Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

EXTRA EDITIE

Een extra editie van de Eexterveense Courant ! Allereerst wenst de redactie u alle goeds voor 2016.
Waarom deze extra editie? De volgende EC komt op 11 januari 2016 uit, maar, voor deze datum is er nog een Borrel Contact Avond en wel op 8 januari 2016 !

Borrel Contact Avond

In 2016 is de Borrel Contact Avond van Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen elke 2e vrijdag van de maand.

De eerstvolgende is op vrijdagavond 8 januari 2016, aanvang 17.00 uur in Dorpshuis ‘t Achterhoes. Komt u ook?

 

Stamppotbuffet

Aanstaande vrijdag 8 januari 2015 is er weer een dorpsborrel!

Dit is in het dorpshuis  't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur.

Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit verschillende soorten stamppot. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor dit buffet.

Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 (dit mag ook via Whatsapp) of 0598-468311.