Header

Agenda

6 december 2014     Oud Papier Aktie Spes
9 december 2014     Vergadering Landbouwver. Ceres 20.00 uur De Badde
10 december 2014   Kerstavond VIB aanvang 19.00 uur
12 december 2014   VIB Uitje naar Kaarsjesavond Gouda
13 december 2014   Wintermarkt van 16 tot 20 uur Dorpshuis 't Achterhoes
15 december 2014   Inleveren copy voor 18 uur voor volgende EC
18 december 2014   Kerstuitvoering school aanvang 18.30 uur Bew.huis
18 december 2014   Jaarvergadering IJsvereniging 19.30 uur Dorpshuis
27 december 2014   Kerstvolleybal
9 januari 2015          Nieuwjaarsborrel Dorpsbelangen 17-19 uur Dorpshuis
6 februari 2015         Dorpsborrel 
20 februari 2015       Uiterste inleverdatum thema Dorpsfeest
6 maart 2015             Dorpsborrel
10 april 2015              Dorpsborrel
13 en 14 juni 2015    Dorpsfeest Eexterveen

De volgende EC (in de week van 15 december) is de laatste voor de kerstvakantie. Na de kerstvakantie zal de eerstvolgende EC verschijnen in de week van 5 januari 2015.

SPES

Korfbal 

Programma zaterdag 6 december

Korwi C1 - Spes C1
Sportcomplex Stadspark Mr. Stikkerlaan 1a Winschoten
aanvang:         14.25  uur
Auto's fam. Tielman, fam. Wildeboer, fam. J. Meertens                 vertrek:            13.10  uur

Spes F1 - Spes F2
Bewegingshuis    
Aanvang:         10:00  uur
Scheidsrechter Rika Pepping
aanwezig:          9:30  uur

Programma zondag 7 december

Spes 1 - Wêz Handich/DOW 4
Burgemeester Lambershal Annen    
aanvang:         12:00  uur
Auto's in overleg  
vertrek:            11:15  uur

Programma donderdag 11 december 

WSS E2 - Spes E1
Wenakker Sportlaan 4 Oude Pekela  
aanvang:         17:15  uur
Auto's fam. Esschendal, fam. Kuipers  
vertrek:            16:15  uur

Programma zaterdag 13 december 

UDI A1 - Spes A1
De Eendracht Nieuweweg 5 Nijeveen  
aanvang:         16:00  uur
Auto's: fam. De Koog, fam. Kuizenga, fam. Venema
vertrek:            14:30  uur

WSS C2 - Spes C1
Wenakker Oude Pekela  
aanvang:         10:00  uur
Auto's: fam. Kors, fam. Jager, fam. De Jonge
vertrek:              9:00  uur

Spes E1 - WSS E2
Bewegingshuis Eexterveen    
aanvang:         12:00  uur
Scheidsrechter Rika Pepping  
aanwezig:        11:30  uur

Spes F1 - SDO F2
Bewegingshuis Eexterveen    
aanvang:         10:00  uur
Scheidsrechter Nalini van Klaveren  
aanwezig:          9:30  uur

Spes F2 - ROG F1
Bewegingshuis Eexterveen
aanvang:         11:00  uur
Scheidsrechter Rika Pepping  
aanwezig:        10:30  uur

Programma zondag 7 december 

WWMD 1 - Spes 1
Kortezwaag Mientewei 2 Gorredijk
aanvang:         10:30  uur
Auto's in overleg      
vertrek:              9:00  uur

Kerstvolleybal 2014
dit jaar op zaterdag 27 december!

Wie zal dit jaar met de eeuwige roem ervandoor gaan? Het zal ongetwijfeld weer een gezellige en sportieve avond worden. Schrijf een team in bij secretariaat@svspes.nl. Een team bestaat uit zes spelers met ten minste twee dames! De inschrijfkosten van € 5 moet je voldoen op de avond zelf voorafgaand aan de wedstrijden. Alvast bedankt voor het snelle inschrijven, SPES. 

Verloting


De verkopers hebben nog één week de tijd om de laatste loten te verkopen!

Op maandagavond 8 december vanaf 19:00 uur kunnen de lege boekjes met de opbrengst van € 12,50 in de kantine worden ingeleverd.

Direct de vrijdag erna (12 december) vindt om 20:00 uur de trekking plaats in de kantine van Spes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Oud Papier

Voor het laatst in 2014 halen we oud papier op en wel op zaterdag 6 december. Zorg ervoor dat het om 12:00 uur gebundeld bij de weg staat. Helpers zijn Erik Sijtsma en Harry Kerkdijk.

Wij willen alle vrijwilligers die het afgelopen jaar geholpen hebben enorm bedanken voor hun inzet. We hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Binnenkort zal er voor 2015 een nieuw schema verschijnen.

Gymnastiekuitvoering

Op 4 oktober jl was de Gymnastiekuitvoering. Er zijn veel foto's gemaakt. Juf Diana zou het heel fijn vinden als ze foto's van de gymnastiekuitvoering zou ontvangen. Heeft u foto's gemaakt, dan kunt u deze mailen naar Anuschka@svspes.nl. Anuschka zal er voor zorgen dat juf Diana deze foto's zal krijgen. 

Vereniging Dorpsbelangen

Nieuwjaarsborrel

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen heeft wat nieuws bedacht. Het lijkt ons gezellig om maandelijks aan het einde van de week gezellig bij te praten met iedereen die daar zin in heeft tijdens een borrel.

We beginnen met een Nieuwjaarsborrel op vrijdag 9 januari van 17.00 tot 19.00 uur in het Dorpshuis. We proosten graag met u op het nieuwe jaar, dit uiteraard voorzien van lekkere hapjes.

We heten iedereen van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel!!

De eerste maandelijkse Dorpsborrels in 2015 staan gepland voor vrijdag 6 februari, 6 maart en 10 april in het Dorpshuis. Zet het alvast in je nieuwe agenda!

Kap zieke bomen Hunzeweg / Dorpsstraat

Naar aanleiding van een collegebesluit van 11 november j.l. over de bomen langs de Hunzeweg, Dorpsstraat en Gasterenseweg, hebben wij het volgende bericht ontvangen van de gemeente.

Onderzoek bomen
Het college van Aa en Hunze heeft een boomdeskundig bureau opdracht gegeven tot een onderzoek naar de conditie van de bomen langs de Hunzeweg en de Dorpsstraat van Spijkerboor naar Eexterveen tot aan de N33 en bomen aan de Gasterenseweg van Gasteren naar Anderen. De reden voor dit onderzoek is dat aan de bomen te zien is dat deze in slechte conditie verkeren.

Hunzeweg
Langs de Hunzeweg staan voornamelijk essen. Deze bomen zijn aangetast door essentaksterfte en essenbastwoekerziekte.

Gasterenseweg
Langs de Gasterenseweg staan berken, esdoorns en eiken.

Onderzoek
De deskundige heeft naar aanleiding van het onderzoek geadviseerd om de essen aan de Hunzeweg en de Dorpsstraat te kappen. De bomen zijn zo slecht dat herstel uitgesloten wordt. Voor de bomen aan de Gasterenseweg is geadviseerd om de berken en de esdoorns te kappen en de eiken te snoeien.

Informeren
Het college heeft besloten om binnenkort informatieavonden voor aanwonenden te organiseren. Dorpsbelangen en aanwonenden zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Kappen
Het gaat in totaal om circa 1000 bomen langs beide wegen. Omwille van de veiligheid is het noodzakelijk om niet te lang te wachten met het kappen van de bomen.

Zodra het bestuur van Dorpsbelangen meer informatie heeft, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Dorpsfeestcommissie

Dorpsfeest Eexterveen 2015

We constateren dat het aanleveren van de thema’s voor de wagens/ buurten te vroeg komt. Tot nu toe heeft 1 wijk hun thema voor de wagen ingeleverd.

We verzetten de datum voor het aanleveren van de thema’s en ontvangen deze graag uiterlijk vrijdag 20 februari 2015.

De Dorpsfeestcommissie organiseert een centraal overleg voor de aanspreekpunten van alle buurten. Dus noteer alvast in de agenda’s: woensdag 14 januari 2015 om 20.00 uur in het Dorpshuis. Wie de aanspreekpunten ook worden, we zien graag een vertegenwoordiging uit jouw buurt. Voel je je voor jouw buurt alsnog geroepen om actief deel te nemen in de Dorpsfeestcommissie, dan kan dat! Laat het ons weten en sluit gerust aan.

Als er vragen / opmerkingen zijn aan de Dorpsfeestcommissie, neem dan gerust contact op met Xandra van Zon (tel: 467954) of Karen Esschendal (tel: 467966) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Wielervereniging DKS

Kerstbomen- en kerststerrenactie 2014 

De bomen zijn ongeveer 1.50 –1.75 meter hoog en kosten € 9,- ,ze worden geleverd incl. wortels tenzij de vorst dit verhindert.

(Ook zijn er langere bomen tot ongeveer 3,50 meter hoog. Kosten per stuk is €15,- per stuk, maar slecht is beperkte mate leverbaar)

De kerststerren in rood en wit kosten € 3.50 per stuk; indien u 2 stuks koopt, dan kosten die samen € 6.50 en per 3 betaald u € 9.50

Dit jaar zijn er wederom weer midi-kerststerren in rood of wit. Deze kosten € 2,25 per stuk (geen korting bij afname van meerdere planten.)

De bomen en kerststerren bezorgen wij bij u thuis op zaterdag 13 december.

U kunt bestellen door een mail te sturen naar harm.stek@hotmail.com.

Bij bestellen via de mail krijgt u een bevestiging toe gestuurd via de mail.

We hebben een antwoord strookje huis aan huis rond gebracht.

Mocht het strookje niet bij u opgehaald zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met  Harm Stek (bestuurslid) tel. (0598) 468150, of via de bovenstaande mail adres.

IJsvereniging ” Eexterveen”

Aankondiging

Onze jaarvergadering zal worden gehouden op:
donderdag 18 december 2014

In het dorpshuis ’t Achterhoes.     Aanvang 19.30 uur 

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2013
5. Jaarverslag 2014
6. Verslag Penningmeester 2013
7. Verslag Kascommissie 2013
8. Bestuurswijziging / verkiezing
Kandidaat:
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 1 uur schriftelijk voor de vergadering bij het bestuur worden aangemeld
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld

VIB Eexterveen

Op 10 december as. vieren we onze Kerstavond. We beginnen dit keer wat vroeger, namelijk om 19.00 uur en we raden je aan om van tevoren niet te eten. Als je van plan bent om te komen deze avond, vragen we je op te geven voor5 december, zo dat we precies weten hoeveel mensen er komen en daar rekening mee kunnen houden. Je kunt je opgeven bij Annette ( een smsje of appje mag ook) tel. 0638427881.

Verder laten we jullie weten, dat we 21 januari 2015 de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar hebben.

Hopelijk tot 10 december!

Vr gr., het bestuur

Wintermarkt

Op zaterdag 13 december 2014 is er een wintermarkt! Dit is bij en in het dorpshuis  't Achterhoes in Eexterveen vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur.

Kinderen kunnen zich opgeven om een optreden te doen. Hier wordt een programma voor opgesteld (denk bijvoorbeeld aan een muziekact). Hier zijn geen kosten aan verbonden! Ieder kind die een optreden doet, krijgt een gratis suikerspin. Wanneer je je hebt opgegeven neemt Joke Wolting contact met je op. In het schema op school of via 06-23095802 kun je je tot 8 december opgeven.

Landbouwvereniging Ceres

Op 9 december 2014 is onze volgende vergadering in MFC De Badde in Annerveenschekanaal. Aanvang 20.00 uur. 
Er is een spreker van Hempflax, hij zal ons wat vertellen over de toepassingen van vezelhennep. 

De Springplank

De school heeft een nieuwe website. Op www.springplankeexterveen.nl kunt u veel informatie vinden over de school. 

Kerstvoorstelling op school

De kinderen van de basisschool hebben samen met de leerkrachten een voorstelling ingestudeerd. Deze voorstelling wordt op donderdag 18 december a.s. opgevoerd in het Bewegingshuis. Aanvang van de voorstelling is om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen. 

 Column

Een aantal weken geleden werd ik door Vereniging Dorpsbelangen gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven. Pff, dat is makkelijker gevraagd dan gedaan, want ik schrijf liever vóór en over andere mensen. Waarom? Dat zal ik zo meteen uitleggen. Allereerst zal ik mij, voor diegenen die me niet kennen, even voorstellen….Ik ben Annette Botterblom, al bijna 32 jaar lang getrouwd met Bertus en we hebben vijf kinderen (Gijs, Bart, Nienke, Maaike en Marije), vier ‘schoon’kinderen (Manon, Marieanna, Robert en Paul) en twee kleinzoons (Milan en Guus).

Bertus en ik wonen aan de Kruisweg en hebben een varkensbedrijf waar we fokzeugen en vleesvarkens fokken. Eigenlijk twee hele verschillende takken binnen de fokkerij. We houden de varkens natuurlijk onder dak, maar alle dieren zitten in groepshuisvesting, krijgen strooisel en hebben speelgoed in de stallen zodat ze de ruimte en een zo goed mogelijk en diervriendelijk bestaan hebben. Wij doen mee met een keten, waarbij alles heel streng gecontroleerd wordt: de diervriendelijkheid, het voer, goede huisvesting, eventueel gebruik van medicijnen enz. Op die manier kunnen we sterke en gezonde dieren waarborgen. Sommige mensen vragen wel eens of ze in de kraamafdelingen mogen kijken, maar vanwege de rust en om ziekte-insleep te voorkomen, zijn we hier heel voorzichtig mee. Toen de kinderen kleiner waren hielp ik volop mee in de stal, maar tegenwoordig doet Bertus bij de varkens het meeste werk. Ik ben ook ongelooflijk trots op hem, want zeven dagen in de week en minimaal 10 tot 12 uur per dag is hij in de stal te vinden. Dat moet ook wel, want de cyclus van insemineren, geboortes van de biggetjes, schoon spuiten, verplaatsen van dieren (naar bv. de kraamafdelingen als ze moeten biggen) enz., gaat het hele jaar door.

In de loop der tijd ben ik steeds meer ander werk gaan doen. De allereerste jaren, tot dat Nienke werd geboren, was ik naast dat ik boerin was ook werkzaam als dierenartsassistente. Toen de kinderen opgroeiden kwam ik volledig thuis aan het werk. En werk is er bij ons thuis altijd genoeg! Een groot erf om te onderhouden (mijn ‘taak’), net als het huis (ja, ook de buitenboel schilderen), de tuin en niet te vergeten de paardenstallen! Paarden spelen mijn hele leven al een grote rol. Tot dat Marije een jaar of zes oud was, heb ik altijd veel gereden, eerder ook veel spring- en dressuurwedstrijden (leuk om de plakboeken daarvan nog eens te bekijken). Later ben ik me meer en meer toe gaan leggen op de fokkerij van springpaarden. Ook alle drie onze meiden hebben heel intensief wedstrijden gereden en rijden nog steeds, dus onze trailer hobbelt nog steeds regelmatig over de verkeersdrempels in het dorp heen, om naar de springles of een wedstrijd toe te gaan. Een jaar of tien geleden heb ik een opleiding gevolgd om inseminator te worden bij paarden. Al gauw kwam ik op de hengstenhouderij van ‘Tewis en van Kooten’ in Westdorp te werken, waar ik alles deed wat met de fokkerij te maken had: het vangen van sperma bij de hengsten, het laboratoriumwerk, de dekadministratie en natuurlijk het insemineren van de merries.

En ondertussen kreeg ik ook een baantje als trouwambtenaar in de gemeente Aa en Hunze. In eerste instantie zag ik dat meer als een hobby erbij (naast het werk, de paarden, schilderen, tekenen, toneel en cabaret spelen, tuinieren enz.) Maar in de loop van een paar jaar kreeg ik zó veel huwelijken dat het nu, vooral van april tot september (want dan trouwen de meeste mensen), een volledige baan is. En het is het mooi, vrolijk, dankbaar en gezellig werk, want het voelt goed als je een steentje bij kan dragen aan één van de mooiste dagen in een mens zijn leven. En zo kom ik bij ‘het schrijven over anderen’ uit; want van te voren heb ik altijd een gesprek met het bruidspaar en daar probeer ik zo goed mogelijk een passende, persoonlijke toespraak voor te schrijven. Daarnaast knutsel ik altijd een persoonlijk cadeautje voor het bruidspaar (een beschilderd hoefijzer bijvoorbeeld, waarop de namen en de trouwdatum, om ze ‘geluk’ toe te wensen). Al met al een uit de hand gelopen hobby!

Natuurlijk ben ik ook lid van een paar verenigingen in het dorp. De Vibs is een hele gezellige club (we doen er van alles, knutselen, naar de film, bbq, uitjes, fietstochten, lezingen over van alles en nog wat) en ik heb de eer om er al 10 jaar bestuurslid van te zijn. Verder ben ik lid van de toneelvereniging, waar ik penningmeester en schminkster ben en samen met nog een paar (ex) dorpsgenoten speel ik cabaret in ‘Eexterveense Lusten’.

En rond deze dagen zullen veel mensen mij misschien weer onverwachts op bezoek krijgen als ze ‘gelovige’ kinderen hebben, want ik spring al 27 jaar als Zwarte Piet door het dorp rond ( hoewel…ik word ook een dagje ouder en dat springen gaat niet zo heel makkelijk meer:). Ooit ben ik er samen met Joke de Boer mee begonnen (in zelfgemaakte Pietenpakken) en tegenwoordig gaan Marije, Nalini en Annemarie mee op ‘strooitocht’.
Nou, dit was in vogelvlucht mijn verhaal…. Natuurlijk is er nog veel meer, maar ik hoop dat jullie toch een beetje een indruk hebben gekregen wie ik ben en wat ik doe. Ik wens jullie een gezellige Sinterklaas !