Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

Najaar 2016                            Cursus reanimatie & AED (zie verderop)
3-16 oktober                            Kinderboekenweekactie De Kameleon
4-17 oktober                            Stembus open Clubkas Campagne Rabobank
6 oktober 2016                        Start Kinderboekenweek op school
7 oktober 2016                        Dorpsborrel Dorpsbelangen
12 oktober 2016                      Bijeenkomst VIB's
14 oktober 2016                      Kinderfilm in 't Achterhoes
24 oktober 2016                      Uiterste inleverdatum EC nr 17
4 november 2016                    Dorpsborrel Dorpsbelangen 

Bericht van de redactie

De column is dit keer van Joke Wolting.  En, het is weer kinderboekenweek, met een leuke actie voor de school. De VIB's hebben een bijeenkomst georganiseerd door het dagbestuur en er is een kinderfilm bij de start van de herfstvakantie. En, donderdag 6 oktober een kampioenswedstrijd korfbal om 18.30 uur op het sportveld ! En nog veel meer in deze EC.
Copy voor de volgende EC kunt u inleveren tot 24 oktober 2016 voor 18.00 uur. In verband met de herfstvakantie is dit over 3 weken

Aanleggen van Wandelpaden door het Eexterveensche Bos

Er is toestemming van de gemeente om met de aanleg van de wandelpaden te beginnen. Het zagen van de bomen en het wegslepen zal door Martijn van Klaveren worden gecoördineerd. We zoeken vrijwilligers die willen helpen met: Slepen van de takken en verwijderen van de stobben. Als je wilt meehelpen, kun je je opgeven bij Karel van Klaveren(h.van.klaveren1@kpnplanet.nl) en Jan Roelof Vos  jan.vos@wxs.nl. Helpers die zich al opgegeven hebben zijn : Rolina Esschendal, Mireille Botterblom, Gerben Glazema, Jan Vos, Eric Sijtsema, Ramon de Bie (met tractor) Jan Jacob Hoiting (met Frees) Fons Disch.
Kom op en meld je aan Samen is de klus zo geklaard.
Het kappen van de bomen zal plaats vinden in oktober/november als het blad van de boom is.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We staren om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere(nieuwe ) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht) geef je wel even op bij de beheerder. (zie elders in deze EC)

Dorpsborrel Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Agenda 2016 / 2017

Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot  
7 oktober            ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur                    

4 november         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 december         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2017

7 januari 2017     ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Mededeling

De komende weken zullen aan de Zantvoorterweg door de Gemeente werkzaamheden aan de berm worden verricht het is de bedoeling dat de berm word afgeschraapt dit houd in dat het in de eerste instantie zwart word maar dat word wel weer groen. Hiermee hopen we dat het water beter afgevoerd word.

SPES

Korfbal

Donderdag 6 oktober 2016
SPES B1 - Dwa/Argo B2
Aanwezig: 18.00 uur, aanvang wedstrijd 18.30 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots

Dit is een kampioenswedstrijd dus komt allen donderdagavond om de B’s aan te moedigen !

Zaterdag 8 oktober 2016

Korwi B1 - SPES B1  St. Vitusholt  St. Vitusholt 8e laan 6 9674AZ Winschoten 
Vertrek: 11.15 uur, aanvang wedstrijd 12.15 uur
Vervoer: Fam. Tielman, Fam. Wildeboer, Fam. vd Wouw

EKC 200 D2- Spes D1  Gemeentelijk Sportpark Zwanenveld 5 7827XA Emmen
Vertrek: 8.50 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: Fam. Kuipers, Fam de Vrij

DOS '46 E2 - SPES E1  Sportveldencompl. Tussenboerslanden
Tussenboersweg 8 7948NZ Nijeveen
Vertrek: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Vervoer: Fam. Lanting, fam. Van Bavel

AVO E2 - SPES E2  Sportpark Marsdijk Maarten Luther Kingweg 6 9403PA Assen
Vertrek: 12.30 uur, aanvang wedstrijd 13.30 uur
Vervoer: Fam. J. Meertens, Fam. G. Meertens

Zondag 9 oktober 2016
SPES 1  - Korwi 3 Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 12.30 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur

 

Gebruikte noppenschoenen een nieuwe kans?

Geef kort gebruikte nopschoenen een nieuwe kans!

In het materialen hok staan 2 dozen met gebruikte nopschoenen van maat 33 tot maat ??? Mocht je je schoenen zijn vergeten of ze zijn te klein, mag je daar kijken of je maat  er tussen zit. Mochten je nopschoenen te klein zijn maar nog wel een ronde mee kunnen, dan kun je ze daar ook in de doos doen (wel graag droog en schoon).

Gooi ook de oude witte rokjes en broekjes nog niet weg, ook hier gaan we iets voor verzinnen.

De Korfbalcommissie

Contributie SPES

Voor 15 oktober 2016 wordt de contributie voor het 4e kwartaal geïnd. Voor de leden die per jaar betalen: de nota wordt binnenkort bij u bezorgd.

Kinderboekenweek / Bieb op school

Helaas rijdt er geen Bibliobus meer door de dorpen maar gelukkig heeft De Kameleon een schoolbibliotheek. De kinderen kunnen op school boeken lenen en deze in de klas lezen.

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het motto: voor altijd jong! Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar een boek van Dolf Verroen “Oorlog en Vriendschap” en dat krijgt men cadeau bij besteding van € 10 aan kinderboeken.

Dit jaar organiseert de Bruna een scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. En, ook u kunt de school meehelpen! Hoe? Koopt u in de actieperiode (3 t/m 16 oktober) een kinderboek bij de Bruna, dan kunt u de kassabon inleveren op school (dit mag persoonlijk maar mag ook in de brievenbus, dus 24 uur per dag kunt u de bonnen inleveren). De school levert alle verzamelde bonnen in bij de Bruna. Daar wordt het bedrag bij elkaar opgeteld en de school mag voor 20% van het totaalbedrag nieuwe boeken uitzoeken bij de Bruna-winkel.

We hopen dat u mee wilt doen met deze actie !

Voor Altijd Jong 

Voor altijd jong, dat is het thema van de Kinderboekenweek.
Op donderdag 6 oktober 2016 start de opening op de Kameleon en ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de opening om 8.30 uur bij te wonen. Tijdens de opening dansen de leerlingen (en leerkrachten) samen op het lied ‘Voor altijd jong’ van Kinderen voor Kinderen. Na de opening op het plein mogen de (groot)ouders even met hun (klein)kinderen naar binnen om een kijkje te nemen in de school. Daar staan een hapje en drankje klaar. Om 09.15 uur gaan de kinderen weer aan de slag in hun eigen groep.  

Kledingactie De Kameleon

Binnenkort kunt u weer uw oude kleding inleveren in de container bij De Kameleon. Gaat u uw kasten opruimen, en gooit u uw kleding weg, wilt u deze dan bewaren? Zodra de container geplaatst wordt, zult u hierover via de EC worden ingelicht. De school ontvangt een deel van de opbrengst van de ingezamelde kleding. 

 

Cursus Reanimatie en AED

Bij voldoende deelname start er dit najaar 2016 een cursus Reanimatie + AED.
Er hebben zich inmiddels enkele deelnemers opgegeven (minimaal 6 deelnemers)

De cursus wordt in één avond gegeven.

Minimum leeftijd 16 jaar.  Kosten € 45,-

Geef je zo snel mogelijk op bij Roelie Sloots

Tel: 0598 853780.

E-mail: Roelie1957@ziggo.nl.

Wordt burgerhulpverlener en redt een leven in de buurt, maak Eexterveen hartveilig.

KINDERFILM FILM FILM 

 

Vrijdag 14 oktober 2016 om 18.45 uur wordt er een film vertoond in Dorpshuis ’t Achterhoes. De kosten zijn 2 euro per persoon. Hiervoor krijg je drinken en wat lekkers. Tot 14 oktober en let op, deze keer begint de film dus om kwart voor zeven !

Aanschuiven maar….!!

Vrijdag 7 oktober 2016 is de volgende dorpsborrel. Vanaf 18.30 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit spareribs of gehaktballetjes, aardappelschijfjes en groente.  Voor €7.50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5.00 voor dit buffet.

Geef je snel op! Opgave kan telefonisch bij Joke Wolting: 0623095802 / 0598-468311 (via Whatsapp mag ook).

VIB

Woensdag 12 oktober  is er weer een bijeenkomst  Aanvang 19.45 u

Deze avond wordt verzorgd door het eendagsbestuur.

Zij hebben onze plaatsgenoot de heer V. Timmermans bereidt gevonden ons wat te vertellen over zijn werk bij het Hooggerechtshof  in Den Haag.

Deze avond zijn ook de mannen welkom

Vanaf morgen (4 oktober 2016) is het weer mogelijk om te stemmen op de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt stemmen tot maandag 17 oktober 2016. In het dorp zijn in elk geval 2 verenigingen die zich hiervoor hebben ingeschreven:

Vereniging Dorpsbelangen heeft zich hiervoor ingeschreven, bij deze het verzoek om op ons te stemmen. Alle leden (alleen natuurlijke personen) die vóór 1 augustus 2016 lid zijn van de Rabobank ontvangen rond 3 oktober per post een stemkaart. Op deze stemkaart staat een unieke persoonlijke code waarmee zij drie stemmen kunnen uitbrengen. Maximaal twee stemmen mogen aan dezelfde club gegeven worden.

Alvast bedankt.
Het bestuur van Dorpsbelangen Eexterveen.

 

Landbouwvereniging Ceres heeft zich ook ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Dit jaar doen wij mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid van de Rabobank en krijgt u een stemkaart, wilt u dan ook stemmen op onze vereniging? U mag maximaal 2 stemmen per vereniging geven.

Alvast bedankt.
Het bestuur van Landbouwvereniging Ceres

Inzameling pennen voor Service Dogs

Service Dogs levert hulphonden voor mensen met een motorische beperking. De honden helpen de mensen bij diverse handelingen die in het dagelijkse leven nodig zijn. Bijvoorbeeld het oprapen van een sleutel, een jas uittrekken, een gordijn open of dicht doen of de portemonnee afgeven bij de kassa. Om de hulphonden te trainen en te begeleiden is geld nodig. Daarvoor houdt deze stichting een inzamelingsactie en wel de inzameling van schrijfwaren. U kunt hierbij denken aan balpennen, vulpennen, kleurstiften, markeerstiften, permanent markers. Ongeacht merk of materiaal maar geen potloden, houten of papieren pennen. Heeft u dus lege schrijfwaren, dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van Rika Pepping, Zandvoorterweg 8 in Eexterveen. Zij zorgt er voor dat de schrijfwaren op de juiste plek terecht komen.

 

Beste Dorpsgenoot(en)

Op 21 september jl. hebben we een gesprek gehad met Eco-Oostermoer. Dit gesprek had als insteek hoe gaan we de volgende stappen zetten in dit in dit traject. Vanuit  Eco-Oostermoer is een zgn businesscase (haalbaarheidsonderzoek) gestart. Dit onderzoek is gestart voor Eexterveen en  Eexterkoele. Middels deze combinatie proberen ze een gunstige lening te krijgen, zoals jullie weten vallen wij onder het grijze gebeid (beschikking over kabel) Eexterkoele is wit gebied (alleen telefoonlijn).

Verder is de eerste aanbieder op het glasvezelnet bekend, dit is Netvisit (http://www.netvisit.nl/). Deze provider zal als de glasvezel aangelegd is de diensten leveren. 
Zodra ik meer nieuws heb zal ik dat met jullie delen.
Met vriendelijk groet,
Namens Dorpsbelangen Eexterveen, Hilko Bruins

Marktplaats

• Zwarte grond gratis te halen Koffielaantje Tel. 0598-468313

• Ouderwetse cilinder bureau restauratie is bezig. Dit bureau is van ca 1890 en ziet er nu al mooi uit. Er mag op geboden worden. Belangstellenden kunnen zich melden op 06-51271370  

• Wie heeft er nog een kunstmest strooier die niet meer gebruikt word en waar wij deze winter zout mee kunnen strooien. Graag contact opnemen met een van de bestuur leden van Vereniging Dorpsbelangen

Afvalkalender

De afvalkalender voor de komende maanden in de gemeente Aa en Hunze staat hierboven. Wist u dat u ook een gratis compostvat kunt aanvragen bijd de gemeente? Dit kan digitaal via deze link.

Column

Hallo allemaal!

Mijn naam is Joke Wolting, sommigen kennen mij beter als Joke Nevels. Ik ben geboren in de gemeente Anloo te Spijkerboor. Hier is mijn jeugd begonnen. Mijn ouders hadden hier vroeger het café, wat nu “het Keerpunt” heet. Samen met mij twee zusjes ben ik daar opgegroeid. Naast dit café deed mijn vader ook landbouwwerkzaamheden. Dus als mijn ouders iets te doen hadden in het café dan waren wij ook vaak van de party om te helpen. Dit was altijd erg gezellig!

Ook de minder leuke gebeurtenissen (de begrafenissen) verzorgden mijn ouders regelmatig in het café. Toen ik nog heel jong was, was ik tijdens zo’n gebeurtenis bij de overburen “Bakkerij Achterop”. Dit vond ik helemaal niet erg, want ze hadden een dochter Kina dat tevens mijn beste vriendin was. Hadden Kina haar ouders het druk in hun bakkerij dan was Kina bij ons. Veel van jullie kennen Kina vast wel, ze is getrouwd met Bram Faber en woont hier ook in Eexterveen.

Toen Kina en ik nog bij onze ouders woonden, fietsten we heel wat af richting Eexterveen. Daar gingen we dan heen onder het mom van “korfbal kijken”, maar soms zagen we de wedstrijd niet eens en hadden we natuurlijk meer oog voor de jongens… Zo werd er al snel een band met ze geschept. De jongens kwamen dan voordat ze uitgingen bij ons thuis in het café om wat in te drinken. Dit om hierna gezamenlijk uit te gaan. Mijn vader functioneerde ook wel eens als taxi. Ik denk dat ik dat ook van hem overgenomen heb… ;) Eén van die jongens is nu mijn man Martinus Wolting. 

Op een gegeven moment gingen we zoeken naar een geschikte woning, maar dat ging niet heel makkelijk. Totdat Bert Vos het voor elkaar kreeg om een vergunning te krijgen voor een nieuwbouwproject aan het Koffielaantje. Wij kregen de mogelijkheid om een stuk akkerbouwgrond van de familie Meinders te kopen. Hierdoor kregen wij ook een vergunning en zijn wij begonnen te bouwen. Hier wonen we nu al vele jaren. Voor Martinus lekker dicht bij zijn werk. Eerst heeft hij bij Bouwbedrijf Speelman in Eexterveen gewerkt en nu werkt hij voor Bouwbedrijf Pepping en Meertens. Vrij vlot werden wij trotse ouders van Milou en Charon. Toen zij klein waren en naar de basisschool gingen, ben ik altijd voor hun thuis gebleven. Ik hielp toen wel vaak op school, dit vond ik erg leuk! Toen dit allemaal niet meer hoefde heb ik andere dingen gezocht. Zo ben ik nu beheerster van de aula in Anloo. Ook tref je mij vaak aan in het dorpshuis in Eexterveen of daarbuiten.

De passie van het ‘café leven’ van vroeger trekt mij altijd nog veel. Wij doen dit dan ook met erg veel plezier. Doordat we ook akkerbouw erbij hebben, zeggen de mensen vaak dat we een druk bestaan hebben.  Dit doen we allemaal met veel liefde en hulp van onze twee dochters. Ze helpen ook met het tractor rijden. We kunnen altijd een beroep op hun doen, waardoor we deze twee bedrijven kunnen combineren. Hier zijn we erg dankbaar voor.

Een ander project van ons is onze boerderij aan de Dorpsstraat. Een paar jaar geleden hebben we  deze boerderij na het overlijden van mijn schoonvader gekocht. Daarom heeft Martinus nog als grote wens om daar te gaan wonen, maar dan zal er eerst nog flink verbouwd moeten worden. Nu woont Milou daar zodat dit huis niet leeg staat. Natuurlijk proberen we wel tijd vrij te maken voor de nodige ontspanning, om leuke dingen met elkaar te doen.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik laat het hier eerst maar bij. We komen elkaar vast wel eens in het dorp tegen of tijdens de dorpsborrel in het dorpshuis. Tot ziens! Groetjes Joke Wolting

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

De EC verschijnt in 2016 nog op de volgende data:
24 oktober 2016, 7 november 2016, 
21 november 2016,
5 december 2016 en de laatste van dit jaar zal op 
19 december 2016 verschijnen.