Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

18 januari 2017                        Jaarvergadering VIB
23 januari 2017                        Uiterste inleverdatum volgende EC
4 februari 2017                         Oud Papier SPES
15 februari 2017                       Bijeenkomst VIB's 
1 maart 2017                            Matinee voorstelling TOG
3 maart 2017                            Carnaval / Karaoke Spes Jeugdcomm.
4 maart 2017                            Toneeluitvoering TOG

Bericht van de redactie

De eerste Eexterveense Courant van 2017. Een nieuw jaar waarin ook weer veel activiteiten zullen worden georganiseerd. Organiseert u ook een activiteit, of wilt u een verslag maken van een activiteit die heeft plaatsgevonden? Ook dit kan in de Eexterveense Courant geplaatst worden. Mail dan uw activiteit of uw verslag naar ec@eexterveen.com

Attentie voor onderstaand bericht

Door een groot aantal vrijwilligers van het dorp is er een fantastisch bos pad door het Eexterveensche bos gehakt wij zijn nu bezig met de afwerking van de paden daarna gaan we het inzaaien zodat we de komende zomer er een mooi wandelgebied bij hebben gekregen.

Ook de overige paden worden weer kort gemaaid om een mooi te belopen wandelpad te krijgen.

Wij willen een dringend beroep doen op de paarden liefhebbers onder ons, die gunnen we uiteraard alle plezier om met hun paard door de streek te rijden maar ga niet over wandelpaden die kort gemaaid zijn.

De gemaaide paden zijn moeilijk te maaien als daar paarden overheen hebben gelopen, de hoeven maken gaten in het pad en dan kunnen we het maaien wel vergeten laat staan om er nog fatsoenlijk over heen te lopen.

Wij hopen dat u hier begrip voor hebt en uw route aan gaat passen u kunt heel goed naast het kort gemaaide deel lopen en zo ontstaat er een paarden loop spoor en dat is ook nog mooi.

Wij hopen dat u aan ons oproep gevolg gaat geven.

Bestuur Dorpsbelangen.

Noaber hulp project

Als er nog inwoners zijn die de vragen lijst nog niet ingeleverd hebben, zouden die dat alsnog willen doen bij een van de bestuursleden?

Jongeren van de Keet bedankt dat jullie weer een oudejaarsavond en een activiteit als  Carbid schieten voor kinderen hebben georganiseerd.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017
Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

SPES Korfbal

Zaterdag 14 januari 2017:

Noordenveld B2 - Spes (E) B1 De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 9301HX Roden
Vertrek: 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.15 uur.
Vervoer: Fam. Paas, Fam. Wildeboer, Fam. Rusticus
Spes (E) D1 - Leeuwarden D1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 08.30 uur, aanvang wedstrijd 09.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping
EKC 2000 E1 - Spes (E) E1 Bargeres, Calthornerbrink 1, 7812HS Emmen, Nederland
Vertrek: 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.20 uur, spelers Marit, Jorn, Gert, Rik, Romee
Vervoer: Fam. De Jonge, Fam. Gijs Meertens
ROG E1 - Spes (E) E2 Sporthal Beijum, Amkemaheerd 293, 9736 BV Groningen
Vertrek: 8.50 uur, aanvang wedstrijd: 10.00 uur, spelers Marith, Daan, Ruben, Fay, Stijn
Vervoer: Fam. Hoiting, Fam. Lanting

Zondag 15 januari 2017:

Spes (E) 1 - HHCombi 2 Burg. Lambershal Annen
Vertrek: 11.40 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Zaterdag 21 januari 2017:

Spes (E) B1 - Sparta (Ze) B1 Burg. Lambershal Annen
Vertrek: 9.15 uur, aanvang wedstrijd: 10.00 uur
Vervoer: Fam. Jos Meertens, Fam. Tielman, Fam. Gijs Meertens
Scheidsrechter: J.O. Meertens
Noordenveld D1 - Spes (E) D1 Sporthal de Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 9301HX Roden
Vertrek: 13.30 uur, aanvang wedstrijd 14.45 uur
Vervoer: Fam.Esschendal, Fam Lanting, Fam. Kremer

SPES jeugdcommissie

Vrijdag 6 januari 2017 is het nieuwe jaar spetterend ingeluid met een Nieuwjaarsduik. Voor de foto's kunt u kijken op de Facebookpagina van de SPES Jeugdcommissie via deze link

 

SPES Oud Papier / Oud IJzer

VIB Eexterveen

Woensdag 18 januari 2017  is er een bijeenkomst aanvang 19.45 uur in het Dorpshuis.

Jaarvergadering

Contributie   €35.00 voor het jaar 2017

Lisette Hamming geeft voorlichting over onze bekkenbodem.

Het Bestuur

Het jaarprogramma van de VIB’s voor 2017 is ook bekend. Deze kunt u vinden via deze link

Historische Vereniging Eexterveen

Aanvulling op boek komt er aan….

De Historische Vereniging is met de laatste alinea’s van het boek aan het schrijven. Het ligt in de bedoeling dat de aanvulling in het voorjaar 2017 zal verschijnen.
Om te weten hoe groot de oplage moet worden willen we graag de inschrijving definitief maken.
Ook als u al eerder heeft aangegeven wel interesse te hebben, dan nu alsnog graag een definitieve opgave. De prijs van deze gebonden aanvulling is € 17,50 bij voorinschrijving.

Het boek zal rond de 160 bladzijden tellen en bevat ook foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Tevens komen er oude kaarten in en bevat de aanvulling een register met de namen van de personen die voorkomen in het oorspronkelijke boek. (om het terugvinden te vergemakkelijken).

Inschrijving voor een exemplaar van deze unieke uitgave kan door inlevering van het strookje bij 1 van de bestuursleden Dientje Esschendal, Jan Otto Meertens, Willie Kolthof, Martijn van Klaveren,
Willem Klinkhamer, Gina Hoving en Jantje Tuinema.

Wij zouden het fijn vinden als u voor 31 januari 2017 reageert.

Intekenen voor deze uitgave verplicht u tot afname en betaling.

Wanneer u hier klikt, kunt u het formulier uitprinten en invullen en daarna inleveren. 

Kledingactie De Kameleon

Op de parkeerplaats van de school staan nog steeds drie kledingcontainers. Heeft u oude kleding, dan kunt u ze deponeren in deze containers. De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school, de school ontvangt namelijk € 0,30 per kg kleding.
Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen ( per paar, aan elkaar genoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceintuurs.

Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Toneelvereniging T.O.G.

In maart 2017 speelt T.O.G. voor u ‘Als je voelt, wat ik voel, dan zeg je niets meer’. Een blijspel geschreven door Evelien Evers.

Noteer de data alvast in uw agenda, want voor u weet is het zover!

Woensdag 1 maart: matinee voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving) – Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 4 maart: uitvoering voor alle donateurs en andere fans – Aanvang 20.00 uur.

Nieuws over Glasvezelaanleg Eexterveen e.o.

Beste mensen in ons eerste uitrolgebied,

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van glasvezel in de eerste uitrol. De voorbereidende gesprekken en berekeningen met de aannemers lopen nog.

Op dit moment is nog niet helemaal definitief hoe uitgebreid we dit gebied kunnen maken. Duidelijk is al wel dat in elk geval Eexterveen, Eexterkoele, Vijzelweg en 't Wit hierbinnen zullen vallen, voor de rest moet nog verder in detail gerekend worden. 

Voordat we echt van start kunnen, zijn er nog wel wat stappen te maken. Nadat we eruit zijn met de aannemer moeten de deelnemers een gebruikersovereenkomst tekenen met ECO Oostermoer Verbindt, waarin zij definitief te kennen geven deelnemer te worden. Zodra het benodigde aantal handtekeningen binnen is (rond de 70%), kan de financiering aangevraagd worden en kunnen de formele procedures opgestart worden.

In Eexterveen hebben al veel mensen aangegeven belangstelling te hebben; daar is goede hoop dat dit wel gaat lukken. Maar met name in de Eexterkoele blijft het aantal belangstellenden nog wat achter en moet er nog wel wat gebeuren voordat daar voldoende handtekeningen zijn. U kunt daar als bewoner alles aan doen door uw buren enthousiast te maken voor glasvezel en hen te vragen zich te registreren op de website wilookglasvezel.nl.

U ontvangt binnen enkele weken meer informatie over de informatiebijeenkomsten die wij hierover gaan organiseren en de te tekenen gebruikersovereenkomsten.

In de nieuwsbrief die u kort na dit bericht ontvangt berichten wij ook over deze eerste uitrol.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de coöperatie ECO Oostermoer Verbindt

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden staat hierboven. Wist u dat u ook een gratis compostvat kunt aanvragen bij de gemeente? Dit kan digitaal via de website van de gemeente, www.aaenhunze.nl.
De afvalkalender 2017 is bekend, voor meer informatie kunt u kijken op www.mijnafvalwijzer.nl. 

Verzamelen Blad in de gemeente

De herfst is weer begonnen en dat betekent dat het blad weer van de bomen valt. Alescon start vanaf week 48 (28 november) met het bladruimen in de bebouwde kom in de gemeente Aa en Hunze. Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd.

Planning
In de planning is te zien wanneer het blad wordt geruimd. Nadat Alescon langs is geweest, moet u het blad zelf afvoeren. Door weersomstandigheden kan de planning iets naar voren of naar achter verschuiven.

Hoe kunt u uw blad kwijt?
U helpt de gemeente bij het verwijderen van het blad door uw eigen bladafval in uw groene container te deponeren, te verwerken in een compostvat of af te voeren naar het afvalbrengstation.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Dan kunt u contact opnemen met Klanten Contact Centrum van de gemeente via 14 0592.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:

23 januari 2017, 6 februari 2017, 27 februari 2017, 
13 maart 2017, 27 maart 2017, 17 april 2017, 1 mei 2017, 15 mei 2017, 
29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie