Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

6 december 2016                    Plaatsing Kledingcontainer Kameleon
9 december 2016                    VIB Reiscommissie dagje uit
9 december 2016                    Ophalen enquete Noaberhulp
10 december 2016                  Oud Papier
10 december 2016                  Afleveren kerstbomen-sterren-stollen DKS
14 december 2016                  Jaarvergadering IJsvereniging
19 december 2016                  Inleverdatum volgende EC
21 december 2016                  VIB kerststukjes maken
28 december 2016                  Kerst Klaver- en Kruisjassen
29 december 2016                  Kerstvolleybaltoernooi
6 januari 2017                         Nieuwjaarsduik Spes Jeugdcommissie

Bericht van de redactie

Op het moment dat deze Eexterveense Courant wordt gemaakt, wordt er door velen nog pakjesavond gevierd. Sinterklaas gaat weer terug naar Spanje en dan maken we ons weer op voor de komende feestdagen. Er komt nog 1 EC uit dit jaar en wel op 19 december 2016. Weer veel nieuwtjes in deze EC. De VIB’s gaan een dagje uit en ze gaan kerststukjes maken. Dit jaar komt Spes nog een keer langs om het oud papier op te halen en wel op 10 december. En, de langverwachte kledingcontainer wordt dinsdagmiddag 6 december voorlopig eerst geplaatst bij de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. 

Bomen planten

24 november is er een flink aantal bomen geplant door de kinderen van De Kameleon en een aantal vrijwilligers uit het dorp.
Wij willen deze vrijwilligers bedanken voor hun medewerking.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00 u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Agenda 2017

Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

7 januari 2017     ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Noaber Hulp

concept voorstel een idee van Dorpsbelangen Eexterveen

Dorpsbelangen Eexterveen heeft een concept voorstel gemaakt om hiermee door te gaan is er een boekwerk gemaakt waarin wij omschrijven wat de bedoeling is.
Om de mening van de inwoners te peilen vragen wij u de laatste 3 bladzijden in te vullen, zo krijgen wij een idee of dit voorstel kan rekenen op voldoende steun. Binnenkort kunt u het voorstel in uw brievenbus verwachten. De laatste 3 bladzijden (enquête) willen wij weer na 1 week bij u op halen. Alles is anoniem.
De boekjes zijn rondgebracht door de bestuursleden van de vereniging en ook weer bij u opgehaald op: vrijdag 9 december 2016

Ongeacht de uitkomst van de enquête nodigen wij alle inwoners van Eexterveen uit (via de Eexterveensche Courant) voor een informatie bijeenkomst.
Vriendelijke groeten, Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen 

Duurzaam Bermonderhoud

Dorpsbelangen Eexterveen wil zich aanmelden voor het project duurzaam bermonderhoud over heel Eexterveen inclusief Zandvoorterweg en Menweg. Dit willen we graag in goed overleg doen met de inwoners.

Als dorp of buurt zelf een stukje openbaar groen beheren?
De vereniging Dorpsbelangen is naar de thema bijeenkomst geweest van de gemeente AA en Hunze over openbaar groen zelf beheren.
Dit zou inhouden dat het dorp in de bebouwde kom en daarbuiten zelf de bermen gaat maaien.
Na overleg met de werkgroep openbaar groen doen wij een voorstel om het bermbeheer op Eexterveen zelf uit te voeren en wel van Eexterveen zuid tot Eexterveen Noord en de Zandvoorterweg vanaf bord Eexterveen en de Menweg ook tot het bord Eexterveen. Wij willen niet structureel gaan maaien maar met een andere aanpak komen zie hieronder het voorstel.

                Uiteraard willen wij dit met het dorp gaan communiceren.

Het voorstel:
•              De bermen af schrapen en frezen vervolgens de bermen in zaaien met een meerjarig wildbloemenmengsel ook tulpen en andere bolgewassen
•              Wij willen graag meer biodiversiteit creëren in onze bermen. Bijen zijn erg belangrijk voor het bestuiven van landbouwgewassen, zoals groente en fruit. Wist u dat meer dan 70% van deze gewassen bestoven wordt door de bij? Dat geeft wel aan hoe belangrijk de bij voor ons is.
•              Door deze aanpak hoeven we maar 1 a2 keer per jaar te maaien. Na de bloei maaien en een paar dagen laten liggen om het zaad er uit te laten vallen. Bij elkaar harken en afvoeren. Hoe meer je verschraald hoe meer bloei. Zo kunnen we jaren achter een genieten van een mooie bloem rijke berm. Het maaisel zal worden afgevoerd naar het Eexterveensche bos waar het op een hoop wordt gegooid zodat de dieren die daar leven zich kunnen voeden met achter gebleven zaden.
•              Uiteraard willen we dit in goed overleg met de inwoners van het dorp doen dit voorstel moet wel door de inwoners worden gedragen. Veel inwoners onderhouden op een geweldige manier de bermen voor hun woning daarvoor alle respect. Wij hopen de betrokkenheid van de bewoners te krijgen op de informatie avond.
•              Het zal duidelijk zijn dat er voor deze werkzaamheden wel het nodige materiaal moet worden aangeschaft te denken valt aan een maaier met een vingerbalk ,bosmaaier, harken en een aanhanger achter onze trekker.( zie bijgevoegde begroting)

Voor dit materieel gaan we een beroep doen op de gemeente en daarom is deze proef ook voor minimaal 3 jaar.

Wat willen wij bereiken:

Openbaar groen als visitekaartje voor duurzaamheid
Natuurlijke bermen vormen prachtige visitekaartjes voor steden en dorpen die actief werk maken van duurzaamheid en biodiversiteit.
Diverse Wilde Weelde bedrijven weten precies met welke zaadmengsels de bermen het beste ingezaaid kunnen worden. Welke planten het aantrekkelijkst zijn voor insecten én mensen. Daarnaast kunnen Wilde Weelde bedrijven ondersteuning bieden bij het juiste beheer van de bermen gedurende het jaar.
Vergeet ook vooral de educatieve kant van natuurlijke bermen niet. Bepaalde Wilde Weeldeleden zijn gespecialiseerd in communicatie en vormgeving; zij kunnen helpen het doel en de waarde van natuurlijke bermen over te brengen aan passanten, scholen en andere betrokkenen. Met de juiste communicatie vergroot je  het draagvlak onder de bevolking voor een natuurlijke benadering van bermen en van ander openbaar groen.

Waarom geheel Eexterveen.

Wij willen ons niet beperken tot de bebouwde kom van Eexterveen maar juist het hele dorp er bij betrekken Eexterveen is een lintdorp en een dergelijk project zou een verkeerde uitleg krijgen als wij dit alleen in de bebouwde kom zouden uitvoeren.

Informatie avond:

In januari 2017 zal er een informatie avond worden gehouden in het dorpshuis de datum wordt z.s.m. bekend gemaakt. 

Wij willen Eexterveen met deze manier van bermonderhoud op de kaart zetten en dat men in het voorjaar zomer en herfst een vrolijke kleurige berm heeft. Hiermee kunnen we ook educatief een bijdrage leveren denk aan de basis school. Deze vorm van zelf bermonderhoud houdt in dat er niet om de zoveel week gemaaid hoeft te worden. Uiteraard is de financiële bijdrage van de gemeente wel belangrijk het hoeft het dorp niets te kosten.

Werkgroep.
Rik Klok, Martijn  van Klaveren, Egbert Hoving, Hilko Bruins

Bekendmaking van vereniging Dorpsbelangen:

De vereniging Dorpsbelangen Eexterveen heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de gemeente om het blad in februari 2017 langs de dorpsstraat te verwijderen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft een verzoek ingediend bij de Wethouder van de gemeente AA en Hunze om voor de kerstdagen alle blad hopen over heel Eexterveen  te verwijderen. Wij willen de inwoners vragen om het blad zoveel mogelijk op een hoop te gooien zodat het verwijderen indien ons verzoek wordt ingewilligd vlot kan verlopen. Onze mening is dat Eexterveen er netjes bij moet liggen.

Dorpsommetje

Zaterdag 3 december is de laatste hand gelegd aan het dorpsommetje de paden zijn nu stronk vrij. De paden zijn grof geëgaliseerd het inzaaien komt in een later stadium. Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen worden bedankt voor hun inzet en het beschikbaar stellen. Van de Ford trekker en de Massy Ferguson zonder deze krachtpatsers was het niet gelukt. 
Bedankt!!!

De jaarwisseling komt er weer aan

Vorig jaar 2015/2016 hebben  de jongeren een tent geplaatst ook dit jaar zal het weer gebeuren. In de laatste editie van de EC zal er meer over gepubliceerd worden.

SPES Korfbal

 

Zaterdag 10 december 2016

Spes (E) B1 - WSS B1  Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek 9.15 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Arjen Kassee
Vervoer: Fam. Jos Meertens, Fam.de Jonge, Fam Rusticus

OWK/ODA (R) D1 - Spes (E) D1  De Gaveborg De Boomgaard 1, 9828 RC Oostwold (gem. Leek)
Vertrek: 10.50 uur, aanvang wedstrijd 12.00 uur Vervoer: Fam. Esschendal, Fam. Kuipers, Fam. Wildeboer

Zaterdag 17 december 2016

Spes (E) B1 - DWA/Argo B2  Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek: 9.00 uur, aanvang wedstrijd 9.50 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots
Vervoer: Fam.vd Wouw, Fam. Kassee, Fam. Jos Meertens
Nic./Alfa-college D2 - Spes (E) D1  Sportpark de Wijert Boutenspad 1, 9721AA Groningen
Vertrek: 10.50 uur, aanvang wedstrijd 12.00 uur
Vervoer: Fam. De Vrij, fam. Lanting, fam. Wildeboer

SDO (S) E1 - Spes (E) E2 Sporthal Schoonoord Sportparklaan 55, 7848BA Schoonoord
Vertrek: 11.00 uur, aanvang wedstrijd 12.15 uur
Marith, Daan, Jorn, Gert, Romee
Vervoer: Fam. Gijs Meertens, Fam. Warners 

Zondag 18 december 2016

Spes (E) 1 - Wees Kwiek 2  Burgemeester Lambershal Annen
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Wielervereniging DKS

Kerstbomen en Kerststerren

Heeft u ook een bestelling doorgegeven aan DKS met betrekking tot de “kerstbomenactie”?

De bomen, kerststerren en kerststollen bezorgen ze bij u thuis op zaterdag 10 december 2016.

VIB reiscommissie

Op vrijdag 9 december as gaan we op stap en wel naar Tuinland in Assen en naar de Orangerie in Zeijen. En ergens eten......
Kortom een gezellig dagje uit.Wie wil er mee, geef je dan op bij Aly ( 468450 ) of Tineke (468610).

 

VIB bijeenkomst

Woensdag 21 december 2016  is er een bijeenkomst aanvang 19.45 uur in het Dorpshuis.
We gaan deze avond een kerst stukje maken onder leiding van Anneke Bolt.

|Meenemen een mesje en een snoeischaar. Kosten van deze avond zijn € 15.00
Opgave bij Hillie Vos  0598-468464
Het Bestuur

Kledingactie De Kameleon

Op dinsdagmiddag 6 december wordt de kleding container geplaatst. Eerst worden er twee containers geplaatst. Deze komen te staan op de parkeerplaats van de school (ingang Zandvoorterweg). Daarna zal 1 container verplaatst worden naast de glasbak op het terrein van Transportbedrijf Klinkhamer. Wanneer de container hier geplaatst zal worden, zal dit in de EC worden vermeld.

De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede van de leerlingen van de school, de school ontvangt namelijk € 0,30 per kg kleding.

Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen ( per paar, aan elkaar genoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceintuurs.

Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Sinterklaas op de Kameleon

Maandagochtend 5 december jl kwam Sinterklaas op bezoek bij de school. Het schoolplein stond vol met leerlingen, leerkrachten, ouders, grootouders en andere belangstellenden. Samen met 3 pieten kwam Sinterklaas op een speciale manier aan op school. Deze aankomst kunt u terugzien op https://youtu.be/giKweEWNAcg Na het begroeten van de rij kinderen en volwassenen heeft Sinterklaas met zijn pieten verschillende groepen bezocht. Er werd volop gezongen en kinderen mochten wat vertellen. Wanneer het tijd was om naar de volgende groep te gaan, werden uiteraard eerst de kadootjes in de klas bezorgd. De groepen 6, 7 en 8 werden getrakteerd met handen vol pepernoten die in het lokaal werden gegooid door de pieten. Vanwege de tijd kon hij deze groepen niet bezoeken. Aan het eind van de ochtend is het hoge bezoek weer vertrokken want er moesten nog meer kinderen bezocht worden. 

Landelijk Veranderlijk De Kameleon

Donderdag 24 november 2016 werd in dorpshuis 't Achterhoes de film getoond die de leerlingen van groep 7 en 8 van De Kameleon gemaakt hebben. Het dorpshuis was goed gevuld met ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden. Na een film over "the making of" het project werd de film getoond. Willem Klinkhamer en Jan Otto Meertens hebben de kinderen rondgeleid door Eexterveen en vragen beantwoord. Na de film werd de champagne ontkurkt door Wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze. De foto's konden bekeken worden en de kunstwerken die de kinderen gemaakt hadden over de toekomst van Eexterveen. Onder andere een supermarkt en een ziekenhuis en een wolkenkrabber zagen ze in de toekomst in Eexterveen.
De film is te zien via https://vimeo.com/192983092
En, de "making of" met de première beelden is te zien via https://vimeo.com/193086233

IJsvereniging Eexterveen

Onze jaarvergadering zal worden gehouden op:
Woensdag 14 december 2016 In het dorpshuis ’t Achterhoes.      
Aanvang 20.00 uur 

Agenda:

1.            Opening door de Voorzitter

2.            Ingekomen stukken

3.            Mededelingen

4.            Notulen jaarvergadering 2015

5.            Jaarverslag  2016

6.            Verslag penningmeester 2015

7.            Verslag kascommissie 2015

8.            Bestuur aangelegenheden 

9.            Rondvraag

10.          Sluiting

 ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld 

Toneelvereniging T.O.G.

In maart 2017 speelt T.O.G. voor u ‘Als je voelt, wat ik voel, dan zeg je niets meer’. Een blijspel geschreven door Evelien Evers.

Noteer de data alvast in uw agenda, want voor u weet is het zover!

Woensdag 1 maart: matinee voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving) – Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 4 maart: uitvoering voor alle donateurs en andere fans – Aanvang 20.00 uur.

Kerst Kerst Kerst

De kerstdagen komen er weer aan en op diverse plaatsen kunt u al in de kerststemming komen. Niet alleen in de tuincentra maar ook dichter bij huis.

Op zaterdag 10 december en op zondag 11 december 2016 kunt u naar Kiel Windeweer naar de kerstroute. Diverse deelnemers aan de route hebben de deuren opengezet met kerstdecoraties, meubelen, sieraden, brocante, kleding etc. U kunt terecht van 10.00 uur tot 17.00 uur (op beide dagen). Meer informatie via deze flyer

Op zondag 11 december 2016 vindt er van 11.00 uur tot 17.00 uur een kerstfair plaats voor en door  Annerveenschekanaal. Diverse kraampjes met verschillende producten, waaronder winter- en kerstartikelen. Tevens een kraam met de traditionele Drentse streekproducten kniepertjes en spekkedikken. Meer informatie vindt u via deze link

Kerst Kruis- en Klaverjassen

Op woensdag 28 december 2016 kan er weer gekaart worden! Dit is om 19.30 uur in het dorpshuis  't Achterhoes  in Eexterveen. 

Het klaverjassen en kruisjassen is dit jaar weer op dezelfde avond. Wil je graag eenmalig meedoen geef je dan snel op!
Het opgeven kan tot 20 december 2016, dit kan bij  Joke Wolting (06-23095802 / 0598-468311). Opgave kost €5,- per persoon. 

Wij zorgen voor een gezellige Kerstsfeer met uiteraard voor iedereen  een prijs! 

Kerstworkshop Bloemenfeest

Op 19 en 20 december a.s. geven we kerstworkshops in Eexterveen. Het adres is Dorpsstraat 12. Het begint om 19.30 uur en de kosten zijn € 22,50. Je hebt de keuze uit 3 soorten (zie foto), de keuze graag doorgeven bij opgave. De workshop is uiteraard onder het genot van een kopje thee of koffie met iets lekkers. Je kunt je opgeven op tel: 0630506244 of mail naar bloemenfeest@hotmail.com.

Knapzakroute Eexterveen

Wilt u een keer wandelen in de omgeving, dan kunt u de knapzakroute volgen. De lengte is ongeveer 12,5 km. Informatie over de route kunt u vinden op deze link 

Column

Een column schrijven! Columns zijn toch van die dingen die in de krant staan? Waarin mensen hun mening over andere mensen geven.

Ik vertel maar wat over mijzelf dat lukt mij vast wel aardig? Mijn naam is Roel-Jan (Roelof Jan Jannes) Kuipers. Vernoemd naar mijn Opa Roel en mijn Opa Jan. Geboren op 5 juni 1978 in Assen. Op de wereld gezet door mijn vader Geert en mijn Moeder Annie. 6 jaar later nog de broer geworden van Jeroen.

Mijn gehele jeugd heb ik doorgebracht in Drouwen, eerst in de nieuwbouw en later in het huis van mijn opa en oma aan de Markeweg. Mijn vader werkte bij de NAM maar ik zag hem meer als bouwvakker (‘s avonds en ‘s weekends was het bouwen) en brandweerman (Borger). Mijn moeder gaf les op de basisschool in Drouwenermond en Drouwenerveen.
Op de basisschool in Drouwen was ik voornamelijk aan het spelen en het sporten, dat vond ik veel leuker dan school. Ik zat dan ook op voetbal in Buinen, op tennis in Gasselte en op gymnastiek in Drouwen. Samen met mijn beste vriend Raimon heb ik heel veel kattenkwaad uitgehaald, maar daar zeg ik maar niks over dat is beter voor de jongere lezers.
Na de basisschool ging ik naar de MAVO in Borger. Na 2 jaar kreeg ik het advies om naar de HAVO te gaan maar daar had ik geen zin in, dan moest ik immers mijn best gaan doen. Dus heb ik de volledige 4 jaar op de MAVO volbracht.
Qua sport stopte ik met tennis maar ik ging voetballen in en bij Borger. Mijn grootste hobby was toch wel het sleutelen aan mijn brommers. Ik had er 2. Kranten bracht ik er mee rond in Bronnegerveen, 16 was ik nog niet maar ik reed toch voornamelijk op het zandpad.
En dan? Mijn MAVO diploma was binnen. Na lang zoeken besloot ik naar de MTS te gaan. Nou ja MTS het was eigenlijk een combinatie van scholen. Ik koos namelijk voor milieutechniek. Deze opleiding werd gegeven op de middelbare landbouwschool, de middelbare technische school en op de middelbare laboratorium school. In mijn vrije tijd was ik bijna altijd aan het werk. Elk verloren uurtje was ik bij boer Hingstman in Bronneger. De meesten kennen hem waarschijnlijk als historicus en als de man van dat potentieverhogende drankje gemaakt van aspergesap. Later heb ik de boer ingeruild voor de PTT als postbode. Mijn verdiende geld gaf ik uit aan mijn brommer. Deze liep bijna tegen de 100 km per uur (sorry pap). Ik was dan ook een graag geziene gast op het politiebureau waar mijn brommer meerdere keren op de rollenbank heeft gestaan en mijn vader en ik hem dan met weinig onderdelen er nog op weer konden ophalen. Ook aan het brommertijdperk kwam een einde. Ik haalde mijn rijbewijs en mocht rijden in de auto van mam. Niet echt stoer zo’n fiat panda maar wel super handig om versterkers en boxen in te bouwen!

Ik leerde Lia kennen. De vonk sprong over. Nou ja ik moest wel helemaal naar Eexterveen rijden. Waar lag dat? Geen idee. Opa zei dan “daar heb ik de riolering aangelegd”. Dan zei ik dan hebben ze dat in ieder geval. Vanaf dag 1 heb ik mij helemaal thuis gevoeld in Eexterveen. Niet alleen bij de ouders en familie van Lia maar ook in het dorp. De buren, de dorpsbewoners geweldig hoe open en vriendelijk iedereen is. Mee naar toneel in het dorpshuis en zo zat als patat bij Lia slapen.
Na toch ook in 4 jaar de MTS gehaald te hebben ging ik naar de HTS in Groningen daar heb ik de opleiding Bedrijfkundige Informatica gevolgd en met succes afgerond. In overleg ben ik iets later afgestudeerd en mocht ik tijd vrij maken om ons huis in het koffielaantje te bouwen.
Direct na de HTS kwam ik aan het werk bij SG|automatisering (nu Aareon) na een kort uitstapje naar een andere werkgever werk in daar nog steeds in de functie van projectmanager en teamleider.
Op 20-05-2005 getrouwd met Lia en inmiddels de trotse vader van twee zonen Mats en Jorn. Heerlijk vind ik het om na een drukke dag op het werk thuis te komen en te knuffelen Jorn en de verhalen aan te horen van Mats.
Als sporten toch nog steeds voetbal, via het 1e elftal van Borger en het 1e elftal van GKC nu op de maandagavond in competitieverband in de zaal bij Gieten.  Op zondagmorgen en vaak op de donderdagavond zit ik op de mountainbike. Aan het einde van dit jaar hopen we net als vorig jaar de 200 km van Drenthe weer te volbrengen. 
Na 6 jaar als voorzitter van SPES ben ik nu alleen nog coach van de E’tjes. 
Drempels die zijn er niet, gewoon doen. Schouders eronder en gaan! We kunnen meer dan we denken! 
Ik hoop dat jullie mijn column de moeite waard vonden. Koffie is zo gezet en er ligt zeker een biertje in de koelkast!
Groet,
Roel-Jan

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden staat hieronder. Wist u dat u ook een gratis compostvat kunt aanvragen bij de gemeente? Dit kan digitaal via de website van de gemeente, www.aaenhunze.nl.
De afvalkalender 2017 is bekend, voor meer informatie kunt u kijken op www.mijnafvalwijzer.nl. 

Verzamelen Blad in de gemeente

De herfst is weer begonnen en dat betekent dat het blad weer van de bomen valt. Alescon start vanaf week 48 (28 november) met het bladruimen in de bebouwde kom in de gemeente Aa en Hunze. Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd.

Planning
In de planning is te zien wanneer het blad wordt geruimd. Nadat Alescon langs is geweest, moet u het blad zelf afvoeren. Door weersomstandigheden kan de planning iets naar voren of naar achter verschuiven.

Hoe kunt u uw blad kwijt?
U helpt de gemeente bij het verwijderen van het blad door uw eigen bladafval in uw groene container te deponeren, te verwerken in een compostvat of af te voeren naar het afvalbrengstation.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Dan kunt u contact opnemen met Klanten Contact Centrum van de gemeente via 14 0592.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

De EC verschijnt in 2016 nog op 19 december 2016 .

Tot de zomervakantie verschijnt de EC op de volgende data:
9 januari 2017, 23 januari 2017, 6 februari 2017, 27 februari 2017, 
13 maart 2017, 27 maart 2017, 17 april 2017, 1 mei 2017, 15 mei 2017, 
29 mei 2017, 12 juni 2017, 26 juni 2017 en op 10 juli 2017 de laatste voor de zomervakantie