Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

5 mei 2017                               2e Competitiewedstrijd DKS
5 mei 2017                               Dikke Banden Race DKS
6 mei 2017                               Oud IJzer actie SPES
12 mei 2017                             Dorpsborrel
13 mei 2017                             Bloemenactie SPES
15 mei 2017                             Uiterste inleverdatum volgende EC
19 mei 2017                             VIB Reiscomm. wandeltocht
19-20-21 mei 2017                  SPES kamp
2 juni 2017                               Dorpsborrel
9 juni 2017                               Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
7 juli 2017                                Dikke Banden Race DKS
22 juli 2017 - 3 sept 2017        Zomervakantie basisschool

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. de wandeltocht van de VIB’s, de bloemenactie van SPES en informatie over de Dikke Banden Race, waarvan de eerste a.s. vrijdag van start zal gaan. De column is van Jarig Appelhof.  En uiteraard nog veel meer ! Dit keer weer een lange EC, deze eindigt pas wanneer u de advertenties ziet.

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Contributie Vereniging Dorpsbelangen

De komende 2 weken gaan we het dorp door met de kwitanties van de vereniging Dorpsbelangen .De contributie bedraagt € 7.00 per jaar. Wij hopen met de opbrengst van de kwitanties weer mooie dingen voor het dorp te kunnen doen.
Het Bestuur

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Voorlopig programma volgt.

Zaterdag 22 juli, 14.00 uur spelmiddag en of een doe middag voor de jeugd van de basis school en voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar. Alle kinderen zijn welkom. Aangevuld met een poppenkast voor de kleinste kinderen en of een goochelaar. Een suiker spin en Patat om 16.00 uur. Jeugdcommissie komt nog met definitief voorstel.
Playback show aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname.)aansluitend een gezellige feestavond.

Algemeen:
Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basis school gaan.

SPES Korfbal

Korfbal
Zaterdag 6 mei 2017
Thrianta B1 - Spes (E) B1 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) Terpweg 3, 7902NW Hoogeveen
Vertrek 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.45 uur
Vervoer: Fam de Jonge, Fam. Kassee, Fam. Paas
Spes (E) D1 - Stadskanaal '74 D1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots
Spes (E) E1 - ROG E1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren
HHCombi F1 - Spes (E) F1 Sportcomplex De Drift De Drift 4, 9414 BB Hooghalen
Vertrek 9.00 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: Fam. Lanting, fam. Habets

Zondag 7 mei 2017
Vitesse (Be) 4 - Spes (E) 1 Op Dreef Eursingerweg 5, 9411 BA Beilen
Vertrek 11.15 uur, aanvang wedstrijd 12.15 uur
Vervoer in overleg

Zaterdag 13 mei 2017
Spes (E) B1 - Thrianta B1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: J.O. Meertens
Stadskanaal '74 D1 - Spes (E) D1 Sportcomplex Pagedal Sportparklaan 1, 9502 CW Stadskanaal
Vertrek 12.00 uur, aanvang wedstrijd 12.00 uur
Vervoer: Fam. Kuipers, Fam de Vrij, Fam Wildeboer
ROG E1 - Spes (E) E1 Sportpark Noorddijk Bieskemaar 9, 9735 AE Groningen
Vertrek 10.00 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Vervoer: Fam. Esschendal, Fam. Hoiting
Spes (E) F1 - HHCombi F1 Sportcomplex achter de school
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Zondag 14 mei 2017
Spes (E) 1 - Spes (E) 1  Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

SPES Bloemenactie

Zaterdag 13 mei a.s. is weer de jaarlijkse bloemenactie. Vanaf 9 uur ‘s morgens komen we bij u aan de deur!
Tip: zondag 14 mei is het Moederdag.

SPES Kamp

Vrijdag 19 mei t/m zondag 21 mei is het traditionele en gezellige SPES-kamp. Dit jaar gehouden in de kampeerboerderij op camping De Riegheide in Schoonoord.
Heb jij zin om mee te gaan, maar je hebt je nog niet opgegeven? Doe dat dan nog snel bij Esther of Margaretha en ga mee op een geweldig SPES-kamp.

De Kameleon - nieuws

Opbrengst Ouderraad tijdens Koningsspelen OBS de Kameleon

Tijdens de vrijmarkt op het schoolplein was de ouderraad aanwezig met koffie, thee, ranja en TAART!! De taarten zijn gemaakt en gedoneerd door een paar bereidwillige moeders. Dank hiervoor.
De opbrengst was € 70.00. De helft hiervan zal gedoneerd worden aan de Samenloop voor Hoop in Gieten

Iedereen dank voor zijn/haar bijdrage.

Ouderraad OBS de Kameleon

Dorpsborrel

De volgende dorpsborrel is op vrijdag 12 mei 2017. Dit is vanaf 17.00 uur in het dorpshuis ’t Achterhoes in Eexterveen.
Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit keer zal dit bestaan uit: bami / soep. Voor €7.50 per volwassene kunt u aanschuiven. Voor dit buffet betalen de kinderen van de basisschool slechts €5,00.
Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook). Via onderstaand schema kan dit ook.

VIB Reiscommissie

Op vrijdagmiddag 19 mei organiseert de reiscommissie een wandeltocht. We hopen deze keer op mooi weer en een goede opkomst!

Wil je mee? Geef je dan op bij Aly 468450 of Tineke 468610.

Dikke Banden Race

In het voorjaar en in de zomer organiseert DKS een aantal Dikke Banden wedstrijdjes voor kinderen in de dorpskern van Eexterveen. De start van de wedstrijden is bij het dorpshuis van Eexterveen. De route van deze wedstrijdjes is door het Koffielaantje. De kinderen verzamelen zich dan ook in het dorpshuis 't Achterhoes voor de start.

Kinderen die al kunnen fietsen, al of niet met zijwieltjes, kunnen meedoen. Soort fiets maakt niet uit, helm dragen is wel een verplichting. Onze wielervereniging heeft voor de dikke banden race leden van EHBO vereniging Gieten ingehuurd voor het geval er zich een ongelukje mocht voordoen. We verdelen de kinderen in twee groepen. D.w.z. groep 0 t/m 4 (2 rondjes Koffielaantje) en groep 5 t/m 8 (5 rondjes Koffielaantje). Na afloop van de wedstrijd is er een prijsuitreiking, waarbij iedereen een prijsje mag uitzoeken voor de prestatie die ze hebben gedaan.

We zijn te vinden op internet via http://wvdks.nl/

Of via facebook onder DKS Eexterveen.

Of via http://www.eexterveen.com/

Dikke Banden Race Eexterveen


De data van de Dikke Banden Race in Eexterveen zijn bekend. De races worden gehouden op: 5 mei, 9 en 30 juni en 7 juli.
Start om half zeven bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat.
Iedereen mag meedoen die naar de basisschool gaat.
Voor iedereen die meedoet, is er een prijs.
Dus pak je fiets en je fietshelm en kom dan op
5 mei, 9 juni, 30 juni en 7 juli naar het Dorpshuis.

Mededeling

Langs deze weg zeg ik, door mijn vertrek naar Zuidlaren, alle lidmaatschappen en donateurschappen op. 
Met vriendelijke groet,
Gerard Speelman.

Mededeling

Geachte dorpsgenoten,
Het is velen waarschijnlijk al ter gehore gekomen, maar wij hebben besloten om uiterlijk 31 december 2017 te gaan stoppen met het beheren van het dorpshuis. Indien het bruisende dorpscentrum eerder open gaat én er een andere beheerder gevonden is, stoppen wij eerder met het beheren van het dorpshuis.
Tot ziens in het dorpshuis!
Met vriendelijke groeten,
Familie Wolting

Column

Als nieuwe inwoner van Eexterveen ben je natuurlijk benieuwd naar de inwoners in de buurt van je verse woonplaats.

Andersom kan het best zo zijn dat je nieuwe omgeving nieuwsgierig is naar de mensen die ongevraagd binnen hun territorium komen wonen.
Mijn naam is Jarig Appelhof, geboren in Leeuwarden als oudste zoon van een automonteur en een huisvrouw. Dat was in 1956. Na wat omzwervingen via Wieringerwerf, opnieuw Leeuwarden en Stiens uiteindelijk terechtgekomen in Heerenveen waar het opgroeien echt begon. Na een intense studie van vijf jaar op de MAVO verlegde ik de koers naar de MTS in Leeuwarden. De richting werktuigbouwkunde maakte dat ik echt plezier kreeg in het leren. Na vier jaar was ik klaar. In 1977 ontmoette ik Annelies tijdens een vakantie op Vlieland en dat bleek een gelukkig toeval. We zijn nog steeds bij elkaar en hebben vier kinderen. De dienstplicht in Zuidlaren onderbrak mijn leventje als burger en daarna, halfweg 1979 werd ik aangenomen als allround metaalbewerker bij een constructiebedrijf dat o.a. reuzenraderen, opraapwagens, drainagespoelmachines en veel meer imposante voorwerpen fabriceerde.
Na een paar jaar kreeg ik de kans om als werkmeester in de sociale werkvoorziening te gaan werken. Bij de Cewaco (tegenwoordig Alescon) in Assen, eerst in de rijwielproductie, later op de metaalafdeling. Dat was ook de tijd dat we in Assen zijn gaan wonen. In die tijd ben ik ook begonnen met de lerarenopleiding, in hetzelfde jaar dat onze oudste dochter werd geboren. Dat was, vooral in het begin, behoorlijk afzien. Zowel voor de vader als voor de moeder. Met een volledige baan vier avonden per week naar Groningen, in de weekenden huiswerk en gelukkig zijn met vrouw en dochter. Het behalen van een derde graad in de metaaltechniek werd opgevolgd door een tweede graad werktuigbouwkunde, de eerste dochter werd opgevolgd door een zoon, nog een dochter en alweer een dochter.
Na dertien jaar bij Cewaco kon ik een baan als leraar krijgen op het Nienoord College in Leek, en tien jaar later bij het dr. Nassau College in Assen, waar ik nu als docent les geef in metaaltechniek, een beetje elektrotechniek en een beetje installatietechniek.
In verband met het werk zijn we in 1982 in Assen gaan wonen, de laatste 26 jaar aan de Anreperstraat in Assen Oost.
In het begin van onze relatie wilden we graag “buiten wonen”. Met vier kleine kinderen is dat niet echt praktisch. Nu de jeugd zelfstandig wordt (alleen de jongste woont nog thuis) kwam de oude wens van buiten wonen weer boven. Na lang rondkijken op internet viel onze blik op de Menweg nr 6 in Eexterveen. De plussen en minnen werden afgewogen, dorpsbelangen werd benaderd en zij vertelden positief over het dorp, en zo is het gekomen.
Begin juni 2016 begonnen met verbouwen, ongeveer 6 kuub schrootjes verwijderd en samen met de mannen van Meertens de zaak uitgebouwd en opgebouwd.
Inmiddels wonen we tot tevredenheid op ons nieuwe stekje, genieten we volop van het uitzicht en de ruimte. Het warme welkom bij de mensen aan de Menweg en de contacten met de overige dorpsbewoners, o.a. ontmoet bij de dorpsborrel, geven het gevoel dat we hier nog veel leuke jaren kunnen hebben.
Ongetwijfeld zijn er nu lezers die denken: heeft zo’n man ook hobby’s? Nou, ik volleybal nog, moet nodig weer eens hardlopen, er staat nog een 35 jaar oude Honda Goldwing te trappelen om de weg op te gaan en als we helemaal uitgeklust zijn ligt er in de garage nog een MG midget in onderdelen die gerestaureerd moet. U ziet, genoeg te doen. Maar eerst het huis en de tuin op orde en een klein beetje inburgeren in Eexterveen.

Bedankt !

Bedankt voor uw bezoek tijdens de Open Dag op onze boerderij!

Het was OVERWELDIGEND!

Namens Geert, Aly, Roelof en Mariet Koops.

www.vleesveebedrijfkoops.nl

Update glasvezel

Het is al enige tijd geleden dat er een update is geweest inzake het aanleg van glasvezel. Op de achtergrond gebeurd veel hierbij een korte update van de stand van zaken:

Vanuit Eco-Oostermoer is de concept-businesscase intussen gereed.
Deze maand zijn hierover gesprekken met de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, banken en aannemer.

Zodra de aanvraag door provincie en gemeente behandeld en akkoord is, gaan we bij alle geïnteresseerden in dit gebied langs met de deelnemersovereenkomst. Daarbij vragen we deelnemers ook te participeren in hun eigen netwerk met een inleg van € 500 (of meer). Die gedeeltelijke eigen financiering is belangrijk om verschillende redenen die we onder meer in deze blog uitleggen. En levert deelnemers uiteindelijk ook financieel voordeel op.
Zodra hier meer duidelijkheid over is (overleg met gemeente/bank en aannemer) en dit inderdaad tot een haalbare financieringsstroom kan leiden, willen we 2 informatieavonden voor de bewoners in het gebied beleggen. Hierin zal voornamelijk de noodzaak om voldoende eigen geld vanuit het gebied in te brengen worden toegelicht. Daarbij moeten we denken aan ongeveer 30% van de totale financieringsbehoefte. De kostprijs ligt per aansluiting gemiddeld op zo'n € 2.600,-. Het is niet zo dat iedereen 1/3 van dat bedrag moet inleggen, maar dat we dat in totaal wel bij elkaar moeten zien te krijgen. Het gaat hierbij om particuliere leningen die de mensen aan de coöperatie verstrekken, en die terugverdiend worden met een rente van 2%.
Voor deze bijeenkomsten zullen de volgende gebieden uitgenodigd worden : Eexterveen, Eexterkoele, 't Wit en Vijzelweg.

Starterswoningen

Hierbij een foto van de starterswoningen aan de Zandvoorterweg.
Op 1 mei 2017 ziet het er zo uit, de ramen zitten er in.

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

15 mei 2017, 29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie