Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

24 februari 2016                  Bijeenkomst landbouwvereniging Ceres
1 maart 2016                       Kindervoorstelling TOG basisschooljeugd
2 maart 2016                       Matineevoorstelling TOG ouderen E'veen e.o.
4 maart 2016                       Kinderfilm in 't Achterhoes
5 maart 2016                       Zaterdagvoorstelling TOG
11 maart 2016                     Borrel contact avond Dorpsbelangen
11 maart 2016                     Jaarvergadering DKS
12 maart 2016                     Nederland Doet Dorpsbelangen
23 maart 2016                    Jaarvergadering Dorpsbelangen
28 maart 2016                     Neut'n Schait'n / Paasvuur
1 april 2016                         1e competitiewedstrijd DKS
2 april 2016                         Oud Papier SPES
8 april 2016                         Borrel contact avond Dorpsbelangen
1 juli - 3 juli 2016                 SPES kamp

Bericht van de redactie

Voor de basisschool is het deze week de laatste week voor de vakantie, volgende week hebben de kinderen namelijk voorjaarsvakantie. In deze EC o.a. de schema’s van SPES met betrekking tot het oud papier en het oud ijzer, de toneeluitvoering, de jaarplanning van DKS en de herinnering voor de bijeenkomst van de landbouwvereniging. De column is dit keer van Marian van Wijk van de Hasselbraam.

SPES

Korfbal

27 februari  2016
ZKC '19 A3 - Spes (E) A1   N Wessels Boerhal, Zuider Esweg 1a 7921JC Zuidwolde (dr)
Vervoer: fam de Jong, fam Kuizinga, fam Venema
Vertrek 16.00 uur, aanvang wedstrijd 17.20 uur

Spes (E) C1 - Hoogkerk C2  Burg. Lambershal Annen
Vervoer: fam. J.Meertens, fam. J. Hilbolling, fam Wildeboer
Vertrek 10.15 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur

5 maart 2016

Udiros F1 - Spes (E) F1  Sportcomplex Nieuwehorne  Master van Dijkpaad 4, 8414NB Nieuwehorne
Vervoer: fam Esschendal, fam Kuipers
Vertrek 9.35 uur, aanvang wedstrijd 11.05 uu

Tennis

De tennisbaan krijgt binnenkort een grondige onderhoudsbeurt, zodat de tennisleden op 1 april weer gebruik kunnen maken van de tennisbaan. En op 6 april start Nils van Roijen weer met tennislessen! Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@svspes.nl) of bij de tennisleraar Nils van Roijen (nils@svspes.nl). Meer informatie staat op onze website www.Svspes.nl

Oud Papier

Op zaterdag 2 april wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Niels Hooites en Richard Wildeboer.

Voor in de agenda

In de voorjaarsvakantie vinden de voorbereidingen plaats voor de toneeluitvoering. Mocht u, ondanks de vakantie toch een sportief evenement hebben gepland? Hou dan rekening met beperkte beschikbaarheid van de zaal.

Bloemenactie

De bloemetjes worden ook weer buiten gezet. Het duurt nog even maar zaterdag 7 mei zult u ons weer door het dorp zien rijden!

Oud papier / Oud ijzer  jaaragenda

Omdat niet iedereen per mail bereikbaar is, voor het gemak even een jaaragenda voor oud papier en oud ijzer:

SPES Tennisles

Beste tennisvrienden & tennisouders,

Het is al bijna 1 april en dan begint er weer een nieuw tennisseizoen. Om ook het komende seizoen weer onbezorgd  te kunnen tennissen op onze eigen tennisbaan moet een ieder ook in 2016 in het bezit zijn van een jaarkaart. Deze jaarkaart voor 2016 zal gaan gelden vanaf 1 april, de oude jaarkaart is dan dus niet meer geldig! Tevens worden er dit jaar ook weer tennislessen voor de jeugd  + senioren  verzorgd, net als vorig jaar onder leiding van Nils van Roijen . Dit jaar zal het lesaanbod wederom 10 lessen  betreffen.

De lessen staan gepland op woensdag  6/13/20/27 april , 11/18/25 mei , 1/8/15 juni 2016 . Bij voldoende animo zullen er wederom groepen gemaakt worden die elk een uur les zullen krijgen vanaf 17.00 uur. Wilt u of uw kind dus ook dit jaar weer aan de lessen deelnemen, geef uzelf/hem/haar dan snel op bij Nils. Schroom u niet om ook andere bekenden, ouders en kinderen enthousiast te maken voor deze lessen, het zou natuurlijk zonde zijn als er te weinig animo is.

De betaling van alle 10 lessen + lidmaatschap moet vooraf voldaan worden. Daarbij geldt een verplichting voor afname van alle 10 lessen. De kosten per les (1 uur) zijn vastgesteld op 5 euro per persoon. Totaal lidmaatschap + lessen bedraagt dus 75 euro per kind,  100 euro voor een senior Spes lid en 125 euro voor een senior niet Spes lid.

Voor de aanschaf van enkel een jaarkaart gelden de volgende tarieven:

- Senioren (ouder dan 16 jaar) en geen Spes lid 75,00 euro per jaar
- Senioren, wel Spes lid 50,00 euro per jaar
- Juniorleden (t/m 16 jaar), lid en geen lid 25,00 euro per jaar
* Ook als u in augustus een jaarkaart koopt blijft de prijs ongewijzigd

Wij willen u vragen om zo spoedig mogelijk en het liefst vóór 1 april 2016  het bedrag voor de jaarkaart 2016 & evt. lessen te betalen. U begrijpt natuurlijk dat als wij geen betaling hebben ontvangen, u niet meer het recht heeft om gebruik te maken van de tennisbaan. Wacht dus niet en maak zo snel mogelijk het bedrag over op bankrekeningnummer NL 96 RABO 0316 203 971  t.n.v. Spes o.v.v. Tennis 2016 + Naam.  Wilt u liever overstappen op een jaarlijkse automatische incasso voor de tennisjaarkaart, neem dan contact op met onze ledenadministratie. 

Het meebrengen van een gastspeler is toegestaan als hiervoor bij het bestuur een tijdelijke gastenkaart is aangevraagd. Het lid betaalt dan 5,00 euro per keer van maximaal een uur voor deze gastenkaart. Ook is het mogelijk een “5 of 10 ritten kaart” te kopen voor het spelen van een partijtje tennis met een introducé. De kosten hiervan zijn 20,00 euro resp. 30,00 euro. Maar ook verwelkomen wij graag nieuwe leden, dus benader vrienden, familie en buren om ook lid te worden!

Wij wijzen erop dat een jaarkaart en gastenkaart persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Controle geschiedt door bij de baan een lijst met namen op te hangen van onze jaarkaart- en certificaathouders. Wij hopen dat er actief door onze tennisleden wordt toegezien op rechtmatig gebruik van de baan. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur. Bent u nog niet in het bezit van een nieuwe sleutel, neem dan contact op met een bestuurslid.

Leefbaarheid Eexterveen

Eventuele adspirant kopers voor een starters woning  kunnen zich nog steeds melden bij een van de commissie leden zolang de eerste fase nog niet vol is kunt u zich aanmelden. Informatie kunt aanvragen via jan.vos@wxs.nl

Opmerkelijke zaken en gebeurtenissen in en om ons Dorp

• De komende weken wordt er een snelheidmetingskast  geplaatst  in Eexterveen. Hiermee worden alle voertuigen gecontroleerd op snelheid en de snelheid wordt opgeslagen.

• Bankjes voor Eexterveen Zuid;  Wij wachten nog steeds op de buurt voor de locatie.

NL doet van het Oranjefonds

Dorpsbelangen heeft bij NL doet een paar klussen aangemeld voor zaterdag 12 maart 2016. De klussen die aangemeld zijn:
1.            Zwerfvuil van Eexterveen noord tot Eexterveen zuid verzamelen uit de bermen hiervoor zoeken we ouders met kinderen ca 15 personen groot en klein.
2.            Opruim  en aanleggen van wandelpaden door het Eexterveensche bos onder leiding van de werkgroep  
3.            Schoonmaken van de bankjes in het veld.

Graag aanmelden als u hieraan mee wilt werken. Dorpsbelangen zorgt voor materieel en voor de versterking van de inwendige mens. Voor klus 2 en 3 zoeken we eveneens 15  personen groot en klein. Aanmelden kan via: jan.vos@wxs.nl  Aanvang van de doe dag is 9.00 uur tot ca 15.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd. 

Borrel Contact Avond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2016 is de Borrel Contact Avond elke 2e vrijdag van de maand  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

11 Maart                   17.00                  19.00                    

  8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijziging bestuur voorbehouden    

Belangrijke datum Voor Vereniging Dorpsbelangen.

Jaarvergadering       23 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis

Pasen

Zondag 27 en maandag 28 maart vieren we Pasen. Vereniging Dorpsbelangen organiseert zoals gebruikelijk op 2e Paasdag het Neut'n schait'n en het Paasvuur.

Neut'n schait'n

Op 2e Paasdag, maandag 28 maart kan iedereen weer de strijd aan gaan voor de felbegeerde wisseltrofee van het Neut'n Schait'n! Dit vindt plaats in het Bewegingshuis van 10.30 tot 13.30 uur.
Ook dit jaar weer met echte noten! Dus dun is noten houden, dik is noten betalen. Noten zijn bij inschrijving te koop. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Doe mee of kom kijken!

Paasvuur

Ook op 2e Paasdag, maandagavond 28 maart om 20.00 uur ’s avonds, wordt het Paasvuur ontstoken door de oudste leerlingen van de basisschool. De definitieve locatie wordt later bekend gemaakt. U bent allen van harte welkom!!
De opbouw van de paasbult vindt plaats op: 
vrijdag 25 maart van 18:00 - 20:00 uur en op
zaterdag 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur.
U kunt uitsluitend tijdens deze uren uw snoeihout aanleveren. Dit betekent dus GEEN stobben, geverfd hout, schroeven, spijkers en andere zaken. Gedurende de genoemde uren is er altijd iemand van Dorpsbelangen aanwezig.

Bewaar uw snoeiafval voor de Paasbult! 

Resultaat Dorpsbelevingsonderzoek

Op woensdag 27 januari 2016 werd, onder grote belangstelling, het resultaat van het Dorpsbelevingsonderzoek gepresenteerd.  Bent u ook benieuwd naar het volledige onderzoek? Deze staat op de website en via deze link kunt u het rapport inzien.  

Toneelvereniging T.O.G.

De zomer begint vroeg dit jaar! In de eerste week van maart om precies te zijn. Dan presenteert uw eigen T.O.G. namelijk de komische zomerse drie-akter: ‘Boer zoekt slipje’. Hoe leg je als man uit dat er een slipje in je jaszak zit? En wat denk je als vrouw zijnde, wanneer jij dat slipje vindt in die jaszak. En wie slaapt nou waar in het pension? Verwarring alom! U moet erbij zijn om het te geloven…

We zien u graag op een van de volgende data:

Matineevoorstelling voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving): woensdag 2 maart

Kinderenvoorstelling (basisschooljeugd): dinsdag 1 maart

Zaterdagvoorstelling (voor donateurs en andere fans): zaterdag 5 maart. 

Landbouwvereniging CERES

Vergeet u onze algemene ledenvergadering niet?? 

Op woensdag 24 februari 2016 is deze ledenvergadering met een inleiding van Jan Nammen Jukema van Agrometrius.

Waar:                 dorpshuis “de Badde” te Annerveenschekanaal
Aanvang            20:00 uur

Met vriendelijke groet
het bestuur.

Kinderfilm

Vrijdagavond 4 maart 2016 om 19.00 uur wordt er in het Dorpshuis ’t Achterhoes een kinderfilm voor de basisschool vertoond.
De kosten bedragen 2 euro per persoon en dat is inclusief een glas drinken en wat lekkers. Let op, dit keer is de filmvertoning in de voorjaarsvakantie! 

Zoals beloofd hierbij een terugkoppeling van ons overleg van 11 februari jl

Het gesprek ging over een eventuele uitrol in Eexterveen, Oud Annerveen, Spijkerboer, nieuw Annerveen en de Groeve, deze partijen waren aanwezig bij het overleg.

Tijdens het overleg werd verteld dat de uitrol gaat starten, zie hiervoor ook deze link 
Om in aanmerking te komen voor aanleg dan dienen we te voldoen aan het minimaal aantal inschrijvingen van 65%. Momenteel hebben zich 50 huishoudens aangemeld, dit is procentueel nog te laag  we zitten rond de 27 % (bijna op de helft)  
Help mee om het % omhoog te krijgen en meld je aan via  http://wilookglasvezel.nl/

DKS

Op vrijdag 11 maart 2016 is de jaarvergadering van wielervereniging DKS. Aanvang is 20.00 uur in het dorpshuis ’t Achterhoes.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde:

• Ingekomen stukken.

• Mededelingen.

• Jaarverslag secretaris.

• Verslag Kascommissie.

• Verslag Penningmeester.

• Verkiezing Bestuur.

• Verkiezing Kascommissie.

• Contributie lidmaatschap.

• Poule en ploegindeling.

• Ter tafel / nieuwe items.

• Rondvraag.

Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,

Harm Stek

Jaarprogramma DKS 2016

Vrijdag 11 maart 2016          Jaarvergadering

Donderdag  05 mei 2016      Hemelvaarttoertocht

Zondag 19 juni 2016             Gemeentelijke kampioenschappen

Vrijdag 19 augustus  2016    Prijsuitreiking seizoen 2016

19/20 augustus 2016            Avond twee daagse

 Competitiewedstrijden DKS

1e            01 april, 19:30      

1 grote ronde, dan Speelman, Kruisweg, Kruit, De Bult, ’t Wit, Hooidijk, Eexterveen via Elzemaat

2e            15 april 19:30     
Tijdrit (Spijkerboor, Annerveenschekanaal, Menweg, Zandvoorterweg, Kruisweg) + dikke banden race.

3e            22 april  19:30 
Eexterzandvoort, Boonspolder, Spijkerboor + 4 x grote ronde’s

4e            20 mei   19:30  
14 x kleine ronde + dikke banden race.                                                                                          

5e            27  mei  19:30     
Eexterzandvoort, De Bult, Krommedijk, 3x  + 4 x grote ronde

6+7e       03 juni  19:30  
Ploegentijdrit (2x grote ronde) + individueel (3 x grote ronde)  + dikke banden race.

8e            17 juni  19:30      
Tijdrit (Eexterzandvoort, Krommedijk, De Bult, Eexterveen via Elzemaat) +dikke banden race.

9de           01  juli  19:30      Verrassingsrit

19 en 20 augustus, aanvang 19:30 uur, avond twee daagse bij voldoende deelname

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast. Als dat zo is worden jullie geïnformeerd.

Workshop Paasstukjes maken

Heb jij zin in een gezellige avond? Kom dan bij ons een workshop volgen voor een leuk paasstukje….

Wat gaan we maken?

1ste keuze paastaartje / 2de keuze paaskroontje

We beginnen met een kopje koffie/thee met wat lekkers.. daarna gaan we lekker fröbelen…..

Kosten zijn inclusief alles 22,50

Kiel – Windeweer in de pompoenenschuur. Dorpsstraat 242

Donderdag 11 maart vanaf 20:00
Vrijdag 12 maart vanaf 20:00
Zaterdag 13 maart vanaf 14:00

Eexterveen Dorpsstraat 12

Donderdag 17 maart 20:00
Vrijdag 18 maart 20:00

Opgeven:  Kim Sloots – Belga via 0630506244 (bellen, whatsapp, sms)

bloemenfeest@hotmail.com   via facebook: https://www.facebook.com/bloemen.feest.5 of Kim Sloots - Belga

Column

Hallo allemaal. 

Op een mooie middag was ik buiten met de kinderen van de BSO toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor de Eexterveense Courant. Mijn naam is Marian van Wijk en ben geboren en getogen in Rotterdam, dit is soms nog wel te horen. Ik spreek geen Drents of Gronings maar ik kan het redelijk goed verstaan en leer steeds weer nieuwe Drentse woorden die de opa's of oma's uit Eexterveen mij dan weer uitleggen. Door hun verhalen hoor ik ook regelmatig over de geschiedenis van Eexterveen.

In 1974 heb ik de opleiding MHNO (kinderverzorging-jeugdverzorging) gedaan. In die tijd waren er nog niet veel psz. en kinderdagverblijven en was er niet veel werk. Ik werkte regelmatig op internaten, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, meestal invalwerk. Bij een buurthuis in een achterstandswijk in Rotterdam deed ik vrijwilligerswerk waarbij ik jongeren uit achterstandsgezinnen begeleidde.

In 1980 ben ik verhuisd naar Tholen, waar ik met plezier heb gewoond en gewerkt. In 1989 werd Tamara geboren en na een aantal jaren zijn we verhuisd naar Drenthe.

In Gasselternijveen werd onze zoon Peter in 1997 geboren. Onze dochter ging na de HAVO naar Groningen en heeft daar de opleiding Logopedie gevolgd en onze zoon is na de Havo naar de koks opleiding in Groningen gegaan. Zelfs op de peuterspeelzaal heeft hij bij de peuters verteld wat een kok zoal doet en wat lekkers voor ze gemaakt.

Doordat onze zoon in Nieveen naar peuterspeelzaal 't Drempeltje ging, wilde ik hier in de omgeving weer graag aan het werk met kinderen, vooral met peuters. Ik kreeg de kans om in 2001 te komen werken bij Stichting Peuterspeelzalen Aa en Hunze als peuterspeelzaalleidster in Gasselternijveen, waar we bezig waren met het onderwijskansenplan. In 2009 ben ik voor Stichting Welzijn Aa en Hunze op de BSO in Eexterveen komen werken als pedagogisch medewerker. In januari 2012 werd de BSO en peuterspeelzaal 't Spikertje door Kinderopvang de Hasselbraam overgenomen en  werk ik daar nog steeds met veel plezier. Dus loop ik hier alweer een aantal jaren in de rondte. De jongens en meisjes die als kleintjes op de BSO kwamen spelen, zie ik nu alweer als middelbare scholieren langs fietsen. Sommige hebben bij ons ook alweer stage gelopen en we hebben ze laten zien dat het werken in de kinderopvang superleuk is!

Mijn hobby's zijn beeldhouwen  en schilderen.  Het liefst schilder en beeldhouw ik dieren, zoals o.a een schilderij van onze katten. Aangezien ik een mooiweer rijder ben, maak ik samen met mijn man André (voor de mannen van Eexterveen: een Suzuki 450 en een Honda Sabre) in de zomer mooie toerritten in Drenthe e.o.  

Nou, dit was het dan weer. Tot ziens en moi!

SPES kamp

Beste jongens en meisjes,

Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan het SPES-kamp 2016. We gaan voorlopig nog niet verklappen waar we naar toe gaan, dit houden we nog even geheim!

Wat geen geheim meer hoeft te blijven is de datum van:

 vrijdagavond 1 juli tot zondagmiddag 3 juli.

Groep 4 t/m 8 mogen het hele weekend blijven, groep 3 zien we graag zaterdag  (incl. bonte-avond!)

Anders dan de naam doet vermoeden is SPES-KAMP niet alleen voor SPES-leden maar voor alle kinderen die in Eexterveen op de basisschool zitten of die in Eexterveen wonen en ergens anders naar school gaan (dit geldt trouwens ook voor de activiteiten van de jeugdcommissie!).  Binnenkort komen we met meer informatie

Groetjes, Margaretha en Esther

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De volgende Eexterveense Courant zal verschijnen op: 

7 maart 2016

Daarna op:

21 maart, 4 april, 18 april. 

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com