Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

EC niet door alle abonnee's ontvangen.

Door een storing in het e-mail verkeer heeft niet iedereen de EC van afgelopen maandag ontvangen.

Waarschijnlijk hierdoor is de copy van het Klein Genoegen ook niet ontvangen bij de redactie. Deze is nu bijgevoegd.

Het is mogelijk dat u deze EC voor de tweede keer in uw mailbox vindt.

Onze excuses hiervoor.

Agenda

9 december 2019 de EC verschijnt 

11 december 2019 Kerstuitje en filmavond VIB's

12 december 2019 Tiny Schuiling in de huiskamer

13 december 2019 Dorpsborrel

14 december 2019 Oud papier actie

18 december 2019 Jaarvergadering ijsvereniging

22 december 2019 de EC verschijnt 

De agenda is  volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: goed nieuws over bushalte Hilte, glasvezel nieuws, stemmen voor het dorpscentrum en nog veel meer!

LET OP! In verband met de feestdagen verschijnt de EC een dag eerder!!!

De volgende EC verschijnt op 22 december 2019. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop  van deze courant).

De eerste EC van 2020 verschijnt op 13 januari.

Nieuws uit het Dorp.

De kerstboom is geplaatst en de lichtjes branden 

Wij nodigen alle inwoners uit om te  helpen deze boom te versieren met zelfgemaakte kerstboom versiering . 

Oude jaar viering zal weer plaatsvinden op 31 december achter het dorpscentrum voor jong en oud.

Vooraankondiging:

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Eexterveen nodigt u uit voor een thema avond “VEILIG VERKEER” In samenwerking met de politie en veilig verkeer krijgen we uitleg over nieuwe verkeersregels en borden. Hoe vaak vragen we ons af “wat is dit voor een bord”? Hoe moeten we handelen in het steeds drukkere verkeer en omgaan met nieuwe regels. Een leerzame avond waar we veel van kunnen opsteken. Het is de bedoeling de avond in december of januari te organiseren in ons dorpshuis. Zodra de datum bekend is vermelden wij dit in de Eexterveensche krant. Wij verheugen ons op uw komst. 

Hartelijke groet, 

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen.

Bushalte Hilte

Dorpsbelangen heeft zich samen met meerdere dorpsbewoners hard gemaakt voor het behoud van de bushalte op de Hilte onderstaande reactie is hier uit voort gekomen:

Samen met Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze en Qbuzz zijn we nog in overleg over realisatie van haltes voor de nieuwe Qliner 310 bij De Hilte. Tot realisatie van deze nieuwe haltes hebben wij in overleg met Qbuzz besloten een tijdelijke buslijn 77 op schooldagen te laten rijden van P+R Gieten via De Hilte naar Bareveld. Deze lijn zal tijdens de spitsuren rijden. Reizen met lijn 77 kan met alle reguliere vervoersbewijzen, zoals de OV-chipkaart op saldo en het sterabonnement. Buiten de momenten dat De Hilte wordt bediend, bestaat de mogelijkheid een hubtaxi te reserveren. Voor de hubtaxi hebben wij een compensatieregeling zodat u hier niet meer voor hoeft te betalen dan normaal met de bus. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden via de volgende link: https://www.qbuzz.nl/gd/actueel/laatste-nieuws/XdewfxIAAAlOTykp/compensatieregeling-hubtaxi

De vertrektijden van buslijn 77 zijn bijgevoegd. Omdat deze buslijn op het laatste moment is geregeld, is deze lijn niet in de online reisplanners opgenomen.

Stand van zaken glasvezel

We hebben website gemaakt over het overstappen naar glasvezel en een andere provider. De website is te vinden op de website van Eexterveen, http://www.eexterveen.com/glasvezel-eexterveen/ of rechtstreeks http://www.glasvezeleexterveen.nl/

Deze website is puur informatief en is gemaakt met de kennis die wij voorhanden hebben. 

De aanleg van het glasvezel netwerk ligt iets achter op schema en zoals het eruit ziet zullen wij in juni 2020 allemaal aangesloten zijn (dit was eerder april 2020), het schouwen zal in  januari/februari gebeuren, hierover krijgt u per post bericht.

Verslag Feestelijke uitreiking glasvezeldonaties aan Drentse Dorpsbelangen

Namens stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC) reikten op 27 november j.l. Meindert Krijnsen (Voorzitter DGC), Eddy Veenstra (Directeur RENDO) en Piet Grootenboer (directeur Glasvezel buitenaf) cheques uit aan maar liefst 38 verenigingen in Noordoost Drenthe. Alle dorpen waren vertegenwoordigd om de donatie feestelijk in ontvangst te nemen.

Tijdens de lopende glasvezelcampagne in Noordoost Drenthe en Annen eind vorig jaar beloofde Glasvezel buitenaf de 38 deelnemende dorpen een donatie van 5 euro per afgesloten abonnement. Gisteravond was het mooie moment daar en maakte DGC, met aan hun zij Glasvezel buitenaf en RENDO, de toegekende bedragen per dorp bekend.

Meindert Krijnsen van het Drents Glasvezel Collectief vertelt enthousiast: “Het is bijzonder dat we vandaag deze bedragen mogen overhandigen aan alle betrokken dorpsverenigingen. Onder het motto “één voor allen en allen voor één” hebben zij zich de afgelopen vijf jaar enorm ingezet voor glasvezel in hun dorp. De leefbaarheid in de dorpen was hierin één van de belangrijkste drijfveren. Zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers in de dorpen was dit project nooit een succes geworden! Om hen te bedanken mochten wij vandaag de cheques, beschikbaar gesteld door Glasvezel buitenaf, overhandigen. De maatschappelijke betrokkenheid van Glasvezel buitenaf wordt enorm gewaardeerd!”

Bijdrage aan leefbaarheid en sociale samenhang

De drijvende kracht achter het glasvezelinitiatief in Drenthe is DGC. Ook voor het spekken van de dorpskassen hebben zij zich hard gemaakt en mede dankzij hun enorme inspanningen zijn vandaag de cheques overhandigd. Piet Grootenboer licht toe: “Glasvezel levert een heel belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit van dit gebied. Noordoost Drenthe is met de komst van glasvezel klaar voor de toekomst. Maar ook door deze dorpsdonaties leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid en versterken we de sociale samenhang in de Drentse dorpen. Een rol die wij zonder DGC niet hadden kunnen vervullen op de manier zoals dat nu is gegaan. DGC heeft zich vanaf de allereerste minuut enorm ingezet en ook tijdens de aanlegfase blijven zij enorm betrokken.

Eddy Veenstra is ook blij met de donaties die zijn gedaan. “Het was een mooi moment gisteravond in Grolloo. De cheques zijn vol enthousiasme in ontvangst genomen. Het is mooi dat we op deze manier alle vrijwilligers kunnen bedanken en ook nog eens een bijdrage leveren aan de dorpen en wijken. Top dat de aanleg van glasvezel en snel internet wordt gekoppeld aan leefbaarheid en de ontwikkeling van het platteland.’’

Dorpsborrel

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aan schuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. Opgave is noodzakelijk er is een maximale capaciteit en vol is vol.

Wijzigingen voorbehouden.

Stichting dorpscentrum

Dorpscentrum en ‘Onze toen’ vallen in de prijzen

Verdient ‘Onze toen’ 1.500 euro? Breng dan je stem uit!

Ken je dat stukje terrein achter ons Dorpscentrum? Dat is het afgelopen
jaar zo anders en zo mooi geworden. Van een troosteloze lap grond zijn we
naar een mooie ‘toen’ gegroeid, met een (nu nog kale) moestuin en
verlichting, een groot groen graslaken en heel veel bloemen, bomen en
bankjes. Daar is door een aantal vrijwilligers heel hard aan gewerkt. Met
‘Onze toen’ doen we mee aan Kern met Pit, een initiatief van KNHM. Op 18
januari 2020 gaan we ons project pitchen aan de vakjury. Daarnaast is er een publieksjury. En dat ben jij! Stem op ons project en dan winnen we misschien €1.500,-.

Ga naar <http://www.kernmetpit.nl> www.kernmetpit.nl en stem!

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxfW7IA_oH8heDKdlWBy7mbFVkZ7hCGL 
HmtfhHAzgq2e6kA/viewform> Via deze link ga je naar het online stemformulier.
Vul je mailadres in, vink Drenthe aan en dan ‘Onze toen’. Je mag 1x per
mailadres stemmen. Heb je meerdere mailadressen? Dan kun je ze allemaal gebruiken!

Deel de link met vrienden, familie, buren en kennissen en vraag ze op ‘Onze toen’ te stemmen. Alvast hartelijk dank!

We zijn een ‘Parel van het platteland’

We hebben ook meegedaan aan de P10 / Henk Aalderink-prijs 2019. Deze
verkiezing gaat op zoek naar de ‘Parels van het platteland’. En het
Dorpscentrum Eexterveen is samen met ‘Onze toen’ een van de 20 pareltjes.
Helaas is ons initiatief niet de winnaar van de Henk Aalderink-prijs 2019.
We zijn wel opgenomen in de TOERISTISCHE ROUTE VAN PLATTELANDSPARELS. Kijk hier voor de routekaart
<https://p-10.nl/wp-content/uploads/2019/11/P10_routekaart_Parels-van-het-Platteland.pdf> en het boekje <https://p-10.nl/wp-content/uploads/2019/11/P10_boekje_Parels.pdf> wat
erbij hoort. Enkele zinnen uit het boekje: …Met ontelbare vrijwilligersuren,
crowdfunding en subsidies is er een ware parel ontstaan vanuit de gedachte
‘wij geven geen krimp’…… Wat een samenwerking en energie in Eexterveen!

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.

Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn. 

Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!

Op donderdag 12 december komt Tiny Schuiling vertellen over voetreflexzonetherapie.

Op donderdag 19 december is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Op donderdag 26 december en 2 januari is er geen Huiskamer.

Programma korfbal 9 dec t/m 22 dec 2019

Zaterdag 14 dec   Aanvang 10.15 u      Roda 70 D1 -Spes D1

Brede School Noord Delfzijl

Zaterdag 14 dec   Aanvang 14.05 u      Elko C2 -Spes C1

De Brug Elim

Zondag 15 dec    Aanvang 10.00 u       HHCombi 1 -Spes 1

Borkerkoel Westerbork

 

VIB Eexterveen

Woensdag  11 december film avond .

Aanvang deze de film  avond 19.45 uur.

Het bestuur

Op woensdag 11 december organiseert de reiscommissie het jaarlijks kerst uitje! 

Wil  je ook mee?

Dit jaar gaan we naar Assen en Vries, na afloop gaan we eten in ons Dorpscentrum.  
Opgave kan tot 5 december bij Aly of Tineke.  

Nieuws van 

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Woensdag 15:00 – 22:00

Donderdag 12:00 – 22:00

Vrijdag 12:00 – 22:00

Zaterdag 12:00 – 22:00 

Zondag 12:00 – 22:00

 Aankomende vrijdag is er weer een dorpsborrel. Er zijn nog maar een paar plekjes vrij. We starten vanaf 17.30 met de borrel en aansluitend om 18.30 hebben we een ‘feestelijke maaltijd’.
Op 20 december en tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten.Op 31 december starten we met gluhwein en heerlijke oliebollen en appelflappen. Daarna zijn we oudejaarsavond open vanaf 23.00 uur. En proosten we samen met dj Bernd op het nieuw jaar. 

Een feestelijke mededeling !

In 2015 is de kameleon gestart met 112 leerlingen.

De verwachting was dat het aantal leerlingen zou afnemen.

Daarom is er destijds gekozen voor het plaatsen van twee semipermanente lokalen.

Nu blijkt, tegen de verwachting in, dat het aantal leerlingen van de Kameleon al jaren stabiel is. De Kameleon heeft een regio functie gekregen. De leerlingen komen uit veel plaatsen in de omgeving.

Ook de peuterspeelzaal, kinderopvang en SPES zijn gehuisvest in een semipermanent gebouw.

 Door een werkgroep is daarom een startnotitie opgesteld om permanente ver- of nieuwbouw op te nemen in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Aa en Hunze.

In deze werkgroep hebben de medezeggen-schapsraad, gebruikers en beheerders van de gezamenlijke accommodatie basisschool, kinderopvang, Spes en bewegingshuis zitting.

Deze gezamenlijke inspanning heeft succes gehad, want tijdens de presentatie van het Integraal Huisvestingsplan, veertien dagen geleden, bleek dat de ver-  of nieuwbouw van de Kameleon als prioriteit werd genoemd.

 Afgelopen donderdag. 28 november, is het Integraal Huisvestingsplan, ook door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het was geweldig om te horen dat alle fracties de voorgestelde ver-/ of nieuwbouw van de Kameleon omarmden! Ja zelfs pleitten voor een snelle aanpak!

 Vanaf februari 2020 gaat de huisvestingsgroep beginnen met het maken van plannen voor een gemeenschappelijk gebouw in Eexterveen.

 We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

IJsvereniging ” Eexterveen

 Onze jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 december 2019. In het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur .

 Agenda:

Opening door de Voorzitter

 Ingekomen stukken

 Mededelingen 

 Notulen jaarvergadering 2018

 Jaarverslag  2019

 Verslag penningmeester 2018

 Verslag kascommissie 2018

 Bestuursaangelegenheden  

 Rondvraag

 Sluiting

Jan's proatie

Spes 2e gedeelte; nu de afdeling korfbal.

Had ik het in mijn vorige column over de afdeling gymnastiek van onze sportvereniging Spes; dit keer is de afdeling Korfbal aan de beurt. Ik kan mij nog herinneren dat in 1957 de heren de Jong en Hovinga, leraren van de ULO in Gieten, ons enthousiast kwamen maken voor het spelletje korfbal. Dat gebeurde op het sportveld dat toen al achter de school lag. Een en ander werd gestimuleerd door het bestuur van Spes en kon worden ondergebracht bij de gymnastiekvereniging die toen werd omgedoopt tot sportvereniging.  Ook het hoofd der school Meester Lutter was een grote stimulator van de korfbalsport in Eexterveen. Het spel werd immers gepeeld door jongens en meisjes en je hoefde van elk maar 6 te hebben; een uitkomst voor zo’n klein dorp. Gezegd moet worden dat de meeste jongeren van Eexterveen gingen korfballen en er waren toen ook zelfs twintigers die het korfbalspel gingen leren. We speelden dichtbij maar ook wel ver weg, b.v. in Erica kan ik mij herinneren. En meestal op de fiets er naar toe. Als de tegenstander heel ver weg was werd soms een bus ingehuurd. Later ging het vervoer per auto. In het begin waren het niet altijd prachtige gladde sportvelden waar we op speelden. Bij UDI in Klijndijk werden in het weiland tegenover “de Zietak” eerst de koeienflatten verwijderd en dan kon er pas worden gespeeld. In het begin werd er op het veld in drie vakken gespeeld. Een aanvallers vak, een midden vak en een verdedigings vak. Na 2 doelpunten wisselde je van vak. De seriedagen waren altijd hele gezellige dagen en niet alleen in seriewedstijden werd er door Spes gewonnen; ook in de reguliere wedstrijden was Spes altijd een geduchte tegenstander; sommige heren waren zowel beroemd als berucht. Werd er in het begin alleen buiten gespeeld, later werden er in de veilinghallen of in de Prins Bernhardhoeve wedstrijden georganiseerd. Of in een sportzaal in Emmen; ik kan mij herinneren dat ik daar met m’n vrienden op de fiets naar toe ging om te kijken. Om de contacten te onderhouden en op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de club werden er in het dorpshuis van de nieuwe school contactavonden gehouden. Nee, niet in een café, want drank en sport gaan niet samen. Dat wil niet zeggen dat de sporters zich daar altijd aan hielden. Na afloop van de contactavond werd vaak de kroeg nog even opgezocht. Maar als Spes kampioen werd, moest dat ook worden gevierd met een feestje. Maar er werd ook een feestje georganiseerd als we net niet degradeerden of juist wel. Er was in die tijd altijd wel een reden voor een feest. Dan klonk altijd het lied dat Willem Broeksma had gemaakt. “Spes ga zo door, zingen wij te saam met heel het koor. Wij zijn matadoor en we staan er altijd heel goed voor. Maar pas toch op, dat je steeds blijft aan de top. Want kom je eenmaal onderaan, is het gauw met Spes gedaan”. 

Ik kan nog wel even doorgaan met verhalen, maar de oprichting van Spes is een zegen geweest voor het dorp. Op sportief gebied, maar ook voor je conditie, je leert samen te werken, het schept verbroedering en vriendschap, je leert omgaan met kritiek, etc. etc. 

Dat kon toen en kan nu nog allemaal in het dorpje Eexterveen.

Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.