Header

Informatieavond onderhoud wegbeplanting

U heeft een brief ontvangen van de gemeente Aa en Hunze met als onderwerp "Informatieavond onderhoud wegbeplanting langs de Hunzeweg en de Dorpsstraat"

In deze brief wordt u uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Het adres, zoals vermeld in de brief, is echter niet juist.

Het Dorpshuis staat uiteraard niet aan de Menweg 12 maar aan de Dorpsstraat 41.

Op dinsdagavond 16 december a.s. zal de informateavond om 19.00 uur starten en de inloop is vanaf 18.30 uur.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de brief dan kunt u contact opnemen met de heer. E.A. Verdoes Beleidsadviseur groen op nummer 0592-267 835.