Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

1 maart 2017                            Toneelvoorstelling TOG ouderen matinee
3 maart 2017                            Dorpsborrel
3 maart 2017                            Toneeluitvoering TOG basisschoolleerlingen
4 maart 2017                            Toneeluitvoering TOG donateurs en fans
8 maart 2017                            Wandeling VIB Reiscommissie
8 maart 2017                            Jaarvergadering Dorpsbelangen 
8 maart 2017                            Vergadering Landbouwver. Ceres
10 maart 2017                          NLdoet ! Stichting Dorpshuis
10 maart 2017                          Jaarvergadering DKS
11 maart 2017                          NLdoet ! Dorpsbelangen, IJsvereniging
                                                  en Kardeel
13 maart 2017                         Uiterste inleverdatum volgende EC
13 maart 2017                         SPES op naar 2022
22 maart 2017                          Bijeenkomst VIB's

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. de aankomende toneeluitvoering van TOG. Er worden deze week 3 uitvoeringen gegeven en wel voor de ouderen, de basisschoolleerlingen en op de zaterdag voor de donateurs en andere fans. Verder aankondigingen van diverse jaarvergaderingen, belangrijke informatie van SPES op naar 202 en nieuws over de plannen voor een bruisend dorpscentrum! De column is dit keer van Heleen Hoving. 

Vrijwilligers gezocht voor NLdoet!


Waar een klein dorp groot in kan zijn
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart bruist het in Eexterveen van de activiteiten. Verschillende verenigingen doen dan mee aan NLdoet (de nationale vrijwilligersdag). Er wordt schoongemaakt, rotzooi opgeruimd, achterstallig onderhoud weggewerkt en er worden (kleine) klussen uitgevoerd. Komt u helpen? Laat u zien waar een klein dorp groot in kan zijn?

Vrijdag 10 maart: Dorpshuis ’t Achterhoes

Zaterdag 11 maart: Vereniging Dorpsbelangen en IJsvereniging

St. Dorpshuis Eexterveen – aanmelden bij Rolina (46 78 04)
Vereniging Dorpsbelangen – aanmelden bij Jan Roelof (46 84 64)
IJsvereniging – aanmelden bij Raymond (46 83 55)

Jaarvergadering Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen nodigt alle inwoners uit op haar jaarlijkse jaarvergadering op 8 maart 2017.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. Ideeën en of vragen kunt u inbrengen bij de voorzitter onder mail adres jan.vos@wxs.nl .

Agenda:

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen jaarvergadering maart 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Mededelingen
6. Bermen onderhoud/Bloembakken.(voorstel onderhoud en planten)
7. Naober Hulp.
8. Verslag werkgroep Dorpscentrum.
9. Verslag kascommissie.
10. Verslag en toelichting Penningmeester
11. Verkiezing kascommissie
12. Bestuursverkiezing
13. Evenementen en acties door Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen 2016 en doelstellingen 2017
14. Sport en spel week voorstel
15 Rondvraag
14 Sluiting.

NLdoet ! van het Oranjefonds / Dorpsbelangen

Dorpsbelangen heeft bij NL doet een paar klussen aangemeld, voor zaterdag 11 maart 2017. De klussen die aangemeld zijn:
1 Zwerfvuil van Eexterveen noord tot Eexterveen zuid verzamelen uit de bermen hiervoor zoeken we ouders met kinderen ca 15 personen groot en klein.
2 Opruimen en aanleggen van wandelpaden door het Eexterveensche bos onder leiding van de werkgroep
3 Schoonmaken van de bankjes in het veld. (dit is gepland op vrijdag in combinatie met st dorpshuis)
Graag aanmelden als u hieraan mee wilt werken. Dorpsbelangen zorgt voor materieel en voor de versterking van de inwendige mens. Voor klus 2 en 3 zoeken we eveneens 15 personen groot en klein. Aanmelden kan via: jan.vos@wxs.nl 

Aanvang van de doe dag is 9.00 uur tot ca 13.00 uur. Inloop vanaf 8.30 uur met koffie. Voor een broodje wordt gezorgd.
De toegekende bijdrage van het Oranje fonds is toegezegd.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur
(gewijzigde datum)

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Parkeren op en langs de Dorpsstraat

De gemeente Aa en Hunze, de politie, de Vereniging voor Dorpsbelangen Eexterveen en de verkeersouders van obs de Kameleon hebben overleg gehad over de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Eexterveen voor de obs de Kameleon.

Voor en na het ingaan en uitgaan van de school is het druk op de Dorpsstraat, doordat ouders/ verzorgers de kinderen komen brengen en halen met de auto. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerhavens, maar ook in de berm of op straat. Vaak moet er ook gekeerd worden waarvoor inritten of kruispunten worden gebruikt.
Voor de kinderen die gebracht en gehaald worden en de kinderen die op de fiets naar school komen, is de situatie steeds wisselend en onoverzichtelijk, dus gevaarlijk!

Om te zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen vragen we alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Daar kunnen leerlingen veilig uitstappen en via een (verlicht) voetpad naar de school gaan.
Als dit niet mogelijk is, kan er natuurlijk gebruik worden gemaakt van de parkeerhavens aan de Dorpsstraat.
Als we op deze manier samen zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen, zijn er geen maatregelen nodig

Voor het leerlingenvervoer “Kleurexpress” wordt, deze maand, de parkeerplaats aan de Dorpsstraat vergroot, zodat ook de taxibusjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dank voor uw medewerking,
namens alle geledingen in de aanhef van deze brief.

SPES Korfbal

Woensdag 1 maart 2017:

KORWI B1 - SPES B1

Aanvang wedstrijd 18:35, vertrek 17:40
Chauffeurs: Fam. Kassee, Fam. Tielman, Fam. Rusticus

Zaterdag 4 maart 2017:

DWA/Argo B2 - Spes (E) B1 Ripperdahal Hamrik 4, 9951JH Winsum
Vertrek 11.50 uur, aanvang wedstrijd 13.10 uur
Vervoer: Fam. Tielman, Fam. Gijs Meertens, Fam.de Jonge
Nic./Alfa-college D2 - Spes (E) D1 Sportpark de Wijert Boutenspad 1, 9721AA Groningen
Vertrek 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.05 uur
Vervoer: Fam. De Vrij, fam. Lanting, fam. Wildeboer
SDO (S) E2 - Spes (E) E1 Sporthal Schoonoord Sportparklaan 55, 7848BA Schoonoord
Vertrek 13.30 uur, aanvang wedstrijd 14.45 uur
Vervoer: Fam. Kuipers, Fam, Jos Meertens
Spelers: Ruben, Jorn, Fay, Gert, Stijn

Woensdag 8 maart 2017:

Spes (E) E2 - ROG E1
Aanwezig: 16.30 uur, aanvang wedstrijd 17.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
Spelers: Marit, Marith, Rik, Romée, Daan
Let op: Aansluitend is er wel trainen... de kinderen die spelen krijgen de gelegenheid te eten

Zaterdag 11 maart 2017:

Spes (E) B1 - Korwi B1 Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek 9.00 uur, aanvang wedstrijd 9.50 uur
Vervoer: Fam. Paas, Fam. Wildeboer, Fam. Rusticus
Scheidsrechter: Arjen Kassee
Harkema D2 - Spes (E) D1 De Fugelkamp Fugelkamp 10, 9281MA Harkema
Vertrek 11.45 uur, aanvang wedstrijd 13.15 uur
Vervoer: Fam. Kuipers, Fam. Kruims, Fam. Kremer
Spes (E) E1 - Vitesse (Be) E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
Spelers: Ruben, Jorn, Fay, Gert, Stijn
Spes (E) E2 - Elko E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig 8.30 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
Spelers: Marit, Marith, Daan, Rik, Romee

Zondag 12 maart 2017:

Spes (E) 1 - Club Brothers 5 Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek 10.40 uur, aanvang wedstrijd 11.10 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

SPES op naar 2022

Beste Inwoners van Eexterveen e.o., Spes leden en verenigingsbestuursleden,

Het bestuur van SPES heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering aangegeven dat het anders moet. We vinden dat Eexterveen een bruisende sportvereniging verdient. Een vereniging die sporten aanbiedt waar het dorp, van jong tot oud, behoefte aan heeft, gebruik makend van alle faciliteiten die ons dorp en alle verenigingen biedt.
Drenthe biedt de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in de begeleiding naar een bruisende sportvereniging. Sport Drenthe en de Sportcombis van gemeente Aa & Hunze willen daar een belangrijke rol in spelen. We hebben Anne Prins en Maarten Snoep bereid gevonden om hier het voortouw in te nemen. Anne heeft samen met de sport combi’s al vele succesvolle projecten in diverse gemeentes weten te realiseren.
Hun aanpak staat hieronder beschreven. De eerste bijeenkomst voor “Spes op naar 2022” is op:
Maandag 13 maart 19:30 tot 21:30 in de Spes kantine.
Bij dezen roepen we jullie op om mee te doen aan dit uitdagende traject, door je aan te melden bij Salo de Feijter salo@svspes.nl of bij Gijs Meertens Gijs@svspes.nl.
Met vriendelijke groet 
Salo de Feijter en Gijs Meertens

------------------------------------------------------------------------------------
Betreft: informatie bij het opstellen van een beleidsplan
Van: Anne Prins
Het bestuur van de vereniging heeft aangegeven een beleidsplan te willen opstellen.In dit beleidsplan schetst men een (toekomst)beeld van de vereniging, met daarin een aantal vaste items. Dit zijn o.a. doelstellingen voor de komende jaren, sterke kanten en verbeterpunten van de vereniging, kansen en bedreigingen voor de toekomst, het neerzetten van een goede organisatiestructuur, het maken van een tijdspad waarin je aangeeft wanneer je wat gaat doen, wie dat gaan doen en wie er verantwoordelijk voor is/zijn, etc.
Verder is het beleidsplan een middel om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Je kunt dus stellen dat je alles gaat beschrijven wat nu in menig hoofd zit. Je moet het beleidsplan niet vergelijken met die uit het bedrijfsleven.
Voor sportverenigingen geldt dat het beleidsplan in begrijpelijke taal wordt opgesteld.
Ander voordeel is dat het beleidsplan een prima visitekaartje is voor bijv. gemeente, sponsoren en potentiële sponsoren.

De werkwijze is als volgt:
De vereniging, in opdracht van het bestuur, stelt een werkgroep samen.
Deze werkgroep krijgt ook het mandaat om het beleidsplan te gaan samenstellen. De werkgroep bestaat uit het bestuur van SPES, aangevuld met mensen die mee willen denk en werken aan het beleidsplan voor Sporten in Eexterveen. Ook de jeugd is meer dan welkom.
Al deze mensen uit de werkgroep hebben contact met hun “achterban” en nemen die informatie weer mee naar de vergaderingen van de werkgroep.

Deze werkgroep komt 4 tot 6 keer bijeen met een professionele Senior Verenigingsondersteuner van SportDrenthe.Verder schuift ook een Sportcombi van de gemeente aan.
De bijeenkomsten vinden normaal gesproken 1 keer per 4 à 5 weken plaats.
De vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur.
De investering die je er als werkgroep lid in stopt, is ongeveer 15 à 30 minuten per week.
De werkgroep kan er voor kiezen om tussentijds vaker bij elkaar te komen, zonder dat de ondersteuner van SportDrenthe/ Sportcombi daarbij aanwezig is.

Gedurende het traject communiceert de beleidsgroep haar vorderingen via de Eexterveense Courant en de website van SPES (http://svspes.nl/).
Geïnteresseerden krijgen zo steeds de kans om te reageren

Uiteindelijk komen we zo tot een gezamenlijk en gedragen plan om van SPES opnieuw een bruisende sportvereniging te maken.

Anne Prins
Senior Verenigingsadviseur SportDrenthe

Toneelvereniging T.O.G.

Ook dit jaar staan wij weer voor u op de planken. Met het gezellige blijspel ‘Als je voelt, wat ik voel, dan zeg je niets meer’. Geschreven door Evelien Evers.

Woensdag 1 maart: 
matinee voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving) 
Aanvang 14.00 uur – Toegang gratis

Vrijdag 3 maart: 
uitvoering voor alle basisschoolkinderen
Aanvang 19.00 uur – Toegang gratis

Zaterdag 4 maart: 
uitvoering voor alle donateurs en andere fans
Aanvang 20.00 uur – Toegang € 4,- p.p. of op vertoon van uw donateursboekje

p.s. T.O.G. is ook te volgen via deze link op Facebook ! 

SPES kamp 12+

Gezocht voor het 12+ kamp

Na het succes van vorig jaar en op veler verzoek van de 12+ jeugd zouden we ook dit jaar een kamp voor deze leeftijdscategorie willen organiseren. Er liggen een aantal ideeën maar we komen handen te kort. We zoeken met name enthousiaste mensen die een weekend met deze kinderen op pad willen. Er is nog geen datum dus alle opties staan nog open. Zonder vrijwilligers zal dit kamp helaas niet door kunnen gaan.
Voor opgave (en meer informatie) kunt u contact opnemen met Margaretha (0610835801) of Esther (0630222223)

Landbouwvereniging Ceres


Op woensdag 8 maart is onze laatste vergadering van dit seizoen.
Aanvang 20.00 uur in MFC de Badde te Annerveenschekanaal.
Naast het huishoudelijk deel ( o.a. financieel jaarverslag, bestuursverkiezing etc.), hebben we Egbert Schepel van HLB bereid gevonden om een inleiding te verzorgen over teeltechnische onderwerpen. Hoeveel risico lopen we bijvoorbeeld met de virulentere aardappelcysteaaltjes?
Tot 8 maart !

Het Bestuur

Stichting Dorpshuis Eexterveen

Stichting Dorpshuis Eexterveen heeft actieve plannen om een bruisend dorpscentrum te creëren en daarmee de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Het dorpscentrum wat wij voor ogen hebben, bestaat -naast ons dorpshuis- uit een horecagedeelte en verschillende ontmoetingsruimten. De eerste stap daartoe is genomen; we hebben een voorlopig koopcontract voor Dorpsstraat 41. Na deze stap volgen er nog vele, zoals het verkrijgen van (financiële) middelen.

Om u verder te informeren over onze plannen en u de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, organiseren we een informatieavond in ’t Achterhoes. De datum volgt zo spoedig mogelijk.

Exposities van Hillie Vos en Henriëtte van der Tuuk-Adriani

De komende maanden kunt u in het dorpshuis kijken naar werken van twee Eexterveense dames. In de vitrinekast liggen mooie sieraden en kleine voorwerpen gemaakt van fietsbanden. Deze zijn van de hand van Hillie Vos. En aan de wand hangen prachtige schilderijen van Henriëtte van der Tuuk-Adriani. Te zien zijn enkele stillevens en landschappen.

Stampotbuffet

De volgende dorpsborrel is op vrijdag 3 maart 2017. Dit is in het dorpshuis 't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur. Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit bestaat dan uit: kapucijners en stamppot boerenkool. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor dit buffet.
Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook).

Hulp gezocht !

Op de Kameleon hebben de kinderen een moestuin naast de school. Nu het voorjaar er weer aan komt, moet deze weer ingericht worden. Niet alleen het poten en zaaien maar ook het onderhouden van de tuin. Wie wil de leerlingen helpen om de moestuin in te richten en te onderhouden? En later natuurlijk de producten te oogsten? Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Freddie Duursma. Tijdens schooltijden op school en anders via freddieduursma@primah.org.

Avondvierdaagse Annen zoekt vrijwilligers

Van 27 juni t/m 30 juni vindt de 10e avondvierdaagse plaats. De Kameleon doet ook dit keer weer mee. Kinderen kunnen zich hiervoor weer opgeven. Ouders van de leerlingen ontvangen hierover nog nadere informatie via het ouderportaal.
De organisatie van de Avondvierdaagse is begonnen met de voorbereidingen en ze zoeken hulp voor de organisatie. Wilt u meehelpen of meedenken over de invulling van deze 10e avondvierdaagse dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan melden bij Freddie Duursma van De Kameleon via kameleon@primah.org en de Avondvierdaagse via a4d.annen@gmail.com.

VIB Reiscommissie

Op woensdagmiddag 8 maart gaan we een wandeling maken rondom Eexterveen-Zuid vanaf de boerderij van Aly Koops.
We starten ongeveer om 13.15. Wie wil er mee?
Je kunt je opgeven bij Aly 468450 of bij Tineke 468610.

 

Jaarvergadering DKS

Op vrijdag 10 maart a.s. vindt de jaarvergadering van DKS plaats. Deze zal beginnen om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

In de vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Ingekomen stukken.
Mededelingen.
Jaarverslag secretaris.
Verslag Kascommissie.
Verslag Penningmeester.
Verkiezing Bestuur.
Verkiezing Kascommissie.
Contributie lidmaatschap.
Poule en ploegindeling.
Ter tafel / nieuwe items.
Rondvraag.

Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur
Harm Stek

Column

Mijn naam is Heleen Hoving en ik woon met mijn man Egbert en vierde dochter Nelleke aan de dorpsstraat nummer 83. Wij wonen hier al sinds 1990. Egbert is geboren op dorpsstraat 96. Mijn ouders zijn in 1986 verhuisd vanuit Berkel en Rodenrijs naar dorpsstraat 100 in Eexterveen. Zij werden buren met de familie Hoving. En zo heb ik Egbert dus leren kennen. Ik woonde toen in Leidschendam. Maar al gauw verhuisde ik ook naar het Noorden. In 1990 zijn we getrouwd. En we kregen uiteindelijk Vier dochters. Evelien die nu 26 is en in Edam woont. Laura die nu 24 is en in Zuidlaren woont. Annelieke van 22 woont in Groningen en Nelleke van 15 jaar woont nog gezellig thuis. De oudste twee waren altijd gek op paarden. Dus al gauw hadden wij een paardje. Later nog een en de meiden vermaakten zich altijd prima. Nu de paarden liefhebbers uit huis zijn, hebben we de paarden weggedaan. Soms mis ik ze wel. Maar het is zo ook een stuk rustiger. En dat is ook we lekker. Want hoe vaak zijn we er s nachts niet uitgegaan omdat de paarden weer losliepen. Of in de winter met vorst. De paarden handmatig water geven. De meiden hebben allen hier op school gezeten. Later gingen Evelien en Laura naar De WP in Veendam. En Laura heeft op het Nassau college gezeten in Gieten. Nelleke zit nog op de Wp in Veendam.

Nu even over mij. Ik heb altijd in de kinderopvang gewerkt. En ik heb dan ook heel wat kinderen aan huis gehad. Omdat we zo ver van de weg wonen was het altijd heerlijk spelen. De kinderen vermaakten zich prima. En onze kinderen hadden altijd speel kameraadjes. Egbert is boer en heeft het in de lente, zomer en herfst best wel druk. Maar in de winter is het rustiger. Hoewel ze worden wel bezig gehouden met vergaderingen, reparaties en voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Voor ons is er veel veranderd. Eerder was je boer tussen de boeren. Maar tegenwoordig is het toch meer dat je nog maar een van de weinige boeren bent. En dan kun je weleens te maken hebben met tegenwind en storm. Maar dat accepteren wij.

Wat ook zo heerlijk is van op een boerderij wonen is dat je alle ruimte hebt. Ik heb daarom mijn eigen atelier waar ik beelden maak. En soms geef ik er een workshop beelden maken. In de schuur heb ik een bakoven waar ik de beelden in kan bakken. De hele tuin staat dan ook vol beelden. Als je zin hebt om een keer een beeld te maken dan ben je dus van harte welkom. En kom gerust een keertje kijken. Ik verkoop mijn beelden ook. En eigenlijk zoek ik een ruimte waar ik kan exposeren. Dus weet je iets.

Iedereen kent mij ook wel in Eexterveen want ik woon hier al zo lang. Al wel 30 Jaar. Ik zit al 27 jaar op plattelandsvrouwen nu de Vibs. Heel gezellig. Dus kom gerust een keertje kijken. In gieten zing ik bij het koor ” Ferontes Charmata”. Een gospel koor. Onder leiding van Martijn Limbeek uit Eexterzandvoort. Weer maak ik even van de gelegenheid gebruik om nieuwe leden te werven. Kom gerust een keertje kijken of een maand proberen. Want we hebben hard nieuwe stemmen nodig. Vooral mannen. Maar iedereen is welkom.

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden staat hierboven. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

13 maart 2017, 27 maart 2017, 17 april 2017, 1 mei 2017, 15 mei 2017, 29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie