , Eexterveen, Sekretaris-Penningmeester; Giny Steenge, Nieuw Annerveen, Bestuursleden:  Harm Jacob Speelman, Eexterveen, Geert de Jonge , Annerveenschekanaal, Michel Boer, Annerveenschekanaal. Bij alle bestuursleden kunt u informatie inwinnen over zaken die de begraafplaats aangaan.

Voor aankoop van graven komen diegenen in aanmerking die wonen in de dorpen Oud/Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen, Anner- en Eexterveenschekanaal. Dit geldt ook voor de aankoop van urnengraven waarin twee urnen geplaatst kunnen worden.

Bij verhuizen of overlijden van de gerechtigden dient dit te worden doorgegeven aan de  sekretaris, tel: 0598 491248.

Naast de hovenier die zorgt voor het grasmaaien en de heg hebben we een tiental vrijwilligers die elke eerste dinsdagmiddag van de maand lichte onderhoudswerken uitvoeren. Door deze samenwerking zorgen we er voor dat de begraafplaats er netjes uitziet. Het schuurtje is gerestaureerd op het schilderwerk na. Langs deze weg willen we graag een oproep doen om de monumenten op de begraafplaats , die in uw bezit zijn, onkruidvrij te maken, en waar van toepassing te herstellen.  Dit verhoogt het aanzien. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen monumenten.  Vervelend is dat er geregeld voorwerpen verdwijnen. Laten we met elkaar de zaak in de gaten houden en verdachte dingen aan het bestuur door geven.

Mocht u reparaties willen uitvoeren aan de graven op de begraafplaats dan altijd eerst even kontakt opnemen. We mogen ons gelukkig prijzen dat deze begraafplaats voor onze dorpen  op deze manier open kan blijven.   Het Bestuur.

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie