Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

3 februari 2017                         Dorpsborrel
4 februari 2017                         Oud Papier SPES
6 februari 2017                         Uiterste inleverdatum volgende EC
6-13 februari 2017                    Opruimen blad Gemeente / Alescon
10 februari 2017                       Jaarvergadering SV Spes
15 februari 2017                       Bijeenkomst VIB's 
22 februari 2017                       Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
1 maart 2017                            Toneelvoorstelling TOG ouderen matinee
3 maart 2017                            Toneeluitvoering TOG basisschoolleerlingen
4 maart 2017                            Toneeluitvoering TOG donateurs en fans
8 maart 2017                            Jaarvergadering Dorpsbelangen 
10 maart 2017                          NLdoet ! Stichting Dorpshuis
11 maart 2017                          NLdoet ! Dorpsbelangen en IJsvereniging

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a. informatie over NLdoet, de toneelvoorstellingen van TOG en de SamenLoop. De column is deze keer van wethouder Henk Heijerman. 
Organiseert u een evenement, of heeft u een verslag gemaakt van een evenement, dan kunt u dit ook laten vermelden in de EC. Of wilt u een keer een column schrijven? Ook dat is mogelijk. Uw bijdrage kunt u per e-mail sturen naar ec@eexterveen.com

Gevonden

Dameshorloge. Dit horloge is gevonden aan de Dorpsstraat. Bent u uw horloge kwijt, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0598-468761. 


Vrijwilligers gezocht voor NLdoet!

Waar een klein dorp groot in kan zijn
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart bruist het in Eexterveen van de activiteiten. Verschillende verenigingen doen dan mee aan NLdoet (de nationale vrijwilligersdag). Er wordt schoongemaakt, rotzooi opgeruimd, achterstallig onderhoud weggewerkt en er worden (kleine) klussen uitgevoerd. Komt u helpen? Laat u zien waar een klein dorp groot in kan zijn?

Vrijdag 10 maart: Dorpshuis ’t Achterhoes

Zaterdag 11 maart: Vereniging Dorpsbelangen en IJsvereniging

St. Dorpshuis Eexterveen – aanmelden bij Rolina (46 78 04)
Vereniging Dorpsbelangen – aanmelden bij Jan Roelof (46 84 64)
IJsvereniging – aanmelden bij Raymond (46 83 55)

Attentie voor onderstaand bericht

Door een groot aantal vrijwilligers van het dorp is er een fantastisch bos pad door het Eexterveensche bos gehakt wij zijn nu bezig met de afwerking van de paden daarna gaan we het inzaaien zodat we de komende zomer er een mooi wandelgebied bij hebben gekregen.
Ook de overige paden worden weer kort gemaaid om een mooi te belopen wandelpad te krijgen.
Wij willen een dringend beroep doen op de paarden liefhebbers onder ons, die gunnen we uiteraard alle plezier om met hun paard door de streek te rijden maar ga niet over wandelpaden die kort gemaaid zijn.
De gemaaide paden zijn moeilijk te maaien als daar paarden overheen hebben gelopen, de hoeven maken gaten in het pad en dan kunnen we het maaien wel vergeten laat staan om er nog fatsoenlijk over heen te lopen.
Wij hopen dat u hier begrip voor hebt en uw route aan gaat passen u kunt heel goed naast het kort gemaaide deel lopen en zo ontstaat er een paarden loop spoor en dat is ook nog mooi.
Wij hopen dat u aan ons oproep gevolg gaat geven.
Bestuur Dorpsbelangen.

Jaarvergadering Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen nodigt alle inwoners uit op haar jaarlijkse
Jaar vergadering op 8 maart 2017 aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.
Ideeën en of vragen kunt u inbrengen bij de voorzitter onder mail adres jan.vos@wxs.nl .
De Agenda volgt in de volgende EC.
Het Bestuur.

NLdoet ! van het Oranjefonds / Dorpsbelangen

Dorpsbelangen heeft bij NL doet een paar klussen aangemeld, voor zaterdag 11 maart 2017. De klussen die aangemeld zijn:
1 Zwerfvuil van Eexterveen noord tot Eexterveen zuid verzamelen uit de bermen hiervoor zoeken we ouders met kinderen ca 15 personen groot en klein.
2 Opruimen en aanleggen van wandelpaden door het Eexterveensche bos onder leiding van de werkgroep
3 Schoonmaken van de bankjes in het veld.
Graag aanmelden als u hieraan mee wilt werken. Dorpsbelangen zorgt voor materieel en voor de versterking van de inwendige mens. Voor klus 2 en 3 zoeken we eveneens 15 personen groot en klein. Aanmelden kan via: jan.vos@wxs.nl
Aanvang van de doe dag is 9.00 uur tot ca 13.00 uur. Inloop vanaf 8.30 uur met koffie. Voor een broodje wordt gezorgd.
De toegekende bijdrage van het Oranje fonds is toegezegd.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

SPES Korfbal

Zaterdag 28 januari 2017:

Sparta (Ze) B1 - Spes (E) B1 Rodenburghal, Rodenburg 2, 9351 PV Leek
Vertrek: 14.50 uur, aanvang wedstrijd 16.00 uur
Vervoer: Fam. Tielman, Fam. Gijs Meertens, Fam.de Jonge
Spes (E) D1 - Heerenveen D3 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 8.30 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
OKO/BIES E2 - Spes (E) E2 MFC De Veste, Verbindingsweg 7, 9865TE Opende
Vertrek: 8.40 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: Fam. Van Klaveren, Fam. Lanting
Spelers: Marith, Daan, Ruben, Fay, Stijn


Zondag 29 januari 2017:

Spes (E) 1 - KIA 2 Burgemeester Lambershal Annen
Aanwezig: 12.30 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur
Scheidsrechter: Bert Vos


Zaterdag 4 februari 2017:

SDO (S) B1 - Spes (E) B1 Sporthal Schoonoord, Sportparklaan 55, 7848BA Schoonoord
Vertrek: 13.05 uur, aanvang wedstrijd 14.20 uur
Vervoer: Fam.vd Wouw, Fam. Paas, Fam.. Wildeboer
Noveas D2 - Spes (E) D1 De Waterwyck, Gagelsweg 25, 8331 CM Steenwijk
Vertrek: 8.00 uur, aanvang wedstrijd 9.30 uur
Vervoer: Fam. De Vrij, Fam. Lanting, Fam. Kruims
Spes (E) E1 - Nic./Alfa-college E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Spelers: Marit, Jorn, Gert, Rik, Romee
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren
Spes (E) E2 - SDO (S) E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 8.30 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Spelers: Marith, Daan, Ruben, Fay, Stijn
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren


Zondag 5 februari 2017:

Korwi 4 - Spes (E) 1 Sporthal Stikkerlaan, Mr D.U. Stikkerlaan 6, 9671 BZ Winschoten
Vertrek: 10.15 uur, aanvang wedstrijd 11.15 uur

SPES Jaarvergadering


JAARVERGADERING 2016
Het bestuur van SV Spes nodigt leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering 2016. Deze wordt gehouden op vrijdag 10 februari 2017 in het clubgebouw op het sportveld te Eexterveen, aanvang 20.00 uur.
Het bestuur zal rekening en verantwoording afleggen over het jaar 2016. Tevens zal de begroting voor 2017 met de leden besproken worden.
De agenda voor de ALV 2016 ziet er als volgt uit:
1. Opening en voorstel tot vaststellen van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken m.b.t. deze ALV.
4. Vaststellen verslag ALV van 19 februari 2016.
5. Jaarverslag.
6. Verslag van de kascommissie.
7. Benoeming Kascommissie.
   Aftredend is Tineke.
8. Toelichting op de Winst- en Verliesrekening en Balans over 2016 *).
Toelichting op en goedkeuring van de begroting 2016 *).
9. Begroting 2017.
10. Doelstellingen 2017.
11. Bestuursverkiezing:
    Aftredend en niet herkiesbaar is Jack Kaptijn.
    Dat betekent dat er bij aanvang van 2017 slechts twee bestuursleden       zijn.
12. Jubilarissen.
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

*) De Winst- en Verliesrekening 2016 en de begroting voor 2017 liggen twee weken voor de jaarvergadering ter inzage bij de bestuursleden. Het jaarverslag zal twee weken voor de vergadering op de website www.svspes.nl geplaatst worden.
Namens het bestuur van de SV SPES
Jack Kaptijn
Secretaris secretariaat@svspes.nl

Toneelvereniging T.O.G.

Ook dit jaar staan wij weer voor u op de planken. Met het gezellige blijspel ‘Als je voelt, wat ik voel, dan zeg je niets meer’. Geschreven door Evelien Evers.

Woensdag 1 maart: 
matinee voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving) 
Aanvang 14.00 uur – Toegang gratis

Vrijdag 3 maart: 
uitvoering voor alle basisschoolkinderen
Aanvang 19.00 uur – Toegang gratis

Zaterdag 4 maart: 
uitvoering voor alle donateurs en andere fans
Aanvang 20.00 uur – Toegang € 4,- p.p. of op vertoon van uw donateursboekje

In februari komen we bij u langs met de donateursboekjes (€ 5,- / toegang voor 2 personen).

p.s. T.O.G. is ook te volgen via deze link op Facebook ! 

SPES Jeugdcommissie

In verband met de toneelvoorstelling van TOG voor de kids gaat de Carnaval/ Karaoke Spesavond op vrijdag 3 maart 2017 niet door!

SPES kamp

Dit jaar is het SPES kamp van 19 mei 2017 tot en met 21 mei 2017. (kinderen uit groep 3 mogen op 20 mei 2017 komen)
ZET HET ALVAST IN DE AGENDA! MEER INFORMATIE KOMT BINNENKORT!!!
Margaretha en Esther

Stichting Dorpshuis Eexterveen


Jaarvergadering

Woensdag 22 februari 2017 – aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ’t Achterhoes te Eexterveen.

Voor deze vergadering is iedere belangstellende uit Eexterveen e.o. welkom, inclusief spreekrecht, echter vanwege de statuten van de stichting is het stemrecht voorbehouden aan de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.

Van elke centimeter gebruik maken – NLdoet op 10 maart

Dorpshuis 't Achterhoes is niet groot, maar biedt wel ruimte aan meer dan 10 verenigingen en clubs. Het is daarom belangrijk dat we de ruimte zo effectief mogelijk indelen en gebruiken. Daarom gaan, we naast de jaarlijkse voorjaarschoonmaak, de kelder opruimen en voorzien van opbergrekken. Komt u ons helpen? U kunt zich aanmelden via stichtingdorpshuis@eexterveen.com of bel naar
Rolina (467 804)
Vrijdag 10 maart – 09.00/ 12.30 uur – Dorpshuis ’t Achterhoes – Dorpsstraat 41A


Kunstenaars gezocht voor het dorpshuis


De afgelopen jaren hebben verschillende kunstzinnige Eexterveeners hun werk geëxposeerd in ’t Achterhoes. Nu zijn we op zoek naar nieuwe kunstenaars (geoefende hobbyisten) die hun werk willen tentoonstellen. Vanwege de ruimte zijn hangende werken (schilderijen of foto’s) het meest praktisch, maar ook ander materiaal (beeldhouwwerken, sieraden, etc.) is welkom. Zo heeft u de mogelijkheid om uw werk – voor een aantal maanden – aan uw dorpsgenoten te laten zien. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Roelof Meinders (46 83 54).

Column

Reuring in de gemeente en in het bijzonder in het Veen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, mocht ik namens de Combinatie Gemeentebelangen de plaats van Jur Wiersum in het college van burgemeester en wethouders innemen. Na een periode van 8 jaar ( 2006-2014) zitting te hebben gehad in de gemeenteraad, vond ik dit een mooie nieuwe uitdaging. Ik was daarnaast, vanaf 1975, dagelijks als ambtenaar werkzaam geweest in het openbaar bestuur, zijnde de gemeentelijke overheid. Ik ben begonnen bij het Verificatiebureau ( accountantskantoor) van de VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de gemeenten Gasselte, Eelde en Tynaarlo. De gemeente wordt ook wel de 1e overheid genoemd vanwege de meest directe contacten met inwoners en bedrijven. Juist dit laatste is het geweest, waarom ik ooit gekozen heb voor de gemeentelijke overheid. Vanaf 24 april 2014 mag ik –zoals gezegd- wethouder zijn. In onderling overleg binnen het college kreeg ik de volgende portefeuilles toebedeeld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Wegen, Plantsoenen, Bomen, Dorpshuizen, Begraafplaatsen, Plattelandsbeleid en Buurt – en Kerngericht beleid.
Dit alles maakt, dat ik veel buiten het gemeentehuis actief ben en daardoor veel inwoners en instanties tref, hetgeen één van de mooiste elementen is in het werk als wethouder.
Ik wil namelijk een wethouder zijn die zichtbaar is in de gemeente en gemakkelijk benaderbaar. Daarbij heb ik als uitdaging, om samen met anderen, mooie dingen te realiseren in onze prachtige gemeente. Mijn Motto: “Ik wil niet alleen de gemeente mooi houden maar ook nog mooier maken”. Daarbij is een goede relatie met inwoners en bedrijven van essentieel belang. De vele vrijwilligers in onze gemeente koester ik. Zij zorgen voor reuring in de dorpen!
Zoals –wellicht- bekend, is het jaar 2017 uitgeroepen als Het jaar van de dorpen. Als wethouder ben ik aangewezen als de verantwoordelijk portefeuillehouder. Samen met de inwoners proberen we de dorpen enthousiast te maken om deze dorpen voor de toekomst vitaal een veerkrachtig te houden, een omgeving waar het goed wonen en toeven is. Daarbij nodigen wij ze uit om met ideeën te komen om de thema’s, Levendige dorpen, Zorgzame dorpen, Duurzame dorpen en Innovatieve dorpen verder uit te werken.
Als ik dan naar de dorpen in onze gemeente kijk, dan moet ik concluderen dat Eexterveen een dorp is dat zeker veel aan de weg timmert en heel duidelijk bezig is om vitaal en veerkrachtig te blijven. Daarbij denk ik dan aan zaken die in de afgelopen 3 jaar hebben gespeeld, dan wel nog spelen. Een impuls aan de rol van dorpsbelangen, de “nieuwe” school, het parkeerterrein, de starterswoningen, het dorpsommetje, zelfbeheer van de openbare ruimte en niet te vergeten, de toekomst van het dorpshuis. Ik zou het willen samenvatten als er is “Reuring in het Veen”.
Dit alles waardeer ik bijzonder en geeft mij het vertrouwen dat we onze gemeente nog mooier maken. Het zet de gemeente Aa & Hunze nog beter op de kaart!
Henk Heijerman
Wethouder gemeente Aa en Hunze

SamenLoop voor Hoop

Op 17 en 18 juni 2017 vindt de SamenLoop voor Hoop plaats in Gieten. Deze wordt gehouden op Sportpark De Goorns. De start is op 17 juni 2017 om 15.00 uur. De SamenLoop is een estafette wandeling van 24 uur waarbij stil wordt gestaan bij kanker en het leven wordt gevierd. En er wordt geld ingezameld voor het onderzoek naar kanker. Tijdens de SamenLoop zijn er muziekoptredens en diverse ceremonies.
Inmiddels hebben zich meer dan 30 teams aangemeld. Niet alleen vanuit Gieten maar ook uit omliggende dorpen. Het zou ontzettend mooi zijn als ook Eexterveen een team zou afvaardigen naar de SamenLoop. U kunt zich opgeven via de website via deze link. Een team bestaat uit een aantal personen (10 tot 15) en ze wisselen elkaar af gedurende de 24 uur. Er wordt over een parcours gelopen op het sportterrein. Probeer dus een team bij elkaar te krijgen en loop mee met de SamenLoop.
De openingsronde op zaterdag 17 juni 2017 vindt plaats met eregasten. Mensen die kanker hebben, of kanker hebben overwonnen lopen de eerste ronde over het parcours. Kent u iemand die ook als eregast mee kan en wil lopen, dan kunt u deze persoon opgeven via eregasten.svhgieten@gmail.com. Op 1 februari 2017 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor Eregasten in Café Veninga in Gieten. Ook partners zijn welkom. Er wordt meer verteld over het programma, de ceremonies en het meedoen als eregast. Er is ruimte om vragen te stellen en u kunt zich aanmelden ook op deze bijeenkomst aanmelden als eregast.
’s Avonds zullen kaarsenzakken het parcours verlichten. Op de kaarsenzakken staan persoonlijke boodschappen. Met een speciale Kaarsenceremonie worden dierbaren herdacht, steunen we elkaar en wordt het leven gevierd.
Op zondag zal er ook een Kinderloop worden gehouden. Om 13.00 uur starten de kinderen voor een loop van 24 minuten. Ook De Kameleon is inmiddels benaderd om mee te doen. De ouders hebben informatie ontvangen via het Ouderportaal.
Op zondag is er na 24 uur een feestelijke eindronde. Daarna zal de opbrengst bekend worden gemaakt en worden overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.
Wilt u zich aanmelden als team of wilt u eerst meer informatie? Dat kan bij de inloopavonden die georganiseerd worden in Gieten.
Op 6 februari 2017 kunt u terecht in Sportcafé De Goorns om 19.30 uur, op 22 maart 2017 om 19.30 uur in Café ’t Zwanemeer, 12 april 2017 om 19.30 uur in Café Veninga en op 10 mei 2017 om 19.30 uur in PéGé Café.
Na een succesvolle teamcaptainsavond, zal er op maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur opnieuw een Teamcaptainsbijeenkomst worden gehouden in De Brandweerkazerne.
Verder zijn er informatiemiddagen (om 14.00 uur) in de Jumbo in Gieten en wel op 18 februari 2017, 18 maart 2017, 15 april 2017 en op 20 mei 2017.

Kledingactie De Kameleon

Op de parkeerplaats van de school staan nog steeds drie kledingcontainers. Heeft u oude kleding, dan kunt u ze deponeren in deze containers. De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school, de school ontvangt namelijk € 0,30 per kg kleding.
Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen ( per paar, aan elkaar genoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceintuurs.

Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Lege batterijen

Wist u trouwens dat u ook elke schooldag uw lege batterijen in kunt leveren in de school? Binnen bij de ingang staat de inzamelbox voor lege batterijen. 

 

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden staat hierboven. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

6 februari 2017, 27 februari 2017, 13 maart 2017, 27 maart 2017, 17 april 2017, 1 mei 2017, 15 mei 2017, 29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie