Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier op donderdag) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

6 maart 2015                            Dorpsborrel incl maaltijd 17-19 uur
11 maart 2015                          Jaarvergadering Dorpsbelangen
16 maart 2015                          Uiterste inleverdatum copy volgende EC
18 maart 2015                          TOG matineevoorstelling
20 maart 2015                          NL Doet Dorpshuis aanvang 9 uur
20 maart 2015                          Jaarvergadering DKS
20 maart 2015                          TOG kindervoorstelling
21 maart 2015                          TOG zaterdagvoorstelling
21 maart 2015                          NL Doet begraafplaats Annerveen
25 maart 2015                          VIB Bijeenkomst aanvang 19.45 uur
28 maart 2015                          Kleding & Speelgoedbeurs
6 april 2015                               Neut'n Schait'n aanvang 10.30 uur
6 april 2015                               Paasvuur
10, 11 en 12 april 2015            SPES kamp
10 april 2015                             1e competitiewedstrijd DKS
10 april 2015                             Dorpsborrel
17 april 2015                             2e competitiewedstrijd DKS
17 april 2015                             Dikke Banden Race DKS
22 april 2015                             VIB bijeenkomst tuindecoratie
14 mei 2015                              Hemelvaarttoertocht DKS
20 mei 2015                              VIB bijeenkomst barbecue
13 en 14 juni 2015                    Dorpsfeest

Bericht van de redactie

Op de website www.eexterveen.com hebben de diverse verenigingen in ons dorp een eigen pagina. Hierbij het verzoek aan de verenigingen om de pagina van de eigen vereniging te controleren. Wanneer de informatie op de pagina niet meer juist is, dan kunt u dit doorgeven aan ec@eexterveen.com. De redactie zal dan zorg dragen voor het plaatsen van de juiste informatie.

VIB Eexterveen

De eerstvolgende bijeenkomst is op: 
25 maart 2015, aanvang 19.45 uur:

Jan Menzinga zal een lezing geven over 3D fotografie. Hij zal ons met een speciale bril inzage geven in de wereld van 3D fotografie. Wie belangstelling heeft is welkom.

Het bestuur

Vereniging Dorpsbelangen

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 11 maart a.s. wordt in Dorpshuis 't Achterhoes de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden van Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Aanvang 20.00 uur. Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

Voorlopige agenda
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2014 (de notulen zijn terug te lezen op de website klik hier)
3. Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen 2014
4. Verslag van de Penningmeester 
5. Verslag van de Kascommissie 
6. Verkiezing kascommissie 
7. Bestuursverandering

Aftredend en niet herkiesbaar:
Nalini van Klaveren – Meertens
Xandra van Zon
Sharee Venema

Verkiesbaar voor het bestuur:
Krisla Schippers

9. W.v.t.t.k. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting

Na de pauze geeft ECO-Oostermoer om 21.00 uur een presentatie geven over glasvezelnet. Zie hieronder voor meer informatie.

Glasvezelnet in Eexterveen??

ECO-Oostermoer heeft een project opgestart om een glasvezelnetwerk uit te rollen in Drenthe. Dit project heeft als doel een glasvezelnetwerk te creëren in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn.

Waarom is het zo belangrijk dat we voor een glasvezelnetwerk kiezen?

Als we internet, TV en telefoon klaar willen hebben voor de toekomst, dan is glasvezel noodzakelijk. Dit omdat de huidige koperen kabel overvol zit en al hapert (“oud” is). Maar ook omdat we met z’n allen steeds meer gebruik gaan maken van internet. De kans om over te stappen op glasvezel doet zich nu voor en die kans moeten we met beide handen aangrijpen. Glasvezel is snel, solide en kent geen beperkingen.

Hierbij in het kort de voordelen die het ons kan bieden:

• de lage abonnementsprijzen (ca. € 37,- per maand incl. btw voor een 3-in-1 pakket)

• de toekomstige keuzevrijheid in aanbieders (in eerste instantie zijn dit er nog 2, hoe verder we zijn met de aanleg, hoe meer aanbieders)

• de standaard snelheid van minimaal 100/100 mB/s up en down

• het niet meer voor komen van vertraging bij drukte op de lijn (dit is een eigenschap van koper en het ligt er een beetje aan waar je zit in de afstand tot de verdeelkast hoeveel last je hiervan hebt)

•  je wordt zelf eigenaar, opbrengsten verdwijnen dus niet in de zakken van veeleisende aandeelhouders, maar in die van jezelf

• door de coöperatieve benadering wordt iedereen in ons gebied aangesloten, niet alleen de meest rendabele kernen met de hoogste opbrengsten (>solidair met je eigen buren en buurdorpen)

Op dit moment wordt er hard gewerkt om in Eexterzandvoort te gaan starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Eexterveen ligt dichtbij, dit zou kunnen betekenen dat er snel uitgerold kan worden bij ons.

Maar voordat het zover is, is een belangstellingsinventarisatie van groot belang. Pas als er voldoende belangstelling/aanmeldingen zijn zal de stichting bekijken hoe snel het glasvezelnetwerk onze kant op kan komen.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op woensdag 11 maart 21.00 uur zal een spreker van Eco-Oostermoer ons alles vertellen over glasvezel. 

Voor meer info en voor het vrijblijvend kenbaar maken van je belangstelling, verwijzen wij iedereen graag naar onderstaande websites:

http://wilookglasvezel.nl/

http://wilookglasvezel.nl/intekenen/ 

Voor Eexterveen is vanuit vereniging Dorpsbelangen Hilko Bruins contactpersoon/ambassadeur.

Voor vragen: dorpsbelangen@eexterveen.com of Hilko Bruins tel: 0598-491921.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden!

11 maart a.s. is de Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen. Nalini van Klaveren – Meertens en Xandra van Zon verlaten dan na 5 jaar het bestuur. Daarnaast heeft Sharee Venema besloten te stoppen met haar bestuursfunctie.

Het bestuur van Dorpsbelangen kan altijd versterking gebruiken en gezien de huidige samenstelling van het bestuur, doen wij vooral een oproep voor vrouwelijke bestuursleden.

Dus, voel je je geroepen om de belangen van het dorp te behartigen bij de gemeente en in brede overleggroepen (denk aan thema’s als leefbaarheid in het dorp, noaberschap, duurzaamheid en samenwerking met andere partners/ verenigingen)? En vind je het ook leuk om mee te denken en mee te werken aan de organisatie van diverse (nieuwe) activiteiten en feesten? Laat je dan horen! Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de diverse bestuursleden of neem contact op met Xandra van Zon (tel: 467954), Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Pasen

Zondag 5 en maandag 6 april vieren we Pasen. Vereniging Dorpsbelangen organiseert zoals gebruikelijk op 2e Paasdag het Neut'n schait'n en het Paasvuur.

Neut'n schait'n

Op 2e Paasdag, maandag 6 april kan iedereen weer de strijd aan gaan voor de felbegeerde wisseltrofee van het Neut'n Schait'n! Dit vindt plaats in het Bewegingshuis van 10.30 tot 13.30 uur.

Ook dit jaar weer met echte noten! Dus dun is noten houden, dik is noten betalen. Noten zijn bij inschrijving te koop. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Doe mee of kom kijken!

Paasvuur

Ook op 2e Paasdag, maandagavond 6 april om 20.00 uur ’s avonds, wordt het Paasvuur ontstoken door de oudste leerlingen van de basisschool. De definitieve locatie wordt later bekend gemaakt. U bent allen van harte welkom!!

De opbouw van de paasbult vindt plaats op vrijdag 3 april van 18:00 - 20:00 uur en op zaterdag 4 april van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt uitsluitend tijdens deze uren uw snoeihout aanleveren. Dit betekent dus GEEN stobben, geverfd hout, schroeven, spijkers en andere zaken. Gedurende de genoemde uren is er altijd iemand van Dorpsbelangen aanwezig.

We vieren Pasen laat dit jaar. Bewaar uw snoeiafval voor de Paasbult! 

Dorpsborrel

A.s. vrijdag 6 maart is er weer een Dorpsborrel in het Dorpshuis. Tussen 17.00 en 19.00 uur kun je weer binnen lopen voor een borrel en eten als je daar zin in hebt. Joke en Martinus Wolting maken bij deze borrel dit keer kipsaté met groenten en aardappelschijfjes of patat.

1 + 1= 3, een borrel, lekker eten en gezellig gezelschap. Waarom thuis eten als je ook lekker in het Dorpshuis kunt eten! Dus schuif aan vanuit je werk of thuis, we vinden het leuk als je komt!

Als je gebruik wilt maken van het eten, meld je dan aan bij Joke en Martinus. Je betaalt per volwassene €7,50 en voor kinderen van basisschoolleeftijd €5,- per kind. Je kunt onbeperkt gebruik maken van het buffet! Je kunt Joke en Martinus bereiken via tel.nr: 0598-468311 of per mail famwolting@hotmail.com

 

Column

Harjo Hoiting

Persoonlijke gegevens: 44 jr., getrouwd met Joke, vader van Marith. Akkerbouwer, eigenaar van een zonnepaneleninstallatie 30.000 kWh per jaar, de geproduceerde stroom is goed voor 8-9 huishoudens, bestuurslid van het windpark Oostermoer. Jarenlang het akkerbouwbedrijf gerund met moeder Gretha, sinds 2008 ben ik eigen baas. Ik werk met de machines samen met collega Bé Sloots.

Bijna mijn hele leven woon ik in Eexterveen, op 6 jaar na. 5 jaar heb ik vanwege mijn studie  vertoefd in de provincie Flevoland.  Later nog een klein jaar samengewoond met Joke in Paterswolde. Door het overlijden van mijn vader in 1994 kwam ik vervroegd in het bedrijf, eerst nog met akkerbouw, vleesstieren en bloemen. Omdat er af en toe tijd over was en ik mij wilde ontwikkelen, ben ik landelijk bestuurlijk actief geworden bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Een boeiende periode. Na dit bestuurswerk een paar jaar in de winterperiode groepen agrarische jongeren begeleid. Daarna kwam er een vacature vrij voor bestuursondersteuner bij de Flevolandse agrarische jongeren(parttime). Dat heb ik 6 jaar met veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment toch de keuze gemaakt om het wat meer dichterbij huis te zoeken en zo wat meer tijd voor het gezin over te houden.

Binnen het verenigingsleven ben ik actief als voorzitter van de landbouwvereniging Ceres, ontstaan uit een fusie van de landbouwverenigingen Eexterveen en Annerveenschekanaal/Oud Annerveen/Nieuw Annerveen. We organiseren een aantal ledenavonden met sprekers, gaan op excursie en eens per jaar gaan we het veld in om teelt technische zaken te bespreken.

Verder ben ik actief als penningmeester voor stichting Kardeel, die de gebouwen het bewegingshuis en clubgebouw/BSO beheert. Je zou bijna vergeten hoe bijzonder de komst van het bewegingshuis en clubgebouw/BSO is geweest voor Eexterveen. Met veel inzet van vrijwilligers uit Eexterveen en omstreken, doorzettingsvermogen en visie hebben we nu de beschikking over accommodaties waar de sportvereniging Spes, de school, kinderopvang en vele anderen een goede toekomst kunnen hebben.

Het vak akkerbouw is mooi. Door te werken in en met de natuur is er geen dag hetzelfde. Als ik terugkijk op de 20 jaar die ik al bezig ben, dan verbaas ik me weleens over de opbrengstpotentie die onze gronden kennen. Vaste kosten stijgen ook in de akkerbouw, dus het streven moet er op gericht zijn om hogere opbrengsten te realiseren, daarbij ben je natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar als je alles goed doet, zorgt dat de kosten niet te hoog oplopen, dan creëer je ontwikkelingsruimte. Het blijft een mooie uitdaging waar ik me voor 100% inzet. 

Kleding & Speelgoedbeurs

Kom zaterdag 28 maart naar dorpshuis ’t Achterhoes voor een gezellige kleding & speelgoedbeurs. 

Kleding voor jongens en meisjes in de maten 56 tot en met 176 (en zelfs maatje S). En natuurlijk heel veel speelgoed.

Zaterdag 28 maart van 14.00 tot 17.00 uur in dorpshuis ’t Achterhoes (Dorpsstraat 41a).

Voor meer informatie: Nalini van Klaveren (0598 - 468 652)

SPES kamp

Op 10, 11 en 12 april is het jaarlijkse SPES-kamp. Dit jaar in kampeerboerderij 't Hoefijzer in Zwiggelte. Je kunt je nog tot 6 maart opgeven via het opgaveformulier bij Margaretha of bij Esther (Esther is elke schooldag op het schoolplein)

Op 11 april is de bonte avond, je hebt nog alle tijd om wat in te studeren !

Toneelvereniging T.O.G.

In maart brengen we het stuk ‘Opa ziedspan’ op de planken. Een chagrijnige boerin, haar luie man, een verzekeringsadviseur, een oma die wat in de war is, onwelkome gasten, een jong liefdeskoppel en een opa met een splinternieuwe motor met zijspan….. Er gebeurt van alles, dat moet u zeker zien!

En dit jaar verschillende gastspelers; 2 uit Eexterveen en 2 van iets verder weg.

We zien u graag op een van de volgende data:

Matineevoorstelling voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving): woensdag 18 maart

Kindervoorstelling (basisschooljeugd): vrijdag 20 maart

Zaterdagvoorstelling (voor donateurs en andere fans): zaterdag 21 maart

STICHTING DORPSHUIS EEXTERVEEN – ’t ACHTERHOES

Klussen te klaren! 20 maart NLdoet!

Op vrijdag 20 maart hebben we, in het kader van de vrijwilligersdag NLdoet!, verschillende klussen in- en om ons dorpshuis. Daarvoor zoeken we Eexterveeners die ons een handje willen helpen.
Wil jij helpen met schuren, schoonmaken, kraan monteren of laminaat leggen? Meld je aan bij Roelof Meinders (468 354 ) of Rolina Esschendal (467 804). We starten om 09.00 uur en eindigen rond 12.00 uur.

 

Hervormde Stichting Begraafplaats Annerveen

NLdoet! op zaterdag 21 maart

We hebben onze begraafplaats (aan de Molenwijk in Spijkerboor) aangemeld voor de vrijwilligersdag NLdoet!  
Op zaterdag 21 maart van  9.30 - 12.00  uur willen we met de hulp van een aantal vrijwilligers het gebouwtje en een aantal graven op onze begraafplaats opknappen.
Gereedschap is aanwezig.
U kunt zich aanmelden via de site (http://www.nldoet.nl/hoe-kunt-u-meedoen) maar ook bij Rolina Esschendal (tel. 467 804) of Giny Steenge (tel. 0598 491 248).
We zien u 21 maart graag op de begraafplaats.

Het bestuur, Egbert Dijkema, Dina Korte, Giny Steenge en Rolina Esschendal