Header

Agenda

9 januari 2015            Nieuwjaarsborrel 17 - 19 uur Dorpshuis
14 januari 2015          Centraal overleg Dorpsfeest 20.00 uur Dorpshuis
16 januari 2015          Uiterste inleverdatum naam nieuwe school
19 januari 2015          Uiterste inleverdatum copy volgende EC
6 februari 2015           Dorpsborrel
13 februari 2015         Jaarvergadering SPES
20 februari 2015         Uiterste inleverdatum thema Dorpsfeest
6 maart 2015               Dorpsborrel
10 april 2015               Dorpsborrel
10-11-12 april 2015    SPES-kamp
13 en 14 juni 2015      Dorpsfeest

SPES

Korfbal

Programma zaterdag 10 januari 

Noordenveld A2 - Spes A1
De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, Roden                                           aanvang:         17:00  uur
Auto's fam. Van der Koog, fam. Kuizenga, fam. Venema               vertrek:            15:40  uur

AVO E4 - Spes E1
Kloosterveste, Traverse 48, Assen                                                   aanvang:         12:00  uur
Auto's fam. Esschendal, fam. Lanting                                              vertrek:            11:00  uur

Vitesse F2 - Spes F1
Drenthehal Beilen                                                                              aanvang:         13:00  uur
Auto's fam. De Jonge, fam. Van Bavel                                            vertrek:            11:55  uur

Programma 17 januari

Spes E1 - DWA/Argo E2
Bewegingshuis                                                                                  aanvang:         11:00  uur
Scheidsrechter Harjo Hoiting                                                            aanwezig:        10:30  uur

Spes F1 - DWA/Argo F1
Bewegingshuis                                                                                  aanvang:         10:00  uur
Scheidsrechter Harjo Hoiting                                                            aanwezig:          9:30  uur

Spes F2 - Vitesse F2
Bewegingshuis                                                                                  aanvang:         12:00  uur
Scheidsrechter Harjo Hoiting                                                            aanwezig:        11:30  uur

Programma 18 januari 

Spes 1 - Hoogkerk 4

Bur. Lambershal                                                                                aanvang:         10:00  uur
Scheidsrechter Bert Vos                                                                   vertrek:              9:15  uur

Programma 24 januari 
Inhaalwedstrijd SPES (E) C1 - SDO (S) C2
Burg. Lambershal
Aanvang:          10:00 uur
Scheidsrechter Arjen Kasse (begeleiding Jan Otto Meertens)
Auto's fam. Kassee, fam. G. Meertens, fam. De Jonge
Vertrek              9.15 uur
(wedstrijd ging 20 december jl niet door)

Aankondiging incasso

Begin januari wordt de contributie weer geïncasseerd. Voor Spes betreft het de contributie voor het eerste kwartaal en voor Out of Control de tweede periode.

Jaarvergadering / bestuurssamenstelling

Op vrijdag 13 februari is de jaarvergadering van Spes. In de volgende EC zal de agenda gepubliceerd worden. In ieder geval zal de bestuurssamenstelling zijn aandachtspunt zijn.

Een dringende oproep naar alle inwoners van Eexterveen of betrokken sporters! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het bestuur willen versterken! De inspanning die dit kost valt reuze mee, een bestuurslid licht dit graag toe. Wij zijn voornamelijk op zoek naar leden die zich willen specialiseren in één taak binnen het volledige pakket. Bel met één van de huidige bestuursleden of mail naar het secretariaat, dan nemen wij contact met je op.

Kerstvolleybal

Aan het Kerstvolleybal toernooi namen dit jaar zeven teams deel. Het was weer een leuke sportieve ontmoeting. De winnaar in 2014 is het team De Vrienden van Amstel. Alle deelnemers, scheidsrechters, bar medewerkers en kijkers bedankt en tot volgend jaar.

SPES-KAMP

 

Beste jongens en meisjes,

Wij willen jullie alvast verklappen dat we al weer bezig zijn met de voorbereidingen voor SPES-KAMP

Omdat er volgend jaar oa dorpsfeest is hebben we besloten SPES-KAMP niet in het weekend voor de zomervakantie te doen maar in APRIL en wel van vrijdagavond 10 april tot zondagmiddag 12 april.

Groep 4 t/m 8 mogen het hele weekend blijven, groep 3 zien we graag zaterdag  (incl. bonte-avond!)

Anders dan de naam doet vermoeden is SPES-KAMP niet alleen voor SPES-leden maar voor alle kinderen die in Eexterveen op de basisschool zitten of die in Eexterveen wonen en ergens anders naar school gaan (dit geldt trouwens ook voor de activiteiten van de jeugdcommissie)

Begin 2015 krijgen jullie meer informatie van ons, maar zet deze datum alvast in je agenda!

Margaretha en Esther

Vereniging Dorpsbelangen

Nieuwjaarsborrel

As vrijdag 9 januari Nieuwjaarsborrel van 17.00 tot 19.00 uur in het Dorpshuis! We proosten graag met u op het nieuwe jaar, dit uiteraard voorzien van lekkere hapjes.

We heten iedereen van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel!!

Maandelijkse Dorpsborrel

De eerste maandelijkse Dorpsborrels in 2015 staan gepland voor vrijdag 6 februari, 6 maart en 10 april in het Dorpshuis. Zet het alvast in je nieuwe agenda!

Even voorstellen

Ik ben Roelof Meinders van 11 juni 1945 en heb mijn hele leven in Eexterveen gewoond. Na de lagere school heb ik de lagere Landbouwschool te Gasselternijveen bezocht. Later naar de Middelbare Landbouwschool in Veendam. Daarna ben ik bij mijn vader in het bedrijf gekomen. Eerst gemengd landbouw – koeien, later landbouw – tuinbouw – schapen. We verkochten de groenten aan huis. In 2002 zijn we met het bedrijf gestopt en zijn we gaan wonen op Dorpsstraat 66.

In 1970 ben ik getrouwd met Jantje Hilbrands en we hebben 1 zoon, Bert. Vroeger heb ik vrij veel aan sport gedaan. Zo heb ik ruim 20 jaar in het eerste korfbalteam van Spes gespeeld. En vele prijzen gewonnen bij het hardlopen op de gemeentelijke sportdagen. Bestuurlijk ben ik actief geweest bij: Landbouwvereniging, Veefonds, Dorpsbelangen, Sportvereniging, Toneelvereniging en nog veel meer. Nu ben ik nog voorzitter van Stichting Dorpshuis.  En actief bij de Toneelvereniging.

Hobby’s zijn tuinieren maar vooral de groentetuin en het kweken van plantjes. Ook mogen we graag met de caravan op stap gaan en dan fietsen. En vergeet niet het vissen op de woensdagmiddag.

Toen we met het bedrijf gestopt waren, begon het vrijwilligerswerk. Zo ben ik 10 jaar voorzitter geweest van de Cliëntenraad van het verzorgingshuis Holthuys in Annen. Mijn vader was daar woonachtig en zelf deed ik daar ook vrijwilligerswerk in het restaurant.

Als voorzitter van de Cliëntenraad kwam je vanzelf in de Centrale Cliëntenraad van een zorginstelling. In dit geval Lentis Groningen. Sinds 2006 zit ik ook in de door de gemeente ingestelde WMO-raad. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij zijn een raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan B & W.  De WMO-raad bestaat uit clusters, namelijk chronisch zieken en gehandicapten, Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand, Cluster Zorginstellingen, GGZ en Verslavingszorg, Cluster Jeugd, Cluster Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers en Cluster Ouderen. We hebben een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke secretaris. Sinds 2009 ben ik waarnemend voorzitter van de WMO-raad.
Er is het laatste jaar veel op ons afgekomen. Dit heeft veel te maken met het feit dat de gemeente veel zorgtaken overneemt en de decentralisatie tot stand komt. 

(foto hieronder, Roel op de bok tijdens een menexamen)

Dorpsfeestcommissie

Dorpsfeest Eexterveen 2015

De Dorpsfeestcommissie organiseert een centraal overleg voor de aanspreekpunten van alle buurten. Dus noteer alvast in de agenda’s: woensdag 14 januari 2015 om 20.00 uur in het Dorpshuis. Wie de aanspreekpunten ook worden, we zien graag een vertegenwoordiging uit jouw buurt. Voel je je voor jouw buurt alsnog geroepen om actief deel te nemen in de Dorpsfeestcommissie, dan kan dat! Laat het ons weten en sluit gerust aan.

De thema’s van de wagens ontvangen we graag
uiterlijk vrijdag 20 februari 2015.

Als er vragen / opmerkingen zijn aan de Dorpsfeestcommissie, neem dan gerust contact op met Xandra van Zon (tel: 467954) of Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Stichting Kardeel

Gevonden voorwerpen

Zo af en toe wordt er iets vergeten in het bewegingshuis. Teruggevonden voorwerpen  liggen over het algemeen op de tafel bij de ingang van het bewegingshuis. Dit geldt niet voor de  ring die gevonden is afgelopen herfst. Bent u degene die deze ring kwijt is,  dan kunt u contact opnemen met Harjo Hoiting, tel 06-55363842.

School zoekt naam!

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de fusie van de scholen Triangel, de Badde en de Springplank.

Bedenk met ons een naam voor deze nieuwe school.

Nu wordt het vaak “de Veenschool” genoemd, maar dat is een werktitel. De samenwerkende scholen en het bestuur zijn op zoek naar een nieuwe naam.

Hierbij een oproep aan iedereen om te komen met suggesties.

Wie heeft het beste idee voor een pakkende en aansprekende naam!

De opdracht

Bedenk een leuke, originele naam voor de nieuwe school. Schrijf op waarom jij vindt dat de school zo moet gaan heten.

Iedereen mag maximaal drie namen inzenden. Je kunt onderstaand strookje in de stembus of brievenbus deponeren bij een van de drie scholen voor 16 januari 2015. De jury, bestaande uit de MR io, kiest hier 4 namen uit waarop gestemd kan worden. In week 5 ontvangt u een stembiljet  en verdere informatie.

Eén ding is zeker, ben je diegene die de naam bedacht heeft voor de nieuwe school, dan zit daar nog een leuke verrassing aan vast. Wij zijn benieuwd!!

1 Naam nieuwe school:

____________________________________________________________
Motivatie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingezonden door:
____________________________________________________________

2 Naam nieuwe school:

____________________________________________________________
Motivatie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingezonden door:
____________________________________________________________

2 Naam nieuwe school:

____________________________________________________________
Motivatie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingezonden door:
____________________________________________________________

 

note van de redactie, wilt u dit artikel in een pdf bestand afdrukken, klik dan hier