Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

19 april 2017                           Bijeenkomst VIB
21 april 2017                            Kinderrommelmarkt / Koningsspelen
21 april 2017                            1e Competitiewedstrijd DKS
22 april 2017                            Open dag familie Koops
1 mei 2017                               Uiterste inleverdatum volgende EC
5 mei 2017                               2e Competitiewedstrijd DKS
5 mei 2017                               Dikke Banden Race DKS
6 mei 2017                               Oud IJzer actie SPES
13 mei 2017                             Bloemenactie SPES
9 juni 2017                               Dikke Banden Race DKS
30 juni 2017                             Dikke Banden Race DKS
7 juli 2017                                Dikke Banden Race DKS

Bericht van de redactie

 In deze Eexterveense Courant o.a. informatie over de kinderrommelmarkt op vrijdagmiddag 21 april bij de Kameleon, het korfbalprogramma, de bijeenkomst van de VIB’s en informatie over de Dikke Banden Race. Uiteraard nog veel meer in deze EC. De volgende EC verschijnt op maandag 1 mei a.s. 

WAARSCHUWING i.v.m. Vossen
in Eexterveen

Hierbij een waarschuwing. Er lopen vossen rond in Eexterveen. Ja, zult u zeggen, er zijn inwoners met de achternaam Vos. Dat klopt, maar vrijdagochtend 21 april a.s. zullen er vossen rondlopen in en om het sportveld, de ijsbaan en het Eexterveense Bos. Mocht u een vos tegenkomen, benader deze voorzichtig, u kunt de vos proberen aan te spreken. Enige voorzichtigheid is geboden, het blijven vossen.

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur
(gewijzigde datum)

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Contributie Vereniging Dorpsbelangen

De komende 2 weken gaan we het dorp door met de kwitanties van de vereniging Dorpsbelangen .De contributie bedraagt € 7.00 per jaar. Wij hopen met de opbrengst van de kwitanties weer mooie dingen voor het dorp te kunnen doen.
Het Bestuur

Noten Schieten

Het noten schieten is weer geweest. Het was een mooie strijd. Er is gespeeld met nieuwe spelregels de hoofdscheidsrechter heeft alles duidelijk uitgelegd en daarna is er een spannende strijd geweest.
Er waren ca 55 deelnemers Bij de volwassen spelers ging Martijn van Klaveren er met de beker naar huis
Bij de schoolgaande kinderen gingen Rik Habets en Rubian er met de beker vandoor

Sport- en Spelweek 2017

Datum sport en spelweek 2017:
16 juli t/m 22 juli 2017 (schoolvakanties 22 juli t/m 4 september 2017 )

Voorlopig programma volgt.

Zaterdag 22 juli, 14.00 uur spelmiddag en of een doe middag voor de jeugd van de basisschool en voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar. Alle kinderen zijn welkom. Aangevuld met een poppenkast voor de kleinste kinderen en of een goochelaar. Een suiker spin en patat om 16.00 uur. Jeugdcommissie komt nog met definitief voorstel.
Playback show aanvang 20.00 uur (let op bij voldoende deelname). Aansluitend een gezellige feestavond.

Algemeen:
Hele week een spring kussen voor de kinderen die naar de basis school gaan.

Snelheid Menweg

Onderstaande bericht is door de Gemeente Aa en Hunze opgegeven.
De afgelopen maand zijn er tellingen uitgevoerd aan de Menweg. Samengevat zijn de uitkomsten als volgt:
Totaal aantal waarnemingen in de maand maart: 25210 voertuigen
De gemiddelde snelheid die daarbij is vastgesteld, is 50,4 km/uur en de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden lag op 68 km/u
Gemiddeld werd door de passerende voertuigen 5,5 km/u afgeremd tussen eerste en laatste meting van het display.
Door 12,6 % wordt sneller gereden dan 70 km/uur en nog altijd 4 % (1010 voertuigen) rijdt sneller dan 80 km/uur.
Wanneer alle metingen onder de 20 km/uur eruit gefilterd worden, zien de cijfers er nog weer slechter uit. Het gemiddelde gaat dan naar 54, 2 km/uur en de V85 naar 69 km/uur.
De conclusie is dat er te hard wordt gereden en dat snelheid remmende maatregelen noodzakelijk zijn. Het lijkt mij het meest voor de hand liggend om dat bij het blauwe bord dat het begin van de bebouwde kom aanduidt, te doen.
Resultaten van de “blinde ”meting zal binnenkort worden toegestuurd.

SPES

Het voorjaar, mooi weer en we hebben er weer zin in. Naast het gymmen, free-runnen, korfballen en Jeu de boules willen we dit voorjaar starten met een nieuw seizoen tennislessen. We hopen dat er voldoende animo is om van jong tot oud een aantal lessen te kunnen vullen. We horen dus graag op korte termijn of je wilt tennissen bij SPES dit jaar. Aanmeldingen kunnen naar secretariaat@svspes.nl.

Het lijkt een dorpsgenoot leuk om met een groep uit het dorp mee te doen aan de Samenloop voor Hoop in Gieten op zondag 18 juni 2017.
Minimaal 15 SPES Deelnemers gezocht voor Samenloop voor Hoop GietenSamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden afwisselend op een parcours. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. SamenLoop voor Hoop is géén wedstrijd en geschikt voor iedereen; jong, oud, mobiel of minder mobiel. Iedereen is welkom om mee te wandelen! Teamleden wisselen elkaar af gedurende 24uur, welke symbool staan voor de voortdurende strijd tegen kanker. Daarnaast zetten de teams zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, waarvan de opbrengst in zijn geheel zal gaan naar wetenschappelijk kankeronderzoek door KWF Kankerbestrijding.

Wat zou het nu mooi zijn om als SPES-team mee te doen aan deze activiteit! Ben je enthousiast, en wil je graag deelnemen als SPES- team? We hebben 15 deelnemers nodig, dus dat zou moeten lukken! Twijfel dus niet en meld je aan! .
Vanuit SPES ondersteunen we dit spontane idee van harte. We weten dat er veel dorpsbewoners zijn die op eigen initiatief wandelen. Is het een idee om voor dit goede doel samen te wandelen? Hiervoor hoef je natuurlijk geen lid te zijn van SPES. We inventariseren de aanmeldingen graag via secretariaat@svspes.nl.

De oudercommissie van de Hasselbraam opperde het idee om eens te inventariseren of er voldoende animo is om weer een groep peuters te laten gymmen met hun papa of mama natuurlijk. Tot een tijd geleden hadden we bij SPES een groepje voor peutergym. Misschien is dit het moment om de peutergym weer nieuw leven in te blazen.
Lijkt het je wat om met je peuter te komen bewegen/sporten? Meld je dan aan via secretariaat@svspes.nl. Dan kunnen we kijken of we hier weer een wekelijkse activiteit van kunnen maken.

SPES Korfbal

Op zaterdag 6 mei zullen de eerste wedstrijden weer gespeeld worden, daarom in deze EC geen wedstrijdschema voor de komende
2 weken.

 

SPES Bloemenactie

Zaterdag 13 mei a.s. is weer de jaarlijkse bloemenactie. Vanaf 9 uur ‘s morgens komen we bij u aan de deur!
Tip: zondag 14 mei is het Moederdag.

SPES Kamp

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen op de basisschool het aanmeldformulier voor het SPES Kamp ontvangen. Het kamp vindt plaats op 19, 20 en 21 mei 2017 en dit jaar wordt het kamp gehouden in de kampeerboerderij op camping De Riegheide in Schoonoord.
Je kunt je tot 1 mei a.s. aanmelden bij Esther of Margaretha. Heb je geen formulier ontvangen, dan kun je deze alsnog bij Esther of Margaretha aanvragen.
Voor het 12+ kamp heeft zich 1 vrijwilliger gemeld, iemand zonder kinderen in deze leeftijdscategorie. Hierdoor hebben wij besloten om voorlopig af te zien van de organisatie voor een 12+ kamp.
Groetjes, Margaretha en Esther.

Op weg naar een bruisend dorpscentrum

Het laatste nieuws

Op 21 maart hebben we een informatieavond georganiseerd over onze plannen voor een bruisend dorpscentrum. Via de EC en eexterveen.com proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
We beginnen met goed nieuws! Het Rabofonds heeft toegezegd ons plan te willen steunen. Een eerste welkome stap in de cofinanciering is daarmee gezet. Kent u fondsen, stichtingen of bedrijven die aan een project als het onze willen bijdragen? Laat het ons weten via een mail aan stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Een dorpscentrum voor nu en de toekomst
We willen voor alle verenigingen en voor de (toekomstige) ouderen en de (toekomstige) jeugd een gezellig en mooi dorpscentrum starten. De leefbaarheid vergroten. En sommige inwoners willen gewoon heel graag weer een café in het dorp. Met die wens is ook niets mis! Maar om onze plannen te realiseren, hebben we nog veel financiële steun nodig.

Steun uw eigen dorpscentrum
Op de informatieavond is aangegeven dat we nog een tekort aan ‘stenengeld’ hebben; geld dat nodig is om het voorste pand te kopen. Dat proberen we op verschillende manieren te verkrijgen. Het belangrijkste daarin zijn donaties van dorpsbewoners en lokale verenigingen en bedrijven. Binnenkort gaan we met een intekenlijst in het dorp op pad. We hopen dat iedereen vrijgevig doneert.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om obligaties af te nemen. Ook daarvoor komen we bij u aan de deur.

Heeft u op voorhand vragen? Bel dan naar Jan Otto Meertens (468 292) of Jan Roelof Vos (468 464) voor een persoonlijk antwoord. Of mail uw vraag naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Een uitgebreider verhaal vindt u via deze link

Kameleon - nieuws

Kinderrommelmarkt en Fancy Fair
tijdens de Koningsspelen 2017

Op vrijdag 21 april 2017 worden voor de vijfde keer de Koningsspelen georganiseerd en ook De Kameleon zal hier dit jaar weer aan mee doen. Het thema van deze Koningsspelen is FEEST ! De dag begint met een heerlijk Koningsontbijt voor de leerlingen en de leerkrachten. De school zal na het ontbijt een vossenjacht organiseren voor de leerlingen.
’s Middags wordt er een Kinderrommelmarkt georganiseerd, mede op initiatief van de Leerlingenraad. De leerlingen mogen hun eigen spullen verkopen op de rommelmarkt.
De ouderraad van de Kameleon zal ook aanwezig zijn met koffie / thee en een Fancy Fair.
U bent allen van harte welkom om een bezoekje te brengen aan de Kinderrommelmarkt en de Fancy Fair op vrijdag 21 april 2017 van 13.00 uur tot 14.30 uur.
De leerlingen van groep 5-8 van de school kunnen dit jaar deelnemen aan de Kinderloop tijdens de Samenloop voor Hoop in Gieten. Op zondag 18 juni 2017 vindt de Kinderloop plaats. De school steunt dit initiatief, er zal daarom een collectebus op de rommelmarkt aanwezig zijn. U kunt hierin een bijdrage deponeren en de school zal de opbrengst tijdens de Kinderloop afgeven aan de organisatie in Gieten. Meer informatie vindt u op www.samenloopvoorhoop.nl/gieten.

Beleid m.b.t. het ophangen van posters en mededelingen in school door verenigingen en instellingen.


• Posters en mededelingen van verenigingen en instellingen, waarvan de boodschap school gerelateerd is, worden door de medewerkers van de school, op de mededelingenborden in de hal en in het portaal bij de voordeur opgehangen.

• Op het ouderportaal worden geen posters en mededelingen van verenigingen en instellingen geplaatst.
Hiervoor zijn de dorpskranten en websites van de Verenigingen voor Dorpsbelangen beschikbaar.

• Na afloop van de datum waarop de activiteit heeft plaats gevonden, worden de posters en mededelingen verwijderd.

Deze informatie is bekend gemaakt via het ouderportaal en de dorpskranten en websites van de Verenigingen voor Dorpsbelangen.

VIB Eexterveen

Woensdag 19 April  2017  is er een bijeenkomst aanvang 19.45 uur in het Dorpshuis.

Deze avond gaan Gre en Ton Reitsma vertellen over het Dierenasiel en hun werk op de dieren ambulance.

Het Bestuur

Dikke Banden Race

In het voorjaar en in de zomer organiseert DKS een aantal Dikke Banden wedstrijdjes voor kinderen in de dorpskern van Eexterveen. De start van de wedstrijden is bij het dorpshuis van Eexterveen. De route van deze wedstrijdjes is door het Koffielaantje. De kinderen verzamelen zich dan ook in het dorpshuis 't Achterhoes voor de start.

Kinderen die al kunnen fietsen, al of niet met zijwieltjes, kunnen meedoen. Soort fiets maakt niet uit, helm dragen is wel een verplichting. Onze wielervereniging heeft voor de dikke banden race leden van EHBO vereniging Gieten ingehuurd voor het geval er zich een ongelukje mocht voordoen. We verdelen de kinderen in twee groepen. D.w.z. groep 0 t/m 4 (2 rondjes Koffielaantje) en groep 5 t/m 8 (5 rondjes Koffielaantje). Na afloop van de wedstrijd is er een prijsuitreiking, waarbij iedereen een prijsje mag uitzoeken voor de prestatie die ze hebben gedaan.

We zijn te vinden op internet via http://wvdks.nl/

Of via facebook onder DKS Eexterveen.

Of via http://www.eexterveen.com/

Dikke Banden Race Eexterveen


De data van de Dikke Banden Race in Eexterveen zijn bekend. De races worden gehouden op: 5 mei, 9 en 30 juni en 7 juli.
Start om half zeven bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat.
Iedereen mag meedoen die naar de basisschool gaat.
Voor iedereen die meedoet, is er een prijs.
Dus pak je fiets en je fietshelm en kom dan op
5 mei, 9 juni, 30 juni en 7 juli naar het Dorpshuis.

Column

Ik ben Gerrit Meijers, geboren en getogen in Annerveenschekanaal. Ik werd op 15 december 2016 gebeld door Jan Roelof Vos om een column te schrijven voor de Eexterveense Courant. Dit kwam voor mij als een verrassing. Ik dacht dat dit alleen bestemd was voor de inwoners van Eexterveen. Ik heb daarin mijn medewerking toegezegd dus hieronder volgt mijn verhaal. Ik vind het ook wel belangrijk dat de “Veendorpen” meer met elkaar gaan samenwerken. Dit kan de saamhorigheid in de dorpen alleen maar ten goede komen. Maar…………….dan moeten de dorpsgemeenschappen ook wel mee gaan werken. Wij komen regelmatig in Eexterveen om onze kleinzoons, Niels en Stijn, van school te halen. Ook zijn we af en toe op het korfbalveld of in de zaal te vinden om naar de korfbalwedstrijden van beide jongens te kijken.

Na de lagere school heb ik de ULO bezocht in Wildervank. Na de ULO ben ik gaan solliciteren en werd gelijk aangenomen bij het aardappelzetmeelconcern van AVEBE in Veendam. Daar ben ik begonnen in augustus 1966 en in 2006 kon ik gebruik maken van een regeling om vroegtijdig de zaak te verlaten.

Ik ben als laborant begonnen bij Wildervank en Omstreken van AVEBE, bij de oudere generatie wel bekend als aardappelmeelfabriek in Eexterveenschekanaal en door studies heb ik mij opgewerkt tot proces operator. In januari kwam ik in Veendam te werken bij het kleefstoffen lab. In 1983 zijn we met het laboratorium etc. verhuisd naar de locatie in Foxhol. Daar heb ik, tot ik er vervroegd uit kon, gewerkt. Tussendoor heb ik nog op verschillende locaties van AVEBE gewerkt t.w. DWM, in Veendam wegens opleiding, AVEBE in Terapelkanaal in 1972, Oostermoer in Gasselternijveen , van sept. t/m december 1966 en nog een half jaar, van augustus t/m december 1984, gedetacheerd geweest bij aardappelmeelfabriek OKO in De Krim.

Sinds ik er in 2006 met een regeling uit kon vermaak ik mij aan een diversiteit aan hobby’s. Ik mag graag tuinieren, we mogen graag op de fiets van Drenthe genieten. Verder ben ik nog in het verengingsleven actief o.a. het redigeren van ons dorpsblaadje ’t Krinkie Spaien. Deze verschijnt eenmaal per twee maand met allerlei verenigingsnieuws etc.

Sinds de opening van het Grevelingskanaal op 1 mei 2008 kunnen we ook genieten van de plezierboten die er langs komen varen. Sinds de route via Terapelkanaal richting Erica in 2013 is geopend is het nog drukker geworden. Op jaarbasis varen hier plm.1000-1300 bootjes langs.

Verder zijn we bezig om achter de kerk een Dorpspark te verwezenlijken. Dit betreft een soort evenemententerrein voor festiviteiten, een waterplas voor amfibieën etc. , een hoek waar we een zgn. barbecue partij kunnen organiseren en een hoek waar we vruchtbomen gaan planten.

Verder hopen wij nog enige tijd van onze vrije tijd te mogen genieten.

Gerrit Meijers.

Uitnodiging
Open dag
Familie Koops

Op een feestelijk wijze wordt onze boerderijwinkel om 10.30 uur officieel geopend. Jullie zijn allemaal van harte welkom om te komen koekeloeren. Er is een springkussen aanwezig voor kinderen. Ook is er een expositie van verschillende soorten schilderijen. Kom, proef en beleef onze boerderij!

Wees welkom,
Familie Koops

Sociale Media

Sociale Media ook wel genoemd Social Media. Wat is dit nu eigenlijk? Het zijn online platformen waar gebruikers de inhoud op vermelden en de hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen gebruikers. Bekende voorbeelden zijn Facebook, Twitter en ook Youtube. 

Veel verenigingen maken gebruik van Social Media. Ze hebben een eigen Facebookpagina of hebben een Twitteraccount. Via social media kunt u meer te weten te komen over de betreffende vereniging.

Ook verenigingen uit Eexterveen hebben een Facebookpagina. De volgende verenigingen / organisaties hebben een eigen Facebookpagina (klik op de vereniging om op de betreffende pagina te komen)

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen / SV Spes / DKS Eexterveen / Jeugdcommissie Spes / Toneelvereniging TOG Eexterveen / Historische Vereniging Eexterveen / Dorpsfeest Eexterveen  / Playbackshow Eexterveen / Hartveilig Eexterveen / Keet Eexterveen 

Wanneer u op Youtube zoekt op Eexterveen, dan vindt u veel verschillende filmpjes. Een voorbeeld vindt u via deze link, deze sluit mooi aan op het vorige artikel over de open dag van de familie Koops. 

Heeft u als vereniging/organisatie in Eexterveen ook een eigen Facebookpagina, geeft u dit dan door aan ec@eexterveen.com. Dit artikel zal namelijk regelmatig geplaatst worden in de Eexterveense Courant.  

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

Wist u dat u uw oude kleding ook in Eexterveen kunt inleveren? Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

1 mei 2017, 15 mei 2017, 29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie