Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

5 april 2016                         Herhalingsles reanimatie en AED
8 april 2016                         Borrel contact avond Dorpsbelangen
13 april 2016                      Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
15 april 2016                       VIB Reiscommissie wandeling Eelde
15 april 2016                      2e competitiewedstrijd DKS+Dikke Banden Race
20 april 2016                      Bijeenkomst VIB in het Dorpshuis
22 april 2016                      3e competitiewedstrijd DKS
5 mei 2016                         Hemelvaarttoertocht DKS
7 mei 2016                         Bloemenactie SPES
7 mei 2016                         Oud ijzer actie SPES
1 juli - 3 juli 2016                 SPES kamp

Bericht van de redactie

Weer veel informatie uit het dorpsgebeuren en een oproep om Burgerhulpverlener te worden. De column is deze keer van Joost Schippers, de man achter de advertentie van Coop Schippers. De VIB’s hebben een paar activiteiten in de planning staan en er is een expositie in het Dorpshuis van 2 plaatsgenoten. En er is nieuws van Kardeel en nieuws over glasvezel. En nog meer in deze Courant. 

Pasen is weer voorbij het was even spannend maar de hens is er toch ingegaan.

De kinderen van de hoogste groepen mochten het heilig vuur ontsteken en dat hebben ze goed gedaan daarvoor bedankt.

De traditionele EI ook deze werd goed genuttigd en waren voortreffelijk gekookt.

s ’Morgens was er noten schieten. Deze morgen werd door ca 50 inwoners bezocht. De grote winnaar is geworden Joost Schippers.

Bij de kinderen zijn de prijzen gewonnen door:

Groep 0 t/m 4   1 Fay Meertens  2 Daan Esschendal  3 Stef van Klaveren 4 Ruben van Klaveren 5 Jorn en Rik     6 Guus

Groep  5 t/m 8  1 Bas  2 Mats  3 Thijs

De jaarvergadering op woensdag 23 maart werd goed bezocht. Belangrijkste punt een contributie verhoging van € 5.00 naar € 7.00 werd unaniem aangenomen door de vergadering.

Na de bestuursverkiezing bestaat het bestuur nu uit:

Jan Roelof Vos -  Karel van Klaveren – Bertus Botterblom – Hilko Bruins – Rik Klok – Krisla Schipper – Stefanie de Bie – Egbert Hoving  Wzn – Willem Drenth.

Wij zoeken nog een vrouwelijke persoon welke tot het bestuur wil toetreden. Momenteel word het secretariaat niet bezet dus wie heeft zin om deze spannende taak op zich te nemen? 

Belangrijke datum: 
De sport en spel week wordt gehouden in week 34 nadere berichten volgen.

Borrel Contact Avond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2016 is de Borrel Contact Avond elke 2e vrijdag van de maand  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

 8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijzigingen voorbehouden    

Dorpsborrel

De volgende dorpsborrel is op vrijdag 8 april 2016. Dit is vanaf 17.00 uur in het dorpshuis ’t Achterhoes in Eexterveen.

Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit keer bestaat dit op verzoek uit: kapucijners en stamppot zuurkool. Voor €7.50 per volwassene kunt u aanschuiven. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken! Voor dit buffet betalen de kinderen van de basisschool slechts €5,00. 

De dorpsborrels die hierna komen bestaan niet meer uit ‘Winterse kost’. Ideeën zijn altijd welkom…

Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook). 

Wordt BURGERHULPVERLENER

en red een leven in de buurt.

Met deze kreet roep ik de inwoners van Eexterveen op om zich op te geven voor de cursus Reanimatie + AED.

Bij voldoende opgave ( 6 personen) kan de cursus in het dorp gegeven worden.  Meld je aan bij Roelie Sloots tel: 853780 of email: Roelie1957@ziggo.nl

Wanneer elke seconde telt.

SPES

 

Korfbal

 

Zaterdag 9 april 2016

DES A1  - SPES A1   Gem. Sportterrein  Schapendrift 1, 9331CJ Norg
Vertrek 9.40 uur, aanvang wedstrijd 10.45 uur
Vervoer: fam de Bie, fam de Jong, fam Venema

 

Rodenburg C1 - SPES C1  Sportpark Rodenburg Rodenburg 1 1, 9351PV Leek
Vertrek 11.50 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur
Vervoer: fam de Jonge, fam Ruijgers, fam Tielman

 

Hoogkerk E3 - SPES E1  Sportpark Hoogkerk Zuiderweg 70, 9744AA Groningen
Vertrek 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.30 uur
Vervoer: fam Esschendal, fam Wildeboer

 

Rodenburg E1 - SPES E2  Sportpark Rodenburg Rodenburg 1 1, 9351PV Leek
Vertrek 11.50 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur
Vervoer: fam Lanting, fam van Bavel

 

Oerterp/VKC F1 - SPES F1  Sportpark Griene Leane Griene Leane 6, 9247GT Ureterp
Vertrek 8.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: fam G. Meertens, fam Habets

 

Zondag 10 april 2016

AKC '54 1 - SPES1  Oes Hoes Hagenend 4, 9465TS Anderen
Vertrek 12.15 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur 

 

 

Donderdag 14 april 2016  (deze wedstrijd stond eerst op 2 april 2016 gepland)
SPES C1 - Roda '70 C1  Sportcomplex achter de school
Aanwezig 17.30 uur, aanvang wedstrijd 18.00 uur
Scheidsrechter Arjen Kassee

Tijdens de laatste Jaarvergadering van Dorpsbelangen is het Glasvezel-traject aan de orde geweest en hierbij bleek dat bij enkele dorpsgenoten het vermoeden bestaat, dat bij niet deelnemen bij de aanleg van glasvezel er geen meerprijs consequenties zijn als er in een later stadium wél  wordt ingestapt. De bron hiervan deze gedachtegang zou zijn, dat dit een kleine 20 jaar terug óók het geval was bij wel of niet aansluiten op de coaxkabel van destijds.

Wij hebben getracht om dit middels "papieren van toen" terug te vinden maar dat lukt niet. En dat is eigenlijk ook niet zó relevant want vandaag is het glashelder: wie zich als belangstellende aanmeld krijgt t.z.t. het voorstel tot deelname op basis van het tarief van Eco Oostermoer.  En wie dat niet doet - en dat mag natuurlijk - gaat later absoluut een aanzienlijke meerprijs betalen.

Dus maak Uw keuze op basis van het instappen op de grote mogelijkheden van glasvezel voor de toekomst en niét op het idee dat het een jaar nadat Uw buren het allemaal hebben óók nog wel voor hetzelfde prijsje kan. Dan zult U worden teleurgesteld. 

We zien Uw aanmelding voor belangstelling - die nog geen verplichtingen inhoudt zoals U weet - graag binnenkomen

http://wilookglasvezel.nl  

Namens Dorpsbelangen Eexterveen, Hilko Bruins  0598-491921

VIB Reiscommissie

De reiscommissie heeft weer een leuke wandeling gepland.

Op 15 april om 13.00 uur vertrekken we per auto richting Eelde.

Afstand wandeling ong. 4,5 km.

Ga je mee?  Geef je dan op bij Aly of Tineke. 468450 of 468610.

Herhalingsles reanimatie + AED

Op dinsdag 5 april 2016 a.s. is er een herhalingsles reanimatie + AED. 

Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Dorpshuis ’t Achterhoes, Eexterveen.
Kosten:€ 12.50 p.p.

Laat me even weten of je wel/niet aanwezig kunt zijn.
Graag voor maandag 28 maart 2016
Roelie Sloots: tel: 853780  e-mail Roelie1957@ziggo.nl

Cursisten die voor deze avond worden uitgenodigd krijgen persoonlijk bericht.

Wil je leren reanimeren?

Belangstelling voor een nieuwe cursus Reanimatie + AED geef je dan op bij Roelie Sloots. BHVers en/ of EHBOers die mee willen doen met de 6 minuten zone.van Hartslag Nu’ kunnen zich aanmelden bij Hartslag Nu. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Roelie Sloots. Tel: 853780  e mail: Roelie1957@ziggo.nl

Wordt BURGERHULPVERLENER en red een leven in de buurt.

VIB Eexterveen

Woensdag 20  April  2016  is er een bijeenkomst om 19.45 uur in het Dorpshuis

De spreker van deze avond is de heer Kruizenga van de  zeehonden crèche uit Pieterburen.

Het belooft een mooie spannende avond te worden.  Op de avond zijn de mannen ook welkom.

Het Bestuur

Stichting Dorpshuis Eexterveen

Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpshuis Eexterveen.

Woensdag 13 april 2016 – aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ’t Achterhoes te Eexterveen.

Agenda: Opening / Vaststelling agenda / Ingekomen stukken en mededelingen / Notulen jaarvergadering 2015 / Jaarverslag 2015 / Verslag kascommissie / Financieel jaarverslag en begroting / Verkiezing kascommissie / Bestuursverkiezing Algemeen Bestuur / Bestuursverkiezing voor Dagelijks Bestuur / Verlenen decharge / Status aankoop dorpshuis / Rondvraag / Sluiting

Voor deze vergadering is iedere belangstellende uit Eexterveen e.o. welkom, inclusief spreekrecht, echter vanwege de statuten van de stichting is het stemrecht voorbehouden aan de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.

Exposities Dorpshuis

Exposities van Gina Hoving en Willie Stek-Kolthof

Dit seizoen twee expositie in ons dorpshuis. In een vitrinekast (gekregen van Kardeel) is een kleine expositie te zien van de handwerken van dorpsgenoot Gina Hoving. De volgende technieken zijn te zien: stoppen en doorstoppen, Casalguidi (een Italiaanse borduurtechniek), kruissteek (op een andere manier toegepast) en Japanse technieken. Al dit werk is gemaakt tijdens cursussen en workshops van de Vrouwen van Nu. Tussen de handwerken liggen "oude" handwerkmaterialen.

Aan de muur hangen fotostillevens van Willie Stek-Kolthof. Te zien zijn onder andere landschappen van de Eexterveense omgeving en van vakanties in het buitenland.

Nieuws van stichting Kardeel

Aanschaf picknicktafel algemeen gebruik

Elk jaar organiseert Kardeel een gebruikersoverleg voor de ‘grootgebruikers’ van het bewegingshuis, kinderopvang en de kantine. Op dit overleg in februari bleek dat er veel gebruik wordt gemaakt van de 2 kinderpicknicktafels op het terras bij de kinderopvang/kantine door volwassenen. Stichting Kardeel heeft daarom het initiatief genomen een grote en stevige picknicktafel aan te schaffen. De tafel is inmiddels geplaatst en is bedoeld voor algemeen gebruik.

Tevens is er - met dank aan Jan Jakob Hoiting -  een flinke laag houtsnippers aangebracht op de lage gedeeltes van het Ruijg&Natuurlijk veld en op het struunpad. Dit om mogelijke overlast van zand in school zoveel mogelijk te beperken.

Hulp medewerkers van gemeente met NL Doet

Op vrijdagmorgen 11 maart hebben 3 medewerkers van de gemeente hulp geboden bij een aantal klussen rondom en in het bewegingshuis. Zo hebben zij het amfitheater en het terras voor de kinderopvang/kantine ontdaan van onkruid en blad. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in het kader van NL Doet hebben geholpen onze dorpsaccommodaties te verbeteren.

Schilderwerk Bewegingshuis

Er is een start gemaakt met schilderwerkzaamheden. De deurposten en kozijnen van het bewegingshuis zijn toe aan een schilderbeurt. Kardeel is op zoek naar mensen die graag een kwast ter hand nemen. Dit kan op een moment dat het u past. Mocht u hiervoor interesse hebben neem dan contact op met Harjo Hoiting : 06 55363842 of Hennie de Jonge : Hennie@smedes.nl.

Namens het bestuur van stichting Kardeel: Janke Klok, Harjo Hoiting, Evelien Ziengs,  Jan Willem Klinkhamer, Annette Enter en Hennie de Jonge

Column

Mijn naam is Joost Schippers, ik ben gevraagd even een stukje in de Eexterveense courant te schrijven. Ik woon met mijn gezin al ruim 20 jaar in het Koffielaantje en wij zijn eigenaar van de Coop supermarkt in Annen. Ik ben geboren in Brunsting (bij Beilen) op 22 februari 1955, daar ben ik opgegroeid in een groot gezin op  het boerenbedrijf van mijn ouders. Ik heb daar in mijn vrije tijd veel meegewerkt.
Na de lagere school heb ik een opleiding gedaan aan de LTS en vervolgens ben ik via vakantiewerk het slagersvak ingerold. Daarvoor heb ik de nodige diploma's gehaald gevolgd door een ondernemers en management opleiding.
Op mijn 22e kreeg ik de drang om zelfstandig te worden, dus  te koop op een slagerij ergens in Drenthe maar helaas niet beschikbaar. Ik heb gekozen voor een kleine kruideniers zelfbedieningswinkel in Annen, met de mogelijkheid om uit te breiden inclusief slagerij om verder te gaan als supermarkt. Later is er nog een filiaal toegevoegd, namelijk een slagerij in Gieten aan de Schoolstraat.
In 1990 werd in Annen een boodschappencentrum gebouwd, met de bedoeling om bestaande bedrijven uit het dorp te clusteren en ze meer aantrekkingskracht te genieten. Daar zijn we toen met 6 ondernemers gestart, wij hebben hier een supermarkt geopend genaamd Amax. Na een paar jaar heb ik het idee opgevat om een artikel in de krant te plaatsen, dat wellicht de discountwinkel (lees Aldi) ons zou kunnen versterken. De Aldi had er wel oren naar en een jaar later is er gebouwd. Er kwam naast de Aldi nog 4 winkels bij. Het centrum is afgelopen jaar gerenoveerd en is Coop Schippers vernieuwd, tevens werd er een 2e ingang gerealiseerd in de winkel.
Zoals ik al eerder gezegd heb woon ik al ruim 20 jaar in Eexterveen, we voelen ons als gezin betrokken in het dorp en de omgeving. Wat je nog meer van mij moet weten is dat ik tot 5 jaar geleden erg actief was in bestuursfuncties, zowel als lokaal als landelijk dit betrof voornamelijk vakgerichte besturen maar ook onder andere de VVV en Oostermoer bestuur. Mijn vrouw Winanda, zoon Roald en dochter Krisla doen dit nog steeds, maar dan op een ander vlak. Zoals de organisatie van concours hippique Eext, Drents agrarisch jongeren contact, dorpsbelangen, keet Eexterveen en trekkertrek.
Wat niet iedereen van mij weet is dat ik van Nederlandstalige muziek houd. En dat ik mij zorgen maak over de groei van de digitalisering en de forse onrust op de arbeidsmarkt. Buitenlandse investeerders juich ik niet toe. Om te onthouden, laatst gehoord van een kleine hardwerkende ondernemer uit Oude Pekela: Waar de grootmachten verschijnen, zal de menselijkheid verdwijnen. 

Jaarprogramma DKS 2016

Donderdag  05 mei 2016
Hemelvaarttoertocht

Zondag 19 juni 2016
Gemeentelijke kampioenschappen

Vrijdag 19 augustus  2016
Prijsuitreiking seizoen 2016

19/20 augustus 2016
Avond twee daagse

 Competitiewedstrijden DKS

2e            15 april 19:30      

Tijdrit (Spijkerboor, Annerveenschekanaal, Menweg, Zandvoorterweg, Kruisweg) + dikke banden race.

3e            22 april  19:30 
Eexterzandvoort, Boonspolder, Spijkerboor + 4 x grote ronde’s

4e            20 mei   19:30  
14 x kleine ronde + dikke banden race.                                                                                          

5e            27  mei  19:30     
Eexterzandvoort, De Bult, Krommedijk, 3x  + 4 x grote ronde

6+7e       03 juni  19:30  
Ploegentijdrit (2x grote ronde) + individueel (3 x grote ronde)  + dikke banden race.

8e            17 juni  19:30      
Tijdrit (Eexterzandvoort, Krommedijk, De Bult, Eexterveen via Elzemaat) +dikke banden race.

9de           01  juli  19:30      Verrassingsrit

19 en 20 augustus, aanvang 19:30 uur, avond twee daagse bij voldoende deelname

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast. Als dat zo is worden jullie geïnformeerd.

Nieuwe rubriek: Eexterveense marktplaats

Inwoners van Eexterveen kunnen een gratis advertentie opgeven via ec@eexterveen.com. Dit geldt alleen voor particulieren, heeft u een bedrijf dan is dit niet gratis maar gelden de gebruikelijke advertentietarieven. 

OPROEP     OPROEP      OPROEP      

Aan alle inwoners van Eexterveen die gebruik maken van de mobile netwerk van KPN mobile en gebruik maken van 4G of 3G en veel storingen hebben zoals slecht bereikbaar zijn als men thuis is op Eexterveen. 
Als jullie die klachten ondervind dan kun je dat door geven aan Jan Roelof Vos die gaat het verzamelen en dient een klacht in bij de KPN. 
Gevraagd word om de volgende gegevens :

• Naam en adres

• Mobile nummer

• Omschrijving van de specifieke klacht.

Stuur de klacht op per mail naar jan.vos@wxs.nl

Vriendelijke groeten Jan Roelof Vos

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De volgende Eexterveense Courant zal verschijnen op: 

18 april 2016

Daarna op:

9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni en de laatste voor de zomervakantie verschijnt op 4 juli 

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com