Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

11 november 2015             Sint Maarten 
17 november 2015             Start dorpsbelevingsonderzoek
18 november 2015             VIB bijeenkomst taart versieren
20 november 2015             Opening parkeerplaats Zandvoorterweg
20 november 2015             Sociale Borrelavond Dorpsbelangen
27 november 2015             Bezoek Sinterklaas aan Spes Jeugdcomm.
11 december 2015             Verloting SPES
12 december 2015             Winterkerstfair Stichting Dorpshuis
18 december 2015             Kerstborrel Dorpsbelangen
23 maart 2016                    Jaarvergadering Dorpsbelangen

Bericht van de redactie

De digitale Eexterveense Courant is vaak erg lang. Ziet u aan de onderzijde van de Courant geen advertenties, dan kun u onderaan klikken op " hele bericht weergeven". Dan wordt de volledige Eexterveense Courant geladen en ziet u alle artikelen die in de Eexterveense Courant staan vermeld.

SPES

Korfbal

14 november 2015

Spes (E) A1 - WSS A2  Burg. Lambershal Annen
Scheidsrechter Jantinus Esschendal
Aanvang 12.00 uur, vertrek 11.15 uur  
vervoer fam de Bie, fam vd Wouw, fam van Wijnen

Spes (E) C1 -  EKC 2000 C2  Burg Lambershal Annen
Scheidsrechter Jantinus Esschendal
Aanvang 11.00 uur, vertrek 10.15 uur
vervoer fam Jager, fam de Jonge fam G. Meertens

Spes (E) E1 - Noordenveld E1 Bewegingshuis Eexterveen
Scheidsrechter Rika Pepping
Aanvang 10.00 uur, aanwezig 9.30 uur

15 november 2015

Spes (E) 1 - OKO/BIES 3  Burg Lambershal Annen
Scheidsrechter Bert Vos
Aanvang 11.50 uur, vertrek 11.20 uur

21 november 2015

Sparta (Ze) E1 - Spes (E) E1 
Topsporthal Leek - De Schelp 35a 9351NV Leek
Aanvang 13.00 uur, vertrek 11.50 uur
vervoer fam Hoiting, fam de Jonge

SIOS (W) F1 - Spes (E) F1 
De Steense - Deken Vaasstraat 15 8472AA Wolvega
Aanvang 9.30 uur, vertrek 8.00 uur
vervoer fam Habets, fam Kuipers

22 november 2015

SDO (S) 2 - Spes (E) 1  Sporthal Schoonoord
Sportparklaan  7848BB Schoonoord
Aanvang 13.05 uur, vertrek 12.00 uur

Gezocht bestuursleden SV Spes!

Al vele jaren is Sportvereniging Spes een begrip in ons mooie dorp Eexterveen en zelfs tot ver daarbuiten. Spes voorziet in de sportbehoefte van onze dorpsbewoners in de vorm van o.a. Korfbal, Badminton, Gymnastiek, Tennis, Jeu de Boules en Keep Fit. Je mag wel stellen een echte omni-vereniging! Een dorp kan niet bestaan zonder sportaanbod, en een sportvereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder haar leden en enthousiaste vrijwilligers, maar ook niet zonder een bestuur.

In 2 jaar tijd is het bestuur van SV Spes gedaald van 7 naar momenteel slechts 4 personen, een aantal wat volgens de statuten eigenlijk oneven zou moeten zijn. Echter door aftreden in verband met einde termijn en uit persoonlijke overwegingen, zijn we nu tot dit dieptepunt gedaald. De overgebleven 4 bestuursleden zetten zich echter voor de volle 100% in, en wij mogen dan wederom concluderen dat 2015 weer een sportief zeer geslaagd jaar is geworden, middels o.a. de grote aanwas van jeugdleden en vele nieuwe kampioenen! En de jeugd heeft de toekomst, ook die van onze vereniging. Echter met de algemene ledenvergadering in zicht (februari 2016) waarin 2 bestuursleden aan het einde van hun termijn zullen aftreden en 1 van de overige bestuursleden verhuisplannen heeft, verschijnt het horrorscenario aan de horizon dat er nog maar 1 bestuurslid overblijft. Iets wat Spes geen bestaansrecht meer zal geven.

Nu is besturen iets waar vele onder jullie wellicht wat onwetend tegenaan kijken en zelfs als bezwaarlijk ervaren, maar het omgekeerde is waar. De jaren dat wij ons als bestuurslid hebben mogen inzetten voor SV Spes heeft een ieder als zeer prettig ervaren en persoonlijke uitdagingen en waardering in gevonden. Echter het stempel bestuurslid zijn is wel een drempel welke wij ervaren bij het zoeken naar nieuwe aanwas. Het is ons derhalve dan ook nog niet gelukt het saldo bestuursleden per februari 2016 aanstaande weer op een gezond aantal van minimaal 5 leden te brengen. Natuurlijk is het wellicht eenvoudig om weer oud bestuursleden op te trommelen, welke ook weer meer dan welkom zijn, maar ook is nieuw elan zeer gewenst. Nieuwe ideeën en inzichten maken de vereniging levendig en in staat nieuwe projecten en sportactiviteiten te ontplooien, en dat is waar Spes zich al jaren sterk voor maakt.

Wat houdt besturen bij Spes nu eigenlijk in? Van buitenaf lijkt het wellicht een zware taak, maar het omgekeerde is dichterbij de werkelijkheid. Het bestuur dient zorg te dragen voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en als aanspreekpunt gelden voor de leden. Daarnaast moeten de financiën natuurlijk beheert worden en houdt men zich bezig met diverse nieuwe sportontwikkelingen welke ten goede komen voor de jeugd en het dorp. Om de vereniging gezond te houden en financiële ruimte voor nieuwe activiteiten te genereren, organiseert Spes jaarlijks een aantal vaste activiteiten, zoals de bloemenactie, het ophalen van oud ijzer/papier, een verloting, NL Doet en 2-jaarlijks een rommelmarkt in samenwerking met DKS. Dit zijn activiteiten die mede door vele vrijwilligers gedragen worden en zodoende weinig extra werkzaamheden voor de bestuursleden betreft. Activiteiten, welke we op Eexterveen ook trouwens niet wensen te missen. Vergaderen geschiet zo'n 10x per jaar en lopende zaken worden ook veelvuldig bij commissies ondergebracht, zoals de korfbalcommissie en jeugdcommissie welke door vrijwilligers buiten het bestuur gerund worden. Een grote uitdaging is o.a. te vinden in het ontwikkelen van de activiteiten en het sportaanbod. Door de fantastische faciliteiten op ons dorp en de gezonde basis binnen de vereniging, zijn de mogelijkheden eindeloos!

Concreet: SV Spes is per omgaande op zoek naar minimaal 3 a 4 enthousiaste nieuwe bestuursleden. Jong-Oud, Man-Vrouw, Import, of Eextervener in hart en nieren, iedereen is meer dan welkom. U hoeft zelf natuurlijk geen directe binding te hebben met SV Spes, zoals een lidmaatschap van uzelf of uw kind, maar enige affiniteit met het dorp, sport en een gezonde dosis inzet is iets wat gewenst is. Bent u geïnteresseerd geraakt of zijn er nog inhoudelijke vragen wat het besturen bij Spes precies in houdt, neem dan contact op met Jarno Warners (0598-468131) of Roel-Jan Kuipers (0598-468454) of 1 van de andere bestuursleden (Jack en Nils). Wij komen tevens graag een keer persoonlijk bij u langs of nodigen u graag een keer uit bij 1 van de vergaderingen.

Wij zien graag uw reactie tegemoet!

Met sportieve groet,

Bestuur SV Spes

Verloting Spes

Heeft u nog geen loten gekocht? Geeft niet hoor, u heeft nog ruim vier weken de tijd om er een paar te kopen. De loten kosten slechts € 0,50 per stuk. En de schooljeugd wil ze graag aan u kwijt.

De trekking is op vrijdagavond 11 december om 20:00 uur en zal plaatsvinden in de kantine van Spes:

• 1e prijs: Cadeaubon t.w.v. € 100 aangeboden door Jeni Sport te Silvolde

• 2e prijs: Mac Mini Jumpstarter/Mobiel laad apparaat t.w.v. € 100 van www.autostyle.nl

• 3e prijs: Waardecheque t.w.v. € 50 aangeboden door Beautysalon Lia 

 

en verder nog meer leuke, interessante prijzen.

De loten worden gesponsord door Coop Schippers uit Annen. 

Leefbaarheid Eexterveen

Op dinsdag 27 Oktober  is er een informatieavond geweest voor het hele dorp en mensen die geïnteresseerd waren naar de plannen voor starters woningen in Eexterveen. Deze avond werd massaal bezocht het dorpshuis was overvol, belangstelling vanuit de gemeente en politiek was ook voldoende aanwezig.

Dat onze jongeren ook goed vertegenwoordigd waren en instemden met de plannen was heel mooi om te horen en te zien. Inmiddels zijn er een aantal voorzien van een optie stempel. Diegene die alsnog een inschrijfformulier in wil vullen kan zich melden bij een van de bestuursleden.

 Op de avond zijn  een 3 tal belangrijke vragen beantwoord te weten:

• Waar worden de starterswoningen gebouwd. Antw. aan de Zandvoorterweg.

• 2.      Wat zijn de kosten van de starterswoningen. Antw.  prijzen vanaf 105.000 tot 135.000 euro V.O.N

• 3.      Wanneer wordt er gestart met de bouw van de starterswoningen. Antw. Wij maken ons er sterk voor om te kunnen bouwen medio 2016. (overmacht kan vertraging opleveren)

Het is van belang om de dorpen aantrekkelijk te houden voor de jeugd en zo de vergrijzing mede tegen te gaan.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt altijd contact opnemen met Krisla Schippers. Zij zal u dan informatie verstrekken of doorverwijzen.

 Opmerkelijke zaken en gebeurtenissen in en om ons Dorp

• Wij zoeken nog steeds naar één en/of meerdere inwoner(s) van ons dorp die mee wil(len) werken aan onderstaande oproep: Dit is voor 2016

De bankjes, die de vereniging Dorpsbelangen heeft geplaatst, worden veelvuldig gebruikt door wandelaars en fietsers. Er zijn al veel positieve reacties op geweest! Maar nu zoeken we mededorpsbewoners en/of een familie die rondom  een bankje in de zomer het gras kort wil houden zodat we kunnen genieten van de omgeving.  

• Het verheugt ons dat er inmiddels 3 bankjes  in 2016 worden onderhouden, te weten de bankjes in de bocht bij Starke, bij de boorlocatie en bij de afslag naar het Eexterveensche bos. Met dank aan spontane aanbieder.

• Er zijn dus nog 2 bankjes over, te weten in het Eexterveensche bos en op het kruispunt. Wie heeft er zin in om deze bankjes te onderhouden?

• Graag zouden wij het dorp door middel van meerdere bloembakken ( deze worden strategisch geplaatst) op willen fleuren/ kleuren. Heeft u een suggestie waar deze bloembakken het beste op hun plaats staan, en ook uw creativiteit met betrekking tot de uitvoering stellen we zeer op prijs (Neem hierover contact op met Karel van Klaveren.) (Een deskundige kweker uit het dorp zal om advies gevraagd worden voor de juiste en geschikte planten/ bloemen).
Graag een creatieve reactie!

• Vanaf 24 november is het Dorpshuis voorzien van een internet aansluiting.

• Er is een dorpsommetje in ontwikkeling van 3 en van 6 km, nadere berichten volgen. 
Als er nog ideeën zijn dan horen wij die graag.

• 12 december organiseert stichting Dorpshuis een geweldige winter en kerstfair in en rondom het Dorpshuis. Een ieder kan hier aan mee doen.

Uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat er een goedgevulde markt komt, maar er kunnen altijd een paar bij.

• U kunt ook ingezonden stukken aanleveren van wat  u zelf meemaakt en graag wilt delen in de EC.

• Ook zoekgeraakte spullen kunt u melden in de EC.

• Mededeling voor kleine vogels: jullie huisvesting rond de school (achter de school) is niet meer te bewonen. Een ‘sloopbedrijf’ heeft zonder vergunning jullie huizen gesloopt.

• Binnenkort zal het parkeerterrein officieel worden geopend, maar men kan er nu al enige tijd  goed parkeren de parkeerplaatsen zijn voor de sport -school- kinderopvang, kortom voor een ieder die bij de school of sportgebouw moet zijn.

Sociale Borrelavond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2015 is de sociale borrelavond elke 3e vrijdag van de maand in het Dorpshuis:    

Datum                       aanvang   tot                      

20 November            17.00     19.00                    

18 December            17.00     19.00     kerstborrel     


In 2016  is de sociale borrelavond elke 2e vrijdag van de maand
  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

8 Januari                  17.00                  19.00                    

12 Februari              17.00                   19.00                    

11 Maart                   17.00                  19.00                    

  8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijziging bestuur voorbehouden    

Belangrijke datum Voor Vereniging Dorpsbelangen.

Jaarvergadering       23 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis

Aanschuiven bij het eten na de dorpsborrel

Op vrijdag 20 november 2015 is de volgende dorpsborrel  in het dorpshuis t Achterhoes in eexterveen vanaf 17.00 uur

Vanaf 18.30 uur kunt u dan weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit Stampot andijvie met worst en speklapje en kapucijners met spekjes .

Voor 7.50 euro per volwassen kunt u aanschuiven.   Kinderen voor 5.00 euro voor dit buffet

Opgave verplicht dit kan via Joke of op0598468311 en 0623095802

Tot vrijdag 20 november a.s

Spes Jeugdcommissie - Sinterklaas

Hallo allemaal,

Op vrijdag 27 november komt Sinterklaas bij ons in de SPES-kantine. Wil jij daar bij zijn?

Meld je dan snel aan via de antwoordstrook welke deze week op school wordt meegegeven. Meedoen kost  €6,00 graag direct betalen bij opgave.

Het strookje kun je tot en met vrijdag 20 november inleveren bij Rina Paas (Dorpsstraat 1) of Lia Kuipers (Koffielaantje 4).

De tijden voor het Sinterklaasfeest zijn:

Groep 3,4 en 5: 18.30 - 19.45 uur

Groep 6,7 en 8: 20.00 - 21.30 uur

Tot 27 november!

De jeugdcommissie (Rina, Sharee en Lia).

Historische Vereniging Eexterveen

Na 10 jaar is het boek “Eexterveen, al  500 jaar in beweging” toe aan een aanvulling.  Inmiddels is er zo het een en ander veranderd en gebeurd.  Verenigingen opgeheven of er misschien juist bij gekomen, inwoners gekomen en anderen weer vertrokken, etc.

Hiervan willen we een overzicht maken. Ook willen we foutieve vermeldingen herstellen (bijv.:  verkeerde data of namen).  Zijn er ook nog veranderingen in de huiselijke omstandigheden en u denkt dat die niet bij ons bekend zijn, laat het ons dan weten.  Dan kunnen wij de aanvulling zo actueel mogelijk maken.

 Op het moment  zijn we druk bezig deze aanvulling te voorzien van een legenda, waarin van alle  voorkomende personen de bladzijde wordt vermeld waarop zij voorkomen in het boek, zodat zoeken gemakkelijker wordt.

Heeft u belangstelling voor deze aanvulling en/of onjuistheden ontdekt,  geef dit dan door aan historie-eexterveen@hotmail.com  of telefonisch bij Hilly Meertens (0598)  467909 of Gina Hoving (0598) 468224.

Glasvezelnet in Eexterveen

Met belangstelling artikel gelezen van Hilko Bruins over glasvezel in Eexterveen en nee, wij hebben géén schoolgaande/studerende kinders en zijn ook geen ondernemer of werken vanuit huis. En ja, bést wel tevreden met ons Ziggo pakket "alles in 1" met handige toeters en (onbeperkt) bellen voor opnemen, pauzeren, terugkijken etc voor zo'n 75 euro p.mnd. En toch hebben wij ons opgegeven voor de lijst met belangstellenden voor een glasvezelaansluiting.

Ik reisde ooit dagelijks door NL met 'n dikke map met plattegronden van de belangrijkste steden/plaatsen en had geen idee dat ik zou stoppen met een prachtig navigatiesysteem aan boord. Ook ooit begonnen met telex berichten naar- en van de klanten en geeindigd met een laptopje dat alles kon; de fax zag ik komen en gaan om van de smartphone versus de telefooncel-met-kwartjes maar te zwijgen. Ontwikkeling ging hard en gaat steeds harder!

Toevallig las ik op 22 oktober j.l.  2 artikelen in DvhN waarin enerzijds gemeld wordt dat de basisscholen steeds meer op de ICT tour gaan met de leerlingen en een ander artikel gewag maakte van het feit dat de Grijze Golf de digitale wereld verovert. Nou, dat worden dus dikke files op de bestaande coax-snelwegen, daar kun je op wachten. En de sector Zorg staat in alle geledingen in de startblokken om via de moderne media meer, beter en vooral goedkoper te gaan communiceren met de cliënten; gaat er ook aan komen, of we dat nu willen of niet.

En last but not least een kreet van ene Janneke de Jong uit Westerbork - weer in het Dagblad - die als makelaar merkt dat woningzoekenden afhaken als ze horen dat een huis niet over snel internet beschikt. 

Dus ja, waarom niet even aanmelden als belangstellende; verplicht nog tot he-le-maal niets en Hilko kan er mee verder. En je komt zo mooi op dit kaartje:  http://wilookglasvezel.nl/snel/kaart 

En als wij met glasvezel hetzelfde kunnen als met ons huidige Ziggo abonnement van 75 euri (het schijnt nog goedkoper te worden ??) dan schakelen we lekker over. Altijd klaar zijn voor de toekomst, toch ?

Jos van der Hoorn, Zandvoorterweg.

Stichting Dorpshuis Eexterveen
Dorpshuis ’t Achterhoes

Winterkerstfair – 12 december

Op zaterdag 12 december organiseren we een gezellige winterkerstfair in en rondom het dorpshuis. De fair begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. U vindt er allerlei kerstartikelen, sfeerlichten, kerstkaarten, vogeltaarten, kerstbomen en –sterren, kniepertjes en nieuwjaarskoeken en een sneltekenaar. Noteer 12 december datum in uw agenda en kom genieten!

Wilt u uw zelf gemaakte winter- of kerstartikelen verkopen op de winterkerstfair? Dat kan!
Meld u z.s.m. aan voor een tafel bij Rolina Esschendal (46 78 04 of stichtingdorpshuis@eexterveen.com). Er zijn nog enkele tafels beschikbaar. Het verkopen van eten en drinken voor directe consumptie is voorbehouden aan Stichting Dorpshuis en haar beheerder.

WMO Raad – Gemeente Aa en Hunze

Zoals u wellicht heeft gelezen in “De Schakel” is er in de WMO-raad een verandering doorgevoerd, dit is gebeurd omdat de zorg sinds 1 januari 2015 erg veranderd is. Er zijn een aantal clusters samengevoegd, en daarom een voorstel rondje.

Als eerste is het cluster “Zorg om elkaar” aan de beurt. Deze cluster is samengesteld uit de 3 oude clusters:

cliëntenraad zorginstellingen

ouderen

mantelzorger/zorgvrijwilligers

Het cluster bestaat uit 6 mensen die ieder vanuit hun eigen achtergrond, uw belangen zo goed mogelijk proberen te behartigen in hun adviserende rol naar de gemeente toe.

Mw. M. Ceelen (Mieke)
(mantelzorgers)

Dhr. H.R. Hadderingh (Henk) 
(ouderenzorg)

Mw. C. Hofmeijer (Coby)   
(ouderenzorg) 

Mw. H. v.d. Maas (Henny)
(zorgvrijwilligers)

Dhr. R. Meinders (Roel)
(cliëntenraad zorginstellingen)

Mw. M. Muntjewerff (Marieke)
(cliëntenraad zorginstellingen)

Wij, de mensen uit het cluster “zorg om elkaar” adviseren en behartigen de belangen van de burger in Aa en Hunze, die vallen onder zorg vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen en mensen in zorginstellingen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Wij proberen in onze adviserende rol uw belangen daarin zo goed mogelijk te behartigen, wij doen dit ieder vanuit onze eigen achtergrond, maar kunnen dit niet zonder de informatie die u ons kunt geven, dus zijn wij nieuwsgierig naar uw ervaringen met de WMO en met het Sociale Team, die sinds 1 januari actief is in de gemeente, zowel goede als slechte ervaringen willen we graag weten, zodat wij dit kunnen meenemen in onze advisering naar de gemeente toe.

Ook maken wij ons sterk voor een goede communicatie van de overheid naar de burger toe zodat u alle  informatie die voor u van belang kan zijn ook bij u terecht komt en dit in duidelijke taal.

U kunt contact met ons opnemen via de website www.aaenhunze.nl

Landbouwvereniging Ceres

De eerstvolgende bijeenkomst is op:
Woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur bij Kuil Banden. Engelberterweg 116 in Groningen.
We krijgen een rondleiding van Peter de Koeijer. Hij is als vertegenwoordiger Landbouw werkzaam bij Kuil Banden. 

Opgave is gewenst. Dit kan bij de secretaris van de Landbouwvereniging Frans Wigchering.

Uitnodiging opening Parkeerplaats


Uitnodiging voor de feestelijke opening van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg voor de fusieschool De Kameleon, de kinderopvang De Hasselbraam, het sportveld en het Bewegingshuis te Eexterveen

Datum: vrijdag 20 november 2015

Tijd: 14.15 tot 15.15 uur

Plaats: Zandvoorterweg 7 (rechts van de IJsbaan) te Eexterveen

Sinds augustus 2015 is de fusieschool de Kameleon in Eexterveen gestart. Voor het realiseren van deze fusieschool is door veel mensen werk verzet. In de school zelf, om de school heen en ook in de omgeving van de school. Een van de topprioriteiten was het creëren van verkeersveiligheid op weg naar, en om de school. Een belangrijke bijdrage aan deze verkeersveiligheid was de aanleg van een parkeerplaats op een veilige en nabije plek van de school.

Door de inzet van provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze, stichting PrimAH, Stichting Kardeel, dorpsbewoners en verschillende bedrijven is er in korte tijd én voor de start van het nieuwe schooljaar een prachtige parkeerplaats gerealiseerd, waar ook kinderopvang de Hasselbraam en sportvereniging SPES gebruik van maken.

Om u, als een van de betrokkenen of omwonenden die dit mogelijk heeft gemaakt, te bedanken willen we u van harte uitnodigen voor de feestelijke opening van de parkeerplaats.

We zien u graag op 20 november!
Stichting Kardeel

Column

Column Eexterveners  in den Vreemde

In juni van dit jaar benaderende Jan-Roelof mij met een idee, hij wilde voor de EC oud-Eexterveners vragen iets te schrijven, Eextervener in den Vreemde. Leuk idee, waarop ik enthousiast meteen ja zei, maar de maanden gingen voorbij en ik had nog geen woord geschreven. Nu de blaadjes aan het vallen zijn, de dagen korter worden is de tijd toch echt gekomen de column te schrijven.

Mijn naam is Willeke Hoiting, geboren in Veendam op 25 februari 1973, maar ondanks dat mijn wiegje de eerste dagen in Veendam stond, voel ik mij een geboren en getogen Eextervener.  Wat is dat nu, Eextervener zijn? Een vraag die ik me vaak heb gesteld. Eexterveen, een leuk dorp in het noorden van Drenthe, op de grens met Groningen, maar toch echt Drenthe. Een dorp met een verscheidenheid aan mensen en verenigingen, kortom een dorp waar ik nog steeds met liefde kom.

De lagere school was een leerzame ervaring. Ik leerde al vroeg dat anders zijn, niet altijd handig was, toch heeft mij dat gevormd in de mens die ik nu ben. Na de lagere school ging ik net als mijn grote broer naar de Winkler Prins in Veendam, alleen had mijn broer wel door hoe op een goede manier door het onderwijssysteem te komen, ik had daar toch echt wat meer moeite mee. Iedereen bleef maar zeggen dat ik het kon, alleen liet ik dat niet echt zien. Uiteindelijk heb ik mijn MAVO diploma gehaald in Gieten en ben ik doorgegaan naar de Havo in Groningen. In mijn examenjaar werd mijn vader ziek en overleed niet veel later in 1994, een moeilijk jaar. Mijn broer deed het wel goed en haalde zijn diploma wel in dat jaar. Dat is ook mede de reden dat ik zo trots op hem ben.

Ik haalde het dus niet en besloot via een toelatingsexamen naar de HBO-V te gaan. In de jaren daarvoor had ik al aardig wat ervaring opgedaan in de zorg, in de vakanties en de weekenden werkte ik als groepsbegeleider bij van Boeyenoord in Assen. Een leuke en ook leerzame tijd, toch miste ik kennis van het beroep, waardoor ik besloot de HBO-V te gaan doen. Ik slaagde gelukkig wel voor mijn toelatingsexamen en in het jaar dat mijn broer weer thuis kwam wonen om samen met mijn moeder het familiebedrijf voort te zetten, verhuisde ik naar het Oosten, naar Enschede. In 1998 studeerde ik af op het onderwerp: “Zorg gaat de boer op”, een onderzoek naar de mogelijkheden van o.a. zorgboerderijen en andere vormen van de combinatie tussen de zorg- en landbouwsector. Een boeiend en in die tijd een vernieuwend onderzoek. Een leuke combinatie ook tussen mijn achtergrond en de zorgsector.

Na mijn afstuderen besloot ik, na aandringen van vrienden, de Universiteit te proberen. In de periode dat ik in Enschede woonde had ik kennis gemaakt met de korfbalvereniging van de Universiteit, Vakgericht, en heb daar een aantal jaren met veel plezier gespeeld. In een landelijke klasse te mogen uitkomen, voelde ook wel erg goed. Ook deden we vaak mee aan toernooien, zowel in Nederland als daarbuiten. In 1998 werden we zelfs als team Europees Kampioen en daarna sportploeg van het jaar van de gemeente Enschede.  Een leuke tijd, waar ik in aanraking kwam met studenten van verschillende universiteiten, die mij op de gedachte brachten een universitaire opleiding te proberen.

In 1998 ben ik als voltijds student begonnen aan de opleiding Toegepaste Onderwijskunde en na het eerste jaar ben ik als deeltijd student verder gegaan. Dat laatste vooral vanwege financiële motieven, ten eerste was het collegegeld lager en het gaf mij de mogelijkheid veel te werken om mijn studie te kunnen betalen.

Op 25 februari 2002 ben ik afgestudeerd op het onderwerp:  academische initiatie,”Looking in the rearview Window” was de titel van het onderzoek. Een boeiend onderwerp, ontwikkeling van een lerende en de verschillende leerstrategieën zijn van invloed  op het verloop van iemands studiecarrière. Misschien kreeg ik daar wel het antwoord op de vraag hoe het kon dat de start van mijn studiecarrière niet zo denderend verliep, mijn leerstijl paste gewoon niet zo goed in het aanwezige systeem.

Tijdens mijn opleiding werkte ik veel samen met de opleidingsdirecteur en hoogleraar Onderwijskunde van de faculteit. Hij bood mij ook de mogelijkheden naar verschillende congressen te gaan, in het begin als deelnemer, later mocht ik mijn eigen onderzoeken presenteren, een geweldige ervaring! Ik heb daardoor een bijdrage mogen leveren aan een congres in Atlanta voor onderwijskundigen over de voors en tegens van een portfolio voor het bijhouden van de ontwikkeling van studenten

Na mijn opleiding ben ik eerst een jaar in Twente blijven werken, maar al snel kreek ik een aanbod van de Universiteit Utrecht om daar te komen werken, een aanbod die ik met 2 handen heb aangegrepen. Ik verhuisde naar Utrecht, kocht een woning, de huurprijzen zijn hier echt gigantisch hoog en de wachttijd voor betaalbare huurwoningen is ruim 9 jaar.

Ik werkte als Hoofd Onderwijs en ICT aan de faculteit sociale Wetenschappen, waarbij ik o.a. verantwoordelijk was voor de invoering van een digitaal portfolio voor studenten, zowel technisch als de onderwijskundige inpassing binnen het curriculum. Ook was ik verantwoordelijk voor een onderwijskundige onderbouwde inpassing van een e-learning systeem. Iets wat nu niet meer weg te denken is binnen het onderwijs, maar in die periode toch nog wel in de kinderschoenen stond.

Na enkele jaren bij de Universiteit werd ik gevraagd door een commercieel bedrijf een afdeling te gaan leiden, een hele uitdaging, een team van 17 eigenwijze professionals een beetje binnen de lijnen van het beleid van het bedrijf te krijgen, leuk, spannend en ook erg leerzaam. Helaas kwam er na een paar jaar een kinkje in de kabel, of liever gezegd in mijn rug. Ik kreeg een dubbele hernia en werd geopereerd, lange revalidatie volgde, zonder eigenlijk een daadwerkelijke verbetering van de situatie. Ik ga daar nu niet te uitgebreid op in, het heeft er wel voor gezorgd dat ik heb geleerd dat pijn echt niet fijn is, begrip van anderen niet altijd natuurlijk en dat familie en vrienden echt erg belangrijk zijn.

In 2007 waren er 2 hele leuke gebeurtenissen, na 35 jaar was ik eindelijk niet meer de jongste van de familie, mijn liefste nichtje werd geboren, ik werd dus tante! En in 2007 was er daar Het Dorpsfeest in Eexterveen, waar ik Ton leerde kennen en waar ik nu nog steeds erg gelukkig mee ben J.

Op dit moment werk ik als vrijwilliger voor Home-Start, ik begeleid gezinnen die het moeilijk hebben, soms wat extra steun en advies kunnen gebruiken en daarbij vaak weinig netwerk hebben in hun directe omgeving waar ze op kunnen steunen.  Ik heb o.a. een alleenstaande tienermoeder uit Angola begeleid, maar ook ouders, beiden met een goede baan, die een kindje met een beperking kregen en niet wisten daarmee om te gaan. Het werk biedt mij de mogelijkheid onderdeel  te zijn van een samenleving, waar mensen klaar staan voor elkaar en oog hebben voor anderen.

Ook ben ik actief in mijn woonomgeving, ik ben lid van een klankbordgroep voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Utrecht, Wisselspoor. Een bijzonder en uitdagend project, waarbij getracht wordt de authenticiteit van de bestaande omgeving te verweven met nieuwe ontwikkelingen.

Ik krijg ook vaak de vraag wat ik dan eigenlijk verder doe. Ja, ik werk niet, helaas ben ik afgekeurd, mijn rug heeft teveel te verduren gehad, waardoor ik afhankelijk ben van pijnmedicatie. Toch probeer ik er het beste van te maken. De dagen dat ik niet in staat ben de veters van mijn schoenen te strikken, kies ik voor een schoen zonder veters. Het leven bestaat mijn inziens meer dan alleen uit het hebben van een baan. Ook ik draag bij aan de maatschappij, alleen krijg ik geen kerstpakket. Toch voel ik me waardevol voor mijn omgeving, met alle beperkingen die er helaas zijn, ik probeer juist te zoeken naar mogelijkheden, in plaats van mijn beperkingen leidend te laten zijn.

En nu is het 2015 en kreeg ik de vraag om als Eextervener in den Vreemde deze column te schrijven. Ben ik wel in den Vreemde? Utrecht is echt maar 187km van Eexterveen, de trein rijdt 2 keer per uur en met de auto is het minder dan 2 uur van deur tot deur. Toch… Ja het noorden blijft trekken en daarom zal ik in 2016 iets minder in de Vreemde zijn. Ton en ik hebben een woning gekocht in Gieten, waardoor we toch weer teruggaan naar het “hoge” noorden, dichterbij familie, een vertrouwde omgeving voor ons allebei. Ja, ik ga Utrecht missen, ik heb hier 12½ jaar met veel plezier gewoond, nu is het tijd voor de volgende stap, samen willen Ton en ik oud worden in de Ambachtsstraat in Gieten, op fietsafstand van Eexterveen!

En de vraag,  wat is dat nu  Eextervener zijn? Voor mij is het in ieder geval een feit waar ik trots op ben, ondanks ik er niet meer woon, stroomt Eexterveen door mijn bloed, daar zal afstand niks aan veranderen! 

Kledingactie De Kameleon

De inzameling van kleding voor het Lilianefonds is een groot succes geworden. De container voor de kleding en schoenen was al halverwege de week vol. De rest, een grote aanhangwagen vol, is later opgehaald. Namens de organisatie ontzettend bedankt voor de geweldige medewerking! 

 

Kater niet meer vermist

De afgelopen week is onze zwarte kater Dorus vermist geweest.

Gelukkig is hij na een week uit zichzelf weer thuisgekomen en zo te zien heeft hij ergens een geweldige all-inclusive week gehad. Waar weten we niet maar hij is er weer!

Bedankt iedereen die heeft meegedacht en naar hem heeft uitgekeken!

groet, Willeke en Marian

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De Eexterveense Courant zal in 2015 verschijnen op de volgende data:

23 november 2015
14 december 2015

In 2016 zal de eerste Eexterveense Courant weer verschijnen op:
11 januari 2016.

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com