Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

19 augustus 2016              Prijsuitreiking DKS seizoen 2016
19 en 20 augustus 2016    Avond 2-daagse DKS
21 - 27 augustus 2016       Sport- en Spelweek
27 augustus 2016              Oud Papier SPES
27 augustus 2016               Playbackshow
2 september 2016              Dorpsborrel
5 september 2016              Verschijnen EC, inleveren copy voor 18 uur 

Bericht van de redactie

Dit is de laatste EC voor de zomervakantie. De eerste editie na de zomervakantie zal op maandag 5 september 2016. Maar ook in de zomervakantie zijn er activiteiten in Eexterveen ! De redactie wenst u een hele fijne zomer toe. 

Sport   &    Spelweek    2016

Algemeen

De Sport & Spelweek 2016 (S&S week) wordt dit jaar gehouden van Zondag 21 augustus tot enmet Zaterdag 27 augustus 2016. De S&S week wordt georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen in samenwerking met de verschillende verenigingen.

Elke dag (behalve Woensdag)wordt een activiteit sport/spel georganiseerd door een van de verenigingen van Eexterveen.

Deelname moet voor alle leeftijden zijn, jong en oud. Er wordt gestreden in 5 categorieën:

Groep 0 t/m groep 4
Groep 5 t/m groep 8
Jeugd (na basisschool t/m 16 jaar)
Dames 16+
Heren 16+

Tijdens de S&S week wordt er een puntenklassement bijhouden. Elke avond is er een prijsuitreiking van de dan gehouden activiteit. Zaterdag avond  is er de prijsuitreiking voor het eindklassement. 

Na afloop van iedere activiteit na de prijsuitreiking het Rad van Avontuur  voor de kinderen en volwassenen. 

Punten telling  volgens onderstaand tabel.

Plaats     Punten
1             6
2             5
3             4
4             3
5             2
rest         1

Bij Ex aequo worden de hoogste punten aan alle winnaars toegekend. De volgende puntenschijf wordt dan overgeslagen. Deelname is altijd minimaal 1 punt.

Het programma van de Sport en Spelweek is bekend. Wanneer u hier klikt, krijgt u het volledige programma.

Playbackshow 2016 
zaterdag 27 augustus 2016

Playbackshow voor kinderen
(van 0 t/m 12 jaar)
Aanvang 18.45 uur tot ca 20.00 uur.  
Opgave via:     playbackshow@eexterveen.com

Playbackshow  jeugd:  

12 t/m 16 jaar en volwassenen aanvang ca 21.00 uur.
Gegadigden voor Live optreden: Hiervoor is een aparte categorie 

Opgave via :    playbackshow@eexterveen.com

Opgave voor of op 14 augustus 2016

Creatieve ontwerpers gevraagd.

Wij willen aan alle invalswegen van ons dorp een welkomst en evenementen bord plaatsen. Ook wisselende reclame uitingen per maand zouden een goede aanvulling kunnen zijn. Wie wil een ontwerp aanleveren en kans maken op een leuke prijs als uw creatie word gekozen. Inleveren bij Jan Roelof Vos Koffielaantje 6 Eexterveen.

Marktplaats van Eexterveen.

Te koop 2 Elektrische grasmaai machines 1x flymoo  1x met opvangbak

Prijs € 75.00 

Jouw Idee, Samen Uitvoeren

Het project Jouw idee Samen Uitvoeren van de Gemeente heeft Dorpsbelangen een flink bedrag opgeleverd. Een deel van het geld zal worden besteed aan de aanschaf van een kleine tractor met toebehoren om onder andere de wandelpaden en schouwpaden te maaien. Het maaien zal door vrijwilligers uitgevoerd worden.

Het is NIET de bedoeling dat inwoners op eigen houtje gaan maaien. Dorpsbelangen coördineert samen met de vrijwilligers het maaibeleid.   

Aanleggen van wandelpaden door Eexterveensche Bos

Binnenkort  zal er een begin gemaakt worden met het hakken van de bomen voor de wandelpaden.

Wie wil meewerken om deze paden aan te leggen?? De werkzaamheden die verricht moeten worden zijn:

• Zagen van de stammetjes.

• Slepen uit het bos naar verzamelpunt

• Verwijderen waar mogelijk van de wortels.

Diegene die hieraan wil meewerken kan zich opgeven bij Karel van Klaveren  zijn E-mail adres is  h.van.klaveren1@kpnplanet.nl

Wij hopen op uw medewerking, verdere mededelingen volgen.

 

De tractor is aangeschaft. Het is een ISEKI met een klepelmaaier. Volgende week komt de machine naar Eexterveen.

Aanvang bouw starterswoningen

Vrijdag 1 juli jl  is symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van de starterswoningen aan de Zandvoorterweg in Eexterveen. In aanwezigheid van wethouder Heijerman van de gemeente Aa en Hunze werd met een graafmachine het eerste zand uitgegraven. Met een hapje en een drankje werd dit feit gevierd, in aanwezigheid van de nieuwe bewoners. 

Borrelavond Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Agenda 2016 / 2017

Wie wil kan vanaf 18.30 uur eten !

Datum                   Locatie                  Aanvang               Tot                          

2 september        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur             

7 oktober              ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

4 november         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2 december         ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

2017

7 januari 2017     ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 februari 2017   ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

3 maart 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

14 april 2017       ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

12 mei 2017        ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

9 juni 2017           ’t Achterhoes        17.00 uur              19.00 uur

Dorpsborrel

De dorpsborrel heeft zomer stop. Op 2 september 2016 beginnen we weer.
Ja u leest het goed de dorpsborrel nu de eerste vrijdag van de maand net als ook in oktober november en december. 
We  wensen ieder bij deze een fijne zomer toe.
Fam. Wolting

Inzamelingactie Wecycle

Van 1 september 2016 tot 30 november 2016 kunt u uw kleine afgedankte elektrische apparaten inleveren op de Kameleon. De school doet namelijk mee aan de inzamelactie voor kleine elektrische apparaten van Wecycle. Wecycle is de stichting die de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten organiseert. 

Het doel van de inzamelacties is om kinderen bewust te maken van het belang van het inleveren van elektrische apparaten voor recycling            

Doe ook mee, bespaar grondstoffen en de school ontvangt een leuk cadeau.  Wilt u dus uw kleine elektrische apparaten (met een stekker of batterij) kwijt, lever ze dan in op school tijdens de schooltijden.

Zorgt u er dan wel voor dat vocht (water, frituurvet en vloeistoffen) en restanten (zoals koffiefilters en stofzuigerzakken) uit het apparaat zijn gehaald? 

Beste Dorpsgenoot(en)

135 mensen/gezinnen hebben inmiddels aangegeven belangstelling te hebben voor een aansluiting op het - mogelijk - aan te leggen glasvezelnet, dat is 72% van alle inwoners. Bij deze wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het aanmelden.

Ik ben blij dat we klaar zijn met de inventarisatie en door kunnen met de volgende stappen  in dit traject.

Voor nu is het eerst zomerstop, de gespreken die we gaan voeren met Eco-Oostermoer zullen na de vakantie ingepland worden. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte.

Met vriendelijk groet en een fijne zomervakantie.
het bestuur vereniging Dorpsbelangen
Namens Dorpsbelangen Eexterveen, Hilko Bruins  

SPES kamp 2016

Hallo allemaal,

Afgelopen weekend hebben wij ons jaarlijks SPESKAMP gehad. Wij kijken terug op een ongelofelijk leuk, gezellig, sportief weekend. En zijn van mening ondanks de buien de stemming er goed in zat.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die er op welke manier dan ook voor gezorgd heeft dat het wederom een onvergetelijk kamp is geworden.

Er zijn een aantal dingen blijven liggen, deze zijn inmiddels gewassen en kunnen vanaf morgenavond worden opgehaald bij Esther Meertens Dorpsstraat 76. Het gaat om handdoeken, sokken (waarvan het vermoeden is dat de andere helft wel bij de eigenaar is) en een spijkerbroek maat 140.

Mochten er spullen zijn die per abuis bij jullie zijn gekomen en niet van jullie zijn: deze kunnen worden ingeleverd bij Esther of Margaretha.

Ook mist er nog een spijkerbroek van de 12+ groep.

Verder hebben wij van diverse ouders gehoord dat de kinderen ongenode gasten in hun haar hadden, het lijkt ons wenselijk de eigen kinderen te controleren.

Nogmaals allemaal bedankt en hopelijk tot volgend jaar,

Margaretha en Esther