Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

28 juni 2019                             Jeugdsoos incl groep 8
29 juni 2019 – 30 juni 2019      SPES-kamp
5 juli 2019                                 Jeugdsoos incl groep 8 Barbecue
5 juli 2019                                 DKS 9e wedstrijd
8 juli 2019    De EC verschijnt vandaag, de laatste voor de zomervakantie!

De agenda is  volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: o.a. de uitslagen van het Dorpsfeest, de vooraankondiging van de rommelmarkt. 

De volgende EC verschijnt op 8 juli 2019. Dit is de laatste EC voor de zomervakantie ! Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie aan het einde van deze courant).

Dorpsfeest weer voorbij...

Waar een klein dorp groot in kan zijn, wat een prachtige optocht in Eexterveen. Wij hopen dat u hiervan net zo heeft genoten als ons. Wij kijken terug op een geslaagde optocht met schitterende wagens, buurten die mooi versierd zijn en een sportieve meerkamp. Verder is het wapen van Eexterveen onthult op de geplaatste toegangsborden.
Wij willen iedereen bedanken, zonder jullie is een feest als dit niet mogelijk.
In een volgende EC een uitgebreidere terugblik op het dorpsfeest.

De uitslagen:
Bij deze de uitslagen van de buurtversiering, meerkamp en de mooiste wagen:
De buurtversiering is als volgt geëindigd:
1e prijs Koffiedorp
2e prijs Daarde wiek
3e prijs Kruispunt
De puzzel van de meerkamp is gewonnen door Kruispunt
De meerkamp is als volgt geëindigd:
1e Bongelbuurt
2e Beach
3e Kruispunt
De wagens zijn als volgt geëindigd
Ereprijs Bongelbuurt
1e prijs Noordkaap
2e prijs Koffiedorp
3e prijs Kruispunt
Aanmoedigingsprijs Beach

Er zijn door Van Oost Media ook diverse foto’s gemaakt. Klik hier voor de link naar de foto’s.

Dorpsborrel

De maand Augustus is er geen Dorpsborrel
Wie wil kan vanaf 18.30 uur aan schuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Opgave is noodzakelijk er is een maximale capaciteit en vol is vol.
Wijzigingen voorbehouden.

Jeugdsoos Eexterveen

De jeugdsoos komt op de volgende data (van 19.00 uur tot 21.30 uur) weer samen in het Dorpscentrum.

28 juni    groep 8 en 12+

5 juli groep 8 en 12+ Barbecue avond!  Aanvang 18.00 uur
Voor deze avond is opgave verplicht, graag voor 2 juli via de mail: jeugdsoos.eexterveen@gmail.com 
De kosten zijn € 5,= inclusief drinken.

Bij vragen over de jeugdsoos kun je altijd bellen of appen naar 0657240930
Tot op een soosavond!

De jeugdsoos

Nieuws van 't Klein Genoegen

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Kijk op deze link voor speciale openingstijden, besloten feesten of partijen.

Rommelmarkt SV Spes en
DKS Eexterveen.


Op zaterdag 7 september 2019 van 9.00 uur tot 13.00 uur wordt wederom de rommelmarkt gehouden, ten bate van de clubkas van de Sportvereniging Spes en Wielervereniging DKS.
De rommelmarkt vindt plaats in en om de schuren van de fam. Sloots, Dorpsstraat 25.
Hierbij een verzoek om uw oude/overtollige spullen nog even tot begin september te bewaren.
Grote spaanplaten wandmeubels, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van het bestuur worden geweigerd.
Wij zoeken voor de woensdagavond 4 september, donderdagavond 5 september, vrijdagavond 6 september vrijwilligers die willen helpen bij het uitpakken, sorteren en inrichten van de rommelmarkt. Tevens zoeken we voor de zaterdag vrijwilligers voor de verkoop van de spullen.
Wil je helpen, laat het dan even weten, je kunt je aanmelden bij Roelie Sloots 0598 853780 / e-mail: roelie1957@ziggo.nl

Jan’s praotie

Bij- en scheldnamen 2.
In mijn vorige column heb ik het gehad over scheld- en bijnamen van een paar Eexterveners.
Het was vroeger heel gewoon dat je een bijnaam of scheldnaam had.
Immers sommige families en hun nazaten woonden al honderden jaren in Eexterveen.
Eggens, Poelman, Sloots, Meinders, Speelman, Hoiting en Hoving……..heel veel Hoving’s.
Om ze uit elkaar te houden moesten ze wel een bijnaam krijgen; dan wist iedereen waar je het over had.
Ja en scheldnamen die kreeg je om je gedrag of wat je had uitgehaald of zo maar.
Jannes Meinders (alias Jannes Klooster) was een meester in het bedenken van scheldnamen.
Maar ook kwam het voor dat men een naam kreeg toebedeeld naar zijn of haar beroep.
Over Eiwert Korperaol en Henduk Soldaot hebben we het al gehad
Kleermaker Gerrit Vedder werd de Snieder en schoenmaker Roelof de Wit: Baos de Wit.
De familie Rijnberg, die een stelmakerij hadden, werden: de Stelmaokers.
Caféhouder Jan Hoving die snelle paarden had: Stal Vlieghuis en dan was er ook nog een dame die hoeden verkocht: de Hoedjesjuffrouw.
Een hobby kon ook wel aanleiding zijn voor een bij- of scheldnaam.
Geert Sloots, (Geert Bas) was vernoemd naar de beroemde voetballer Bas Paauwe, ik heb er al eens over geschreven en Jeichienus Meertens, alias Hellemans naar de voetballer August Hellemans.
Jan Beuker, die tijdens een korfbalwedstrijd klaagde dat hij teveel soep had gegeten, werd Soepeter
Job d’Amerikaon was Jacob Hoiting die in Amerika was geweest. Maar de andere Jacob Hoitings waren Job Grootvout en Job Wobbes.
De drie mannen met de naam Egbert Hoving moesten ook wel een bijnaam krijgen.
Over Poepiedik hebben we het al een keer gehad maar Gaiter Eiwert Hoom ook wel Langheeg kwam niet eens uit Gieten, maar z’n vader had er wel tijdelijk gewoond..
De andere Egbert Hoving te weten Ep Pomona had ook in Gieten gewoond en wel in de buurt van de boomkwekerij met die naam, vandaar.
Zijn 8 kinderen hadden allemaal als bijnaam Eps:
Geert Eps; Jan Eps, Marchienus Eps, Gezienus Eps, Berend Eps, Geesje Eps, Maagie Eps en Meindert Eps. Maar alle jongens hadden daarnaast ook nog een scheldnaam. Zelfs hun ouders gebruikten deze namen.
Een bijzonderheid was dat hun motor ook een bijnaam had: Help Mie!
Sommige beroemdheden hadden wel 3 namen: Jan Meinders was: Jan Betus, Jan Koffie en Beer. Zo kan ik wel door blijven gaan.
Er stonden vroeger 100 huizen in Eexterveen en er circuleerden wel 170 bij- c.q. scheldnamen
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.