Header

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

Op woensdag 27 augustus a.s. wordt een bijzondere ledenvergadering gehouden van Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Reden voor deze bijzondere ledenvergadering is de aanmelding van 7 kandidaten voor het bestuur van Dorpsbelangen! 

Aanvang van de bijzondere ledenvergadering is om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Achterhoes.

Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.

 Agenda:

• 1.    Opening

• 2.    Bestuursverkiezing

De volgende 7 mensen stellen zich hierbij verkiesbaar voor het bestuur van Dorpsbelangen Eexterveen:

Bertus Botterblom

Hilco Bruins

Roelof de Jonge

Karel van Klaveren

Rik Klok

Sharee Venema

Jan Roelof Vos

Deze afvaardiging van mensen zou om een aantal redenen in zijn geheel een mooie toevoeging zijn voor het bestuur van Dorpsbelangen. Als eerste zorgt het aantal mensen voor een noodzakelijke aanvulling van het bestuur. Daarnaast vormen deze mensen gezamenlijk een mooie afvaardiging van het dorp (uit alle ‘windstreken’ afkomstig). En mooi meegenomen is een goede basis richting de organisatie van het Dorpsfeest 2015.

Kom naar deze bijzondere ledenvergadering en laat je stem horen!

• 3.    Rondvraag

• 4.    Sluiting

Als er voorafgaande aan deze bijzondere ledenvergadering nog vragen zijn aan het bestuur, neem dan gerust contact op met Xandra van Zon (tel: 467954), Nalini van Klaveren-Meertens (tel: 468652), Karen Esschendal (tel: 467966) of Jan Roelof Vos (tel: 468464) of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@eexterveen.com

Update verenigingsinfo op de website
Willen alle verenigingen even de op de website aanwezige verenigingsinfo controleren en zorgen dat dit, waar nodig, up-to-date is? Wijzigingen kunnen gemaild worden naar ec@eexterveen.com
Bij voorbaat dank namens de redactie. 

Volgende EC
De volgende reguliere Eexterveense Courant wordt volgende week bezorgd. Copy kunt u tot maandagavond 25 augustus 2014, 18 uur aanleveren via ec@eexterveen.com. 

---