Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

25 november 2019 de EC verschijnt 

28 november 2019 Marga Speelman bij de koffiemorgen

5 december 2019 Sinterklaas

9 december 2019 de EC verschijnt 

De agenda is  volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: veel aankondigingen voor de decembermaand en nog veel meer.

De volgende EC verschijnt op 9 december 2019. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop  van deze courant).

Nieuws uit het Dorp.

Met de kerst zal er weer een grote dennenboom voor het dorpscentrum worden geplaatst er wordt nog gezocht naar een passende boom. Wie er een beschikbaar heeft kan zich melden bij een bestuurslid. 

Degene die de boom mee wil helpen versieren met zelfgemaakte kerstboom versiering nodigen wij uit om dit vooral  te doen.

Oudejaarsviering zal weer plaatsvinden op 31 december achter het dorpscentrum voor jong en oud. 

KOFFIEMORGENS iedere donderdagmorgen vanaf 9.30 uur.

Het is voor alle inwoners van Eexterveen  en om de twee week is een special er is dan een lezing of een spreker meer kunt u lezen in deze EC

Oproep voor een COLUMN 

De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe inwoners op Eexterveen komen wonen. Wij nodigen jullie uit om een Column te schrijven voor de Eexterveensche courant u kunt column insturen naar  jan.vos@wxs.nl Ook een verhaal of belevenis is ook welkom.

Vooraankondiging

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Eexterveen nodigt u uit voor een thema avond “VEILIG VERKEER” In samenwerking met de politie en veilig verkeer krijgen we uitleg over nieuwe verkeersregels en borden. Hoe vaak vragen we ons af “wat is dit voor een bord”? Hoe moeten we handelen in het steeds drukkere verkeer en omgaan met nieuwe regels. Een leerzame avond waar we veel van kunnen opsteken. Het is de bedoeling de avond in december of januari te organiseren in ons dorpshuis. Zodra de datum bekend is vermelden wij dit in de Eexterveensche krant.

 Wij verheugen ons op uw komst.

 Hartelijke groet, 

 Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen

Dorpsborrel

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aan schuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. Opgave is noodzakelijk er is een maximale capaciteit en vol is vol.

Wijzigingen voorbehouden.

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.

Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn. 

Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!

Op donderdag 28 november komt Marga Speelman ons van alles vertellen over uilen. En met name over de uilen die op hun erf en boerderij leven.

Op donderdag 5 december is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Op donderdag 12 december komt Tiny Schuiling vertellen over voetreflexzonetherapie.

Programma korfbal van 25 November t/m 8 December 2019 Zaterdag 30 November 2019 

Spes C1-WSS C1 Aanvang 11.00 uur vertrek 10.15 uur Burgemeester Lambertshal Annen Scheidsrechter Harjo 

Zondag 1 December 2019 Spes 1- Korvesta 1 Aanvang 12.10 Burgemeester Lambertshal Annen 

Zaterdag 7 december 2019 Spes D1 - Dio D1 Aanvang 10.00 Bewegingshuis Eexterveen Scheidsrechter Rika 

Zondag 8 December 2019 Spes 1 - Samen een 1 aanvang 20.00 uur Sporthal de Zwet Zuidlaren 

 

VIB Eexterveen

Woensdag  11 december film avond .

Aanvang deze de film  avond 19.45 uur.

Het bestuur

Op woensdag 11 december organiseert de reiscommissie het jaarlijks kerst uitje! 

Wil  je ook mee?

Dit jaar gaan we naar Assen en Vries, na afloop gaan we eten in ons Dorpscentrum.  
Opgave kan tot 5 december bij Aly of Tineke.  

Nieuws van 

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Woensdag 15:00 – 22:00

Donderdag 12:00 – 22:00

Vrijdag 12:00 – 22:00

Zaterdag 12:00 – 22:00 

Zondag 12:00 – 22:00

Je mag weer je schoentje komen zetten!

Je mag weer je schoentje komen zetten in ’t Klein Genoegen. Dit kan je eigen schoen zijn, een zelfgemaakte schoen of een versierde schoen. De mooiste schoen krijgt een speciaal cadeautje van de Sint en zijn Pieten. 

Van 20 t/m 27 november mag je je schoen brengen voorzien van naam en leeftijd. Vanaf 28 november kun je je schoen weer halen en misschien……..zit er wel iets lekkers in!!!!!

 

IJsvereniging ” Eexterveen

 Onze jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 december 2019. In het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur .

 Agenda:

Opening door de Voorzitter

 Ingekomen stukken

 Mededelingen 

 Notulen jaarvergadering 2018

 Jaarverslag  2019

 Verslag penningmeester 2018

 Verslag kascommissie 2018

 Bestuursaangelegenheden  

 Rondvraag

 Sluiting

DKS

Kerstbomen, kerststerren en kerststollen actie DKS 2019

Ook dit jaar organiseert DKS de verkoop van kerstbomen, kerststerren en kerststollen.

De volgende artikelen zijn te koop:

• Kerstbomen (1,5-1,75m)  a  € 10,00 

• Kerstbomen in pot (0,8-1m)  a  € 9,50   

• Nordman gezaagd (1,5-1,75m)  a  € 17,00     

• Kerststerren* rood en wit a  € 3,50ps   (2st € 6,5 / 3st € 9.5)

• Kerststerren* Midi rood en wit  a  € 2,25  

• Kerstollen a  € 3,75

* (prijs onder voorbehoud)

Noot 1: Kerstbomen groter dan 3m a € 15,00, zijn zonder wortel in beperkte mate leverbaar

Noot 2: Nordman kan ook op aanvraag langer, kosten onder voorbehoud

Bezorging van de bestelling vindt plaats bij u thuis op zaterdag 7 december.

U kunt bestellen door de onderstaande strook in te vullen en klaar te leggen. 

Voor zondag 22 november komen wij langs om de strookjes op te halen.

Mocht het strookje niet bij u opgehaald zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met bestuurslid W. Habets Menweg 12 Tel. 0598-467804 of per mail via wil.habets@planet.nl

N.B. Wilt u uw bestelling zo spoedig mogelijk doorgeven?

Jan’s praotie.

Spes, afdeling gymnastiek..

Nog wat nostalgie.

De sportvereniging Spes is op 28 juli 1938 opgericht als gymnastiek-vereniging. 

Tegenwoordig kun je heel veel sporten bij Spes beoefenen. Naast gymnastiek, korfbal badminton, tennis, volleybal, Jeu de Boules zelfs freerunning, wat dat ook mag zijn.

Maar 81 jaar geleden was de vereniging louter bestemd voor de jongere jeugd; later kon ook de oudere jeugd hieraan deelnemen.

Maar tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat wanneer een lid ging trouwen, het lidmaatschap werd opgezegd.

De gymnastieklessen vonden plaats in de school die er van 1884 tot 1957 heeft gestaan. Deze school had 3 lokalen waarvan er toen 2 in gebruik waren. Na schooltijd en ’s avonds werd er in dat derde lokaal gymnastiekles gegeven. 

Daarvoor was er een speciale vloer ingelegd, waren er wandrekken in aangebracht en werden de nodige gymtoestellen aangeschaft. 

Toen in 1957 de school werd afgebroken werd de vloer verplaatst naar de vrijstaande landbouwschuur van Jan Hoving (café) die naast de school stond.  Er werden stropakken om de vloer heen gezet en dekkleden opgehangen en de heer Knigge, leider in die dagen, gaf daar dan les. Ook in de koude winter; dat kon toen allemaal! 

Dat heeft geduurd tot 1958 toen het, van de materialen van de oude school gebouwde, sportgebouw in gebruik werd genomen. 

Tot die tijd werden elk jaar in maart op 2 achtereenvolgende zaterdag-avonden gymnastiekuitvoeringen gehouden. Het ene jaar in café de Wit, het andere jaar in café Poelman. Het hele huis, kamers, zolder en de schuren waren dan in gebruik als kleedruimte en opslag van materialen. 

Toen het sportgebouw klaar was werd daar de uitvoering gehouden en was er voldoende ruimte om het in een keer te doen.  

Die avonden begonnen steevast met “Groet van de vaandel” en daarna “’t Gymnastenlied”.

Er werd niet alleen geturnd maar in de zomermaanden werd er ook aan atletiek gedaan.

Er werden sportdagen georganiseerd en ook deelgenomen aan sportdagen in andere dorpen. 

Groot was altijd de strijd tussen de kleine dorpen van de gemeente Anloo. Eexterveen won vaak de beker. Eext en Annen streden tegen elkaar.

Ook werd er, de zondag na de TT,  in Assen deelgenomen aan de z.g. TT mars. In colonne werd dan een afstand van 25 km gelopen. En op de fiets naar Assen heen en terug.

Ook kan ik mij nog goed herinneren dat wij naar Wildervank gingen om estafette wedstrijden te lopen van 4 x 400 meter.

Om de kas te spekken werden allerlei acties op trouw gezet. 

Als jonge jongens hadden wij het altijd druk met het oud papier in het schuurtje achter de oude school. 

In de herfst gingen wij bij de boeren “eerappels krabben” en men kon meedoen aan de toto. Later werden er nog rookworsten ingepakt en werden boeldagen gehouden met bestuurslid Jan Hoving (café) als paander en allemaal om de kas te spekken.

De volgende keer maar verder over de afdeling korfbal. Ja, ja, er is, maar er was toen ook al altijd veel reuring in  Eexterveen.  

Waar een klein dorp groot in kan zijn.

 

Jan Venema. 

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur blijft kunstvakdocenten inzetten bij lesuitval door lerarentekort

Er is een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, waardoor groepen kinderen regelmatig naar huis gestuurd worden. Afgelopen schooljaar onderzocht het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur daarom samen met Stichting PrimAH (voor openbaar onderwijs) of het inzetten van kunstvakdocenten tijdens lesuitval een oplossing kon bieden. Dit bleek een succes, en vanaf 1 november breidt de samenwerking zich uit met scholenorganisaties Plateau Integrale Kindcentra en Kits Primair. Het project wordt praktisch ondersteund met de Vervangings Manager app van Top Drenthe Kamer Noord.

Het ICO zorgt voor het vullen en onderhouden van een pool van ervaren en flexibele kunstvakdocenten. Deze docenten ontwikkelen lessenseries voor alle bouwen. De kunstlessen staan niet op zich, maar zijn duidelijk gekoppeld aan kernvakken of het thema waar een school mee werkt. Lesdoelen en kunsttechnieken worden gecombineerd, bijvoorbeeld door het koppelen van animaties maken aan taalles, het leren over geschiedenis door middel van druktechnieken of informatie verwerken in beweging en dans. Daarnaast worden de kunstvakdocenten voorbereid op het verzorgen van een volledige lesdag. Op deze manier krijgen kinderen toch zinvol onderwijs en komen ze extra in aanraking met kunst en cultuur.

Scholen kunnen verschillende vormen van inzet kiezen. De kunstvakdocent kan ingezet worden in een zogenaamde carrousel, hij of zij wordt dan gedurende een uitvaldag ingezet in verschillende klassen en wisselt af met de overige vaste leerkrachten van een school. De school kan er ook voor kiezen om de kunstvakdocent gedurende een uitvaldag voor één klas te zetten. Het inzetten verloopt via de Vervangings Manager app van Top Drenthe Kamer Noord. Scholen geven hierin aan wanneer zij (structureel of incidenteel) uitval hebben en kunstvakdocenten geven hierin hun beschikbaarheid door. Top Drenthe zorgt voor het matchen van de school en docent. 

Het inzetten van kunstvakdocenten gebeurt op initiatief van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, een advies-, netwerk- en projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in Drenthe. Zij werken hierbij nauw samen met Stichting PrimAH, Plateau Integrale Kindcentra, Kits Primair en Top Drenthe Kamer Noord. Kijk op www.ico-kunstencentrum.nl/invalpool voor meer informatie.