Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

1 - 8 juni 2015                           Kledingcontainer bij OBS De Springplank
5 juni 2015                                6e en 7e competitiewedstrijd DKS
5 juni 2015                                Dikke Banden Race DKS
6 juni 2015                                Oud papier actie SPES
13 juni 2015                              Terugkomdag OBS De Springplank
13 en 14 juni 2015                    Dorpsfeest
19 juni 2015                              8e competitiewedstrijd DKS
21 juni 2015                              Gemeentelijke kampioenschappen
22 juni 2015                              Laatste EC voor de zomervakantie
3 juli 2015                                 9e competitiewedstrijd DKS verrassingsrit
21 en 22 augustus 2015          Avond 2-dgse DKS bij voldoende deelname
24 augustus 2015                    Eerste EC na de zomervakantie

Bericht van de Redactie

Verschijningsdata EC

Voor de zomervakantie zal de EC nog 1 keer verschijnen en wel op
22 juni 2015. Dit is dus de laatste EC voor de zomervakantie. Na de zomervakantie zal de eerstvolgende EC verschijnen op 24 augustus 2015.

Omdat er voor de zomervakantie nog maar 1 EC zal verschijnen, vindt u in deze EC twee columns in plaats van één.

Dorpsfeest 13 en 14 juni 2015

Nog minder dan twee weken te gaan en dan is ons Dorpsfeest in Eexterveen! In de buurten wordt heel hard gewerkt aan de afronding van de wagens en straatversiering. Ook de dorpsfeestcommissie heeft niet stilgezeten. Hierbij willen we jullie de laatste informatie geven voor het Dorpsfeest op 13 en 14 juni. We willen jullie heel veel succes en veel plezier wensen bij de laatste loodjes. En bovenal wensen we jullie een fantastisch dorpsfeest toe.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen we dat natuurlijk graag!

Programma

Het programmaboekje wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid. Hierin staat het volledige programmaoverzicht en een vermelding van alle sponsoren van dit evenement. Hieronder alvast aandacht voor de activiteiten:

Zaterdag 13 juni 2015

10.00 uur                                Wagens verzamelen en opstellen

10.30 uur                                Optocht

13.15 – 14.00 uur                   Terugkomdag de Springplank

14.30 – 17.30 uur                   Meerkamp

20.00 uur                                Feestavond in de feesttent

Zondag 14 juni 2015

11.30 uur                                Wagens verzamelen en opstellen

12.00 uur                                Optocht

14.00 uur                                Alle wagens verzamelen op het sportveld (indien de weersomstandigheden dit toelaten)

15.00 uur                                Kinderdisco met ballonnenclown

17.30 uur                                Officiële sluiting Dorpsfeest 2015

 

Vlaggen

Laat iedereen zien dat er feest is in Eexterveen en hang de Eexterveense vlag overdag uit. De feestcommissie stelt het op prijs wanneer er bij alle woningen deze vlag wappert.

Wegafsluiting

Tijdens de optocht is de Dorpsstraat tussen Hunzeweg en De Hilte afgesloten voor alle verkeer. Hiervoor zijn afzettingsborden geplaatst. Dit is uiteraard alleen tijdens de optocht. Gelieve tijdens de optocht de weg vrij houden.

Parkeren tijdens de optocht

Parkeren van auto’s zoveel mogelijk op de eigen oprit of in parkeerhavens en/ of op de aangegeven parkeerterreinen of zover mogelijk in de berm. De doorgaande weg (Dorpsstraat en Koffielaantje) vrijlaten. Bij het plaatsen van voertuigen in de parkeerhavens tenminste de volledige breedte van de weg tussen de trottoirbanden vrijlaten. Tijdens het opstellen van de optocht de Dorpsstraat ter hoogte van Klinkhamer vrijlaten.

Klassement wagens, meerkamp en straatversiering

Zowel de wagens, de meerkamp en de straatversiering kennen ieder hun eigen winnaars. Daarvoor worden aparte prijzen uitgereikt aan de beste in elke categorie.

De wagens worden op 13 juni tijdens de optocht beoordeeld door een onafhankelijke jury. Op 19 mei is de jury bij alle wagens langs geweest, dit zal nogmaals gebeuren op 10 juni vanaf 15.00 uur.

De straatversiering wordt op zaterdag 6 juni geplaatst en zal op 13 juni worden beoordeeld door de jury.

Meerkamp

Op zaterdagmiddag organiseert de dorpsfeestcommissie een meerkamp. We gaan er vanuit dat iedere buurt deelneemt. Een team bestaat uit;

-       Een teamcaptain

-       2 vrouwen

-       2 mannen

-       2 55-plussers

-       1 kind tussen de 4 en 12 jaar

-       1 kind tussen de 12 en 18 jaar.

We ontvangen graag zo snel mogelijk, maar voor maandag 8 juni aanstaande uiterlijk een opgave van jullie buurt voor de meerkamp. Jullie kunnen je opgeven bij Karen Esschendal 0598-467966 of stuur een mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com. De teamcaptain krijgt na opgave extra informatie over de meerkamp. Naast alle deelnemers hopen we dat iedereen komt om hun buurt aan te moedigen.

Kermis

Beide dagen is er kermis met zweefmolen, schiettent etc. Tevens is er een snackwagen.

Instructies optocht/ veiligheid

Alle kinderen krijgen zaterdag onderweg een pakje drinken en een krentenbol. Dit zal worden uitgedeeld door de leerkrachten bij school. Op zondag krijgen de kinderen hetzelfde, maar zal dit meegaan op de wagens voor onderweg.

Instructies van agenten dienen te worden opgevolgd. In verband met de veiligheid mogen er geen fietsende begeleiders of personen die niets met de wagen vandoen hebben naast de wagens lopen of rijden.

SPES

KORFBAL

Het veldseizoen voorjaar 2014 is afgelopen. Met een kampioenschap voor Spes 1! Onze felicitaties! Het bestuur is op dit moment druk bezig met de teamindelingen voor de tweede veldcompetitie dit jaar! We gaan nu genieten van de zomervakantie en na de vakantie er weer volop tegenaan. 

Actuele programma en standen: Kijk op svspes.nl / Korfbal / Standen / Wedstrijden

Oud papier actie

Op zaterdag 6 juni wordt er weer OUD PAPIER opgehaald door SV Spes. Zorg dat het voor 12.00 uur bij de weg staat. Helpers: Nils van Roijen en Jack Kaptijn.  

Kledingactie
OBS De Springplank

Van 1 t/m 8 juni 2015 staat er bij OBS De Springplank een afsluitbare container waarin kleding gedeponeerd kan worden. De school doet namelijk mee aan de kledingactie van het “Liliane Fonds”. Dit fonds biedt rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Op school zijn plastic zakken te verkrijgen waar u de kleding in kunt doen. Ook schoenen kunnen worden ingeleverd (graag per paar aan elkaar gebonden). Naast het “Liliane Fonds” zal ook de school een bepaald bedrag per opgehaalde kilo kleding krijgen.  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de school.

Terugkomdag
OBS De Springplank

Door de fusie met de Badde en de Triangel zal De Springplank verdwijnen. De nieuwe school zal in het nieuwe schooljaar “De Kameleon” gaan heten.

Alle oud-leerlingen van OBS De Springplank, die tussen 1 augustus 1985 en 1 augustus 2014 op de Springplank hebben gezeten, zijn van harte uitgenodigd voor de terugkomdag op zaterdag 13 juni. U kunt komen kijken naar de optocht tijdens het dorpsfeest en de school is open voor bezichtiging. De historische vereniging zal foto’s tonen van de jaren van De Springplank. Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij de catering die aanwezig is nabij het sportveld. Ook vindt in de middag de meerkamp plaats op het sportveld achter de school. U bent van harte welkom hier een kijkje te nemen. Wilt u aanwezig zijn op de terugkomdag, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres springplank@primah.org.  Wanneer u lid bent van Facebook, dan vindt u meer informatie op de Facebookpagina

Spes 1 Veldkampioen 2015

Zondag 17 mei j.l. speelde SPES 1 de beslissende uitwedstrijd om veldkampioen te kunnen worden. De wedstrijd werd gespeeld tegen Wees Kwiek in Nuis.  Na een voorzichtige start stond Spes in de rust voor met 6-8. De voorsprong werd niet meer uit handen gegeven  Uiteindelijk werd de wedstrijd  met 14-17 gewonnen.

Tevens was dit de laatste wedstrijd van Harald Meijering die na ruim 30 jaar gaat stoppen met korfbal. Tien minuten na rust kreeg hij een publiekswissel en werd hij onder luid applaus in de bloemetjes gezet. Toen de overwinning een feit was werden alle spelers met een roos van het bestuur gefeliciteerd.

Bomen kappen Zandvoorterweg

Vanwege het feit dat er veel leerlingen op school zitten, is het elke dag druk voor de school en achter het bewegingshuis. Dit brengt vaak onveilige situaties met zich mee. Er is daarom een aanvraag gedaan om een parkeerplaats te realiseren aan de Zandvoorterweg. Deze aanvraag is gehonoreerd en op dinsdag 26 mei jl zijn de eerste bomen gekapt.  Wanneer de parkeerplaats is gerealiseerd, kunnen de auto's hier geparkeerd worden zodat leerlingen vanaf de parkeerplaats veilig naar school kunnen lopen. Meer foto's op de website

 

Column

Hallo dorpsgenoten,

Ik ben Uko Veen wonend in het koffielaantje. Ik ben in 1947 geboren in Westerlee, in de buurt van Winschoten. Na mijn lagere schooltijd in Westerlee heb ik in Winschoten de MULO-B  opleiding gevolgd en ben daarna gaan werken op het laboratorium van de Gembo  in Winschoten. Nu een onderdeel van AKZO. Tegelijkertijd heb ik de opleiding voor chemisch analist gevolgd in Groningen. Dit was destijds nog een avondopleiding maar is tegenwoordig een dagopleiding.  Halverwege deze opleiding ben ik nog voor mijn nummer in militaire dienst geweest. Hier heb ik als medisch laborant gewerkt in het militair hospitaal in Utrecht en op de vliegbasis Twente in Enschede. Na mijn opleiding voor chemisch analist ben ik bij  Avebe op de research afdeling gaan werken. Ik heb mij hier beziggehouden met het ontwikkelen van lijmen voor de industriële sector. In 1995 ben ik binnen het bedrijf  overgestapt van de lijmen naar het ontwikkelen van producten voor de bouwsector. Hierbij moet men o.a. denken aan toevoegstoffen voor muurpleisters op gipsbasis, voegproducten voor gipsboard enz.

In 1973 ben ik getrouwd met Jantje de Boer uit Stadskanaal. Ik heb een zoon en een dochter en inmiddels 4 kleinkinderen. We hebben eerst 3 jaar in Westerlee gewoond,  daarna 5 jaar in Hoogezand en vervolgens 27 jaar in Muntendam. In 2002 is mijn vrouw overleden. Nadat mijn kinderen uit huis waren heb ik in 2004 Lyda Kruft ontmoet. In 2009 hebben we besloten te gaan samenwonen en hebben een woning gekocht in Eexterveen. Van dit besluit hebben we beiden geen spijt gekregen want het is prima wonen in Eexterveen.

Naast mijn arbeidsverleden heb ik altijd gesport. Als 12 jarige ben ik bij de jeugdafdeling van WVV in Winschoten gaan voetballen. Daar heb ik nog gevoetbald met Arie Haan die later bij Ajax en in het Nederlands elftal heeft gespeeld en nu ergens trainer is in China. Helaas heb ik het zover niet gebracht. Dat ik in Winschoten ben gaan voetballen en niet in Westerlee komt omdat daar toen nog geen jeugdafdeling was. Toen ik 18 werd ben ik bij Westerlee gaan voetballen. Hier heb ik 45 jaar gevoetbald waarvan zo’n 15 jaar in het eerste. In Eexterveen heb ik nog zo’n 10 jaar gebadmintond.

Dit is in hele grote lijnen mijn levensverhaal.

Vliegveld in Eexterveen?

Op 23 mei jl landde er een zweefvliegtuig in Eexterveen. Achter de boerderij van de fam Speelman aan de Dorpsstraat. Alles is gelukkig goed afgelopen. Meer foto's op de website

Column

Hallo,  

Mijn naam is Willie Kolthof. Sinds 2009 officieel Stek-Kolthof. Ben niet geboren op Eexterveen, maar na thuiskomst uit het ziekenhuis heb ik hier altijd gewoond. Eerst op Dorpsstraat  26, vierentwintig  jaar later één huis opgeschikt naar nummer 28 ensindsdien zijn mijn ouders tevens mijn buren. Ik ben getrouwd met Harm en heb een zoontje van vier (beter laat dan nooit). 

Ben werkzaam bij woningstichting De Volmacht en nee.... ik ga niet over de toewijzingen van de woningen. Gelukkig niet. Ik heb daar 10 jaar fulltime gewerkt, maar sinds de komst van Bart werk ik nog maar drie dagen. Mijn werk als receptioniste/secretarieel medewerkster is meestal leuk en altijd afwisselend. Voor mijn huidige baan heb ik als receptioniste bij diverse bedrijven gewerkt, maar dat is niet te vergelijken met wat ik hier bij de balie meemaak.  De origineelste zin die ik bij de balie gehoord heb was: "Ik kan deze maand mijn huur niet betalen, want mijn broer heeft mijn fiets gestolen".  Is geen grapje, echt gebeurd.
Ik hoor wel om me heen dat mensen in hun manier van reageren een steeds korter lontje hebben. Dat merk ik ook. Soms heb ik wel eens iemand bij de balie, waarbij ik me afvraag of die überhaupt wel een lontje heeft.
Ik vind het jammer dat het tegenwoordig vaak gestrest, gehaast en onpersoonlijk is geworden. Er is wel veel  contact, maar dan voornamelijk met een beeldscherm(pje) ertussen. Ik weet wel: we rijden niet meer op dinosaurussen rond, maar als alles alleen maar via de social media gaat, weet ik niet of het wel echt zo sociaal is. Oprecht persoonlijk contact is soms geen overbodige luxe.
Ik houd van muziek, cabaret, tassen en chocola. Wat muziek betreft vind ik vele soorten mooi, maar je hoeft me niet wakker te maken voor house, hiphop, trance, etc.. Ben al een keer of drie voor oma aangezien, maar qua muzieksmaak zitten ze er dan misschien  toch niet zover naast. Wat cabaret betreft ben ik gek op droge (Engelse) humor, totale onzin, woordspelingen en taalgrapjes. Bart zei laatst tegen mij: Mam, ik vind jou VET COOl!  Zo kun je zien dat 1 woord meer of minder een wereld van verschil kan maken. Mijn favorieten zijn: Brigitte Kaandorp (voor de meesten geen verrassing), Herman Finkers, Bert Visscher, Toon Hermans (de kunst van eenvoud), Marc-Marie Huijbregts, Guido Weijers, Rowan Atkinson  en  John Cleese. Wat tassen en chocola betreft: leer en melk. Nu je weet waar ik van houd, zal ik ook vertellen waar ik niet van houd. Ik heb een hekel aan ruzie, leugens, achterbaksheid, computerproblemen en rauwkost. Op zich ben ik een heel makkelijk iemand, maar ben je eenmaal echt veel te ver gegaan, dan komt het ook niet meer goed. Geloof me maar, er zijn  mensen die dat aan den lijve hebben ondervonden.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te  zwemmen, met vriendinnen naar de film of lekker  uit eten te gaan en te fotograferen. Heb jaren op stijldansen gezeten, maar  tegenwoordig ga ik enthousiast naar de Zumba (combinatie van Salsa muziek en dansen; twee vliegen in één klap).
Je kunt me ook tegenkomen als EHBO-er bij een evenement namens de EHBO -vereniging  Gieten. Ik word wel eens zo terloops gevraagd als EHBO-er. Sinds er een vergoeding moet worden betaald per dagdeel voor EHBO-assistentie moeten de aanvragen voor assistentie via de vereniging lopen.  Dat is van mijn kant geen kwestie van niet meer willen, maar niet meer mogen. Om direct nog een misverstand uit de weg te ruimen:  de EHBO-vrijwilligers krijgen niets van die vergoeding.  Het kost hun alleen tijd (en benzine). Het is dus geen kwestie van "medisch bijbeunen". Maar wees gerust: Als er bijvoorbeeld iemand op zondagmorgen met klootschieten zich bezeert, nogal bloed, dan ben ik echt niet te beroerd om er even naartoe te gaan, een verband aan te leggen en  mee te gaan naar het ziekenhuis  en als er een vriendje van Bart zich bezeert of een kapotte blaar op zijn voet heeft, doe ik er met alle liefde een pleister op, zonder dat er een rekening volgt. Er zit verschil tussen een incident en een evenement.
Even kijken, wat wil ik nog meer kwijt....  eh ... ik zou het zo niet weten wat en anders begint de Eexterveense  Courant straks nog op een  boekwerk  of, als ik helemaal doorsla, op een encyclopedie te lijken . Mocht je na het lezen mij nog iets willen vragen, dan weet je waar je me kunt vinden (wat niet wil zeggen dat ik overal antwoord op geef  J ).

Willie     

Dikke Banden Race
Eexterveen

Op 5 juni 2015 is de Dikke Banden Race. Start om half zeven bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat. Iedereen mag meedoen die naar de basisschool gaat. Voor iedereen die meedoet is er een prijs. Dus pak je fiets en je fietshelm en kom dan op 5 juni naar het Dorpshuis.

Advertentie

Wilt u uw dierbare video-herinneringen graag slijtvast en digitaal?
Dat kan al voor €20 per band.
Meer weten? Bel met Gert-Jan Jonker, 06-14241737 of stuur een email naar gert-jan@syntaxcommunicatie.nl