Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

11 maart 2016                     Nederland Doet Stichting Dorpshuis
11 maart 2016                     Jaarvergadering DKS
12 maart 2016                     Nederland Doet Dorpsbelangen
16 maart 2016                     Bijeenkomst VIB
18 maart 2016                     Borrel contact avond Dorpsbelangen
19 maart 2016                     Voorjaarschoonmaak SPES
21 maart 2016                     Uiterste inleverdatum volgende EC
23 maart 2016                     Jaarvergadering Dorpsbelangen
27 maart 2016                     Eieren zoeken SPES Jeugdcommissie
28 maart 2016                     Neut'n Schait'n / Paasvuur
1 april 2016                         1e competitiewedstrijd DKS
2 april 2016                         Oud Papier SPES
8 april 2016                         Borrel contact avond Dorpsbelangen
1 juli - 3 juli 2016                 SPES kamp

Bericht van de redactie

Dit keer alweer een volle Eexterveense Courant. Met jubilea van Sjon Hoving en Roel Meinders, activiteiten in het kader van Nederland Doet, de jaarvergaderingen van Vereniging Dorpsbelangen en DKS, de column van juf Manon van De Kameleon en een nieuwe rubriek, de Eexterveense Marktplaats ! 

SPES

Korfbal

12 maart 2016
Hoogkerk C2 - Spes (E) C1   Hoogkerk Zuiderweg 70 11 9744AP Groningen
Vervoer: fam Jager, fam Kassee, fam Paas
Vertrek: 10.10 uur, aanvang wedstrijd 11.10 uur

Spes (E) E1 - Stadskanaal '74 E1  Bewegingshuis
Scheidsrechter: Rika Pepping
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

Spes (E) F1 - Donkerbroek F1  Bewegingshuis
Scheidsrechter: Rika Pepping
Aanwezig: 8.30 uur, aanvang wedstrijd 9.30 uur

13 maart 2016
Hoogkerk 4 - Spes (E) 1  Hoogkerk Zuiderweg 70 11 9744AP Groningen
Vertrek: 13.30 uur, aanvang wedstrijd 14.30 uur

19 maart 2016
SPES A1 - KIA/VEFO A1 Let op: Sporthal De Goorns in Gieten!
Vervoer: fam. de Bie, fam. de Jong, fam. van de Koog
Vertrek: 14.45 uur, aanvang wedstrijd 15.30 uur.
Scheidsrechter: Jan Otto Meertens

Oud Papier

Op zaterdag 2 april wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Niels Hooites en Richard Wildeboer.

SPES Voorjaarschoonmaak 19 maart

Aan alle SPES leden,

Zaterdag 19 maart willen wij graag samen met jullie in het kader van het voorjaar en de start van buitenseizoen, de binnen en buitenboel op orde maken. Te denken valt dan aan:

• Kantine klussen (lampen vervangen, opruimen e.d.)

• Tennisbaan vegen / onderhouden

• Jeu de boel baan inspecteren / schoonmaken

• Materiaalhok opruimen

• Buitenkorven voor de jeugd ophangen

• Inventarisatie / inspectie ballen, korven, lijnen   

• Inventarisatie / inspectie speeltoestellen binnen

• enzovoort

Wij nodigen jullie hierbij uit om deze ochtend samen met ons deze klussen uit te voeren, zodat we fris aan het buitenseizoen kunnen beginnen. Tevens is deze ochtend een prima gelegenheid kennis te maken met het nieuwe bestuur. Het bestuur zal daarom zorgen voor appelgebak bij de koffie!

Wij beginnen om 9:00uur in de kantine en om 10.30 is er dan koffie met appelgebak. Ook willen we graag ideeën horen, dus hangt er tijdens deze ochtend een ideeën bord waarop een ieder zijn / haar idee voor de komende periode kwijt kan. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om mee te klussen zijn uiteraard ook van harte welkom om hun ideeën over te brengen! Om 12:00 uur zullen we deze ochtend afsluiten.

Het Bestuur (Salo, Jack, Gijs en Willeke)

75 jarig lidmaatschap SPES

Afgelopen zaterdag is Gezienus Hoving, lokaal beter bekent als Sjon, gehuldigd tijdens de jaarlijkse toneeluitvoering van TOG. De reden hiervoor was zijn 75-jarig lidmaatschap van SV Spes! Dat is in het bestaan van SV Spes nog nooit voorgekomen, wat voor het bestuur dan ook reden was om Sjon in het zonnetje te zetten.

Sjon is sinds zijn 6e jaar lid van sportverenging Spes te Eexterveen. Eerst als gymnast, later heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt als korfballer en volleyballer. Sjon was uitgenodigd voor deze avond, omdat ook bij TOG een lid in het zonnetje werd gezet, Roelof Meinders is namelijk al 50 jaar actief lid van de toneelverenging TOG. Voor Sjon kwam zijn huldiging dan ook als een totale verassing en hij was zichtbaar geroerd. Het bestuur heeft hem benoemd als Erelid van de verenging, deze benoeming levert hem niet alleen een eervolle vermelding op in de kantine van de verenging, hij is als Erelid vrijgesteld van het betalen van de contributie. Gezien zijn leeftijd, is Sjon momenteel niet meer actief als sporter, maar wel is hij nog steeds actief en betrokken bij SV Spes. Wanneer SV Spes hulp nodig heeft bij de verschillende activiteiten, kan er nog steeds een beroep worden gedaan op Sjon, ondanks het feit dat hij niet meer in Eexterveen woont, maar als  pensionado geniet van het mooie Friesland. Dat maakt hem dan ook met recht Erelid en het bestuur hoopt dan ook dat Sjon nog lang lid zal zijn van de vereniging.

NL doet van het Oranjefonds

NL doet van het Oranjefonds

Dorpsbelangen heeft bij NL doet een paar klussen aangemeld voor zaterdag 12 maart 2016. De klussen die aangemeld zijn:
1.            Zwerfvuil van Eexterveen noord tot Eexterveen zuid verzamelen uit de bermen hiervoor zoeken we ouders met kinderen ca 15 personen groot en klein.
2.            Opruim  en aanleggen van wandelpaden door het Eexterveensche bos onder leiding van de werkgroep  
3.            Schoonmaken van de bankjes in het veld.

Ook zal het dorpsommetje worden uitgezet door Martijn van Klaveren.

Graag aanmelden als u hieraan mee wilt werken. Dorpsbelangen zorgt voor materieel en voor de versterking van de inwendige mens. Voor klus 2 en 3 zoeken we eveneens 15  personen groot en klein. Aanmelden kan via: jan.vos@wxs.nl

Alle personen die zich hebben aangemeld worden om 9.00 uur in het dorpshuis verwacht vandaar uit vertrekken we richting de klussen.  Om 12 uur worden we terug verwacht in het dorpshuis voor de lunch.

Wij hopen dat er nog een aantal vrijwilligers zich zullen melden op 12 maart een ieder is welkom op boven genoemd tijdstip. Gereedschappen en handschoenen zijn aanwezig.

Pasen

Zondag 27 en maandag 28 maart vieren we Pasen. Vereniging Dorpsbelangen organiseert zoals gebruikelijk op 2e Paasdag het Neut'n schait'n en het Paasvuur.

Neut'n schait'n


Op 2e Paasdag, maandag 28 maart kan iedereen weer de strijd aan gaan voor de felbegeerde wisseltrofee van het Neut'n Schait'n! Dit vindt plaats in het Bewegingshuis van 10.30 tot 13.30 uur.

Ook dit jaar weer met echte noten! Dus dun is noten houden, dik is noten betalen. Noten zijn bij inschrijving te koop. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Doe mee of kom kijken!

Paasvuur

Ook op 2e Paasdag, maandagavond 28 maart om 20.00 uur ’s avonds, wordt het Paasvuur ontstoken door de oudste leerlingen van de basisschool. De  locatie is gelijk aan de locatie van vorig jaar. U bent allen van harte welkom!!
De opbouw van de paasbult vindt plaats op vrijdag 25 maart van 18:00 - 20:00 uur en op zaterdag 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt uitsluitend tijdens deze uren uw snoeihout aanleveren. Dit betekent dus GEEN stobben, geverfd hout, schroeven, spijkers en andere zaken. Gedurende de genoemde uren is er altijd iemand van Dorpsbelangen aanwezig.
Wij vragen nog vrijwilligers om op de beide dagen te helpen op de locatie aan de Kruisweg

Bewaar uw snoeiafval voor de Paasbult! 

Belangrijke datum

Sport en spel week zal worden gehouden in week 34 (nadere aankondigingen volgen). Nader aankondigingen volgen.

Starters woningen:

Belangstellenden kunnen zich nog melden voor een starters woning in Eexterveen momenteel zijn er nog 3 beschikbaar.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Woensdag 23 maart 2016 in het Dorpshuis

Aanvang 19.30 uur

1 Welkom
2 Vaststellen  agenda
3 Notulen jaarvergadering  maart 2015
4 Jaarverslag 2015
5 Mededelingen
6 Verslag kascommissie
7 Verslag en toelichting Penningmeester
8 Contributie verhoging voorstel
9 Verkiezing kascommissie aftredend Bob Smedes.
10 Bestuursverkiezing
Aftredend Karen Esschendal niet herkiesbaar
Tussentijds afgetreden Roelof de Jonge
Nieuwe bestuursleden. Egbert Hoving Wzn en Stephanie de Bie en Willem Drenth
11 Evenementen en acties door Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen 2015 en doelstellingen 2016
12 Sport en spel week  voorstel laatste week schoolvakantie van 21 aug t/m 27 aug
13. Rondvraag
14 Sluiting.

Borrel Contact Avond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2016 is de Borrel Contact Avond elke 2e vrijdag van de maand  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

18 Maart                   17.00                  19.00       (gewijzigde datum !!)            

  8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijziging bestuur voorbehouden    

Aanschuiven maar !

De dorpsborrel is verplaatst naar vrijdag 18 maart 2016. Dit is in het dorpshuis  't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur.

Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit spare ribs/ kipsaté, aardappelschijfjes en groente. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor dit buffet.

Opgave is verplicht! Dit kan via bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook). 

Beste dorpsgenoten, óók al stil moeten staan in Eexterzandvoort voor hard werkende mannen met grote rollen vol mooie groene en oranje kabel?

Glasvezel rukt op en wat zou het mooi en goed zijn als wij hier in Eexterveen direct op kunnen aansluiten; die kans krijgen wij daarna voorlopig niet meer en dat  zou om heel veel redenen zonde zijn !

Maar het gaat de goede kant op: al 30% van onze bewoners heeft zich als belangstellende aangemeld op wilookglasvezel.nl

Binnenkort krijgt U allemaal persoonlijk een brief van ons om het percentage aanmeldingen - die overigens NOG NIETS VERPLICHTEN OF KOSTEN - naar 70% en hoger te brengen.

Bovendien gaan we z.s.m. een overzichtje publiceren met een vergelijking van de kosten tussen de belangrijkste abonnementen van Ziggo, KPN en wat de providers van Eco Oostermoer te bieden hebben. Hier wordt vanuit Eexterzandvoort de laatste hand aan gelegd.

We houden je op de hoogte en rekenen op je aanmelding

Stichting Dorpshuis


Stichting Dorpshuis doet mee aan Nederland Doet !

Vrijdag 11 maart staat ons dorpshuis ’t Achterhoes in het teken van de vrijwilligersdag NLdoet! We gaan het dorpshuis een goede schoonmaakbeurt geven en allerlei klusjes opknappen. Een aantal medewerkers van de gemeente komt ons helpen. Maar extra hulp slaan we niet af. Je kunt je aanmelden via stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Vrijdag 11 maart – 09.00/ 12.30 uur – Dorpshuis ’t Achterhoes – Dorpsstraat 41A 

VIB Eexterveen

Woensdag 16 maart 2016 is er een bijeenkomst om 19.45 uur in het Dorpshuis.
De spreker van deze avond is een vertegenwoordiger van UMCG Ambulance Zorg.
Hij of zij gaat vertellen over de werkwijze van Ambulance zorg.
Het Bestuur

 

Toneelvereniging T.O.G.

Roel Meinders 50 jaar lid van T.O.G.

Afgelopen week hebben wij ons lid Roel Meinders in het gouden zonnetje gezet. Roel vierde namelijk zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging. Voorzitter Harm-Jan Wigchering stond voorafgaand aan de voorstelling ‘Boer zoekt slip’ stil bij een aantal van Roel zijn meest markante rollen. Ook roemde hij Roel om een aantal zaken: Roel kent als eerste zijn tekst, is heel ‘tekstvast’, biedt altijd een helpende hand en is nooit te laat. Vervolgens werd Roel een boek overhandigd met daarin allerlei kaarten, herinneringen en wensen van leden en oud-leden. Ook ontving hij het erelidmaatschap. Wethouder Henk Heijerman richtte eveneens het woord tot Roel en complimenteerde hem met zijn inzet voor de vereniging. Roel was aangenaam verrast door alle aandacht voor zijn persoon. Na alle lovende woorden bedankte hij de sprekers hartelijk, om vervolgens gauw de bühne te betreden voor de uitvoering. Eentje die goed in de smaak viel. We waren erg blij met alle dorpsgenoten, familieleden en andere belangstellenden, die ons trakteerden op gelach en geklap.

Bedankt allemaal! Niet te vergeten onze donateurs en sponsoren.

Gefeliciteerd Roel! Nog eens 50 erbij.

Leden en bestuur toneelvereniging T.O.G

(foto Harry Tielman)

SPES Jeugdcommissie

1e Paasdag    Eieren zoeken !                  

Kom je zondag 27 maart ook paaseieren zoeken op het sportveld achter de basisschool?

We beginnen om 10.00 uur en alle kinderen van 0 jaar t/m groep 7 mogen mee doen!

Tot zondag en hele vrolijke paasdagen de jeugdcommissie SPES!

DKS

Op vrijdag 11 maart 2016 is de jaarvergadering van wielervereniging DKS. Aanvang is 20.00 uur in het dorpshuis ’t Achterhoes.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde:

• Ingekomen stukken.

• Mededelingen.

• Jaarverslag secretaris.

• Verslag Kascommissie.

• Verslag Penningmeester.

• Verkiezing Bestuur.

• Verkiezing Kascommissie.

• Contributie lidmaatschap.

• Poule en ploegindeling.

• Ter tafel / nieuwe items.

• Rondvraag.

Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,

Harm Stek

Jaarprogramma DKS 2016

Vrijdag 11 maart 2016          Jaarvergadering

Donderdag  05 mei 2016      Hemelvaarttoertocht

Zondag 19 juni 2016             Gemeentelijke kampioenschappen

Vrijdag 19 augustus  2016    Prijsuitreiking seizoen 2016

19/20 augustus 2016            Avond twee daagse

 Competitiewedstrijden DKS

1e            01 april, 19:30      

1 grote ronde, dan Speelman, Kruisweg, Kruit, De Bult, ’t Wit, Hooidijk, Eexterveen via Elzemaat

2e            15 april 19:30     
Tijdrit (Spijkerboor, Annerveenschekanaal, Menweg, Zandvoorterweg, Kruisweg) + dikke banden race.

3e            22 april  19:30 
Eexterzandvoort, Boonspolder, Spijkerboor + 4 x grote ronde’s

4e            20 mei   19:30  
14 x kleine ronde + dikke banden race.                                                                                          

5e            27  mei  19:30     
Eexterzandvoort, De Bult, Krommedijk, 3x  + 4 x grote ronde

6+7e       03 juni  19:30  
Ploegentijdrit (2x grote ronde) + individueel (3 x grote ronde)  + dikke banden race.

8e            17 juni  19:30      
Tijdrit (Eexterzandvoort, Krommedijk, De Bult, Eexterveen via Elzemaat) +dikke banden race.

9de           01  juli  19:30      Verrassingsrit

19 en 20 augustus, aanvang 19:30 uur, avond twee daagse bij voldoende deelname

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast. Als dat zo is worden jullie geïnformeerd.

Nieuwe rubriek: Eexterveense marktplaats

Inwoners van Eexterveen kunnen een gratis advertentie opgeven via ec@eexterveen.com. Dit geldt alleen voor particulieren, heeft u een bedrijf dan is dit niet gratis maar gelden de gebruikelijke advertentietarieven.

Gezocht:
Voor een muziekproject ben ik op zoek naar (oude) drum trommels en bekkens. Wie heeft er op zolder of in de schuur nog een (oud) drumstel + bekkens staan? Of losse (drum) trommels. Tel. 0683575816 (Willem)

Gevonden voorwerp

Bij het opruimen en schoonmaken van het Bewegingshuis is na de toneelvoorstelling een zwarte handtas gevonden. Is dit uw tas dan kunt u contact opnemen met Lia Kuipers via telefoonnummer 06-42733122.

Even voorstellen

Mijn naam is Manon Prinsen. Ik ben nu werkzaam als groepsleerkracht op de Kameleon in groep 4/5.

27 jaar geleden ben ik op 1 april 1988 geboren in het Twentse Haaksbergen. Hier heb ik altijd met veel plezier gewoond met mijn ouders en jongere zusje Tessa , maar in 2013 ben ik voor de liefde, mijn vriend Rob naar Assen verhuisd. Hier wonen we samen met onze 2 konijnen Lucky en Lara. Echte huiskonijnen die lekker op en van de bank springen en natuurlijk veel rondhuppelen door ons huis.

In januari 2011 ben ik afgestudeerd aan de pabo in Hengelo en ben ik begonnen met invallen in verschillende groepen en op verschillende scholen in Twente en Drenthe. Zo was ik vorig jaar was ik werkzaam op de Triangel in Nieuw Annerveen.

Nu werk ik alweer sinds de zomervakantie op de Kameleon. Dit is ook op invalbasis, omdat er helaas te weinig vaste banen zijn. Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk een vaste baan te vinden, want dat is wel wat ik het allerliefste doe lesgeven!

Daarnaast houd ik van skeeleren, computeren en mountainbiken en reizen. 2,5 jaar geleden hebben we onze droomreis gemaakt van drie weken door de Verenigde Staten van Amerika. Onlangs heb ik door de kleurboeken voor volwassenen een nieuwe hobby gevonden in het kleuren van moeilijke kleurplaten. Heerlijk ontspannend vind ik dat.

Tot slot nog even een mooie tekst waarmee ik deze column graag wil afsluiten

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things.'

Workshop Paasstukjes maken

Heb jij zin in een gezellige avond? Kom dan bij ons een workshop volgen voor een leuk paasstukje….

Wat gaan we maken?

1ste keuze paastaartje / 2de keuze paaskroontje

We beginnen met een kopje koffie/thee met wat lekkers.. daarna gaan we lekker fröbelen…..

Kosten zijn inclusief alles 22,50

Kiel – Windeweer in de pompoenenschuur. Dorpsstraat 242

Donderdag 11 maart vanaf 20:00
Vrijdag 12 maart vanaf 20:00
Zaterdag 13 maart vanaf 14:00

Eexterveen Dorpsstraat 12

Donderdag 17 maart 20:00
Vrijdag 18 maart 20:00

Opgeven:  Kim Sloots – Belga via 0630506244 (bellen, whatsapp, sms)

bloemenfeest@hotmail.com   via facebook: https://www.facebook.com/bloemen.feest.5 of Kim Sloots - Belga

OPROEP     OPROEP      OPROEP      

Aan alle inwoners van Eexterveen die gebruik maken van de mobile netwerk van KPN mobile en gebruik maken van 4G of 3G en veel storingen hebben zoals slecht bereikbaar zijn als men thuis is op Eexterveen. 
Als jullie die klachten ondervind dan kun je dat door geven aan Jan Roelof Vos die gaat het verzamelen en dient een klacht in bij de KPN. 
Gevraagd word om de volgende gegevens :

• Naam en adres

• Mobile nummer

• Omschrijving van de specifieke klacht.

Stuur de klacht op per mail naar jan.vos@wxs.nl

Vriendelijke groeten Jan Roelof Vos

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De volgende Eexterveense Courant zal verschijnen op: 

21 maart 2016

Daarna op:

4 april, 18 april, 9 mei, 23 mei. 

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com