Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

KORFBALMIDDAG SPES AFGELAST

 

De kennismakingsmiddag van SPES op zondag 20 september a.s., waar kinderen konden kennismaken met korfbal, gaat helaas niet door !!

Ook de BBQ die na afloop zou worden georganiseerd gaat niet door !

KORFBALMIDDAG SPES AFGELAST

 

Agenda

24 september 2015            Start biljartseizoen Biljartclub Lukraak
25 september 2015            Start Klaverjasseizoen
26 september 2015            Burendag-Kinderdag Stichting Dorpshuis
26 september 2015            Hemmelochtend Kardeel Bewegingshuis
9 oktober 2015                   Jaarlijkse prijsuitreiking DKS
23 oktober 2015                 Sociale Borrelavond Dorpsbelangen 
26 okt - 1 nov 2015            Inzamelactie kleding De Kameleon
20 november 2015             Sociale Borrelavond Dorpsbelangen
12 december 2015             Winterkerstfair Stichting Dorpshuis
18 december 2015             Kerstborrel Dorpsbelangen

Bericht van de redactie

De digitale Eexterveense Courant is vaak erg lang. Ziet u aan de onderzijde van de Courant geen advertenties, dan kun u onderaan klikken op " meer details laden". Dan wordt de volledige Eexterveense Courant geladen en ziet u alle artikelen die in de Eexterveense Courant staan vermeld.