Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

10 februari 2016                  Bijeenkomst potentiele kopers
12 februari 2016                  Borrel contact avond Dorpsbelangen
17 februari 2016                  Bijeenkomst VIB
19 februari 2016                  Ledenvergadering SPES
22 februari 2016                  Uiterste inleverdatum volgende EC 
24 februari 2016                  Bijeenkomst landbouwvereniging Ceres
1 maart 2016                       Kindervoorstelling TOG basisschooljeugd
2 maart 2016                       Matineevoorstelling TOG ouderen E'veen e.o.
4 maart 2016                       Kinderfilm in 't Achterhoes
5 maart 2016                       Zaterdagvoorstelling TOG
11 maart 2016                     Borrel contact avond Dorpsbelangen
12 maart 2016                     Nederland Doet Dorpsbelangen
23 maart 2016                    Jaarvergadering Dorpsbelangen
8 april 2016                         Borrel contact avond Dorpsbelangen
1 juli - 3 juli 2016                 SPES kamp

Bericht van de redactie

Weer een volle Eexterveense Courant deze keer. Met de jaarvergadering van Spes, een update over de glasvezel, het toneel en dit maal een column van Drewes ten Hof. En nog veel meer in deze EC !

SPES

Korfbal

13 februari 2016
Spes (E) A1 - DES (N) A1  Burg. Lambershal
Scheidsrechter: Jantinus Esschendal
Vervoer: fam de Bie, fam de Jong, fam van Wijnen
Vertrek 17.55 uur, aanvang wedstrijd 18.40 uur

Spes (E) C1 - ROG C1  Burg. Lambershal
Scheidsrechter: Jan Otto Meertens
Vervoer: fam G. Meertens, fam Paas, fam Wildeboer
Vertrek: 16.55 uur, aanvang wedstrijd 17.40 uur

Spes (E) F1 - Roreko F1  Bewegingshuis
Scheidsrechter: Harjo Hoiting
Aanwezig : 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

14 februari 2016
Spes (E) 1 - VZK/Donkerbroek 3  Burg. Lambershal
Scheidsrechter: Bert Vos
Aanwezig: 15.10 uur, aanvang wedstrijd 15.40 uur

20 februari 2016
Spes (E) A1 - ZKC '19 A3  Burg. Lambershal (inhaalwedstrijd van 19-12-2015)
Scheidsrechter: Bernd Sloots
Vervoer: fam Venema, fam vd Wouw, fam. Van Wijnen
Aanwezig: 17.55 uur, aanvang wedstrijd 18.40 uur

OWK/ODA (R) C1 - Spes (E) C1  Topsporthal Leek, De Schelp 35a 9351NV Leek
Vervoer: fam. J. Meertens, fam G. Meertens, fam van Wijnen
Vertrek: 13.50 uur, aanvang wedstrijd 15.00 uur

AVO E2 - Spes (E) E1  Kloosterveste Traverse 48 9408MD Assen
Vervoer: fam de Jonge, fam Kuipers
Vertrek: 8.10 uur, aanvang wedstrijd 9.00 uur

Spes (E) F1 - Thrianta F1  Bewegingshuis (inhaalwedstrijd van 28-11-2015)
Scheidsrechter: Nalini Meertens
Aanwezig: 10.00 uur, aanvang wedstrijd 10.30 uur

21 februari 2016
Spes (E) 1 - Club Brothers 3  Burg. Lambershal
Scheidsrechter: Bert Vos
Aanwezig: 11.40 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur.

 

Jaarvergadering SPES

Het bestuur van SV Spes nodigt leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering 2016. Deze wordt gehouden op vrijdag 19 februari 2016 in het clubgebouw op het sportveld te Eexterveen, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur zal rekening en verantwoording afleggen over het jaar 2015. Tevens zal de begroting voor 2016 met de leden besproken worden.

De agenda voor de ALV 2016 ziet er als volgt uit.

1      Opening en voorstel tot vaststellen van de agenda.

2      Mededelingen.

3      Ingekomen stukken m.b.t. deze ALV.

4      Vaststellen verslag ALV van 13 februari 2015.

5      Jaarverslag.

6      Verslag van de kascommissie.

7      Benoeming Kascommissie.

Aftredend zijn  Jan Hilbolling en Margriet.

8      Toelichting op de Winst- en Verliesrekening en Balans over 2015 *).

             Toelichting op en goedkeuring van de begroting 2015 *).

9      Begroting 2016.

10    Doelstellingen 2016.

11    Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Roel-Jan Kuipers, Jarno Warners en Nils van Roijen.

12    Uitloting één tenniscertificaat voor terugbetaling.

13    Jubilarissen.

14    W.v.t.t.k.

15    Rondvraag.

16    Sluiting.

*)             De Winst- en Verliesrekening 2015 en de begroting voor 2016 liggen twee weken voor de jaarvergadering ter inzage bij de bestuursleden. Het jaarverslag zal twee weken voor de vergadering op de website www.svspes.nl geplaatst worden.

Namens het bestuur van de SV SPES
Jack Kaptijn
Secretaris secretariaat@svspes.nl 

SPES kamp !

Beste jongens en meisjes,

Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan het SPES-kamp 2016. We gaan voorlopig nog niet verklappen waar we naar toe gaan, dit houden we nog even geheim!

Wat geen geheim meer hoeft te blijven is de datum:

van vrijdagavond 1 juli tot zondagmiddag 3 juli.

Groep 4 t/m 8 mogen het hele weekend blijven, groep 3 zien we graag zaterdag  (incl. bonte-avond!)

Anders dan de naam doet vermoeden is SPES-KAMP niet alleen voor SPES-leden maar voor alle kinderen die in Eexterveen op de basisschool zitten of die in Eexterveen wonen en ergens anders naar school gaan (dit geldt trouwens ook voor de activiteiten van de jeugdcommissie)

Binnenkort komen we met meer informatie

Groetjes

Margaretha en Esther

Leefbaarheid Eexterveen

Op 10 februari 2016 is er een kopers avond. Een brief naar alle kandidaten is verzonden,  diegene die de brief niet hebben gekregen zijn ook van harte uitgenodigd.

Eventuele adspirant kopers voor een starters woning kunnen zich nog steeds melden bij een van de commissieleden. Zolang de eerste fase nog niet vol is kunt u zich aanmelden. Informatie kunt u aanvragen via jan.vos@wxs.nl

Opmerkelijke zaken en gebeurtenissen in en om ons Dorp

• Oproep:  er zijn in het Eexterveensche bos een redelijk groot aantal bomen omgezaagd. De vereniging Dorpsbelangen zou graag willen weten wie hier meer van weet of dat er een vergunning voor is afgegeven. Een commissie die zich bezig houdt met het Dorpsommetje moet namelijk naar de gemeente en zou dit moeten melden anders kunnen wij er Dorpsbelangen voor worden aangesproken. 
Wie hier meer van weet gelieve contact op nemen met de voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen tel nummer  0651271370

NL doet van het Oranjefonds

Dorpsbelangen heeft bij NL doet een paar klussen aangemeld voor zaterdag 12 maart 2016. De klussen die aangemeld zijn:

1.            Zwerfvuil van Eexterveen noord tot Eexterveen zuid verzamelen uit de bermen hiervoor zoeken we ouders met kinderen ca 15 personen groot en klein.

2.            Opruim  en aanleggen van wandelpaden door het Eexterveensche bos onder leiding van de werkgroep  

3.            Schoonmaken van de bankjes in het veld.

Graag aanmelden als u hieraan mee wilt werken. Dorpsbelangen zorgt voor materieel en voor de versterking van de inwendige mens. Voor klus 2 en 3 zoeken we eveneens 15  personen groot en klein. Aanmelden kan via: jan.vos@wxs.nl

Aanvang van de doe dag is 9.00 uur tot ca 15.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd. 

De toegekende bijdrage van het Oranje fonds is toegezegd. 

Borrel Contact Avond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2016 is de Borrel Contact Avond elke 2e vrijdag van de maand  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

12 februari                17.00 uur            19.00

11 Maart                   17.00                  19.00                    

  8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijziging bestuur voorbehouden    

Belangrijke datum Voor Vereniging Dorpsbelangen.

Jaarvergadering       23 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis

Om alvast te onthouden

Sport en spel week zal worden gehouden in week 34 (nadere aankondigingen volgen)

Pasen; Op 2e paasdag hopen we weer een paasvuur te ontsteken (nadere aankondigingen volgen).

Resultaat Dorpsbelevingsonderzoek

Op woensdag 27 januari 2016 werd, onder grote belangstelling, het resultaat van het Dorpsbelevingsonderzoek gepresenteerd.  Bent u ook benieuwd naar het volledige onderzoek? Deze staat op de website en via deze link kunt u het rapport inzien.  

Aanschuiven maar

Aanstaande vrijdag 12 februari 2016 is er weer een dorpsborrel!* Dit is in het dorpshuis  't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur.

Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit bruinebonensoep of erwtensoep. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor een portie poffertjes.

* In 2016 is de sociale borrelavond elke 2e vrijdag van de maand.

Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 (dit mag ook via Whatsapp)
of 0598-468311.

Toneelvereniging T.O.G.

De zomer begint vroeg dit jaar! In de eerste week van maart om precies te zijn. Dan presenteert uw eigen T.O.G. namelijk de komische zomerse drie-akter: ‘Boer zoekt slipje’. Hoe leg je als man uit dat er een slipje in je jaszak zit? En wat denk je als vrouw zijnde, wanneer jij dat slipje vindt in die jaszak. En wie slaapt nou waar in het pension? Verwarring alom! U moet erbij zijn om het te geloven…

We zien u graag op een van de volgende data:

Matineevoorstelling voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving): woensdag 2 maart

Kinderenvoorstelling (basisschooljeugd): dinsdag 1 maart

Zaterdagvoorstelling (voor donateurs en andere fans): zaterdag 5 maart. 

Landbouwvereniging CERES

Op woensdag 24 februari 2016 is onze volgende ledenvergadering met Jan Nammen Jukema van Agrometrius.

Waar:                 dorpshuis “de Badde” te Annerveenschekanaal
Aanvang            20:00 uur

Met vriendelijke groet
het bestuur.

Kinderfilm

Vrijdagavond 4 maart 2016 om 19.00 uur wordt er in het Dorpshuis ’t Achterhoes een kinderfilm voor de basisschool vertoond. De kosten bedragen 2 euro per persoon en dat is inclusief een glas drinken en wat lekkers. Let op, dit keer is de filmvertoning in de voorjaarsvakantie! 

VIB Eexterveen

Woensdag 17 februari komt Geert Hoving (oud inwoner van Eexterveen ) vertellen over oud Eexterveen en over de Etstoel.

Deze avond zijn ook alle mannen uitgenodigd.

Het bestuur.

Hierbij een korte update van de stand van zaken.

Momenteel hebben zich 48 huishoudens aangemeld voor glasvezel, dit is een verdubbeling ten opzichte van december, hiervoor mijn dank.
Echter is dit aantal procentueel nog te laag, we hebben een minimum nodig van 65%, het huidige percentage zit op 26%.
Komende donderdag hebben we overleg met Eco-Oostermoer inzake aanleg en mogelijkheden voor onder andere Eexterveen, een terugkoppeling hiervan komt in de volgende EC. Help mee om het % omhoog te krijgen en meld je aan via  http://wilookglasvezel.nl/

Column

Mijn naam is Drewes ten Hof, geboren 11-10 1953 in huize Tavenier in Groningen. Na  8 week daar in couveuse verkast naar de Dorpsstraat in Eexterveen. Hier de basisschool bezocht waar ik van klas 1 t/m 6 slechts met 3 leerlingen in de klas zat, Na de basisschool naar de MULO in Gieten en daarna 2 jaar naar de middelbare landbouw school in Assen. Mn stage heb ik doorgebracht in Denemarken waar ik 3 mnd. met veul plezier doorgebracht heb. Het 3de schooljaar afgerond in Emmen daar Assen wegens gebrek leerlingen gesloten werd. Na mn schooltijd gewerkt bij div loonbedrijven en bij pa op de boerderij. Ik ben in 1975 getrouwd met Aaltje Veenhof en toen verhuisd van nr 5 naar nr 3. We hebben 4 kids en op dit moment 6 kleinkids. In 1986 weer terugverhuisd naar nr 5 waar we tot nu toe nog steeds wonen. Rond die tijd ook begonnen met preiteelt samen met B Sloots. In 1993 heb ik 1 ha asperges geplant en dat in de loop der jaren uitgebreid tot 2 ha. Verder nog diverse groentes geteeld o a broccoli, boerenkool en aardbei. In 2008 begonnen met witlof en dat jaar kwamen mn eerste gezondheidsklachten. Van een op ander moment nagenoeg blind [15% zicht], oorzaak in eerste instantie onbekend. Dit had grote gevolgen want ik mocht niet meer autorijden en ook niet trekkerrijden dus boerderij op huiskavel na van de hand gedaan. Na een jaar bleek zeer ernstig tekort aan vitamine b12 de veroorzaker te zijn. Tot en met 2014 aspergeteelt voortgezet door dochter en nu gestopt met de teelt. 1 van de hoogtepunten in de teelt was het bezoek van toen ZKH Prins Willem Alexander. Tegenwoordig ben ik vaak aan t knuuteren met hout en mn woning nagenoeg energieneutraal te maken waar ik redelijk in geslaagd ben. Ik hoop mits mn gezondheid het toelaat nog vele jaren op nr 5 door te brengen.

(foto 12 mei 1995)

Denk mee over de zorg in de Veendorpen

Wij weten allemaal dat de zorg is veranderd, en blijft veranderen.

Het zal altijd in beweging blijven, maar juist nu wordt er een groot beroep gedaan op de mensen zelf.
Wij willen daarom iedereen die affiniteit heeft met de zorg en-of buiten de gevestigde kaders wil denken, uitnodigen om de handen ineen te slaan.

Stelt U zich eens voor dat er in de dorpen een heuse zorgcoöperatie zou kunnen ontstaan, met eigen vertrouwde en professionele mensen. In de praktijk bestaat dit al en dat hebben we met eigen ogen gezien!. Samen met enkele dorpsbewoners en een medewerker van Impuls-Welzijn hebben we een bezoek gebracht aan Austerlitz Zorgt, bij Zeist. Daar is een goed draaiende zorgcoöperatie, die nu het goed loopt op handen wordt gedragen door de gemeente, kostenbesparend is en veel meer resultaat en snelheid biedt voor de inwoners.

Wat is de bedoeling? Wij willen mensen oproepen die affiniteit of ideeën over de zorg hebben om op 16 februari 2016 naar Dorpshuis de Kiep te komen. Dan maken we iedereen deelgenoot van onze kennis en ervaring tot nu toe en kunnen we met elkaar brainstormen over de mogelijkheid in onze dorpsomgeving.

Opgeven voor deze avond is wel gemakkelijk, maar mocht U op het laatste moment nog besluiten om te gaan, dan bent U natuurlijk van harte welkom.
Graag tot 16 februari in de Kiep, om 20.00 uur.
C. H. Sterkenburg
Voorzitter Vereniging Dorpsbelang Eexterveenschekanaal /De Kiep
tel. 06 122 67 327
email: vzdekiep@gmail.com

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De volgende Eexterveense Courant zal verschijnen op: 

22 februari 2016

Daarna op:

7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april. 

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com