Header

AGENDA

21 januari 2015         VIB avond
2 februari 2015         Uiterste inleverdatum copy volgende EC
6 februari 2015         Dorpsborrel incl stamppotbuffet, Dorpshuis 17.00 uur
7 februari 2015         Oud Papier
13 februari 2015       Jaarvergadering SPES
20 februari 2015       Uiterste inleverdatum thema Dorpsfeest
20 februari 2015        Film voor kinderen basisschool Dorpshuis
6 maart 2015             Dorpsborrel
11 maart 2015           Jaarvergadering Dorpsbelangen
20 maart 2015           Jaarvergadering DKS
10 april 2015             Dorpsborrel
10 april 2015             1e competitiewedstrijd DKS
10-11-12 april 2015  SPES-kamp
17 april 2015             2e competitiewedstrijd DKS + Dikke Banden Race
13 en 14 juni 2015    Dorpsfeest

 

SPES

KORFBAL

Programma zaterdag 24 januari

Spes C1 - SDO C2

Burg. Lambershal        aanvang:    10:00    uur

Auto's fam. Kassee, fam. Meertens, fam. De Jonge    vertrek:    9:20    uur

DWA/Argo F1 - Spes F2

Ripperdahal Winsum        aanvang:    9:00    uur

Auto's fam. Meertens, fam. Hoiting    vertrek:    7:45    uur

 

Programma zondag 25 januari

Hoogkerk 4 - Spes 1

Hoogkerk Zuiderweg 70/1 Groningen    aanvang:    11:00    uur

Auto’s in overleg        vertrek:    10:00    uur

 

Programma zaterdag 31 januari

ROG F1 - Spes F1

Bewegingshuis        aanvang:    11:00    uur

Auto's fam. Van Bavel, fam. Begeman    vertrek:    10:00    uur

Spes F2 - Sparta F1

Bewegingshuis        aanvang:    10:00    uur

Scheidsrechter Rika Pepping        aanwezig:    9:30    uur

 

Programma zondag 18 januari

Spes 1 – Vitesse 3

Bur. Lambershal        aanvang:    11:00    uur

Scheidsrechter Bert Vos        vertrek:    10:15    uur


JAARVERGADERING 2015  

Het bestuur van SV Spes nodigt leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering 2015. Deze wordt gehouden op:
vrijdag 13 februari 2015 in het clubgebouw op het sportveld te Eexterveen, aanvang 20.00 uur.  
Het bestuur zal rekening en verantwoording afleggen over het jaar 2014. Tevens zal de begroting voor 2015 met de leden besproken worden.  In de volgende courant zal de agenda worden gepubliceerd.

Oud papier

Op zaterdag 7 februari wordt er weer oud papier ingezameld. Zorg dat het voor 12.00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers Martin Paas en Henri Breedijk  

Vereniging Dorpsbelangen

Maandelijkse Dorpsborrel

De eerste maandelijkse Dorpsborrel in 2015 staan gepland voor vrijdag 6 februari. Tussen 17.00 en 19.00 uur kun je binnen lopen voor een borrel en eten als je daar zin in hebt. Joke en Martinus Wolting maken bij deze borrel een heerlijk stamppotbuffet!!

1 + 1= 3, een borrel, lekker eten en gezellig gezelschap. Waarom thuis eten als je ook lekker in het Dorpshuis kunt eten! Dus schuif aan vanuit je werk of thuis, we vinden het leuk als je komt!

Als je gebruik wilt maken van het stamppotbuffet, meld je dan aan bij Joke en Martinus. Je betaalt per volwassene €7,50 en voor kinderen van basisschoolleeftijd €5,- per kind. Je kunt onbeperkt gebruik maken van het buffet! Je kunt Joke en Martinus bereiken via tel.nr: 0598-468311 of per mail famwolting@hotmail.com

Wij zoeken nieuwe bestuursleden!

11 maart a.s. is de Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen.
Nalini van Klaveren – Meertens en Xandra van Zon verlaten dan na 5 jaar het bestuur.

Het bestuur van Dorpsbelangen kan altijd versterking gebruiken en gezien de huidige samenstelling van het bestuur, doen wij vooral een oproep voor vrouwelijke bestuursleden.

Dus, voel je je geroepen om de belangen van het dorp te behartigen bij de gemeente en in brede overleggroepen (denk aan thema’s als leefbaarheid in het dorp, noaberschap, duurzaamheid en samenwerking met andere partners/ verenigingen)? En vind je het ook leuk om mee te denken en mee te werken aan de organisatie van diverse (nieuwe) activiteiten en feesten? Laat je dan horen! Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de diverse bestuursleden of neem contact op met Xandra van Zon (tel: 467954), Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Even voorstellen….

Voor degene die mij, nadat ik reeds (bijna) 71 jaar op Eexterveen woon, niet kent….Ik ben Hilly Meertens geboren als Rossing, in een gezin van 6 meisjes. Mijn ouders hadden een boerderij op Dorpsstraat 76, het adres waar ik ook nu nog woon. Na het overlijden van mijn vader (ik was toen 16 jaar) ben ik met mijn moeder en twee jongste zusjes gaan wonen op Dorpsstraat 78, van waaruit ik later ben getrouwd met Rikus Meertens. Vanaf 1971 woon ik met hem (tot zijn overlijden in 2012) en later onze twee kinderen Gijs en Nalini (tot hun trouwen) weer op Dorpsstraat 76. Rikus had daar een bouwbedrijf.

Ik heb een opleiding als kleuterleidster gevolgd (later nog een applicatiecursus gedaan voor volledig bevoegd onderwijzer voor de basisschool). Enige jaren heb ik voor de klas gestaan (ook nog korte tijd in Eexterveen). Daarna heb ik diverse cursussen gedaan in het Meer Bewegen voor Ouderen. Hierin heb ik jaren diverse groepen ouderen begeleid in Gymnastiek, Volksdansen, Sportief wandelen, Linedance en Stijldansen. Momenteel heb ik hierin nog een paar groepen.

Vanaf 2005 hebben wij in de boerderij twee wooneenheden, Gijs woont met zijn gezin (Esther, Rik en Gert) voorin, ik achterin. Naast Rik en Gert heb ik nog twee kleinzoons Ruben en Stef van Klaveren (zoons van Nalini en Martijn).

In het verleden heb ik in diverse verenigingsbesturen gezeten. Nu nog in de Klootschietvereniging en De Historische vereniging, waar ik heb meegewerkt aan het boek: EEXTERVEEN, AL 500 JAAR IN BEWEGING (dit boek is nog te koop). Wij proberen de “geschiedenis” van Eexterveen ook nu nog bij te houden door verhuizingen, geboortes en overlijden te archiveren. Fotomateriaal van namen te voorzien, zodat ook dat actueel blijft.

Hilly Meertens

Dorpsfeestcommissie

Dorpsfeest Eexterveen 2015

En.... de buurten gaan los! Bijna alle buurten waren vertegenwoordigd op het buurtcoördinatoren overleg. Er zijn zelfs al een paar thema’s voor de wagens ingeleverd. Een mooi begin. De Dorpsfeestcommissie wenst alle buurten heel veel plezier de komende maanden met het bouwen van de wagens en het verzinnen van een mooie versiering voor de buurt.

De thema’s van de wagens ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 20 februari 2015.

Als er vragen / opmerkingen zijn aan de Dorpsfeestcommissie, neem dan gerust contact op met Xandra van Zon (tel: 467954) of Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

VIB Eexterveen

De eerste avond van het nieuwe jaar is aanstaande woensdag 21 januari om 19.45 uur in het Achterhoes. Deze avond willen we ook graag de contributie in ontvangst nemen  (35 euro p.p) en we delen het nieuwe jaarprogramma voor 2015 uit. Wat we verder gaan doen blijft nog even een verrassing,  maar het belooft weer gezellig te worden en zoals jullie van ons gewend zijn gaat er niemand met lege handen naar huis!

Agenda: Opening, notulen en jaarverslag, verslag penningmeester, verslag kascommissie, verslag reiscommissie, verslag culturele commissie, aftreden huidig bestuur en aanstellen nieuw bestuur, wat verder aan de orde komt, rondvraag. Daarna verrassing.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen! Tot 21 januari.

FILM 

FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM 

Wij organiseren in het Dorpshuis voor de kinderen van de basisschool, op 20 februari om 19.00 uur, een Film. 
De kosten zijn € 2,00 per kind. Daar krijgen ze drinken, iets lekkers, en de film voor. 

FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM 

 SPES Kamp

Beste jongens en meisjes,

Wij willen jullie alvast verklappen dat we al weer bezig zijn met de voorbereidingen voor SPES-KAMP

Omdat er volgend jaar oa dorpsfeest is hebben we besloten SPES-KAMP niet in het weekend voor de zomervakantie te doen maar in APRIL en wel van vrijdagavond 10 april tot zondagmiddag 12 april.

Groep 4 t/m 8 mogen het hele weekend blijven, groep 3 zien we graag zaterdag  (incl. bonte-avond!)

Anders dan de naam doet vermoeden is SPES-KAMP niet alleen voor SPES-leden maar voor alle kinderen die in Eexterveen op de basisschool zitten of die in Eexterveen wonen en ergens anders naar school gaan (dit geldt trouwens ook voor de activiteiten van de jeugdcommissie)

Begin 2015 krijgen jullie meer informatie van ons, maar zet deze datum alvast in je agenda!

Margaretha en Esther

Wielervereniging DKS

Jaarprogramma 2015

Vrijdag       20 maart                 Jaarvergadering

Donderdag  29 mei                  Hemelvaarttoertocht

Zondag       22 juni                    Gemeentelijke kampioenschappen

Competitiewedstrijden

1e wedstrijd, 10 april 2015, 19:30      

1 grote ronde, dan Speelman, Kruisweg, Kruit, De Bult,’t Wit, Hooidijk, Eexterveen via Elzemaat

2e wedstrijd, 17 april 2015, 19:30     
Tijdrit (Spijkerboor, Annerveenschekanaal, Menweg, 
Zandvoorterweg, Kruisweg)
+ dikke banden race.

3e wedstrijd, 24 april 2015, 19:30  
Eexterzandvoort, Boonspolder, Spijkerboor + 4 x grote ronde’s

4e wedstrijd, 01 mei 2015, 19:30  
14 x kleine ronde + dikke banden race.                                                         

5e wedstrijd, 29 mei 2015, 19:30     
Eexterzandvoort, De Bult, Krommedijk, 3x  + 4 x grote ronde

6+7e wedstrijd, 05 juni 2015, 19:30  
Ploegentijdrit (2x grote ronde) + individueel (3 x grote ronde)
 
+ dikke banden race.

8e wedstrijd, 19 juni 2015, 19:30
Tijdrit (Eexterzandvoort, Krommedijk, De Bult, Eexterveen via 
Elzemaat)
+ dikke banden race.

9e wedstrijd, 03  juli 2015, 19:30     
Verrassingsrit

21 en 22 augustus 2015, 19:30
avond twee daagse bij voldoende deelname

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast. Als dat zo is worden jullie geïnformeerd.