Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

23 maart 2016                     Jaarvergadering Dorpsbelangen
25 maart 2016                     Inleveren snoeihout 17.00 - 19.30 uur
26 maart 2016                     Inleveren snoeihout 14.00 - 17.00 uur
27 maart 2016                     Eieren zoeken SPES Jeugdcommissie
28 maart 2016                     Neut'n Schait'n / Paasvuur
1 april 2016                         1e competitiewedstrijd DKS
2 april 2016                         Oud Papier SPES
5 april 2016                         Herhalingsles reanimatie en AED
8 april 2016                         Borrel contact avond Dorpsbelangen
15 april 2016                       VIB Reiscommissie wandeling Eelde
15 april 2016                      2e competitiewedstrijd DKS+Dikke Banden Race
1 juli - 3 juli 2016                 SPES kamp

voor meer agenda items klikt u hier

Bericht van de redactie

Deze keer veel informatie over de activiteiten tijdens de paasdagen. Informatie over Glasvezel en dit keer een column van Jettie Pepping. De VIB’s gaan wandelen met de reiscommissie en het is weer tijd voor de  herhalingsles Reanimatie en AED. 

Vereniging Dorpsbelangen heeft bij NL doet de  klussen welke waren aangemeld op  zaterdag 12 maart uitgevoerd, met dank aan de 15 vrijwilligers die er voor hebben gezorgd  dat Eexterveen weer ontdaan is van zwerfvuil.                                                             

Het dorpsommetje is uitgezet door Martijn van Klaveren en is te bewonderen in het veld. Er zijn namelijk linten aangebracht die de loop van het ommetje volgen. Nu is het nog wachten op toestemming van de gemeente.

Pasen
Zondag 27 en maandag 28 maart vieren we Pasen. Vereniging Dorpsbelangen organiseert zoals gebruikelijk op 2e Paasdag het Neut'n schait'n en het Paasvuur.

Neut'n schait'n
Op 2e Paasdag, maandag 28 maart kan iedereen weer de strijd aan gaan voor de felbegeerde wisseltrofee van het Neut'n Schait'n! Dit vindt plaats in het Bewegingshuis van 10.30 tot 13.30 uur.

Ook dit jaar weer met echte noten! Dus dun is noten houden, dik is noten betalen. Noten zijn bij inschrijving te koop. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Doe mee of kom kijken!

Paasvuur
Ook op 2e Paasdag, maandagavond 28 maart om 20.00 uur ’s avonds, wordt het Paasvuur ontstoken door de oudste leerlingen van de basisschool. De locatie is gelijk aan de locatie van vorig jaar.                                                                                 
U bent allen van harte welkom!!

De opbouw van de paasbult vindt plaats op
vrijdag 25 maart van 17:00 – 19.30 uur en op
zaterdag 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur.

U kunt uitsluitend tijdens deze uren uw snoeihout aanleveren. Dit betekent dus GEEN stobben, geverfd hout, schroeven, spijkers en andere zaken. Gedurende de genoemde uren is er altijd iemand van vereniging Dorpsbelangen aanwezig.
Wij vragen nog vrijwilligers om op de beide dagen te helpen op de locatie aan de Kruisweg. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden.

Bewaar uw snoeiafval voor de Paasbult! 

Belangrijke datums

Sport en spel week zal worden gehouden in week 34 (nadere aankondigingen volgen). 

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Woensdag 23 maart 2016 in het Dorpshuis

Aanvang 19.30 uur

1 Welkom
2 Vaststellen  agenda
3 Notulen jaarvergadering  maart 2015
4 Jaarverslag 2015
5 Mededelingen
6 Verslag kascommissie
7 Verslag en toelichting Penningmeester
8 Contributie verhoging voorstel
9 Verkiezing kascommissie aftredend Bob Smedes.
10 Bestuursverkiezing
Aftredend Karen Esschendal niet herkiesbaar
Tussentijds afgetreden Roelof de Jonge
Nieuwe bestuursleden. Egbert Hoving Wzn en Stephanie de Bie en Willem Drenth
11 Evenementen en acties door Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen 2015 en doelstellingen 2016
12 Sport en spel week  voorstel laatste week schoolvakantie van 21 aug t/m 27 aug
13. Rondvraag
14 Sluiting.

Borrel Contact Avond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2016 is de Borrel Contact Avond elke 2e vrijdag van de maand  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

 8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijzigingen voorbehouden    

SPES

Tennis start op woensdag 6 april!

De laatste voorbereidingen zijn in volle gang... De baan is (bijna) vrij van algen. Nog een paar borstelbeurten, huisje weer op zijn plek en de laatste bezem er overheen.

Mooie kans voor degene die nog mee willen doen! Er is nog ruimte voor tennisles. Zou je dit graag willen neem dan direct contact op met Nils van Rooijen via Nils@SVSpes.nl  Maar je kunt natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de baan. Naast een jaarkaart kun je daarvoor ook bijvoorbeeld een 10-ritten kaart gebruiken. Ook hiervoor kun je Nils benaderen.

Oud Papier

Op zaterdag 2 april wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Niels Hooites en …..

Richard heeft zich afgemeld, we zijn nog op zoek naar een vervanger.

Hebt U vorig weekend ook een brief ontvangen van Dorpsbelangen over het glasvezelnet? We weten dat er een paar eigenlijk niet goed bezorgd zijn: het aantal aanmeldingen op de lijst van http://wilookglasvezel.nl/ was 8 adressen hoger dan de lijst met namen die wij van Eco-Oostermoer ontvingen.

We zijn blij met Uw aanmelding natuurlijk! Al contact gehad met buren/vrienden/kennissen in het Dorp of ze zich al hebben aangemeld? Fijn, zo helpen jullie ons dorp geweldig !

Het aantal aanmeldingen zit nu op 90 huishoudens en dat is 48%.

Voor de brief stond het aantal aanmeldingen nog op 56 huishoudens.

Als U zich nog niet hebt aangemeld, wilt U er dan toch nog even over nadenken om dat te doen? Verplicht U nog tot niets en later volgt  meer informatie. Als aanmelden wat moeilijk is voor U, meld dat gerust want dan helpen we graag.
Dank je wel allemaal !!

VIB Reiscommissie

De reiscommissie heeft weer een leuke wandeling gepland.

Op 15 april om 13.00 uur vertrekken we per auto richting Eelde.

Afstand wandeling ong. 4,5 km.

Ga je mee?  Geef je dan op bij Aly of Tineke. 468450 of 468610.

Afvalkalender

De gemeente Aa en Hunze heeft het legen van de containers gewijzigd. De grijze container wordt niet meer elke 2 weken geleegd. En de oranje “plastic” container wordt niet op donderdag, maar op vrijdag geleegd. Via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de afvalkalender downloaden.  

Naast de online afvalkalender kunt u ook de App Afvalwijzer downloaden op uw smartphone of tablet. U kunt de app gratis downloaden via de App Store of Google Play. Zoek op de term ‘Afvalwijzer’ en selecteer de app van Addcomm Direct B.V. Vervolgens kunt u weer inloggen met uw postcode en huisnummer en ziet u de ophaaldagen verschijnen.

Herhalingsles reanimatie + AED

Op dinsdag 5 april 2016 a.s. is er een herhalingsles reanimatie + AED. 

Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Dorpshuis ’t Achterhoes, Eexterveen.
Kosten:€ 12.50 p.p.

Laat me even weten of je wel/niet aanwezig kunt zijn.
Graag voor maandag 28 maart 2016
Roelie Sloots: tel: 853780  e-mail Roelie1957@ziggo.nl

Cursisten die voor deze avond worden uitgenodigd krijgen persoonlijk bericht.

Wil je leren reanimeren?

Belangstelling voor een nieuwe cursus Reanimatie + AED geef je dan op bij Roelie Sloots. BHVers en/ of EHBOers die mee willen doen met de 6 minuten zone.van Hartslag Nu’ kunnen zich aanmelden bij Hartslag Nu. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Roelie Sloots. Tel: 853780  e mail: Roelie1957@ziggo.nl

Wordt BURGERHULPVERLENER en red een leven in de buurt.

SPES Jeugdcommissie

1e Paasdag    Eieren zoeken !                  

Kom je zondag 27 maart ook paaseieren zoeken op het sportveld achter de basisschool?

We beginnen om 10.00 uur en alle kinderen van 0 jaar t/m groep 7 mogen mee doen!

Tot zondag en hele vrolijke paasdagen de jeugdcommissie SPES!

Jaarprogramma DKS 2016

Donderdag  05 mei 2016
Hemelvaarttoertocht

Zondag 19 juni 2016
Gemeentelijke kampioenschappen

Vrijdag 19 augustus  2016
Prijsuitreiking seizoen 2016

19/20 augustus 2016
Avond twee daagse

 Competitiewedstrijden DKS

1e            01 april, 19:30      

1 grote ronde, dan Speelman, Kruisweg, Kruit, De Bult, ’t Wit, Hooidijk, Eexterveen via Elzemaat

2e            15 april 19:30     
Tijdrit (Spijkerboor, Annerveenschekanaal, Menweg, Zandvoorterweg, Kruisweg) + dikke banden race.

3e            22 april  19:30 
Eexterzandvoort, Boonspolder, Spijkerboor + 4 x grote ronde’s

4e            20 mei   19:30  
14 x kleine ronde + dikke banden race.                                                                                          

5e            27  mei  19:30     
Eexterzandvoort, De Bult, Krommedijk, 3x  + 4 x grote ronde

6+7e       03 juni  19:30  
Ploegentijdrit (2x grote ronde) + individueel (3 x grote ronde)  + dikke banden race.

8e            17 juni  19:30      
Tijdrit (Eexterzandvoort, Krommedijk, De Bult, Eexterveen via Elzemaat) +dikke banden race.

9de           01  juli  19:30      Verrassingsrit

19 en 20 augustus, aanvang 19:30 uur, avond twee daagse bij voldoende deelname

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast. Als dat zo is worden jullie geïnformeerd.

Nieuwe rubriek: Eexterveense marktplaats

Inwoners van Eexterveen kunnen een gratis advertentie opgeven via ec@eexterveen.com. Dit geldt alleen voor particulieren, heeft u een bedrijf dan is dit niet gratis maar gelden de gebruikelijke advertentietarieven. 

OPROEP     OPROEP      OPROEP      

Aan alle inwoners van Eexterveen die gebruik maken van de mobile netwerk van KPN mobile en gebruik maken van 4G of 3G en veel storingen hebben zoals slecht bereikbaar zijn als men thuis is op Eexterveen. 
Als jullie die klachten ondervind dan kun je dat door geven aan Jan Roelof Vos die gaat het verzamelen en dient een klacht in bij de KPN. 
Gevraagd word om de volgende gegevens :

• Naam en adres

• Mobile nummer

• Omschrijving van de specifieke klacht.

Stuur de klacht op per mail naar jan.vos@wxs.nl

Vriendelijke groeten Jan Roelof Vos

Column

Mijn naam is Jettie Pepping, 45 inmiddels en sinds begin 2008 woon ik met Harry in Hoogeveen. Mijn ouders, Jan en Rika, wonen aan de Zandvoorterweg in Eexterveen en zus Janet is met haar gezin neergestreken in Zuidlaren.

Eigenlijk heb ik maar kort in Eexterveen gewoond, het zal een jaar of 4 geweest zijn.

Na mijn HBO-studie Bibliotheek- en documentaire informatie in Groningen heb ik nog een universitaire opleiding aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd, Informatiewetenschappen.

Het eerste jaar van de studie in Amsterdam heb ik heen en weer gereisd tussen Eexterveen en Amsterdam. Het aantal colleges was best overzichtelijk dus het reizen viel mee. Vanaf het tweede jaar toch maar op kamers, in Rotterdam. Ondertussen werkte ik voor 20 uur per week in Utrecht om toch wat meer financiële armslag te hebben en ervaring op te doen. Dankzij deze baan werd ik na het behalen van het diploma aan de UvA aangenomen bij het Gemeentearchief in Amsterdam. Hier heb ik van 1995 tot 2002 gewerkt. Ondertussen hebben we ook nog in Den Haag gewoond en daarna een huis gekocht in Leiden. Vanaf 2002 werk ik als informatiespecialist in Utrecht bij het onderdeel van de Belastingdienst die fiscale en financiële fraude bestrijdt. Als informatiespecialist krijg je van medewerkers vragen over uiteenlopende onderwerpen. Dit zijn veelal beleidsmedewerkers, juristen of rechercheurs. Het is een vak dat veel in beweging is geweest het laatste decennium waarbij het internet een belangrijke rol speelt.

Na 15 jaar in het westen van het land te hebben gewoond en vele malen heen en weer te zijn gereden, vonden we het tijd Leiden te verruilen voor het noorden. Het is Hoogeveen geworden. Dichtbij uitvalswegen, maar belangrijker, er is een station. We werken beiden in Utrecht en dan is het toch wel heel fijn als je even op de fiets naar het station kunt gaan. Het reizen is te doen, anderen lijken er altijd meer last van te hebben dan wij. Het thuiswerken, het zogenaamde "nieuwe werken", draagt wel erg bij in de werkvreugde.

Wat hobby's aangaat houd ik erg van fotograferen. Ik doe (nog) geen betaalde opdrachten, wie weet dat dat er nog eens van komt. Ik heb nog geen website waar je foto's op kunt bekijken, alleen op Instagram plaats ik af en toe wat: https://www.instagram.com/fotojettie.

Verder maken we graag reizen. We zijn een aantal keren in Nieuw Zeeland geweest, de afgelopen twee jaar naar de Verenigde Staten. Des te meer natuur, des te beter. Ik houd erg van buiten zijn, van lopen en fietsen. Polen en Duitsland hebben we een aantal keren per fiets bezocht, met name Polen heeft ons positief verrast.

In Eexterveen kom ik alleen nog bij mijn ouders eigenlijk. Verder heb ik er geen binding, in de vorm van contacten, meer mee. Korfballen doe ik sinds mijn 23e ongeveer niet meer. Ik volg Spes nog enigszins via mijn moeder. Ritola uit Zuidlaren volg ik via mijn neven en nicht die daar spelen.

Groet, Jettie

Uitnodiging Out of Control

Beste Ouder, Ondernemer, Leerling of Deelnemer van Out of control

Bij deze nodigen wij u uit voor de Officiële opening van het pandje in Gieten.  Eindelijk  is het zo ver, na een lange tijd van voorbereidingen opent Dans- sportschool Out of control de deuren van haar eigen pand.  Op deze dag zijn er verschillende demonstraties en workshops. Voor de kinderen is er een luchtkussen aanwezig.

Wij verwelkomen u graag op 2 april tussen 11-17 uur aan de Panderpand 2 in Gieten voor een hapje en een drankje.  Iedereen is welkom.

Alex, Pascal en Linda hopen u te zien deze dag!

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De volgende Eexterveense Courant zal verschijnen op: 

4 april 2016

Daarna op:

18 april, 9 mei, 23 mei. 

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com