Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

11 november 2019 de EC verschijnt 

20 november 2019 VIB's

24 november 2019 winterfair

25 november 2019 de EC verschijnt 

De agenda is  volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: werkzaamheden aan de Dorpsstraat, nieuwe activiteiten bij de koffiemorgens en nog veel meer.

De volgende EC verschijnt op 25 november 2019. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop  van deze courant).

Nieuws uit het Dorp.

Met de kerst zal er weer een grote dennenboom voor het dorpscentrum worden geplaatst er wordt nog gezocht naar een passende boom. Wie er een beschikbaar heeft kan zich melden bij een bestuurslid. 

Degene die de boom mee wil helpen versieren met zelfgemaakte kerstboom versiering nodigen wij uit om dit vooral  te doen.

Oudejaarsviering zal weer plaatsvinden op 31 december achter het dorpscentrum voor jong en oud. 

KOFFIEMORGENS iedere donderdagmorgen vanaf 9.30 uur.

Het is voor alle inwoners van Eexterveen  en om de twee week is een special er is dan een lezing of een spreker meer kunt u lezen in deze EC

Oproep voor een COLUMN 

De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe inwoners op Eexterveen komen wonen. Wij nodigen jullie uit om een Column te schrijven voor de Eexterveensche courant u kunt column insturen naar  jan.vos@wxs.nl Ook een verhaal of belevenis is ook welkom.

Vooraankondiging

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Eexterveen nodigt u uit voor een thema avond “VEILIG VERKEER” In samenwerking met de politie en veilig verkeer krijgen we uitleg over nieuwe verkeersregels en borden. Hoe vaak vragen we ons af “wat is dit voor een bord”? Hoe moeten we handelen in het steeds drukkere verkeer en omgaan met nieuwe regels. Een leerzame avond waar we veel van kunnen opsteken. Het is de bedoeling de avond in december of januari te organiseren in ons dorpshuis. Zodra de datum bekend is vermelden wij dit in de Eexterveensche krant.

 Wij verheugen ons op uw komst.

 Hartelijke groet, 

 Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen.

 

Onderhoud aan de Dorpsstraat

Zoals bekend mag zijn, heeft de rijbaan van de Dorpsstraat tussen de bebouwde komgrens en De Hilte ernstige schade. Deze schade is ontstaan door inklinking van de ondergrond ten gevolge van de droge zomerperiode van 2018. Na diverse onderzoeken en monitoring blijkt, dat er twee locaties zijn waar de wegconstructie volledig is bezweken. Deze twee locaties betreft het gedeelte tussen Elzenmaat en huisnummer 77 en het gedeelte tussen huisnummer 88 en 84.

In dit bericht informeer ik u over herstelwerkzaamheden.

Wat gaan we doen.

Van de rijbaan tussen de bebouwde komgrens Eexterveen en De Hilte wordt de bovenste 8 centimeter asfalt verwijderd. Op de genoemde twee locaties waar de rijbaan is bezweken wordt het asfalt volledig verwijderd. Nadat beide locaties voorzien zijn van een nieuwe laag asfalt wordt hierover een asfaltwapening aangebracht. De totale rijbaan wordt daarna voorzien van twee nieuwe lagen asfalt. De aanwezige strook betonnen graskeien langs de rijbaan wordt opnieuw aangebracht.

De werkzaamheden worden namens de gemeente uitgevoerd door Wegenbouwbedrijf De Wilde BV uit Groningen in de periode vanaf vrijdag 8 november tot en met vrijdag 29 november 2019.

Vrijdag 8 november wordt het asfalt gefreesd waarna in week 46 (11 t/m 15 nov.) het asfalt en de wapening worden aangebracht. De resterende twee weken worden gebruikt om de inritten en goten bij te straten en de betonnen grasstenen opnieuw aan te brengen. 

Overlast

Helaas ontkomen we er niet aan dat de uitvoering overlast geeft. Zowel voor het dorp als voor de direct aanwonenden. Tijdens de gehele uitvoering wordt de rijbaan afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid.

Met name tussen vrijdag 8 november en vrijdag 15 november zijn de woningen/bedrijven minder goed bereikbaar. Gedurende deze periode kunnen de aanwonenden met hun auto niet of slecht bij hun woning parkeren. We zijn ons er van bewust dat dit voor de aanwonenden lastig en vervelend is.

Voor het parkeren verwijzen we de aanwonenden naar de carpool parkeerplaats bij de N33, parkeermogelijkheden in het dorp en worden er rijplaten gelegd in de berm van de Elzenmaat.

 De hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer) en de huisvuil ophaaldienst worden door ons geïnformeerd.

 De aanwonenden zijn inmiddels door ons schriftelijk geïnformeerd over de komende werkzaamheden. Mocht de afsluiting tot directe problemen leiden, dan gaan we deze in goed overleg met de betrokkene zo goed mogelijk oplossen.

 Vragen

Heeft u over dit bericht nog vragen?  Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Theo Kroeze

 Beleidsadviseur wegen  Gemeente Aa en Hunze

Dorpsborrel

 

 Wie wil kan vanaf 18.30 uur aan schuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. Opgave is noodzakelijk er is een maximale capaciteit en vol is vol.

Wijzigingen voorbehouden.

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.

Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn. 

Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!

Op donderdag 14 november zal er door de historische vereniging van Eexterveen een film en diverse foto’s worden vertoond. De film gaat over het vernieuwen van de Dorpsstraat in 1983/1984.

Op donderdag 21 november is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Op donderdag 28 november komt Marga Speelman ons van alles vertellen over uilen. En met name over de uilen die op hun erf en boerderij leven.

VIB Eexterveen

Woensdag  20 November gaan we samen eten.

Graag willen we weten wie mee eet.

Aanvang deze avond om 18.30 uur.

Opgave bij:

Willie    468292

Marga   468431

Hillie     468464

 

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

24 november: Winterfair 2019

Sinterklaas en Kerstmis zijn in aantocht: cadeautjesmaand. Dus kom shoppen op de gezellige winterfair in het Dorpscentrum. Op zondag 24 november van 11.00 tot 16.00 uur. En neem je buren, familie en vrienden mee!

Naast allerlei leuke winter- en kerstartikelen is er ook veel lekkers te koop. De stichting bakt knieperties en organiseert een verloting met leuke artikelen. #kerststukjes #thee #worsten #vogeltaarten #decoraties #sieraden #chocola #kerstkaarten #winterstukjes #lichtjes #snert #verloting #kerstballen #knuffels

 

Nieuws van 

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Woensdag 15:00 – 22:00

Donderdag 12:00 – 22:00

Vrijdag 12:00 – 22:00

Zaterdag 12:00 – 22:00 

Zondag 12:00 – 22:00


Speciale openingstijden

Vrijdag 22 november zijn wij gesloten. 

 In de aankomende periode vinden er weer een paar besloten feesten plaats, hierdoor is er geen mogelijkheid om te eten van de kaart of patat te bestellen. Kijk op www.kleingenoegen.nl /agenda voor speciale openingstijden en besloten feesten.

Je mag weer je schoentje komen zetten!

Je mag weer je schoentje komen zetten in ’t Klein Genoegen. Dit kan je eigen schoen zijn, een zelfgemaakte schoen of een versierde schoen. De mooiste schoen krijgt een speciaal cadeautje van de Sint en zijn Pieten. 

Van 20 t/m 27 november mag je je schoen brengen voorzien van naam en leeftijd. Vanaf 28 november kun je je schoen weer halen en misschien……..zit er wel iets lekkers in!!!!!

 Winterfair

Ook wij staan dit jaar weer op de winterfair. Je kunt bij ons terecht voor een heerlijk goed gevulde kom snert, glühwein en warme chocolade melk. 

Jan’s praotie.

 Stuk uit 1984

“Eexterveen neemt uniek dorpscentrum in gebruik”.

 In de vorige column schreef ik dat ik moe was en om het mij gemakkelijk te maken heb ik een oud artikel van 35 jaar geleden, wat ik nog ergens vond, van stal gehaald. 

Wellicht wel leuk en interessant voor de inwoners die zich na 1984 in Eexterveen hebben gevestigd. 

In dat jaar is, na de brand van het vorige café, het huidige gebouw Dorpsstraat 41, waarin thans het eetcafé “’t Klein Genoegen” is gevestigd, geopend.   

Citaat:

“Wij”, doelend op de 350 inwoners van het dorp Eexterveen, “zullen tonen dat het vele geld dat is besteed, goed is besteed”, aldus  Albert Houwing, voorzitter van de “Stichting Dorpshuis Eexterveen”, in zijn openings-toespraak zaterdag in het gloednieuwe en voor Nederland unieke dorpscentrum.

Dit gebouw, bestaande uit een café annex dorpshuis, winkel en woonhuis, kon gerealiseerd worden in het kader van versnelde uitvoering “Herinrichting Drents Groningse Veenkoloniën”. 

Samen met de uitvoering van de wegreconstructie, aanleg riolering en dorpsvernieuwing is dit een investering van viereneenhalf miljoen gulden.   

Burgemeester C.A. Verspuy van de gemeente Anloo kwam het gebouw symbolisch overdragen. De notariële aktes moeten nog getekend worden. 

Aanvankelijk werd er door de bewoners nog wat terughouden gereageerd op dit plan, maar het was de moeite waard aldus Verspuy.

Ook bracht hij namens de gemeente nog twee enveloppen met inhoud mee. 

Een pluim op de hoed kregen ondermeer de medewerkers van de Dienst Gemeentewerken van hun directeur de heer C. Weening. Van hen was een deel van het ontwerp afkomstig. 

En niet onbelangrijk is het feit dat dit object tevens als leerlingenbouwplaats fungeerde. 

De officiële opening door middel van het doorknippen van een lint werd verricht door de oud-voorzitter van de stichting de heer J. van der Veen. 

Het juiste gewicht van de twee meter lange krentenwegge werd geraden door Willy Kolthof;  zij won hiermee een slagroomtaart.

De wegge werd door caféhouder Menninga geschonken aan de bejaarden van Eexterveen”.   

Einde citaat.

En nu heeft de situatie zich op vrijdag 1 september 2017 herhaald toen het huidige hernieuwde en unieke dorpscentrum open huis hield, nadat het volledig in handen van de dorpsgemeenschap was gekomen. Het kan verkeren.

Waar een klein dorp groot in kan zijn.     

 Jan Venema.

 Update: Hoe Groot is jouw wij 

Hoe groot is Eexterveen? 

Op 1 oktober vond in ‘t Klein Genoegen een eerste bijeenkomst plaats in het kader van het kunstproject Hoe groot is jouw Wij (voor meer informatie: www.ditisnu.nl)  Aan de hand van twee simpele oefeningen brachten we met iedereen die er was Eexterveen in kaart. Steeds vroeg ik daarbij naar de persoonlijke beleving. Het ging dus nadrukkelijk niet om feiten maar om ervaringen. Hieronder een paar dingen die mij opvielen.  

 Gemengde gevoelens

We maakten een tijdlijn van veranderingen die impact hadden op het wij-gevoel van het dorp. Die veranderingen werden vaak niet als positief of negatief gevoeld maar eerder als een mengeling van beide: “Iedereen hier let op elkaar. Dat is fijn of het is vervelend – dat is hoe je het interpreteert.” “De ruilverkaveling was negatief, maar heeft ons wel het bos opgeleverd.”

 Traditie en vernieuwing 

Eexterveen kwam naar voren als een dorp vol tradities  - het dorpsfeest, nieuwjaarslopen. “Als er geen choco bij Joke is, is iedereen van slag.” “De verhalen van vroegen leven hier nog.” Panden worden omschreven aan de hand van hun vroegere functies: “hij woont in de bank.” Er is veel activiteit en cohesie. Er veranderen ook dingen, zoals de meerkamp dit jaar. De Keet kwam naar voren als poging om het gat wat er soms valt voor jongeren als ze van de basisschool afkomen, te dichten (“Hoe ouder je wordt hoe minder er hier te doen is”). Maar: “Soms willen we vasthouden aan tradities, kostte wat het kost, terwijl het soms juist nieuwe energie geeft als een traditie verandert.” 

“Er is hier GEEN krimp!!” 

Eexterveen is groeiend in een periode van krimp. “Dit dorp krimpt niet!” Dankzij de starters- en de ouderenwoningen blijft er doorstroom. De school is belangrijk (“zonder school waren wij hier niet gekomen”), maar de fusie heeft de verbinding met de buurdorpen een knauw gegeven. “Die verbinding kan sowiezo beter.” 

Samenwerken, samen organiseren.
Dat was een gedeelde passie onder de mensen die er waren. “Er zijn veel zelfstandige bewoners die het dorp levend en levendig willen houden” “We zijn sociaal zonder ons erop te laten voorstaan. Daarmee wordt het gewoon.” Dat wordt gezien als kracht. Maar ook: “soms vragen we niet of durven we niet te vragen: ‘dat hoeft een ander niet te weten…’ “ “Soms denken we klein of zijn we klein in het voor je mening uitkomen.” “Ik vind dat we verdaagzamer kunnen zijn naar elkaar toe, we hebben soms wat korte tenen.” 

 Deep Maps Eexterveen 

Op 13 oktober hebben we met een kleine groep mensen Deep Maps van Eexterveen gemaakt. Een Deep Map is een kaart die niet gaat over hoe een plek is maar over hoe een plek aanvoelt. We keken bijvoorbeeld naar plekken die voelen alsof ze van iedereen zijn en plekken die juist verboden voelen. Eerste dingen die mij opvielen was de poterbewaarplaats als geliefde plek, de gasboorlocatie als erotisch centrum, de liefde voor de koeien van Koops –“blij, vrij en lekker” -  en dat het niet iedereen bevalt dat het Hunzedal niet openbaar toegankelijk is. “Niemand vertelt mij waar ik hier mag lopen.” 

De gemaakte kaarten liggen op dit moment bij de vormgevers van Bureau Catalogtree die de resultaten gaan verwerken, ze zullen onderdeel gaan vormen van de publicatie. In het voorjaar komt er een tweede kans om mee te doen! 

Ziet u het allemaal heel anders? 

Dat betekent dat u een stukje van het verhaal heeft dat nog mist. Helpt u me om het verhaal compleet te maken? Dat kan door bij de volgende bijeenkomst te zijn, of door tussentijds contact met me op te nemen via info@ditisnu.nl 

 Volgende stap: World Café 

Begin volgend jaar komt er weer een bijeenkomst. Daar zal ik kort iets vertellen over wat de interviews met inwoners van Eexterveen mij tot nu toe hebben geleerd. Maar vooral wil ik dan graag een World Café houden. Dat is een interactieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er voor Eexterveen echt toe doen. 

Heeft u zin om mee te denken over World Café vragen?

Graag. Dat is iets wat ik niet zonder jullie kan doen. Laat het me weten via info@ditis nu.nl  

 En intussen? Ben ik druk bezig met het uitwerken van de tot nu toe gevoerde gesprekken. En met het nogmaals proberen te halen van mijn rijbewijs. In de hoop dat ik dan makkelijker en dus vaker op en neer kan gaan van mijn huis in Groningen naar jullie. 

 Hartelijke groet en de volgende keer, 

Jantine Wijnja