Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

25 oktober 2016                      Cursus reanimatie & AED 
28 oktober 2016                      Zintuigenspel Spes jeugdcommissie
4 november 2016                    Dorpsborrel Dorpsbelangen 
5 november 2016                    Oud IJzer actie
7 november 2016                    Uiterste inleverdatum volgende EC
9 november 2016                    Bezoek busmuseum VIB reiscommissie
12 november 2016                  Aanleg wandelpaden in het bos
24 november 2016                  Boomplantdag
25 november 2016                  Sinterklaasfeest Spes jeugdcommissie
10 december 2016                  Oud Papier
29 december 2016                  Kerstvolleybaltoernooi

Bericht van de redactie

Deze week weer een uitgebreide Courant. Er wordt een start gemaakt met het aanleggen van de wandelpaden in het bos van Eexterveen maar ook zullen er bomen geplant worden. De column is deze keer van Gijs Botterblom. De Jeugdcommissie van Spes timmert weer druk aan de weg met een Zintuigenspel. Nieuwsgierig naar de rest van het jaar? Zie elders in deze EC. Dinsdag 25 oktober is de cursus reanimatie en AED en de VIB’s gaan op 9 november naar het Busmuseum. En uiteraard nog veel meer !

Aanleggen van Wandelpaden door het Eexterveensche Bos

Wij willen op zaterdag 12 november het wandelpad door het bos gaan kappen.Aanvang op locatie om 8.30 uur verzamelen op het laantje voor Karel van Klaveren. Het zagen van de bomen en het wegslepen zal door Martijn van Klaveren worden gecoördineerd. We zoeken vrijwilligers die willen helpen met: Slepen van de takken en verwijderen van de stobben. Als je wilt meehelpen kun je je opgeven bij Karel van Klaveren (h.van.klaveren1@kpnplanet.nl) en Jan Roelof Vos  jan.vos@wxs.nl

Helpers die zich al opgegeven hebben zijn : Rolina Esschendal, Mireille Botterblom, Gerben Glazema, Jan Vos, Eric Sijtsema, Ramon de Bie (met tractor) Jan Jacob Hoiting , Fons Disch  , Hilko Bruins, Jan Erik Grezel, Ukko Veen, Willeke Roos
Kom op en meld je aan Samen is de klus zo geklaard.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We starten om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. 

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Agenda 2016 / 2017

Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot

4 november         't Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 december         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2017

7 januari 2017     ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Rustgebied in het Eexterveensche bos

Wij vragen u om het rustgebied in het Eexterveensche bos te respecteren. Het valt namelijk op dat er toch veel wild in zit  en als dan het gebied veel wordt bezocht, is dat niet bevorderlijk voor deze dieren. Loslopende honden zijn daar uiteraard niet welkom maar dat hoef ik u niet te vertellen

Oproep

Wie heeft er zin in en tijd om mee te helpen Eexterveen te verfraaien zoals:

• Het aanleggen van bakken waarin bloemen geplant moeten worden.

• Ideeën om ons dorp meer te verfraaien en daardoor nog aantrekkelijker maken.

Meld je aan bij Karel van Klaveren h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Gymnastiek / Bewegen voor ouderen

Elke woensdag ochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur is er ouderen gym onder leiding van Tiny Schuiling.
Bewegen op latere leeftijd is goed voor lijf en leden.
We hebben een leuke groep. Doe mee en sluit je aan
Meld je aan bij Karel van Klaveren via h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Boomplantdag 24 november 2016

De Kameleon, Stichting Kardeel en Dorpsbelangen Eexterveen willen u vragen om in de 2e helft van oktober te helpen bij het aanbrengen van nieuwe aanplant in het dorpsbos. De aanplant is ter vervanging van beplanting die moest wijken voor de aanleg van de parkeerplaats langs de Zandvoorterweg en aanplant die nog gekapt moet worden om een nieuw spannend wandelpad in het bos aan te leggen.

Door het warme (na)zomerweer kunnen kwekerijen op dit moment niet rooien. De bomen staan nog vol in blad en zijn nog niet afgehard. De gemeente Aa en Hunze, die het plantgoed beschikbaar stelt, heeft contact met de kwekerij gezocht. De kweker adviseert om de aanplant niet eerder dan eind november te plannen. Zodra zekerheid bestaat over de levering van het plantgoed laten we u dit weten. Voorlopig is de plantdag gepland voor 24 november aanstaande. Geduld dus. De natuur laat zich niet dwingen

SPES

Kerstvolleyball 2016
Ondanks dat het verleden jaar niet gelukt is, zullen we dit jaar weer gaan volleyballen tussen kerst en oud en nieuw. De datum waarop dit plaats gaat vinden is: Donderdag 29 december.
Wie zal dit jaar met de eeuwige roem ervandoor gaan? Het zal ongetwijfeld weer een gezellige en sportieve avond worden. Schrijf een team in bij secretariaat@svspes.nl. Een team bestaat uit zes spelers met ten minste twee dames! De inschrijfkosten van € 5 moet je voldoen op de avond zelf voorafgaand aan de wedstrijden. 

Verloting
Door een aantal redenen is het bestuur niet in staat geweest om de verloting aan het einde van het jaar te organiseren. Maar de verloting komt eraan! We zullen deze in het begin van het nieuwe jaar opstarten. In week 7, voor de voorjaarsvakantie, kunt de Spes leden  aan de deur verwachten met de loten. De trekking zal plaatsvinden op 7 april 2017. 

Oud IJzer
Voor het de tweede en laatste keer in 2016 halen we oud ijzer op en wel op zaterdag 5 november. Zorg ervoor dat het om 12:00 uur bij de weg staat, grote stukken van te voren even aanmelden. Helpers zijn Henk Hoving en Ger Schermer.

Oud Papier
Voor het laatst in 2016 halen we oud papier op : zaterdag 10 december. Zorg ervoor dat het om 12:00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Gerben Glazema en Roelof de Jonge. 

Volleybal en andere sporten
Wil ook jij actief bewegen? Er wordt gekeken of er voldoende animo is voor het opstarten van een volleybal groep voor volwassenen. Dit kan aangeven worden via de Facebook pagina van SV Spes, maar ook door een mail te sturen naar willeke@svspes.nl. Geef niet alleen aan dat je wil volleyballen, maar ook of je een voorkeur hebt voor de maandag- of dinsdagavond!
Wil je wel bewegen, maar graag iets anders, ook daar staan wij voor open. Geef aan wat je graag zou willen doen op sportief vlak, dan kunnen we kijken of er voldoende animo is om dat initiatief op te starten! Mail naar wileke@svspes.nl om je wensen kenbaar te maken! 
Volg ook de Facebook Pagina van SV Spes! 

  

Kledingactie De Kameleon

Deze of volgende week wordt de kledingcontainer geplaatst bij De Kameleon. Gaat u uw kasten opruimen, en gooit u uw kleding weg, dan kunt u deze in de container deponeren. De school ontvangt een deel van de opbrengst van de ingezamelde kleding. 

Inzamelingsactie elektrische apparaten

De inzameling van de kleine elektrische apparaten was een groot succes. Er zijn ongeveer 160 apparaten ingezameld. Hiervoor kan de school een digitale camera aanschaffen. Iedereen die een apparaat heeft ingeleverd op school, heel hartelijk bedankt !

 Cursus Reanimatie en AED

Op dinsdag 25 oktober 2016 is de cursus Reanimatie AED. Aanvang 19.30 uur in Dorpshuis ’t Achterhoes. De docent is mevrouw Els de Vos. De kosten bedragen € 45,=.
Meer informatie bij Roelie Sloots via tel: 0598 853780. E-mail: Roelie1957@ziggo.nl.

Wordt burgerhulpverlener en redt een leven in de buurt, maak Eexterveen hartveilig.

Jaarprogramma SPES Jeugdcommissie

Het jaarprogramma van de SPES Jeugdcommissie vindt u via deze link of helemaal onderaan deze EC. 

Jeugdavond SPES Jeugdcommissie

Hier een berichtje van de jeugdcommissie. Aanstaande vrijdag 28 oktober 2016 hebben we weer een leuke jeugdavond.

Kom jij ook? 

 

Marktplaats

Tekentafel met teken machine met hydraulische poot gratis af te halen bij Jan Roelof Koffielaantje 6 Eexterveen tel 0651271370

VIB Reiscommissie

We hebben een uitje gepland en wel naar het busmuseum in Hoogezand.
We vertrekken om 13.00 op woensdagmiddag 9 november 2016. 

Wil je mee, geef je dan op of bij Aly (468450) of bij Tineke (468610).

Samenloop voor Hoop 2017 Gieten

Op 17 en 18 juni 2017 wordt in Gieten de Samenloop voor Hoop gehouden. Er wordt 24 uur gelopen door verschillende teams. De Samenloop wordt gehouden bij het Gemeentehuis in Gieten. Tijdens de Samenloop wordt stilgestaan bij kanker en wordt het leven gevierd. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en diverse ceremonies waarbij iedereen welkom is. De eerste ronde is een ronde met eregasten. Eregasten zijn mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. Zo wordt getoond dat er hoop is en zijn we er voor elkaar. In de avond is een kaarsenceremonie. Kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen verlichten het parcours. Met een speciale ceremonie worden dierbaren herdacht, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen. Na 24 uur lopen is de slotceremonie. De opbrengst wordt bekend gemaakt en overhandigd aan het KWF.

Op 21 september jl was de officiele aftrap voor de Samenloop in Gieten.  De organisatie in Gieten zou het mooi vinden als ook de omliggende dorpen deelnemen met teams. Daarom is voor Eexterveen Joke Hoiting benaderd om de Samenloop onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via jokehoiting@gmail.com of via https://samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/drenthe/gieten/

Wilt u ook meelopen aan de Samenloop? Dit kan alleen in teamverband. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per persoon. Een team bestaat uit 10 tot 12 personen. Deze personen lopen in estafette 24 uur lang. Er loopt altijd 1 teamlid over het parcours. U kunt zich aanmelden via https://samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/drenthe/gieten/aanmelden/

 Er zal ook een kinderloop worden gehouden. Er is een speciale commissie die zich bezig houdt met de kinderloop. Kinderen lopen 24 minuten lang over het parcours. Via de scholen zal begin 2017 meer informatie worden verstrekt. Wilt u alvast meer informatie over de kinderloop? Dan kunt u zich wenden tot de commissie via kinderloop.svhgieten@gmail.com

Stamppot buffet

De volgende dorpsborrel is op:
Vrijdag 4 november 2016. Dit is in het dorpshuis  't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur.
Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit bestaat dan uit: kapucijners en stamppot boerenkool. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor dit buffet.
Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook).

Column Gijs Botterblom

Het is een hele eer om als niet-inwoner gevraagd te worden om een stukje over jezelf te schrijven in de Eexterveensche Courant. Toch zullen velen het niet vreemd vinden, ik ben namelijk niet echt weg te slaan uit het dorp… Laat ik eens beginnen bij het begin, mijn ouders, Bertus en Annette Botterblom.  Begin 1986 kochten zij de varkensboerderij aan Kruisweg 1  en namen mij als 1,5 jarig ukkie mee uit Hoogland (bij Amersfoort). Al snel werd in februari 1986 mijn broer Bart geboren en ook kreeg ik er nog eens 3 zussen (Nienke, Maaike en Marije) bij in de loop der jaren. Ik mag dan wel niet in Eexterveen geboren zijn, maar getogen ben ik er zeker wel. Mijn vroegste herinneringen zijn in Eexterveen, ik ging er naar school en door de kleine gemeenschap en niet in de laatste plaats door mijn actieve vader en moeder leerde ik vanzelf heel veel mensen kennen in het dorp. Gedurende de basisschool deed ik aan alles in het dorp waar je als kind aan kunt deelnemen mee, behalve aan korfbal. Ik kan wel zeggen dat ik in dat opzicht een beetje een “dissident” was… Ik heb helemaal niets tegen op korfbal, maar ik vond en vind het gewoon niet leuk om te doen. Gelukkig hebben mijn broer en oudste zus hier iets van goedgemaakt , zij korfbalden wel. Andere sporten daarentegen kunnen mij tot op heden veel meer bekoren! Door Jan Hooites (vader van Niels Hooites) werd ik op mijn 11e enthousiast voor het schaatsen. Door het schaatsen werd ik gegrepen, het is zo’n gevarieerde en moeilijke sport, de beweging is ontzettend tegennatuurlijk, wie zet er nu zijwaarts af om vooruit te komen? Zelfs als je denkt dat je kunt schaatsen kun je het nog maar voor de helft; er blijft altijd verbetering mogelijk en wat te wensen over. Het gaat eigenlijk per definitie bijna nooit goed genoeg… Misschien frustrerend, maar ook buitengewoon uitdagend! Daar komt bij dat je in de zomer niet kunt schaatsen en iets anders moet verzinnen: voor een groot deel kan dat door te fietsen, en tadaaa! Dichtbij huis: De Kromme Stuur. Nu besef ik dat ik er al 20 jaar lid van ben! De middelbare school heb ik gedaan in Veendam, waar ik met een groep Eexterveners dagelijks naar toe fietste met mooi weer, maar ook met slecht weer; ik kan me vele dagen herinneren dat we 3x per ritje omvielen door de tot ijsbaan omgevormde ruilverkavelingsweg bij Borgercompagnie, maar ook dagen dat we 3 uur deden over de terugreis omdat we “in alle vormen aan het klooien” waren. Door mijn talenknobbel voor Latijn en Frans stroomde ik af naar de HAVO, wat voor veel vrije tijd zorgde. Naast het sporten had ik vanaf mijn 10e als hobby om uit vinden hoe een computer werkte. Dat leidde ertoe dat ik vanaf mijn 15e bij jan en alleman in Eexterveen e.o. gevraagd werd bij computerproblemen. Daarnaast ben ik nog altijd trots op mijn mede-eexterveners van mijn leeftijd door het oprichten van “de Keet”. Over het drankgebruik kan worden gediscussieerd, maar niet over de sociale functie van de Keet; deze was (en is) enorm!  School werd toch ook nog wel geinig op het VWO en dat maakte dat ik, na een niet tot voldoening leidende studie aardwetenschappen in Utrecht, snel kon starten met geneeskunde in Groningen. De eerste 2 jaar woonde ik nog in Eexterveen, later werd ik huisgenoot van mede-Eextervener en schaatser Roelof Koops. Het sporten ging onverminderd door, vooral mountainbiken vond ik steeds leuker. Het fietsen was dan ook eenvoudig te combineren met studeren. Later verhuisde ik, vanwege een co-assistentschap in Emmen, naar Exloo, waar ik bij en naast mijn zus Nienke en zwager Robert (nu wonende in de Koffielaan) kon wonen. Schaatsen kwam op een iets lager pitje, maar fietsen bleef en nog altijd bij DKS. Manon leerde ik kennen bij mijn stage huisartsgeneeskunde en niet heel lang daarna ben ik Veendam bij haar ingetrokken. Ondertussen ben ik alweer bijna 4 jaar bij Manon en ben ik afgestudeerd, mijn eerste baan als jeugdarts gehad en ben ik aan het tweede jaar van de opleiding tot huisarts. We zijn erg blij met ons huis in Veendam, maar het staat wat mij betreft wel op de verkeerde plek. In de afgelopen jaren ben ik telkens als een boomerang rondom Eexterveen gebleven, het zou me niet verbazen als de boomerang bij opnieuw gooien weer terecht komt in Eexterveen…

Als je opgroeit heeft je omgeving een belangrijke invloed op je ontwikkeling en ik denk dat Eexterveen, met al haar inwoners, voor mij heel belangrijk is en is geweest. Ook in mijn werk pluk ik dagelijks de vruchten van het opgroeien in Eexterveen, doordat het een kleine gemeenschap is, leer je allerlei verschillende mensen (en zo ook jezelf) kennen, met hun nukken én geneugten; een prettig soort doorsnede van de bevolking. Nukken; omdat er soms is er sprake van onnodig gezeur, vertellen wat een ander fout doet is zo simpel… Enige tolerantie van o.a. poeplucht, stof en modder is in een plattelandsdorp nu eenmaal vereist! Maar bovenal en dat overschaduwd voorgaande opmerking ver, is het in Eexterveen prettig, als inwoner moet je toch een beetje ondernemend zijn, in zekere zin zelf je boontjes kunnen doppen. Als je wat wil, moet je er iets voor doen. En die mentaliteit waardeer ik zeer, hierbij dus dank en een compliment voor de bewoners van Eexterveen! 

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden in de gemeente Aa en Hunze staat hierboven. Wist u dat u ook een gratis compostvat kunt aanvragen bijd de gemeente? Dit kan digitaal via deze link.

Inzameling pennen voor Service Dogs

Service Dogs levert hulphonden voor mensen met een motorische beperking. De honden helpen de mensen bij diverse handelingen die in het dagelijkse leven nodig zijn. Bijvoorbeeld het oprapen van een sleutel, een jas uittrekken, een gordijn open of dicht doen of de portemonnee afgeven bij de kassa. Om de hulphonden te trainen en te begeleiden is geld nodig. Daarvoor houdt deze stichting een inzamelingsactie en wel de inzameling van schrijfwaren. U kunt hierbij denken aan balpennen, vulpennen, kleurstiften, markeerstiften, permanent markers. Ongeacht merk of materiaal maar geen potloden, houten of papieren pennen. Heeft u dus lege schrijfwaren, dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van Rika Pepping, Zandvoorterweg 8 in Eexterveen. Zij zorgt er voor dat de schrijfwaren op de juiste plek terecht komen.

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

De EC verschijnt in 2016 nog op de volgende data:
 7 november 2016, 
21 november 2016,
5 december 2016 en de laatste van dit jaar zal op 
19 december 2016 verschijnen.

OPENDAG OUT OF CONTROL

 6 november 2016 van 15:00-19:00 houd Out of control een open dag! Met: FIT Challenge, Kuipers reklame, Jdtex &  Buuf en Buuf.

Deze dag introduceren wij de FIT Challenge, er is volop informatie te vinden over deze clean9 kuur! Kijk ook onder het kopje samenwerkingen op de website www.outofcontrol.nu voor meer informatie!

Doe mee met de workshop of geniet van een optreden met een glas warme chocolademelk of gluhwine. Ook is er kleding met OOC logo van Kuipers reklame en tassen van JDTex. Buuf en Buuf zijn er ook met hun zelfgemaakte jam, gelei, siroop en sappen, deze dames bieden ook de warme chocomelk en gluhwine aan.

Wij hopen je te zien!