Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

1 september - 15 september  Inleveractie kleine apparaten Kameleon
Najaar 2016                            Cursus reanimatie & AED (zie verderop)
19 september 2016                 Volgende EC, inleveren copy tot 18 uur
21 september 2016                 Bijeenkomst VIB in het Dorpshuis
1 oktober 2016                        Oud Papier
7 oktober 2016                        Borrelavond Dorpsbelangen
4 november 2016                    Borrelavond Dorpsbelangen 

Bericht van de redactie

De vakantie zit er voor velen van ons weer op. Weer aan het werk en de school is weer begonnen. Ook de sporters zijn weer begonnen met het nieuwe seizoen. Voor u ligt de eerste EC na de zomervakantie. Tot het eind van 2016 zal de EC nog verschijnen op de volgende data:
19 september 2016, 3 oktober 2016, 24 oktober 2016, 7 november 2016,
21 november 2016, 5 december 2016 en de laatste van dit jaar zal op
19 december 2016 verschijnen.
Copy voor de EC kunt u inleveren tot 18.00 uur op de dag van verschijnen. 

Sport en spel week 2016   (22/7 t/m 27/7)

De sport en spel week is weer achter de rug. De opkomst viel op sommige dagen wat tegen, de trouwe bezoekers hebben echter genoten. Het heeft niet aan het weer gelegen want de weergoden waren ons gunstig gestemd. De Playback show (zaterdag avond) was goed en wel beëindigd toen de regen losbarstte maar het was goed schuilen in de tent. Al met al een geslaagde week maar een en ander is wel aan verandering toe. Wij willen alle vrijwilligers en verenigingen bedanken voor hun geweldige inzet. Het luchtkussen van de firma Donker Groen (Martijn) was een groot succes, onze hartelijke dank. Dorpsbelangen zal in het voorjaar van 2017 met nieuwe ideeën komen.

Uitslagen van deze week zijn:

Categorie  0 t/m 4  (groep)
1 Ruben van Klaveren
2 Stef van Klaveren
3 Rik Habets 
Categorie 5 t/m 8
1 Anne Romee van der Spoel
2 Sander Hoving
3 Jente Eriks
Jeugd 12 t/m 16 jaar
1 Aniek de Jonge
2 Nelleke Hoving
2 Leanne Paas
3 Eline Paas
Dames
1 Nineke Eriks
2 Rolina Esschendal
3 Tina Tuinema
Heren.
1 Raymond de Bie
2 Martijn van Klaveren
3 Otto Meertens

Playback show:
Jeugd  
1 Marit de Jonge 
2 Kyran en Ranitha Breedijk
3 Anna Rome van der Spoel
Volwassenen
1 De heren groep Roel Jan, Jarno, Jos, Michel, Pascal
2 Roelof en Aniek de Jonge
3 Martin en Rina Paas

Film Playbackshow

Tijdens de playbackshow zou een film worden gedraaid tijdens de playback-act van Nora. Helaas is dit niet gelukt. Maar, deze film is terug te zien via de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=HWFsTR-EdFM De film is gemaakt door Bob Smedes.

Dorpsborrel

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Dorpsbelangen een Dorpsborrel voor jong en oud. We staren om 17.00u en je kunt binnen lopen wanneer je maar wilt. Wandel eens binnen en maak een praatje en leer andere (nieuwe) dorpsgenoten kennen. Als je wilt kun je ook een hapje eten (niet verplicht), geef je wel even op bij de beheerder van het Dorpshuis. 

Aanleggen van wandelpaden door Eexterveensche Bos

Er is toestemming van de gemeente  om met de aanleg van de wandelpaden te beginnen. Het zagen van de bomen en het wegslepen zal door Martijn van Klaveren worden gecoördineerd. We zoeken vrijwilligers die willen helpen met: Slepen van de takken en verwijderen van de stobben. Als je wilt meehelpen kun je je opgeven bij Karel van Klaveren(h.van.klaveren1@kpnplanet) en Jan Roelof Vos  jan.vos@wxs.nl. Helpers die zich al opgegeven hebben zijn : Rolina Esschendal, Mireille Botterblom, Gerben Glazema en Jan Vos. Kom op en meld je aan Samen is de klus zo geklaard. Het kappen van de bomen zal plaats vinden in oktober/november als het blad van de boom is.

Marktplaats 

Gratis af te halen 2 jonge haantjes voor de slacht (3mnd oud), Tel 468480

Borrelavond Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Agenda 2016 / 2017

Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot                          

2 september        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur             

7 oktober              ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

4 november         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 december         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2017

7 januari 2017     ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Cursus Reanimatie + AED

Bij voldoende deelname start er dit najaar 2016 een cursus Reanimatie + AED. Er hebben zich inmiddels enkele deelnemers opgegeven (minimaal 6 deelnemers). De cursus wordt in één avond gegeven.

Minimum leeftijd 16 jaar. Kosten € 45,-

Geef je zo snel mogelijk op bij Roelie Sloots, Tel: 0598 853780
E-mail: Roelie1957@ziggo.nl.

Wordt burgerhulpverlener en redt een leven in de buurt,
maak Eexterveen hartveilig.

SPES

Korfbal

Zaterdag 10 september 2016 
Alle wedstrijden vandaag op het Sportcomplex achter de school

SPES D1 - EKC 2000 D2
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Jantinus

SPES E1 - DOS 46 E2
Aanwezig: 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Rika

SPES E2 - AVO E2
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika

Zondag 11 september 2016
Korwi 3 - SPES 1  St. Vitusholt 8e laan 6 9674AZ Winschoten
Vertrek: 10.10 uur, aanvang wedstrijd 11.10 uur

Donderdag 15 september 2016
SPES B1 - Korwi B1
Aanwezig: 18.00 uur, aanvang wedstrijd 18.30 uur
Scheidsrechter: nog niet bekend

Zaterdag 17 september 2016

WSS B1 - SPES B1   M.J. Wageman Sportpark Burg. Snaterlaan 44 9665HR Oude Pekela
Vertrek: 9.45 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: Fam. G. Meertens, Fam. Paas, Fam. Ruijgers

Sparta D2 - SPES D1  Sportpark Molenweg /  Clubhuis ’t Sierd  Molenweg 12 9345BN Zevenhuizen
Vertrek: 9.45 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Vervoer: Fam. Wildeboer, Fam. Kruims

SPES E1 - Elko E1  Sportcomplex achter de school
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika

Nic Alfa college E1 - SPES E2  Sportpark de Wijert  Boutenspad 1 9721AA Groningen
Vertrek: 8.00 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur
Vervoer: Fam. Kuipers, Fam. Lanting 

Zondag 18 september 2016

AKC '54 1 - SPES 1  Hagenend 6 9465TS Anderen
Vertrek: 12.15 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur

Kameleon nieuws 

Inzameling elektrische apparaten

Van 1 september tot 15 september verzamelen we op school oude (kapotte) elektrische apparaten. In de hal van de school staat vanaf 1 september een grote doos waar de apparaten ingeleverd kunnen worden. Het betreft kleine elektrische apparaten met een stekker of batterij die in een boodschappentas passen. Voor het inleveren moeten restanten, zoals koffiefilters, batterijen, stofzuigerzakken e.d. verwijderd zijn. Als we 75 of meer apparaten verzamelen, komen we in aanmerking voor een beloning. We hebben dan de keuze uit diverse cadeau’s zoals boeken spellen of een camera. Dit moet toch gaan lukken?

Vele handen maken licht werk!

Wij stellen het zeer op prijs als ouders/ dorpsbewoners willen helpen bij allerlei activiteiten op school.
Deze hulp kan in vier categorieën worden onderverdeeld:

• Structurele onderwijsactiviteit zoals: leeshulp/ hulp in de bibliotheek/ hulp voor de creatieve middag/ luizen controle

• Incidentele onderwijsactiviteit zoals: begeleiding van leerlingen naar bepaalde activiteiten/ structurele buitenschoolse activiteit zoals: klussen/ schoonmaak

• Incidentele buitenschoolse activiteit zoals: zorgen voor vervoer/ diverse klussen

Voor zowel de structurele als incidentele onderwijsactiviteiten dient te worden opgemerkt dat de leerkracht/ directeur eindverantwoordelijk blijft. Met de hulp worden (schriftelijk) afspraken gemaakt ten aanzien van de begeleiding bij de diverse activiteiten.

Voor de volgende klussen vragen wij uw hulp:

• Uitlenen van bibliotheek boeken op woensdagochtend van half negen tot kwart over tien.

• Begeleiden van leerlingen bij het zelfstandig lezen van half negen tot negen. Dit kan één of meerdere dagen per week.

• Hulp bij de Culturele middag (ondersteuning van de leerkracht door bijv. begeleiding van een subgroep) op de donderdagmiddag van half één tot half drie.

• Aankleden van de hal m.b.t. het thema van de Culturele middag. Enkele keren per jaar.

• Onderhoud van de schooltuin. Dit samen met een aantal leerlingen van de verschillende groepen op de donderdag middag van half één tot half drie.

• Luizen controle op de eerste woensdagochtend na de vakanties en indien nodig bij aanwezigheid van luizen de her controles.

• Incidentele klussen tijdens het schooljaar.

Als u zich wilt opgeven dan graag voor donderdag 15 september (mail: kameleon@primah.org / telefoon: 0598468377).

Landelijk Veranderlijk en De Kameleon

Groep 7 en 8 start in oktober met een project over hun leef-woonomgeving. Voor dit project zoeken we hulp van inwoners / belangstellenden voor begeleiding bij workshops, vervoer en excursies. Belangstellenden kunnen voor informatie en/of aanmelding terecht bij Greet Gruber, leerkracht groep 7-8. U kunt zich aanmelden via kameleon@primah.org.

Wat is Landelijk Veranderlijk? “Landelijk Veranderlijk, een nieuw multimediaal educatief project, laat de kinderen hun eigen omgeving lezen als een geschiedenisboek. Het project richt zich op het waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering onderhevig fenomeen. Verschillende partijen, zoals scholieren, senioren, gebruikers en beheerders van het landschap, werken samen in een onderzoek naar het lokale landschap en maken er een korte documentaire en fototentoonstelling over.

Onder begeleiding van TOF Media uit Groningen worden verhalen uit de eigen omgeving door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht.

Kinderen van groep 7 en 8 gaan eerst bijzondere plekken in hun directe landelijke omgeving waarbij ze een vraag hebben, fotograferen. Vervolgens wordt het antwoord op die vraag gezocht bij experts in het dorp, die de kinderen meenemen op excursie.

De leerlingen kunnen op deze manier van alles te weten komen over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Ze gaan als het ware op ontdekkingstocht door het gebied. Ook werken de kinderen in een workshop aan hun eigen beeld van de toekomst. Hun bevindingen worden gefilmd en er worden animaties bij gemaakt. Het eindresultaat is een tentoonstelling en een film/documentaire waarin de foto’s, de filmpjes en animaties gemonteerd worden tot één geheel.

Voor meer informatie over de werkwijze van Landelijk Veranderlijk kunt u kijken op de website. Op deze website staan o.a. making of filmpjes en verslagen van leerlingen die eerder deelgenomen hebben aan het project. Vooral de making of geeft een goede indruk van het totale project.

De presentatie van het project waarbij iedereen uit het dorp welkom is, is ook een groots gebeuren met de première van de film en opening van de expositie door de burgemeester en leerlingen in gala over de rode loper.

De leerlingen leren tijdens dit project een heleboel vaardigheden die later voor andere projecten ook weer van dienst kunnen komen.

VIB

Woensdag 21 september  2016  is er een bijeenkomst om 19.45 uur in het Dorpshuis.

Deze avond hebben we een ”Doe avond met wol’’ aller opkomst is gewenst.  Kosten voor deze avond zijn € 3.00 uur dat zijn de kosten van het materiaal.
Het Bestuur.

Wist u dat:

Heeft u een smartphone of tablet dan kunt u de Afvalwijzer installeren. De gemeente Aa en Hunze heeft hierin vermeld wanneer de containers geleegd worden. Maar ook de data wanneer het oud papier wordt opgehaald, staan er nu in vermeld. 

Klaverjassers gezocht!

De klaverjasclub in Eexterveen zoekt nieuwe leden. Houdt u van een gezellig potje klaverjassen? Vindt u het leuk om in een groep te spelen? Neem dan snel contact op met Jaap of Joke en meld u aan!
Joke Wolting: 0598-468311 / 06-23095802 (mag ook via Whatsapp)
Jaap Speelman: 0598-468232

We klaverjassen meestal op de laatste vrijdag van de maand van september t/m april in het dorpshuis ’t Achterhoes in Eexterveen. Om 19.45 uur beginnen we tot ongeveer 23.00 uur.

U bent van harte welkom! Heeft u vragen neem gerust contact op.

Workshop Pompoenen

In de Pompoenenschuur in Kiel Windeweer (Dorpsstraat 242) wordt een workshop Pompoenen Bloemschikken georganiseerd. De kosten van de workshop bedragen € 22,50. Dit is inclusief materiaal, koffie of thee. De data van de workshop zijn: 22, 23, 26 en 27 september 2016. Aanvang 19.30 uur. U heeft de keuze uit 3 verschillende soorten, kiest u voor de krans, dan vragen wij u om zelf een bord of schaal mee te nemen van ongeveer 25 cm. U kunt zich opgeven bij:
Bloemen feest, Kim Sloots-Belga, Dorpsstraat 234, 9605 PG Kiel-Windeweer. Tel 
0630506244
e-mail: bloemenfeest@hotmail.com

Column

Mij werd gevraagd iets te schrijven voor de Eexterveensche Courant en dat doe ik bij deze!
Mijn naam is Willeke Roos, ik ben geboren in Alphen a/d Rijn en na op meerdere plekken gewoond te hebben in het westen en midden van het land ben ik 12 jaar geleden naar Drenthe verhuisd waar ik met veel plezier woon en geniet van de natuur, de rust en de ruimte. Ik woon met Marian aan de Dorpsstraat in het huis wat voor mensen in Eexterveen ook wel bekend is als “het huis van v.d. Veen” of de bank. Naast mijn werk als secretaresse in de GGZ (Groningen/Zuidlaren) besteed ik mijn vrije tijd o.a. aan de zorg voor dieren. Wij genieten van onze hond Bikkel, hebben drie katten en vier kippen. Veel bewoners in het dorp kennen onze kat Karel, die op zijn drie pootjes regelmatig als een konijn bij ons voor het huis de straat over hobbelde voor een knuffel en een hapje eten bij de overburen. Helaas hebben wij kort geleden afscheid van hem genomen. Verder zijn wij gastgezin voor het dierenasiel in Beilen. Wij vangen voor het asiel met name verwilderde, bange en moederloze kittens op die we socialiseren en helpen om een nieuw baasje te vinden. Het is heel dankbaar om van zo’n kitten het vertrouwen te krijgen! Het asiel werkt samen met de dierenambulance en het zwerfkattenproject in Drenthe. Veel mensen vinden kittens schattig en lief als ze klein zijn maar weten niet dat er een toenemend maatschappelijk probleem is in het aantal zwerfkatten. Het zwerfkattenproject houdt regelmatig vangacties, zorgt voor neutralisatie van deze katten en vanuit het asiel wordt voor deze ook wel boerderijkatten genaamd een nieuwe woonplek gezocht. Ik vind het leuk om de coördinator van het project te helpen als er een vangactie is in de buurt van Eexterveen. Soms best spannend omdat een bange of wilde kat niet leuk reageert op je komst en het is echt een klus met geduld. Als het gelukt is om op een plek waar het kattenaantal uit de hand is gelopen weer rust terug te brengen zien mensen vaak het probleem pas goed in. En als dan de volwassen katten een rustige woonplek hebben waar ze zich als muizenvanger nuttig kunnen maken en de kittens nog te socialiseren en als huiskat onder te brengen zijn heb je als gastgezin je doel bereikt in de zorg voor deze categorie asielzoekers. Ook in ons dorp Eexterveen wonen een aantal boerderijkatten op verschillende plekken en het is mooi om te zien hoe ze dank zij hun vaste verzorgers een mooi leven hebben. Het hebben van een boerderij is geen voorwaarde voor deze katten, belangrijk is dat ze een droge schuilplek hebben,  gevoerd worden en op z’n tijd een muisje kunnen vangen!

http://www.dierenasielbeilen.nl