Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

13 maart 2019     Jaarvergadering Dorpsbelangen
13 maart 2019     Wandeling VIB’s
14 maart 2019     Huiskamer
15 maart 2019     Jeugdsoos
15 maart 2019      Première film
15 en 16 maart 2019    NL Doet ! (zie het eind van deze EC voor locaties)
19 maart 2019     Jaarvergadering DKS
20 maart 2019     Bijeenkomst VIB’s
21 maart 2019     Huiskamer plus
22 maart 2019     Jaarvergadering SPES
22 maart 2019     Jeugdsoos

De agenda is vernieuwd en volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant: de Jeugdsoos gaat van start ! Verder informatie over de Koffieochtend, jaarvergaderingen, rommelmarkten, een column van Ewwert en nog veel meer. Op 25 maart 2019 komt de volgende EC weer uit. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie aan het einde van deze courant). 

Dorpsfeest 2019

Het dorpsfeest wordt gehouden op 22 en 23 juni (vanaf 17 juni straatversiering)
De optocht van de versierde wagens is op 22 en 23 juni 2019.
Opgave en thema bij Irma de Boer E-Mail : Irma.deboer@hotmail.com
Volgorde van binnenkomst is belangrijk in verband met opgave met gelijke thema’s
Ook jullie ideeën kunt u sturen naar karmann@kpnmail.nl

De buurtenbijeenkomst was een succes. De opkomst van de buurten is veelbelovend.
Bestuursleden komen in maart bij alle woningen en haar inwoners langs met een inteken lijst voor het dorpsfeest.
Wij zoeken nog een grote wagen voor de muziek, wie heeft er een beschikbaar?

Belangrijk bericht Koffiemorgen iedere donderdag
Huiskamer Plus in dorpscentrum Eexterveen voor alle inwoners Jong en Oud
Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop! 1x in de maand organiseren we een Huiskamer Plus. Tijdens deze bijeenkomst, organiseren we een lezing, cursus, diapresentatie of iets dergelijks.
U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen!
Donderdag 14 maart; Huiskamer
Donderdag 21 maart; Huiskamer Plus
Donderdag 28 maart; Huiskamer

Huiskamer Plus
Tijdens de Huiskamer Plus bijeenkomst op donderdag 21 maart hebben we Frea Hulshof uitgenodigd. Frea is werkzaam bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zij kan ons informeren over de zorg die zij aan huis kunnen leveren qua verpleging- en persoonlijke verzorging.

De Schooltuin 
De schooltuin zal binnenkort ook aangelegd moeten worden en er komt een Kas. (wie heeft er nog een kas staan en wil deze wel ter beschikking stellen?) Tevens zoeken wij begeleiders die vrijwillig de schoolkinderen willen begeleiden bij de aanleg en het inzaaien van de groenten. Aanmelden bij vereniging Dorpsbelangen Jan.vos@wxs.nl 

De teller staat nu op 3 aanmeldingen we zoeken een groepje van 6 a 7 personen voor de begeleiding. 

Sponsoring bankjes en fruitbomen
Dorpsbelangen is bezig met het herinrichten van het evenementen terrein achter het dorpscentrum. Inmiddels is er door vrijwilligers heel veel werk verzet. Het terrein is voorzien van drainage, bomen gekapt, lantaarnpalen geplaatst en gras ingezaaid. In het voorjaar zullen er fruitbomen en bankjes geplaatst worden. Fruitbomen kunnen ook gesponsord worden a € 35.00 per stuk. Deze bomen kunnen dienen als geboorte of herinneringsboom. Aan de boom komt een koperen plaatje met tekst te hangen. Onder de fruitbomen wordt een bloemen mengsel ingezaaid. Ook komt er ruimte voor een schooltuin waar leerlingen van de Kameleon onder begeleiding groente kunnen verbouwen en verkopen Wij hopen in de toekomst veel gebruik te kunnen maken van dit fraai ingerichte evenementen terrein. 

Momenteel zijn er geen bankjes meer die gesponsord kunnen worden. Alle bankjes hebben een baasje gekregen. Diegene die een bankje hebben gesponsord, willen die een tekst doorgeven aan Jan Roelof voor het plaatje welke er op geplaatst zal worden. Alleen nog bomen te sponsoren voor een blijvende herinnering.

Personen met groene vingers gezocht
Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen om de schooltuin aan te leggen. Ook ouders van de leerlingen worden uiteraard verwacht. Medio maart willen we starten met de aanleg onder leiding en aanwijzing van de school en Martijn van Klaveren van de Vereniging van Dorpsbelangen. Aanmelden kan door te bellen met 0598 468652 of Karmann@kpnmail.nl 

NL Doet ! van het Oranje fonds
Dorpsbelangen doet hier aan mee. Vrijwilligers die hier aan mee willen doen zijn van harte welkom op zaterdag 16 maart 2019 aanvang 9.00 uur verzamelen in het dorpscentrum.

Wij gaan onze wandelroutes opknappen/onderhouden en een schoonmaakactie in het dorp geheel Eexterveen
Contactpersoon is Jan Roelof Vos, de contactgegevens van Jan Roelof zijn Koffielaantje 6 9658 PL Eexterveen.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen
Woensdag 13 maart 2019, jaarvergadering in het dorpscentrum, aanvang 20.00 uur,
1 Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen jaarvergadering maart 2018
4. Jaarverslag 2018.
5 mededelingen en ingekomen stukken.
Voorstel statuten wijzigingen speciaal bestuur gedeelte.
6. Verslag kascommissie
7. Verslag en toelichting penningmeester .
8. Verkiezing kascommissie .
9 Bestuursverkiezing .
10 Evenementen en actie 2018 , doelstellingen 2019/2020
11 Rondvraag
12 Afsluiting

Glasbak verplaatst

De glasbak is verplaatst naar het Dorpscentrum in Eexterveen,
Dorpsstraat 41.

Het glas graag IN de glasbak deponeren en niet op de bak of ernaast. Het plaatsen van glas en ander materiaal naast de glasbak levert gevaar op, voor uzelf maar ook voor anderen, denk hierbij aan kinderen die langs lopen of dieren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Stroopwafelactie
Onlangs heeft SPES een geslaagde stroopwafelactie gehouden. Wij willen graag de kinderen (en ouders) bedanken die zich hiervoor ingezet hebben. Inmiddels hebben drie kinderen een beloning gekregen voor hun fantastische verkoop!

NL Doet!
Ook sportvereniging SPES doet mee met NL Doet! We willen graag onze tennisbaan schoonmaken (blad weghalen) en e.e.a. in orde maken, zodat op zaterdag 6 april het tennistoernooi er gehouden kan worden.
Wilt u ons komen helpen, dan bent u op zaterdag 16 maart 2019 van 9.00-12.00 uur van harte welkom bij de tennisbaan.

Algemene Ledenvergadering SPES
Vrijdag 22 maart a.s. is de Algemene Ledenvergadering van SPES, aanvang 20.00 uur in het dorpscentrum. Aansluitend volgt er een Bijzondere Ledenvergadering om 21.00 uur. De agenda voor de ALV opent u  via deze link, de agenda voor de BLV opent u via deze link

Wijziging gymtijden
Aangezien er op dit moment geen peutergym meer is, zullen we tijdelijk andere gymtijden hanteren. Deze zijn als volgt:

Groep 1/2: 14.30-15.15 uur i.p.v. 15.00 uur
Groep 3/4: 15.15-16.00 uur i.p.v. 15.45 uur
Groep 5/6: 16.00-17.00 uur i.p.v. 16.30 uur en 1 uur les
Groep 7/8: 17.00-18.00 uur i.p.v. 17.15 uur en 1 uur les
Groep 12+: 18.00-18.45 uur
Freerunning (vanaf groep 5): 18.45-19.45 uur

Wij hopen binnenkort weer te kunnen starten met een nieuwe groep peuters op vrijdagmiddag van 14.00-14.45 uur.
Peutergym is voor sporters in de dop van 2 tot 4 jaar. Vanaf 4 jaar kan er worden aangesloten bij de bestaande gymlessen.
Als u interesse heeft, horen we dat graag via secretariaat@svspes.nl.

Korfbal

Zaterdag 16 maart 2019
WSS E2 - Spes (E) E1
Vertrek 9.00 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
De Binding, Raadhuislaan 26, 9665JD Oude Pekela

Zondag 17 maart 2019
Forward 1 - Spes (E) 1
Vertrek 10.10 uur, aanvang wedstrijd 11.30 uur
De Duker, Dwarsvaartweg 2, 8391ML Noordwolde

Zaterdag 23 maart 2019
Burg. Lambershal Annen
Spes (E) C1 - DWA/Argo C2
Vertrek 10.00 uur, aanvang wedstrijd 10.45 uur
Bewegingshuis Eexterveen
Spes (E) E1 - Hoogkerk/Nic. E1
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

Zondag 25 maart 2019
Spes (E) 1 - Meko '74 1
Burgemeester Lambershal
Vertrek 15.50 uur, aanvang wedstrijd 16.20 uur

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Heeft u vrijdagochtend 15 maart zin om de handen uit de mouwen te steken? Wordt vrijwilliger met NLdoet; de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. Het is tussen 09.00 en 12.30 uur. U bent van harte welkom! Meld u aan via stichtingdorpshuis@eexterveen.com of stuur een appje naar Rolina (06 30 826 486).

Uitnodiging voor première filmavond

Op vrijdag 15 maart bent u van harte welkom op de première van de docufilm ‘Eexterveen geeft geen krimp’. In de film vertellen verschillende inwoners en verenigingen over ons dorp, over de leefbaarheid en hun rol daarin. U krijgt een prachtig inzicht in de wereld van uw dorpsgenoten. Mensen vertellen waarom ze graag in Eexterveen wonen. Ook ziet u het enthousiasme van de verenigingen en hun vrijwilligers. De film laat zien dat je niet hoeft toe te geven aan krimp, dat je er als inwoners zelf voor kunt zorgen dat je dorp leefbaar blijft.
De film is gemaakt door Ronald Pras, met medewerking van heel veel bewoners en verenigingen en redactieleden Gert Jan Jonker en Rolina Esschendal.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

't Klein Genoegen

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Zaterdag 16 maart 2019 gesloten vanaf 17.00 uur ivm besloten feest. 

Jeugdsoos Eexterveen

Jeugdsoos

De jeugdsoos gaat nu toch echt van start!
Op de vrijdag van 19,00 uur tot 21.30 is er jeugdsoos! Dit is voor jongeren vanaf de basisschool tot 18 jaar.
Om de Groep 8 erbij in te betrekken is ook deze jeugd welkom op de laatste vrijdag van de maand! 
Er is geen entree maar wel een kleine bedrage voor drinken en lekkers. Er kan een bijdrage gevraagd worden bij activiteiten.
Jullie zijn allen welkom en wil je iemand uit andere dorpen meenemen zijn ook zij welkom.
Zijn er vragen bel of app 06-157240930
Graag zien we jullie!
Rik Meertens en Janny van Asselt

Filmmiddag / Filmavond

Op zaterdag 30 maart organiseert de jeugdsoos een FILMMIDDAG voor de groepen 3 t/m 7. Iedereen is welkom! 
We beginnen om 15.30 uur, de kosten hiervan zijn 2,50, voor drinken en lekkers

Voor groep 8 t/m 18 jaar is er een FILMAVOND!
We beginnen dan om 19.00 uur!  De kosten hiervan zijn 2,50 voor drinken en lekkers!

Rik Meertens en Janny van Asselt

Jaarvergadering
De kromme stuur.

 

De jaarvergadering van DKS zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart a.s. (LET OP: was Vrijdag 15 maart!)

Deze zal beginnen om 20:00 in het dorpshuis.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde.
1.Ingekomen stukken
2.Mededelingen
3.Jaarverslag secretaris
4.Verslag Kascommissie
5.Verslag Penningmeester
6.Verkiezing Bestuur
Aftredend :J.O. Meertens  Nieuw: N. Hooites
7.Verkiezing Kascommissie
8.Contributie lidmaatschap
9.Poule en ploegindeling
10.Ter tafel / nieuwe items
11.Rondvraag
Iedereen is welkom in het Dorpshuis vanaf 19:55 uur.

Vooraankondiging: Rommelmarkt SV Spes en DKS Eexterveen.

Op zaterdag 7 september 2019 van 9.00 uur tot 13.00 uur wordt wederom de rommelmarkt gehouden, ten bate van de clubkas van de Sportvereniging Spes en Wielervereniging DKS.

De rommelmarkt vindt plaats in en om de schuren van de fam. Sloots, Dorpsstraat 25.
Hierbij een verzoek om uw oude/overtollige spullen nog even tot begin september te bewaren.
Grote spaanplaten wandmeubels, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van het bestuur worden geweigerd.
Wij zoeken voor de woensdagavond 4 september, donderdagavond 5 september, vrijdagavond 6 september vrijwilligers die willen helpen bij het uitpakken, sorteren en inrichten van de rommelmarkt. Tevens zoeken we voor de zaterdag vrijwilligers voor de verkoop van de spullen.

Wil je helpen, laat het dan even weten, je kunt je aanmelden bij Roelie Sloots 0598 853780 / e-mail: roelie1957@ziggo.nl

Nieuws van stichting Kardeel Maart 2019

Extra trampoline voor het Bewegingshuis
Tijdens het jaarlijkse overleg met sportvereniging Spes kwam de wens naar voren om over een extra trampoline te beschikken tijdens de gymlessen. Na inventarisatie van de specificaties waar deze trampoline aan moest voldoen is de trampoline gezamenlijk aangeschaft door Spes en Kardeel. Ook tijdens de bewegingslessen van school kan deze trampoline ingezet worden.

Amfitheater hersteld
Door intensief gebruik en weersinvloeden waren enkele stoeptegels van het amfitheater losgeraakt. Deze zijn afgelopen winter geheel kostenloos weer vastgezet door Voegbedrijf Koops uit Annerveen. Namens Kardeel : heel hartelijk dank!

NL Doet a.s. zaterdagochtend 16 maart van 09.00 - 12.00
Op NL Doet willen we naast het opschonen van ‘t Struunpad ook klusjes doen als : ramen wassen Bewegingshuis, bladvegen, verwijderen spinrag uit de gymzaal, opruimen van de toestellenruimte, enz. Hebt u nog een uurtje over om mee te helpen bij het onderhoud van onze accommodaties? We zijn met alle helpende handjes blij en de koffie met koek staat klaar!

Stichting Kardeel zet zich voortdurend in om de accommodaties zo goed mogelijk te beheren. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd een mail sturen aan stichtingkardeel@gmail.com en/of contact opnemen met 1 van de bestuursleden.
We horen het graag.
Bestuur stichting Kardeel: Janke Klok, Harjo Hoiting, Evelien Ziengs, Jan Willem Klinkhamer, Annette Enter en Hennie de Jonge

Koningsspelen / Sponsorloop  Rommelmarkt

Ook dit jaar doet de Kameleon weer mee aan de Koningsspelen. Dit jaar worden deze gehouden op vrijdag 12 april a.s.

Na het nuttigen van het Koningsontbijt zullen er spelletjes worden georganiseerd. De ochtend wordt afgesloten met een Sponsorloop t.b.v. Stichting Hartekind. Vanaf ongeveer 13.00 uur is er een rommelmarkt door de kinderen. De kinderen hebben een eigen kraampje en zullen hun spulletjes verkopen. Komt u ook een kijkje nemen? Net als andere jaren zal ook de Ouderraad een kraam neerzetten waar u een hapje en een drankje kunt kopen. 

Voor de sponsorloop zullen de kinderen over een paar weken bij de deuren langskomen. U kunt hen sponsoren per rondje of voor een vast bedrag. In een volgende EC krijgt u meer uitleg over Stichting Hartekind en de sponsorloop. 

We hopen dat u de kinderen komt aanmoedigen tijdens de sponsorloop (vanaf ongeveer 11.30 uur) en dat u langs komt op de Rommelmarkt. Deze zal duren tot ongeveer 14.30 uur.

VIB Eexterveen

Woensdag 20 maart a.s. is de volgende bijeenkomst. Remdica.kom in beweging, voorlichting over gezond bewegen. We hopen dat jullie allen aanwezig kunnen zijn. Deze avond begint om 19.30 uur in het Dorpscentrum.
Het Bestuur

Vermist

zwart-wit katertje (roepnaam Binkie). Wie heeft hem gezien?
Tineke Veen, Dorpsstraat 75a, Eexterveen. Tel. 468809, email tienveen@gmail.com.

Opening camping + Open dag Boerderij

Op 6 april a.s. hebben wij weer een open dag! Tevens wordt onze camping dan geopend. We zouden het leuk vinden als je ook langs komt! Er is deze keer een boerenmarkt met verschillende producten, een springkussen en natuurlijk kun je de koeien en kalfjes bewonderen in onze stal. Ook mogen de kleine gasten gebruik maken van de traptrekkers en skelters, of neem je eigen mee! We zien jullie graag op 6 april tussen 10.30 en 16.00 uur!

Camping Koops Koeienpad
Dorpsstraat 88,Eexterveen

Column Ewwert

Volk,
Het is Meertmaond Streektaolmaond en dan wot der wat extra aandacht an ouze taol geven,en dat is ja net wat Ewwert graog wil. Het hoes van de taol gef der ook extrao aandacht an, en ook börgmeesters en wetholders gaot noor de schoulen om door in de streektaol veur te lezen an de kinder, en ook nog wel deur paartie aandern wot der op schoulen veurlezen. Het döt mai ook deugd dat ook Jan Venemao der in zien praotie, in de veurige Eexterveense kraant door aandacht an besteedt hef.

Het is nou dus meertmaond streektaolmaond, mor ik kan mai nog heugen dat het een joor of wat leden drenthemaond of dialectmaond nuimt weur.
Het hoes van de taol in Beilen, dat zuch opwaarpt as hoeder van de streektaol,wot deur Jan Venemao ook nog nuimt en ook haolt hai nog even an, “Het Woordenboek der Drentse Dialecten” van Doctor Geert Kocks.

Geert Kocks hef er zien levenswaark van mokt, as heufd van het Nedersaksisch Instituut van de Universiteit te Grunning, saomen met een hail koppel Drenten, oet haost alle dörpen van de Previncie, dat woordenbouk saomen te stellen. Kocks zee aait tegen zien metwaarkers, het gef niks woor ai in Drenthe woont, alles wat hier in Drenthe praot wot is Drents. Het is wel het mooiste dat je olders en grootolders hier ook geboren zint, en dan veuraal de mouders, want kinder leert het beste de taol in hoes.
De subsidiekraon veur zien levenswaark wör toendertied wat dichtknepen, mor het is hom toch gelukt het Woordenbouk kloor te kriegen. Het is jammer dat hie niet meer metmokt het dat de Streektaol nog van hogerhaand erkenning kregen het. In het Dagblad van het Noorden van woensdag
6 Meert heb ik lezen,in een verhaoltie van een poor dichtende daomes dat de Streektaol de Erotiek zachter mokt!
Ik wait nie recht wat ik mai door bai veurstellen mou, mor het zal mai benaaien.

Tot een aner maol. EWWERT.

Diverse verenigingen in ons dorp hebben zich aangemeld bij NL Doet !. NL Doet ! is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Via de NL Doet! zijn de volgende activiteiten aangemeld:

Vrijdag 15 maart 2019
Stichting Dorpshuis Eexterveen: Lekker fris het voorjaar in! Elk voorjaar wordt het dorpscentrum van voor tot achter schoongemaakt. We jagen de spinnen naar buiten, tillen alles van de vloer en soppen en dweilen tot alles glimt! En buiten doen we dat ook: boeien, dakgoten, groene bestrating; alles wordt aangepakt en opgefrist. En dit jaar is dat extra nodig. Na al het verbouwen en klussen, moet er veel opgeruimd en gepoetst worden. Daarnaast gaan we voorbereidingen treffen voor het aanleggen van een moestuin en bloembedden: spitten, bemesten, inrichten, zaaien. En tenslotte gaan we het Dorpscentrum inrichten voor de première van de film over het dorp. (tijd van 9.00 uur tot 12.30 uur)

Zaterdag 16 maart 2019
Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen: Schoonmaak actie zwerfvuil, wandelroute onderhoud. We gaan onderhoud doen op onze wandelroutes. Hier zijn 3 bankjes die onderhoud nodig zijn deze gaan we opknappen. Onze wandelroute is ca 3 kilometer, waarvan 500 meter door het bos. Verder doen we een zwerfvuilactie door het dorp, dit is de afgelopen 3 jaar een groot succes. (tijd van 9.00 uur tot 15.00 uur)
Sportvereniging SPES: Tennisbaan geschikt maken voor (her)gebruik
De tennisbaan in Eexterveen werd niet meer gebruikt en is, mede door de weersinvloeden, toe aan een flinke opknapbeurt zodat we wee kunnen starten met tennissen door en voor dorpsbewoners en bewoners van de omliggende dorpen. De dug-out zal moeten worden gerepareerd, de baan grondig geborsteld. (tijd van 9.00 uur tot 13.00 uur)
Stichting Kardeel: Opschonen "Struunpad" Het "Struunpad" is een aantal jaren geleden aangelegd in de bossingel van het sportveld. We willen de struiken aan weerszijden van het pad goed snoeien. De gesnoeide takken willen we verhakselen zodat hiermee het pad weer een laag krijgt. Tevens willen we het insectenhotel weer opbouwen langs het pad en alle vogelhuisjes schoonmaken en eventueel repareren. (tijd 9.00 uur tot 12.00 uur)
IJsvereniging Eexterveen: Snoeien singel / onderhoudswerkzaamheden ijsbaan. Jaarlijks wordt een gedeelte van de bos singel rondom de ijsbaan gesnoeid en gaan we de zitbanken vervangen door nieuwe. (tijd 9.30 uur tot 15.00 uur)

Een aantal verenigingen hebben in een vorige EC of in deze EC al uitleg gegeven over hun activiteiten tijdens NL Doet !

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De Eexterveense Courant verschijnt op de volgende data (wijzigingen voorbehouden) 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei, 10 juni, 24 juni en de laatste voor de zomervakantie op 8 juli. 

Afvalkalender Aa en Hunze

Voor de data van het ophalen van het afval kunt u de afvalwijzer raadplegen. 

Glas kunt u inleveren in de glasbak bij het Dorpscentrum Graag IN de glasbak deponeren en niet op de bak of ernaast. Het plaatsen van glas en ander materiaal naast de glasbak levert gevaar op, voor uzelf maar ook voor anderen, denk hierbij aan kinderen die langs lopen of dieren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden de volgende zaken inleveren: batterijen, plastic doppen, leeg schrijfgerij.