Header

Agenda

4 februari 2015     Informatieavond tennisles
6 februari 2015     Dorpsborrel incl stamppottenbuffet 17 uur
7 februari 2015     Oud papier
13 februari 2015   Jaarvergadering SPES
16 februari 2015   Uiterste inleverdatum copy volgende EC voor 18 uur
20 februari 2015   Uiterste inleverdatum thema Dorpsfeest
20 februari 2015    Filmavond voor basisschoolleerlingen aanvang 19 uur
25 februari 2015    VIB Bijeenkomst
27 februari 2015    SPES jeugdavond / spelletjesavond
1 maart 2015         Off the Roadrit historische GP Eext
6 maart 2015        Dorpsborrel
11 maart 2015      Jaarvergadering Dorpsbelangen
18 maart 2015      Matineevoorstelling TOG voor ouderen
20 maart 2015      Jaarvergadering DKS
20 maart 2015      Kindervoorstelling TOG basisschooljeugd
21 maart 2015      TOG Zaterdagvoorstelling donateurs en andere fans
10 april 2015         1e competitiewedstrijd DKS
10 april 2015        Dorpsborrel
17 april 2015         2e competitiewedstrijd DKS + Dikke Banden Race
10, 11 en 12 april  SPES Kamp
14 mei 2015          Hemelvaarttoertocht DKS
13 en 14 juni         Dorpsfeest

SPES

 

KORFBAL

PROGRAMMA ZATERDAG 7 FEBRUARI

AVO A4 - Spes A1
Kloosterveste Assen
aanvang: 15:00 uur
Auto's fam. V/d Wouw, fam. Van Wijnen, fam. Kors
vertrek: 14:00 uur

SDO C2 - Spes C1
Sporthal Schoonoord
aanvang: 13:00 uur
Auto's fam. Wildeboer, fam. Hilbolling, fam. Jager
vertrek: 12:00 uur

Noordenveld E2 - Spes E1
De Hullen Roden
aanvang: 14:30 uur
Auto's fam. Begeman, fam. Esschendal
vertrek: 13:15 uur

SDO F2 - Spes F2
Sporthal Schoonoord
aanvang: 12:00 uur
Auto's fam. Hoving, fam. Van Klaveren
vertrek: 11:00 uur

PROGRAMMA ZONDAG 8 FEBRUARI

Wêz-Handich - Spes 1
Dûnoard Dunoardswei 12 Houtigehage
aanvang: 11:40 uur
Auto’s in overleg
vertrek: 10:25 uur

PROGRAMMA DONDERDAG 12 FEBRUARI

Spes C1 - SDO C2
Burg. Lambershal
aanvang: 18:15 uur
Auto’s fam. Kassee, fam. G. Meertens, fam. De Jonge
vertrek: 17:05 uur
Scheidsrechter Jan Otto Meertens

PROGRAMMA ZATERDAG 14 FEBRUARI

Spes A1 - AKC'54 A2
Burg. Lambershal
aanvang: 15:00 uur
Auto’s fam. De Bie, fam. Hilbolling, fam. De Jong
vertrek: 14:15 uur
Scheidsrechter Jantinus Esschendal

Spes C1 - WSS C2
Burg. Lambershal
aanvang: 17:20 uur
Auto’s fam. Kassee, fam. G. Meertens, fam. De Jonge
vertrek: 16:30 uur
Scheidsrechter Jantinus Esschendal

SDO F2 - Spes F1
Sporthal Schoonoord
aanvang: 12:00 uur
Auto's fam. Van Bavel, fam. Begeman
vertrek: 11:00 uur

ROG F1 - Spes F2
Beijum Groningen
aanvang: 11:00 uur
Auto's fam. Kuipers, fam J. Meertens
aanwezig: 10:00 uur

JAARVERGADERING 2013 

Het bestuur van SV Spes nodigt leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering 2014.
Deze wordt gehouden op vrijdag 13 februari 2015 in het clubgebouw op het sportveld te Eexterveen, aanvang 20.00 uur. 

Het bestuur zal rekening en verantwoording afleggen over het jaar 2014. Tevens zal de begroting voor 2015 met de leden besproken worden. 

De agenda voor de ALV 2014 ziet er als volgt uit.

1 Opening en voorstel tot vaststellen van de agenda
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken m.b.t. deze ALV.
4 Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2014.
5 Jaarverslag.
6 Verslag van de kascommissie
7 Benoeming Kascommissie.
Aftredend is Ria van der Wouw
8 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening en Balans over 2014 *).
   Toelichting op en goedkeuring van de begroting 2015 *). 
9 Begroting 2015.
10 Doelstellingen 2015.
11 Voorstel contributiewijziging.
12 Bestuursverkiezing:  Er zijn geen aftredende bestuursleden. In het afgelopen jaar zijn er  ook geen nieuwe bestuursleden toegetreden.
13 Uitloting één tenniscertificaat voor terugbetaling.
14 W.v.t.t.k.
15 Rondvraag.
16 Sluiting.

 *)  De Winst- en Verliesrekening 2014 en de begroting voor 2015 liggen twee weken voor de jaarvergadering ter inzage bij de bestuursleden. Het jaarverslag zal twee weken voor de vergadering op de website www.svspes.nl geplaatst worden. 

Oud papier

Op zaterdag 7 februari wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers Martin Paas en Henri Breedijk.

SPES tennisles info-avond 4 februari

Aankomende woensdag , 4 februari, is er een korte toelichting op het nieuwe tennisles seizoen. Voor iedereen die wil komen lessen of daar nog over twijfelt. De lessen worden dit jaar door Nils van Roijen gegeven, zelf jarenlang een actieve tennisser geweest in competitieverband en op toernooien. Dit jaar wil Spes een technische tennisles aanbieden die tijdens deze avond kort zal worden toegelicht. Voor vragen over de lessen en voor opgave zijn jullie van harte welkom vanaf 20.00 uur in de SPES kantine. Tot aanstaande woensdag!

Toneelvereniging T.O.G.

In maart brengen we het stuk ‘Opa ziedspan’ op de planken. Een chagrijnige boerin, haar luie man, een verzekeringsadviseur, een oma die wat in de war is, onwelkome gasten, een jong liefdeskoppel en een opa met een splinternieuwe motor met zijspan….. Er gebeurt van alles, dat moet u zeker zien!

En dit jaar verschillende gastspelers; 2 uit Eexterveen en 2 van iets verder weg.

We zien u graag op een van de volgende data:

Matineevoorstelling voor de ouderen van Eexterveen (en omgeving): woensdag 18 maart

Kinderenvoorstelling (basisschooljeugd): vrijdag 20 maart

Zaterdagvoorstelling (voor donateurs en andere fans): zaterdag 21 maart

SPES Jeugdcommissie

Nieuw lid gezocht!

Dag allemaal,
Per 1 januari 2015 maak ik geen deel meer uit van de jeugdcommissie van SPES. Hoewel ik een aantal jaren met veelplezier de jeugdcontactavonden heb georganiseerd, samen met de andere leden en vrijwilligers,trek ik mij wegens omstandigheden terug. 
Aangezien ik het ontzettend leuk vind om de kinderen een plezier te doen, de avonden te organiserensamen met de andere leden/vrijwilligers, ben ik nog wel van plan om zo nodig een steentje bij te dragen.
Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit Lia Kuipers, Rina Paas, Sharee Venema en Hetty Schuiling.
Aangezien ze nu met één persoon minder zijn, is een nieuw lid maar al te welkom.

Vind jij het leuk om samen met anderen activiteiten voor groep 3 t/m groep 8 te organiseren?
Vind je het leuk om activiteiten te ondernemen met kinderen van groep 3 t/m groep 8? 
Benader dan één van de bovengenoemde leden of neem telefonisch contact op.
Telefoonnummers:
Lia Kuipers: (0598) 468 454 
Rina Paas: (0598) 491 074

Groetjes,
Marije Botterblom

Wielervereniging DKS

Jaarprogramma 2015 (gewijzigde data)

Vrijdag       20 maart                 Jaarvergadering

Donderdag  14 mei                   Hemelvaarttoertocht

Zondag       21 juni                    Gemeentelijke kampioenschappen

VIB Eexterveen


Bijeenkomst 25 Februari 2015.
Aanvang 19.45 uur
Uitgenodigd de heer Jan Germs van het Huus van de Taol
Dhr. Germs gaat een verhaal vertellen over de Drentse taal.
De Mannen zijn ook uitgenodigd tevens zijn overige belangstellenden
eveneens uitgenodigd.
Het Bestuur

Glasvezelnet in Eexterveen??

ECO-Oostermoer heeft een project opgestart om een glasvezelnetwerk uit te rollen in Drenthe. Dit project heeft als doel een glasvezelnetwerk te creëren in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn.

Waarom is het zo belangrijk dat we voor een glasvezelnetwerk kiezen?

Als we internet, TV en telefoon klaar willen hebben voor de toekomst, dan is glasvezel noodzakelijk. Dit omdat de huidige koperen kabel overvol zit en al hapert (“oud” is). Maar ook omdat we met z’n allen steeds meer gebruik gaan maken van internet. De kans om over te stappen op glasvezel doet zich nu voor en die kans moeten we met beide handen aangrijpen. Glasvezel is snel, solide en kent geen beperkingen.

Hierbij in het kort de voordelen die het ons kan bieden:

• de lage abonnementsprijzen (ca. € 37,- per maand incl. btw voor een 3-in-1 pakket)

• de toekomstige keuzevrijheid in aanbieders (in eerste instantie zijn dit er nog 2, hoe verder we zijn met de aanleg, hoe meer aanbieders)

• de standaard snelheid van minimaal 100/100 mB/s up en down

• het niet meer voor komen van vertraging bij drukte op de lijn (dit is een eigenschap van koper en het ligt er een beetje aan waar je zit in de afstand tot de verdeelkast hoeveel last je hiervan hebt)

•  je wordt zelf eigenaar, opbrengsten verdwijnen dus niet in de zakken van veeleisende aandeelhouders, maar in die van jezelf

• door de coöperatieve benadering wordt iedereen in ons gebied aangesloten, niet alleen de meest rendabele kernen met de hoogste opbrengsten (>solidair met je eigen buren en buurdorpen)

Op dit moment wordt er hard gewerkt om in Eexterzandvoort te gaan starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Eexterveen ligt dichtbij, dit zou kunnen betekenen dat er snel uitgerold kan worden bij ons.

Maar voordat het zover is, is een belangstellingsinventarisatie van groot belang. Pas als er voldoende belangstelling/aanmeldingen zijn zal de stichting bekijken hoe snel het glasvezelnetwerk onze kant op kan komen.

Tijdens jaarvergadering van Dorpsbelangen op woensdag 11 maart zal een spreker van Eco-Oostermoer ons alles vertellen over glasvezel. Meer informatie over de Jaarvergadering volgt in de volgende EC.

Voor meer info en voor het vrijblijvend kenbaar maken van je belangstelling, verwijzen wij iedereen graag naar onderstaande websites:

http://wilookglasvezel.nl/

http://wilookglasvezel.nl/intekenen/

Voor Eexterveen is vanuit vereniging Dorpsbelangen Hilko Bruins contactpersoon/ambassadeur.

Voor vragen: dorpsbelangen@eexterveen.com of Hilko Bruins tel: 0598-491921.

Column

Het is eind oktober, een herfstachtige avond. Kinderen naar bed, Roelof biljarten, kachel en tv aan, heerlijk relaxed op de bank. 22.15 uur, de telefoon gaat.
Wie zal er nu nog bellen? Jan Roelof Vos … die belt toch niet voor mij denk ik. Maar toch … of ik een column wil schrijven in de Eexterveense Courant. Jeetje, dat heb ik nog nooit gedaan …. Heb ik voorbeelden? Ik ben toch niet de eerste die moet schrijven? OK ik stem toe.

Ik ben Jolanda de Jonge-Jobing en in 1970 geboren in Eext (Wordt dit jaar 45. Hoeven jullie niet te rekenen). In Eext ging ik naar de kleuter- en lagere school en vervolgens naar de Mavo in Gieten. Na de Mavo op naar Assen naar de MEAO. Na het behalen van mijn MEAO-diploma begon ik nog dezelfde zomer te werken bij de Rabobank. Daar heb ik bijna 22 jaar gewerkt. Uiteindelijk moest ik door een reorganisatie vertrekken. Nu ben ik al weer 3 jaar werkzaam bij de Stichting Lentis in Zuidlaren (Dennenoord) als medewerkster crediteurenadministratie.

Toen ik een jaar of 18 was, ging ik ‘op stap’ in de discotheken in de omgeving, waaronder C’est Bon in Gieten. Daar heb ik Roelof ontmoet en we kregen verkering. We zijn al jaren samen als we in 1994 het huis aan de Dorpsstraat 118 van de familie van Roelof kopen, na het overlijden van zijn ouders. Ik had nog wel enige twijfel over het wonen in Eexterveen maar ik vind er mijn plekje en heb het er erg naar mijn zin.
Roelof kende natuurlijk veel dorpsgenoten omdat hij hier geboren en getogen is. Maar ook ik leer al snel veel mensen kennen. Mede door in het bestuur van Spes toe te treden en door me actief op te stellen als er iets in het dorp wordt georganiseerd. Hiermee bouw ik leuke contacten op.
Ik kan dan ook iedere ‘nieuwkomer’ in Eexterveen aanraden om zich te laten zien bij activiteiten in het dorp of aan te melden als lid of bestuurslid bij een van de vele verenigingen die ons dorp rijk is.

Na enkele jaren samenwonen, trouwen we in 2000 en worden in 2003 en 2007 Aniek en Marit geboren. Als de kinderen ouder worden gaan ze naar school en op het schoolplein ontmoet je andere ouders. Zo bouwen wij een hechte groep vrienden op. Superleuk waar ik heel erg dankbaar voor ben.

Naast werk ben ik op dit moment lid van de Ouderraad. Erg leuk om te mogen meedenken en meewerken met activiteiten op school.
In de weekenden zijn we vaak druk met korfbal. Zowel Aniek als Marit spelen korfbal en ook Roelof speelt op zondag.
Naast werk en sociale activiteiten ben ik graag aan het rommelen in- en om het huis. Maar ook leuke dingen doen met de kinderen (zegt iedere moeder denk ik). Ook maak ik graag een wandeling of een fietstochtje en ben ik zo af en toe met Aniek op pad om te geocachen. Een avondje film of theater is een gezellig uitstapje en ook Bronnenbad is fijn.

Afgelopen november leek ik ernstig ziek. Ik heb tijdens deze periode, en ook toen bleek dat het allemaal mee viel, veel reacties gehad van vele lieve mensen die aan ons dachten.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen hiervoor te bedanken.
De diagnose is heel waarschijnlijk Besnier-Boeck of ook wel Sarcoïdose genaamd (Even opzoeken m.b.v. Google). Een ziekte waarmee ik prima verder kan. Nogmaals dank voor jullie steun en medeleven!!

Ik hoop nog vele jaren met veel plezier en in goede gezondheid met mijn gezin in Eexterveen te mogen wonen. En met al die lieve gezellige mensen om ons heen.

Dorpsfeestcommissie

Dorpsfeest Eexterveen 2015

De Dorpsfeestcommissie wenst alle buurten heel veel plezier de komende maanden met het bouwen van de wagens en het verzinnen van een mooie versiering voor de buurt.

De thema’s van de wagens ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 20 februari 2015.

Als er vragen / opmerkingen zijn aan de Dorpsfeestcommissie, neem dan gerust contact op met: 

Xandra van Zon (tel: 467954) of Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

FILM FILM FILM

Wij organiseren in het Dorpshuis voor de kinderen van de basisschool, op 20 februari om 19.00 uur, een Film. 
De kosten zijn € 2,00 per kind. Daar krijgen ze drinken, iets lekkers, en de film voor. 

Off the Road Rit Historische GP Eext

De stichting Historische Motor GP Eext organiseert op zondag 1 maart 2015 haar jaarlijkse off-roadrit. Bij de off-roadritten wordt er op buitenterreinen gereden die voor het grootste gedeelte bestaan uit onverharde wegen. Bij een off road rit vertrekt men in groepen en is er geen tijd en wedstrijdelement aan verbonden. Het parcours van de off-roadrit is ongeveer 50 km lang en wordt uitgezet over verschillende terreinen. Zo wordt er deels in het bos, maisvelden, landerijen, crossbanen, zandpaden en landweggetjes gereden en deels op openbare wegen. Ook zal de rit Eexterveen aan doen. 

De route zal zijn:
Kruisweg - Zandvoorterweg - Elzemaat - Oversteken Dorpsstraat - Bareveld
Het gaat niet over de straat zelf maar over de landerijen.
Op de hoek Kruisweg - Zandvoorterweg zal in het veld een Carroussel worden geplaatst.
De start in Eext is om 9.30 uur.

meer informatie door hier te klikken