Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

24 september 2015            Start biljartseizoen Biljartclub Lukraak
25 september 2015            Start Klaverjasseizoen
26 september 2015            Burendag-Kinderdag Stichting Dorpshuis
26 september 2015            Hemmelochtend Kardeel Bewegingshuis
1 - 13 oktober 2015            Stemronde Rabobank Clubkas Campagne
3 oktober 2015                   Oud Papier actie SPES
9 oktober 2015                   Jaarlijkse prijsuitreiking DKS
12 oktober 2015                 Uiterste inleverdatum volgende EC voor 18 uur
16 oktober 2015                 Kinderfilm Dorpshuis 
23 oktober 2015                 Sociale Borrelavond Dorpsbelangen
26 okt - 1 nov 2015            Inzamelactie Kleding De Kameleon 
20 november 2015             Sociale Borrelavond Dorpsbelangen
12 december 2015             Winterkerstfair Stichting Dorpshuis
18 december 2015             Kerstborrel Dorpsbelangen
23 maart 2016                    Jaarvergadering Dorpsbelangen

Bericht van de redactie

De digitale Eexterveense Courant is vaak erg lang. Ziet u aan de onderzijde van de Courant geen advertenties, dan kun u onderaan klikken op " hele bericht weergeven". Dan wordt de volledige Eexterveense Courant geladen en ziet u alle artikelen die in de Eexterveense Courant staan vermeld.

Leefbaarheid Eexterveen

De vereniging Dorpsbelangen Eexterveen wil onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om woningen te realiseren voor onze jongeren z.g. betaalbare starters woningen.

Van belang is het om de leefbaarheid van ons dorp in stand te houden.

Bij dit onderzoek willen we graag zoveel mogelijk jongeren mee laten praten. Jongeren uit de omliggende dorpen zijn ook van harte welkom.

In de maand Oktober willen we een begin maken met de inloopavonden. September is niet haalbaar omdat bij de presentatie alle facetten van dit plan beantwoord moeten kunnen worden zoals de vraag waar komt het wat kost enz.

In de Eexterveensche courant van oktober zullen nadere berichten  volgen.

Als er jongeren zijn die vooraf ideeën hebben kunnen zich melden bij ons bestuurslid Krisla Schippers  van de vereniging Dorpsbelangen. Wij denken aan de leeftijdsgroep van 16 jaar tot ca. 30 jaar

Wij zoeken tevens jongeren die mee willen denken en praten over wat er onder de jongeren leeft en wat hun wensen zijn. Meld je aan bij een van de bestuursleden.

Wij hopen op veel feedback van de jongeren, alle opmerkingen zien wij graag tegemoet.

Opmerkelijke zaken en gebeurtenissen

Wij zoeken nog steeds naar één en/of meerdere inwoner(s) van ons dorp die mee wil(len) werken aan onderstaande oproep:

De bankjes, die de vereniging Dorpsbelangen heeft geplaatst, worden veelvuldig gebruikt door wandelaars en fietsers. Er zijn al veel positieve reacties op geweest! Maar nu zoeken we mededorpsbewoners en/of een familie die een bankje willen adopteren. U  heeft dan als taak het bankje begaanbaar te houden, denk aan hetmaaien van het gras. Wilt u mee helpen!? Meldt u dan aan bij het bestuur.  

• Vanuit het dorp , Eexterveen Zuid, is er de aanvraag geweest om ook daar bankjes te gaan plaatsen. Hier willen wij graag aan mee werken. Heeft u een suggestie waar deze bankjes geplaatst moeten worden, geef dit dan door aan ons bestuurslid Roelof de Jonge (tevens kunt u zich ook gelijk aanmelden voor het grasmaaien rondom  een bankje).

• Graag zouden wij, het dorp door middel van meerdere bloembakken (deze worden strategisch geplaatst) op willen fleuren/ kleuren. Heeft u een suggestie waar deze bloembakken het beste op hun plaats staan, meldt u!

• (Een deskundige kweker uit het dorp zal om advies gevraagd worden voor de juiste en geschikte planten/ bloemen).

• De nieuwe parkeerplaats, aan de Zandvoorterweg, is voltooid ;  het hek is geplaatst, de lampen gaan branden als je er langs loopt. U kunt het voetpad naar de parkeerplaats nu mooi toevoegen aan het dorpsommetje.

• Er zijn nog steeds honden bezitter die denken (of niet anders weten ) dat het sportveld een honden toilet is! Nog één maal ter verduidelijking:    Het sportveld is er voor de sport en niet bedoeld voor de poep van honden!!  Het sportveld is elke dag in gebruik door de school, en dus door vele kinderen, hoe fijn is het om gewoon te kunnen spelen in plaats van hondenpoep onder je schoenen weg te moeten peuteren!

• Gelukkig zijn er óók hondenbezitters die wel weten hoe het hoort! Hond keurig aangelijnd tijdens de wandeling over het nieuwe wandelpad. Tevens had deze hondenbezitter een zakje en schepje bij zich om eventuele poep gelijk op te kunnen ruimen! Zo hoort het toch?!

• De eerste borrelavond was een succes! Er was een goede opkomst, maar we hopen op nog meer dorpsgenoten de volgende keer.

• Er bestaat de kans dat er een internet verbinding in het dorpshuis komt ( dit hebben wij uit een betrouwbare bron vernomen).

Nieuws wat u de volgende keer in de EC kunt verwachten:

• Goed nieuws voor de wandelaars onder ons.

• Update starterswoningen. 

Sociale Borrelavond vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

In 2015 is de sociale borrelavond elke 3e vrijdag van de maand in het Dorpshuis:    

Datum                       aanvang   tot                      

23 Oktober                17.00     19.00                    

20 November            17.00     19.00                    

18 December            17.00     19.00     kerstborrel     


In 2016  is de sociale borrelavond elke 2e vrijdag van de maand
  in het Dorpshuis:

Datum                     aanvang               tot                          

8 Januari                  17.00                  19.00                    

12 Februari              17.00                   19.00                    

11 Maart                   17.00                  19.00                    

  8 April                     17.00                  19.00                    

13 Mei                       17.00                  19.00                    

10 Juni                      17.00                  19.00                     

   Wijziging bestuur voorbehouden    

Belangrijke datum Voor Vereniging Dorpsbelangen.

23 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis:
Jaarvergadering
                                                                  

Clubkas Campagne Rabobank

Ook Dorpsbelangen doet mee aan de Rabobank Clubkas campagne.

Dorpsbelangen wil de verfraaiing in het dorp aanpassen door middel van bankjes, bloembakken en wandelpaden door het Eexterveense bos en door het bos bij de ijsbaan (via de school).

Daarom hebben we ons ingeschreven bij de Rabo Clubkas. U kunt stemmen van 1 oktober t/m 13 oktober 2015. Aangezien we voor 2016 het dorpsommetje willen realiseren, hebben we ook uw stem nodig. Bent u lid van de Rabobank, breng dan uw stem uit op Dorpsbelangen Eexterveen. Leden krijgen de informatie over de stemprocedure thuisgestuurd. 

SPES

KORFBAL

PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER 

Spes A1 – Vitesse A2
Sportveld Eexterveen  aanvang: 13:00 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots  aanwezig: 12:30 uur
Spes C1 – Noorderveld C1 
Sportveld Eexterveen  aanvang: 12:00 uur
Scheidsrechter: Jan Otto Meertens aanwezig: 11:30 uur

Spes E1 – Roreko E1
Sportveld Eexterveen  aanvang: 11:00 uur
Scheidsrechter: Nalini Meertens  aanwezig: 10:30 uur 

Spes F1 – Korwi F1
Sportveld Eexterveen  aanvang: 10:00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping  aanwezig: 9:30 uur

PROGRAMMA ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Vitesse 3- Spes 1
Op Dreef, Eursingerweg 5, Beilen  aanvang: 12:00 uur
Auto’s in overleg  vertrek: 10:45 uur

PROGRAMMA ZATERDAG 3 OKTOBER
Stadskanaal A2 - Spes A1
Sportcomplex Pagedal, Sportparklaan 1, Stadskanaal aanvang: 14:00 uur
Auto’s fam. Van Wijne, De Bie, De Jong vertrek: 13:00 uur

ROG C2 - Spes C1
Sportpak Noorddijk, Bieskemaar 9, Groningen aanvang: 11:00 uur
Auto’s fam. G. Meertens, Jager, Tielman vertrek: 9:45 uur

Stadskanaal ’74 E2  – Spes E1
Sportcomplex Pagedal, Sportparklaan 1, Stadskanaal aanvang: 13:00 uur
Auto’s fam. De Jonge, Lanting   vertrek: 12:00 uur 

ROG F1 - Spes F1
Sportpak Noorddijk, Bieskemaar 9, Groningen aanvang: 10:00 uur
Auto’s fam. J. Meertens, Esschendal vertrek: 8:45 uur

PROGRAMMA ZONDAG 4 OKTOBER 

Spes 1 – VZC Donkerbroek
Sportveld Eexterveen   aanvang: 10:00 uur
Scheidsrechter Bert Vos  aanwezig: 9:30 uur 

ROMMELMARKT DKS EN SV SPES EEXTERVEEN  

Voor de rommelmarkt konden wij weer rekenen op een groot aantal vrijwilligers die geholpen hebben met het ophalen van de spullen, het sorteren van de spullen, het inrichting van de markt, de verkoop van de spullen en het weer opruimen van het terrein. Iedereen enorm bedankt voor de inzet. Zonder jullie was het niet zo’n succes geworden!  Uiteraard gaat ook onze dank uit naar iedereen die spullen voor de markt beschikbaar heeft gesteld. 


OUD PAPIER


Op zaterdag 3 oktober wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12:00 uur goed gebundeld aan de weg staat. Vrijwilligers deze keer zijn Roel-Jan en Jarno. 

Klaverjasclub

De klaverjas club kan nog wat nieuwe leden gebruiken. 

Het klaverjas seizoen begint weer op vrijdag 25 september 2015 en loopt tot en met 29 april 2015

We klaverjassen in het dorpshuis en meestal de laatste vrijdagavond van de maand.  Vind je het leuk om bij de club te komen kaarten meld je dan aan bij :

Jaap Speelman  via telefoonnummer 0598468232 of 

Joke Wolting via telefoonnummer 0598468311 of 0623095802

Glasvezelnet in Eexterveen ?

ECO-Oostermoer heeft een project opgestart om een glasvezelnetwerk uit te rollen in Drenthe. Dit project heeft als doel een glasvezelnetwerk te creëren in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn.

Waarom is het zo belangrijk dat we voor een glasvezelnetwerk kiezen?

Als we internet, TV en telefoon klaar willen hebben voor de toekomst, dan is glasvezel noodzakelijk. Dit omdat de huidige koperen kabel overvol zit en al hapert (“oud” is). Maar ook omdat we met z’n allen steeds meer gebruik gaan maken van internet. De kans om over te stappen op glasvezel doet zich nu voor en die kans moeten we met beide handen aangrijpen. Glasvezel is snel, solide en kent geen beperkingen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om in Eexterzandvoort te gaan starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk..

Maar voordat het zover is, is een belangstellingsinventarisatie van groot belang. Pas als er voldoende belangstelling/aanmeldingen zijn zal de stichting bekijken hoe snel het glasvezelnetwerk onze kant op kan komen. De minimale deelname is 65%. We staan momenteel op 7%. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven doe dat dan alsnog het is vrijblijvend.

http://wilookglasvezel.nl/intekenen/ 

Voor vragen: dorpsbelangen@eexterveen.com of Hilko Bruins tel: 0598-491921.

Biljartclub Lukraak

Vanaf 24 september 2015 tot de laatste donderdag voor de zomertijd is de biljartclub weer aanwezig in het Dorpshuis !

Toneelvereniging T.O.G.

Ben jij onze nieuwe ‘Eexterveens Talent’?

Toneelvereniging T.O.G. is altijd en nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Naar mannen en vrouwen, naar jong en ouder. Wil jij op de planken staan, in iemand anders huid kruipen en een hoop plezier hebben op de bühne en tijdens de repetitieavonden? Meld je dan aan bij Annette Botterblom (468347) of Rolina Esschendal (467804). Dialect spreken is absoluut geen voorwaarde, enthousiasme wel!

Stichting Kardeel

Stichting Kardeel zoekt “Hemmel hulp”  

Zaterdagochtend 26 september a.s. organiseert Kardeel weer een ‘Hemmel ochtend’ van  09.00 ­ -12.00 voor klussen in en rondom het bewegingshuis. Klussen zoals : ramen wassen,  vegen, wieden, deurklemmen plaatsen, herstelwerk kozijnen, herstelwerk aan amfitheater,  materialenhok schoonmaken/opruimen enz.  De koffie met koek staat klaar! 

Wielervereniging DKS

Vrijdagavond 9 oktober organiseert DKS de jaarlijkse prijsuitreiking.De prijsuitreiking zal worden gehouden in het dorpshuis en begint om 20:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Kinderfilm

Op 16 oktober 2015, om 19.00 uur, is er weer een kinderfilm in het  Dorpshuis ! Schrijf dit alvast in je agenda. 

Stichting Dorpshuis Eexterveen
Dorpshuis ’t Achterhoes

Burendag: kindermiddag - 26 september

Op zaterdag 26 september organiseert we tijdens Burendag een knutselmiddag in. Het is voor  groep 3 t/m 8 van de basisschool. Middelbare schooljeugd is ook van harte welkom. We gaan met verschillende (afval)materialen de leukste dingen maken. Wil jij meedoen? Meld je voor woensdag 23 september aan via het op school meegegeven antwoordstrookje of via de mail stichtingdorpshuis@eexterveen.com. Meedoen kost € 1,- (betalen 26 september). Aanvang: 13.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur.  Dorpshuis ’t Achterhoes, Dorpsstraat 41A – Eexterveen

Winterkerstfair – 12 december

Op zaterdag 12 december organiseren we een gezellige winterkerstfair in en rondom het dorpshuis. De fair begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Het is mogelijk om een tafel te huren en uw (zelfgemaakte) artikelen te verkopen. Bent u inwoner van Eexterveen, dan kost het u niets. Verkopers van ‘buitenaf’, kunnen een tafel huren voor € 7,50.  Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan Stichting Dorpshuis en haar beheerder.

Meld u z.s.m. aan voor een tafel bij Rolina Esschendal (46 78 04 of stichtingdorpshuis@eexterveen.com), want vol is vol en de eerste aanmeldingen zijn al binnen! 

Rabo Clubfonds – nieuwe AED-kast

De AED (bij de ingang van) het dorpshuis verdient een beter onderkomen; een echte AED-buitenkast (waterdicht, nachtverlichting, verwarming en pincode). Zodat het AED-apparaat veel beter beschermd is tegen weersomstandigheden. Een dergelijke kast kost veel geld (circa € 800,-). Om (een gedeelte van) dit bedrag bij elkaar te krijgen, hebben we ons aangemeld voor de Rabo Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank mogen stemmen op verschillende clubacties. Bent u Rabobank-lid? Dan krijgt u binnenkort meer informatie over de campagne en kunt u drie stemmen uit brengen (waarvan maximaal twee op 1 actie). Wij hopen dat u bij het uitbrengen van uw stem denkt aan de AED-kast. Bent u geen Rabobank-lid, maar wilt u wel bijdragen aan de AED-kast? Neem dan contact op met Rolina Esschendal (46 78 04).

 

Reunie 70 jarigen

De reünie van 29 augustus 2015 in Eexterveen, voor de 70 jarige die toen in 1951 in de eerste klas hebben gezeten, en allen nog in leven zijn.

Het was een idee van Jan-Otto Meertens en Roelof Meinders, die als enige nog in Eexterveen wonen, om een reünie dag te organiseren.

Daar werd spontaan op gereageerd, van de 10 oud leerlingen waren die dag 8 aanwezig enkele met de echtgenoot(te).

Egbert Hadderingh met echtgenote / Hero Drent met echtgenote /Lute Wintmulder met echtgenote / Roelof Meinders met echtgenote /Jan Otto Meertens met echtgenote /Tiny Hidding met echtgenoot/ Johannes Hogen Esch/ Meinardus Meinders

 Half 11 was iedereen aanwezig bij het Dorpshuis ‘t Achterhoes , na elkaar voor gesteld te hebben en de namen genoemd te hebben, want sommige hadden elkaar wel 50/60 jaar niet meer gezien.

Binnen was de koffie klaar met gebak. Daar werd alles geregeld voor die dag. ’s Middags broodjes en ‘s avonds een lopend buffet . We hebben een bezoek gebracht aan de oude school de Springplank toen, nu de Kameleon waar we uitleg kregen over het leersysteem van nu.

Ook kinderdag verblijf en na schools opvang en de sportzaal hebben we bezichtigd, was heel mooi om te zien wat een rijkdom voor Eexterveen.

Daarna lagen de broodjes klaar, na dat genuttigd te hebben, zijn we Eexterveen rond wezen fietsen hoe het er nu uit ziet veel veranderd. Koffielaantje kan wel het goudenlaantje worden genoemd.

Hier en daar wat bezichtigen gedaan, we hebben met z’n allen er van genoten het was ook een prachtig zonnige dag

Hero Drent ook oud leerling heeft van de hele dag prachtige foto’s gemaakt en aan iedereen digitaal toegestuurd. Geweldig Hero we zijn er erg blij mee bedankt daar voor .

Terug in het Dorpshuis is er nog heel veel gepraat over vroeger, onder genot van een drankje.

Daarna hebben we genoten van het heerlijke lopend buffet en het was geweldig goed verzorgd.

Dan is het weer voorbij en tijd om naar huis te gaan, allen weer de handgedrukt en elkaar bedankt voor die mooie geweldige gezellige dag.

Jan-Otto Meertens  en Roelof Meinders bedankt voor jullie in zet om die reünie te hebben georganiseerd.

VOLGEND JAAR WEER

Lute en Teuny Wintmulder

Column

Mijn naam is Pezo Susan Mbenga-Vegter. Roepnaam Sue.

Ik ben 39 jaar geleden geboren in Zambezi, Zambia. Toen ik 11 jaar oud was emigreerden mijn ouders naar Zuid Afrika.

Na mijn studie WO Communicatie verhuisde ik op 25 jarige leeftijd naar Johannesburg om als financiële redactrice voor een landelijke krant (Business Day) te werken. Na een jaar in Johannesburg kwam ik in contact met Jan Vegter. Na onze eerste kennismaking werd het duidelijk voor me dat hij de ware was. Ik was verliefd. Ik ben twee weken hier op vakantie geweest. Kon niet langer van mijn baas!

Toen ik hier was wist ik meteen dat ik hier wou en zou kunnen wonen. Ik had een nicht die hier al langer woonde dus het was voor mij rustgevend.

Een paar maanden later kwam Jan ook op bezoek bij me en ik heb hem aan mijn ouders voorgesteld. Later hebben we ons verloofd en de vraag werd waar gaan we wonen? Hoe wordt het met mijn baan?

Uiteindelijk besloot ik mijn baan op te zeggen en hier te komen wonen.

 

Toen ik hier kwam vond ik het zo koud en donker. Ik kende niemand. Ik was inmiddels hoogzwanger van onze eerste kind. Gelukkig werd ik warm en vriendelijk ontvangen door mijn buren. Ze waren super en hielpen me door de eenzaamheid. Toen Henk geboren werd kwam ik thuis en er stond een ooievaar in de tuin. Oh my God what is this? Een beetje culture shock. Dat was mijn eerste inburgering.

Ik heb hier leren fietsen en autorijden. Ik was al met mijn autorijlessen in Zuid Afrika bezig maar omdat ik hiernaartoe zou verhuizen moest ik stoppen.

Ik kreeg steeds vragen van mijn vader wanneer ik weer aan het werk zou gaan. Wat zijn de mogelijkheden want vriendinnen en vrienden van jou zijn directeurs en hebben inmiddels hogere posities. Mijn vader is professor geschiedenis en is ook succesvol auteur van een aantal boeken. Dus soms voelde het als een teleurstelling dat ik niet zover was gekomen.

Ik was natuurlijk bezig met solliciteren. Maar de meeste banen als journalist/redacteur waren in het westen en ik wou niet verhuizen. En dan was er de kwestie van de Nederlandse taal. Ik was met de inburgeringscursus bezig. Ik heb ook een opleiding Middle Management in Groningen afgerond. Diploma op zak maar nooit wat mee gedaan.

 

Hierna heb ik voor Amnesty International als vrijwilliger gewerkt. Een paar artikelen voor hun website geschreven.

Ondertussen was onze tweede kind geboren: Hélène. Toen de kinderen naar school gingen werd ik vrijwilliger voor de tussenschoolse opvang. Toen kreeg ik een kans via de gemeente om SPW (sociaal pedagogische werker) opleiding te gaan volgen.

Na het afronden van deze studie heb ik anderhalf jaar in de kinderopvang gewerkt. Het was niet echt mijn ding. Ik heb ook een tijdje in de ouderen zorg gewerkt en uiteindelijk in de gehandicaptenzorg beland. Dit vind ik leuk werk. Ik werk sinds 2013 bij Vanboeijen in Assen.

 

Mijn hobby’s zijn naaien, breien, vilten, films en fietsen. Ik maak kleding voor een dameskleding winkel in Groningen (Heksenketel) aan de Folkingestraat. Dit vind ik geweldig om te doen. Het geeft me veel energie en het is dankbaar werk. Ik heb ook een atelier in Vredeveld, Assen.

Of ik ooit weer als journalist/redacteur aan het werk zou gaan weet ik eerlijk gezegd niet. Ik mis het niet zoveel als in het begin. Ik heb een mooi leven. Ik heb andere dromen die uit zijn gekomen en ik geniet ervan.

Van wie is deze lieve kat?

Deze lieve kat is een aantal weken geleden aan komen lopen. Wij zijn op zoek naar z’n baasje. Kent iemand deze kat en weet je waar hij woont? Laat het ons weten. Hij heeft het bij ons ook heel gezellig, maar we vinden natuurlijk liever z’n echte baasje. 
Groetjes, familie Esschendal, 0598-467966.

Kledingactie De Kameleon

Van 26 oktober 2015 tot 1 november 2015 staat bij de basisschool De Kameleon in Eexterveen een kledingcontainer. Heeft u overbodige kleding, wilt u deze dan bewaren  voor de kledingactie?

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De Eexterveense Courant zal in 2015 verschijnen op de volgende data:

12 oktober 2015
26 oktober 2015
9 november 2015
23 november 2015
14 december 2015

In 2016 zal de eerste Eexterveense Courant weer verschijnen op:
11 januari 2016.

Copy graag inleveren voor 18.00 uur op bovengenoemde data via ec@eexterveen.com