Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

28 oktober 2019 de EC verschijnt 

6 november 2019 cursus reanimatie+AED

8 november 2019 excursie VIB's

8 november 2019 dorpsborrel 

9 november 2019 oud ijzer actie

11 november 2019 de EC verschijnt 

De agenda is  volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: afscheid Harjo Hoiting bij Kardeel, nieuwe cursus reanimatie+AED, D's kampioen en nog veel meer.

De volgende EC verschijnt op 11 november 2019. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie aan het einde van deze courant).

Nieuws uit het Dorp.

Met de kerst zal er weer een grote dennenboom voor het dorpscentrum worden geplaatst er wordt nog gezocht naar een passende boom. Wie er een beschikbaar heeft kan zich melden bij een bestuurslid. 

Degene die de boom mee wil helpen versieren met zelfgemaakte kerstboom versiering nodigen wij uit om dit vooral  te doen.

Oudejaarsviering zal weer plaatsvinden op 31 december achter het dorpscentrum voor jong en oud . 

De kikkerpoel is afgelopen weekend aangepakt en afgewerkt. Dank aan alle inwoners die hun tractor, shovel en rupskraan hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

De zandlaan door het bos is opgehoogd  en moet nu rusten en afdrogen. Daarna hopen we dat het pad weer te belopen is. 

Oproep voor een COLUMN 

De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe inwoners op Eexterveen komen wonen. Wij nodigen jullie uit om een Column te schrijven voor de Eexterveensche courant u kunt column insturen naar  jan.vos@wxs.nl Ook een verhaal of belevenis is ook welkom.

Vereniging van Dorpsbelangen. 

Dorpsborrel

 Wie wil kan vanaf 18.30 uur aan schuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. Opgave is noodzakelijk er is een maximale capaciteit en vol is vol.

Wijzigingen voorbehouden.

Hartveilig Eexterveen

Op woensdag 6 november a.s. wordt er een nieuwe cursus Reanimatie + AED gegeven.

Plaats: Dorpscentrum

Aanvang 19.30 uur.

Kosten € 45,-

 Wil je meedoen aan deze cursus, geef je dan op vóór donderdag 31 oktober a.s. bij Roelie Sloots e-mail: Roelie1957@ziggo.nl tel: 853780.

Rabobank ClubSupport

Maandag 14 oktober jl. heeft SPES de cheque van € 354,36 in ontvangst mogen nemen voor het realiseren van een nieuwe website. Iedereen bedankt voor het stemmen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 Yoga in het Bewegingshuis 

Mensen die meer rust, ruimte en ontspanning willen ervaren in hun dagelijkse leven kunnen baat hebben bij yoga en meditatie. Maar naast rust en ontspanning helpt yoga je vooral ook soepel te worden en te blijven!

Op maandag- en donderdagavond is er yoga van 18.45-19.45 uur in het Bewegingshuis. Op donderdagavond zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar.

De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en door vrijwel iedereen te volgen. Je hoeft beslist geen ervaring te hebben en je hoeft ook niet lenig of soepel te zijn. Je werkt in je eigen tempo naar een hoger doel voor jezelf.

Kom gerust langs in makkelijk zittende kleding én neem even een badlaken mee. We hebben matjes ter beschikking.

Voor meer informatie kun je mailen naar secretariaat@svspes.nl.

Een proefles meedoen? Kom gerust eens langs.

Grote Clubactie

De lotenboekjes voor de Grote Clubactie kunnen worden ingeleverd op woensdag- of vrijdagavond vanaf 18 uur bij Annelies (Menweg 6). Indien er meer dan 20 loten zijn verkocht, kun je een kortingsbon krijgen.

 Algemene Ledenvergadering SPES

Vrijdag 20 maart 2020 hebben wij onze Algemene Ledenvergadering van SPES gepland. Noteert u deze datum in uw agenda.

De D’s zijn kampioen!

De toppers: Fay, Gert, Romée, Jesse Marijn, Daan en Rik zijn het afgelopen veldseizoen kampioen geworden. Één keer gelijkgespeeld en vijf keer gewonnen.

VIB

Vrijdagmiddag 8 november organiseert de reiscommissie van de vib's een excursie naar een orchideeën kweker in Haren.
Vertrek 13.30 uur.
Wil je mee? Opgave kan bij Aly of Tineke 0652338527 of 0657841613.

 

Woensdag 20 November gaan we samen eten.

Graag willen we weten wie mee eet.
Aanvang deze avond om 18.30 uur.
Opgave bij:
 Willie 468292
 Marga 468431
 Hillie 468464

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

 Bedankt stemmers van de Rabobank Clubsupport! Met het bedrag van      € 466,87 gaan we iets doen voor onze vrijwilligers!

24 november: Winterfair 2019

Sinterklaas en Kerstmis zijn in aantocht: cadeautjesmaand. Dus kom shoppen op de gezellige winterfair in het Dorpscentrum. Op zondag 24 november van 11.00 tot 16.00 uur. En neem je buren, familie en vrienden mee!

Naast allerlei leuke winter- en kerstartikelen is er ook veel lekkers te koop. De stichting bakt knieperties en organiseert een verloting met leuke artikelen. #kerststukjes #thee #worsten #vogeltaarten #decoraties #sieraden #chocola #kerstkaarten #winterstukjes #lichtjes #snert #verloting #kerstballen #knuffels

 *Wil je iets verkopen? Er zijn nog een paar tafels beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Rolina of via stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Nieuws van 

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

In de aankomende periode vinden er een paar feestjes of partijen plaats, hierdoor is er geen mogelijkheid om te eten van de kaart. Kijk op www.kleingenoegen.nl /agenda voor speciale openingstijden, besloten feesten of partijen.

Nieuws van stichting Kardeel oktober 2019 

Fietsenstalling bestraat bij Bewegingshuis

We zijn heel blij dat de houtsnippers die dienden als ondergrond voor de fietsenstalling naast het bewegingshuis, nu zijn vervangen door bestrating. Erik Venema heeft deze klus geklaard in de vakantie, dank daarvoor! Tevens dank aan de voorzitter van Dorpsbelangen voor zijn inzet in deze en uiteraard aan de gemeente die dit mogelijk heeft gemaakt. Er ligt nog een klein restant geel zand, dit wordt nog weggehaald waarna er op een geschikt moment nieuw graszaad gezaaid kan worden naast de bestrating. 

Hemmelochtend bij het Bewegingshuis en clubgebouw/BSO

Op zaterdagochtend 16 november hebben we een “hemmelochtend” gepland. Bestuursleden zijn dan vanaf 09.30 - 12.00 uur aanwezig om allerlei klusjes uit te voeren. Vele handen maken licht werk, dus heb je zin en tijd om mee te helpen, dan ben je van harte welkom. De koffie met koek staat klaar! 

Afscheid van bestuurslid Harjo Hoiting – dank voor 16 jaar bestuurlijke inzet Al vanaf het moment dat hele dorp Eexterveen in de herfst van 2003 een petitie aanbood aan de het bestuur van de gemeente Aa en Hunze voor het behoud van een goede gymfaciliteit, was hij actief betrokken bij het Deltaplan Dorpsaccommodaties Eexterveen: Harjo Hoiting. Petitie en navolgende gesprekken met alle raadsfracties in de winter van 2003-2004 legden de basis voor de Eexterveense aanpak, waar Harjo gedurende de afgelopen 16 jaar zeer betrokken is gebleven: Deltaplan werd omgedoopt tot de dorpsvisie “Dorpsaccommodaties in een Lat-relatie – een nieuwe aanpak”; voorzittersoverleg (van MR, OR, SPES, Dorpsbelangen en stichting Dorpshuis) werd initiatiefgroep en stichting Kardeel, subsidies werden geworven, bouwplannen werden gemaakt, talloze overleggen met vertegenwoordigers van gemeente en provincie werden gevoerd, en altijd was Harjo erbij! Als bestuurslid van stichting Dorpshuis, als lid van de initiatiefgroep en als secretaris, later penningmeester van stichting Kardeel. 12 augustus 2005 werd de bouwvergunning voor het Bewegingshuis afgegeven, Harjo was met de andere leden van de Initiatiefgroep een van de 165 vrijwilligers uit Eexterveen, die de bouw van het Bewegingshuis, het kindercentrum bij de openbare school en de eerste opzet voor een Dorpscentrum mogelijk hebben gemaakt. Voor deze inzet was Eexterveen op 8 december 2005 een van de vijf genomineerden voor de vrijwilligersprijs “Hét Drents compliment” en werd het dorp op 20 december 2005 genomineerd voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Ondertussen werd er hard gebouwd door het dorp en 8 juli 2006 werd het “Bewegingshuis” feestelijk geopend. Nooit deden we gedurende de lange weg met “100.000” voor- en nabesprekingen, bezoeken van jury’s en delegaties, subsidieaanvragen en financiële afrekeningen, interviews en voorlichtingsavonden vergeefs een beroep op Harjo. Ooit hebben we uitgerekend dat de leden van de initiatiefgroep en stichting Kardeel zich per week gemiddeld 6-8 uur voor het plan hebben ingezet. Het is zeker dat de inzet van Harjo altijd bovengemiddeld is geweest. Na de opening van het Bewegingshuis werd die inzet niet minder, hard heeft hij meegewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek voor het dorpscentrum, dat in november 2006 resulteerde in een positief rapport. Groot was ook zijn teleurstelling toen, na vele, vele overleggen het antwoord van de gemeente in mei 2009, betekende dat we onze plannen voor het dorpscentrum niet konden realiseren. Het heeft Harjo er nooit van weerhouden om door te zetten. Zijn inzet bleef onverminderd groot: voor de accommodatie voor de buitenschoolse opvang die augustus 2007 in Eexterveen werd geopend; voor de vergroening van de omgeving rondom BSO en school; voor de natuurspeelplaats Ruig & Natuurlijk; het “Struunpad” en het aanbrengen van zonnepanelen (opening 2014); voor de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg voor de fusieschool De Kameleon, kinderopvang De Hasselbraam, het sportveld en het Bewegingshuis (opening november 2015). En in de afgelopen vier jaar heeft hij zich als penningmeester en contactpersoon voor stichting Kardeel hard gemaakt voor het behoud en de verbetering van de accommodaties en faciliteiten die voor al deze dorpsactiviteiten zo noodzakelijk zijn. Zestien jaar van gloedvol bijdragen, altijd bereid om de Eexterveense aanpak uit te dragen en uit te leggen, het is niet niks!! Stichting Kardeel zegt Harjo Hoiting daarvoor van harte dank!!! 

Keuring gymnastiektoestellen

Op 2 oktober heeft keuringsinstantie Janssen Fritsen de jaarlijkse keuring van de gymtoestellen gedaan. Alle toestellen zijn goedgekeurd. Bovendien zijn de toestellen waar nodig voorzien van stickers met een veiligheidsinstructie. 

Stichting Kardeel zet zich in om de accommodaties zo goed mogelijk te beheren. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd een mail sturen aan kardeel@planet.nl en/of contact opnemen met 1 van de bestuursleden. We horen het graag. Bestuur stichting Kardeel: Janke Klok, Evelien Ziengs, Jan Willem Klinkhamer, Annette Enter en Hennie de Jonge. Voor zaken met betrekking tot school en kinderopvang kunt u contact opnemen met Evelien Ziengs (0642312210), voor zaken met betrekking tot het Bewegingshuis met Janke Klok (0629337546) Voor meer informatie over stichting Kardeel: klik op de onderstaande link: http://www.eexterveen.com/verenigingen/stichting-kardeel

Jan’s praotie.

 Moe.

Ben je het ook wel eens, gewoon moe. 

Hoe het komt weet ik ook niet maar de ene dag heb je meer energie dan de andere. 

Soms bruis je gewoon van de energie. Als je ’s morgens op staat voel je het gelijk.

Dit wordt een topdag. Je bent topfit en er komt van  alles uit je handen.

Zo’n dag kan niet meer stuk.

Maar er zijn dagen dat je je moe, vervelend en beroerd voelt. Je hebt nergens zin in.

Als je opstaat voel je het gelijk. Je wilt eigenlijk liever de hele dag blijven liggen.

Maar dat kan natuurlijk niet. Een rechtgeaarde Drent blijft zo maar niet voor de lol, now ja lol, maar zonder ziek te zijn, de hele dag op bed liggen omdat hij zich een beetje moe voelt.  

Trouwens wat zullen de buren er wel niet van zeggen.

Dus je sleept je uit bed en gaat als eerste naar het toilet om te pi.., sorry plassen. 

Je maakt met moeite een paar boterhammen klaar en een zet een kan thee.  

Je werkt langzaam je brood en thee naar binnen en bladert eens door de krant.  

En dan moet het toch maar eens gebeuren al zie je er als een berg tegen op.

Tanden poetsen, scheren, en een waslap om de kop want in douchen heb je helemaal geen zin. 

Je kijkt eens op de klok. De tijd schiet ook niet op net als jezelf. 

Je kijkt eens op je telefoon naar het laatste nieuws dat er niet is en hangt wat in de stoel.

Eigenlijk zou je wat de tuin moeten doen of de schuur opruimen, maar dat doe je toch niet als je zo moe bent. 

En de auto moet ook nodig gewassen en had je niet beloofd de boodschappen te doen? 

Oh, zucht, ik ben te moe ik heb er geen zin in en pak nog maar eens weer de krant.

Lees ik in het Dagblad van het Noorden dat een woning in Eexterveen (Dorpsstraat ) wordt vergeleken met een huis in Amsterdam. Qua oppervlakte woonruimte en -tuin en het aantal kamers. Ja dan steekt Eexterveen er met kop en schouders boven uit. Maar waar woon jij het liefst; in Eexterveen toch zeker. Veel mooiere omgeving en ook nog veel en veel goedkoper 

Omdat mijn vrouw voor haar reis met de trein het dagblad Trouw had gekocht lees ik die maar eens en…...hoe bestaat het wat lees ik in het landelijke dagblad Trouw? Ik veer overeind, de moeheid is totaal verdwenen, het is haast niet te geloven.  

“’s Lands meest geraadpleegde serie naslagwerken is een zachte dood aan het sterven. Wie vroeger een telefoonnummer nodig had in - zeg - Eexterveen, keek onder de E in de telefoongids”. 

Zo’n grote landelijke courant, die wellicht in Eexterveen geen enkele lezer heeft, neemt  Eexterveen als voorbeeld in een artikel. Het is niet te geloven! (goede woordkeus Jan

Waar een klein dorp groot in kan zijn.

 Jan Venema.